JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI

* TANDAKAN
SARINGAN
1 - 1UNTUK
TAHUNTIDAK
3 (K1 MENGUASAI
- 2)
* TANDAKAN 0 - UNTUK MENGUASAI

DAN LBM NUM LBI
BIL PPD NAMA NAMA MURID
SEKOL (K1-K2) (K1-K2) (K1-K2)

JBA107
NUR JASMIN
0-SK
FARISYAH
JOHOR PERUM
1 BINTI SANI 1 1 0
BAHRU AHAN
MOHAMAD
TAMPOI
YUSOF
2

1 1 0

- UNTUK TIDAK MENGUASAI
- UNTUK MENGUASAI

SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI
(yang boleh diukur)
LBM: 1.
Murid sukar memahami arahan yang disampaikan.
2. Murid tidak
dapat menggabung dua bunyi suku kata
NUM:
1. Murid tidak faham
soalan yang disampaikan
2. Murid sukar memahami konsep matematik
tanpa dibimbing oleh guru

* UNTUK LBI IKUT SARINGAN 1 STATUS TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL OLEH SEKOLAH DAN PPD KEPUTUS LBM/ NUM: 1. . murid terlibat dengan program mentor -mentee dan citra bahasa 3. 2. AN Murid akan terlibat dengan kelas pemulihan khas.

LBI IKUT SARINGAN 1 2017 .

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 TAHUN 2 (K3 − K12) BIL PPD KOD DAN NAMA SEKOLAH 1 JOHOR BAHRU JBA1070-SK PERUMAHAN TAMPOI 2 2 JOHOR BAHRU JBA1070-SK PERUMAHAN TAMPOI 2 3 JOHOR BAHRU JBA1070-SK PERUMAHAN TAMPOI 2 4 JOHOR BAHRU JBA1070-SK PERUMAHAN TAMPOI 2 .

5 JOHOR BAHRU JBA1070-SK PERUMAHAN TAMPOI 2 6 JOHOR BAHRU JBA1070-SK PERUMAHAN TAMPOI 2 7 JOHOR BAHRU JBA1070-SK PERUMAHAN TAMPOI 2 8 JOHOR BAHRU JBA1070-SK PERUMAHAN TAMPOI 2 9 JOHOR BAHRU JBA1070-SK PERUMAHAN TAMPOI 3 .

15 .

N 2 TAHUN 2 (K3 − K12) LBM NUM LBI NAMA MURID (K3.(K3- K12) K12) K12) AILIS NURQISDINA SAFIA BINTI MOHD ASBI 1 1 1 MOHAMAD RIDUAN BIN JAFRI 1 1 1 MUHAMMAD FADLEY HAQIMIE BIN ABDULLAH 0 1 1 MUHAMMAD HAMIZAN BIN ZURKAINAIN 0 1 0 .(K3.

AFIF SYAH 1 1 1 .MUHAMMAD IQBAR HAKIM BIN ROSMADI 0 1 0 NUR AZ ZAHRAA BALQIS BINTI KAMARYAZIT 0 1 0 RAJA MOHAMAD YUSRIZAL AIMAN BIN RAJA MOHD RIDZUAN 1 0 1 SITI NURAHLAM AMANI BINTI MOHD KHAIRUL HAFIZ 1 1 1 M.

JUMLAH 5 8 6 .

Murid tidak mahir mengeja suku kata dan membaca petikan dengan lancar. 3. Num: 1. 2. Murid juga lemah dalam sifir. Murid masih lemah membezakan operasi matematik yang melibatkan solan dalam bentuk penyataan masalah. digraf serta belum dapat membina ayat. Murid juga lemah dalam sifir . Murid tidak mengenal huruf kecil dan kata awalan dan akhiran. . Murid belum dapat membaca perkataan tertutup 'ng'. Murid masih lemah membezakan operasi matematik yang melibatkan solan dalam bentuk penyataan masalah. Murid kerap kali tidak hadir dan keciciran pelajaran LBI: 1. vokal berganding dan konsonan bergabung 2. Murid tidak mengenal huruf kecil dan kata awalan dan akhiran. Murid lemah dalam penyelesaian masalah ( kurang memahami ) LBI: 1. Num: 1. Num: 1. Murid belum dapat membaca perkataan diftong. 2. LBM: 1. Murid masih lemah membina ayat mudah dengan betul. Murid lemah dalam penyelesaian masalah ( kurang memahami ) 2. LBI: 1. Num: 1. Murid tidak mengenal kata awal dan akhir suku kata. SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI (yang boleh diukur) LBM: 1. Murid terlalu bergantung pada guru untuk menjawab soalan LBI: 1. perkataan diftong.

Murid lemah dalam penyelesaian masalah ( kurang memahami ) LBI: 1. Murid belum dapat membaca perkataan konsonan bergabung dengan baik dan belum memahami teks yang dibaca. Murid kerap kali tidak hadir dan keciciran pelajaran LBI: LBM: 1. Murid masih lemah menulis ayat dengan betul Num: 1. 2. Num: 1. Murid masih lemah menulis ayat dengan betul Num: 1. 2. Murid ayat. Murid lemah dalam penyelesaian masalah ( kurang memahami ) 2. 2. LBM: 1. Murid lemah dalam penyelesaian masalah ( kurang memahami ) 2.Num: 1. Murid lemah dalam penyelesaian masalah ( kurang memahami ) LBI: 1. Murid tidak mengenal huruf kecil dan kata awalan dan akhiran. Murid masih lemah menulis ayat dengan betul LBI: 1. dapat membaca perkataan konsonan bergabung dengan baik dan belum memahami teks yang dibaca. Murid tidak mengenal huruf kecil dan kata awalan dan akhiran. Murid tidak menyiapkan latihan yang diberi sama ada dalam kelas atau dirumah LBI: . Murid tidak mahir dalam mencari kata kunci LBM: dalam belum 1. Murid belum dapat membaca perkataan konsonan bergabung dengan baik dan belum memahami teks yang dibaca.

.

Latih tubi berbentuk ayat matematik. citra bahasa. Latih tubi berbentuk ayat matematik. K6 .mentee dan Num: K1-K11 Intervensi sifir. 2. 2.K3 Num: LBM: K1. Murid diberi bimbingan dalam mengisi tempat kosong serta latihan membaca. 2. LBI Num: dan 1.K7 . * UNTUK LBI IKUT SARINGAN 1 * UNTUK LBM DAN NUM IKUT SA STATUS TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL OLEH SEKOLAH DAN PPD KEPUTUSAN SARINGAN TERDAHULU LBM: 1. Num: LBM: K1. LBI: K1-K 5 Murid terlibat dengan program EW20. Num: K1 - yang dikuasai 2. Melibatkan murid dengan program mentor. LBM: K1-K5 MURID Murid terlibat dengan kelas pemulihan khas serta program-program (konstruk yang dijalankan seperti mentor-mentee.LBM. Terlibat degan program Intervensi sifir. citra bahasa. 2. Num: LBI: K1 -K3 1. LBM: 1.K7 Perbanyakkan latih tubi membaca dan menulis. Perbanyakkan latih tubi membaca dan menulis.K8 1. 2. LBI: 1. LBI: K1. Num: K1 . Latih Tubi `Segment' dan membina semula ayat dengan betul. Latih tubi berbentuk ayat matematik. Numerasi) Terlibat degan program Intervensi sifir. LBI: K1.K8 1.Murid LBM: TM terlibat dengan kelas pemulihan khas serta program-program yang dijalankan seperti mentor-mentee. Latih tubi berbentuk ayat matematik. Melibatkan murid dengan program mentor. LBI: 1. 2.mentee dan Num: K12 Intervensi sifir.

Latih tubi berbentuk ayat matematik. Melibatkan murid dengan program mentor. 2. Latih Tubi `Segment' dan membina semula ayat dengan betul.K4. Melibatkan murid dengan NA kelas pemulihan khas. Latih tubi berbentuk ayat matematik.K 9 Intervensi sifir. Melibatkan murid dengan program mentor. Melibatkan murid dengan program mentor. K8 Num: LBM: K1. Latih tubi berbentuk ayat matematik. LBM: 1. 2.K12 LBI: K1.K12 1.mentee dan Num: K1. Melibatkan murid dengan LBM: K1-K6 kelas pemulihan khas. . 1. 1. LBM: 1. Latih tubi berbentuk ayat matematik. Num: K1. LBI: K1 - K6. 2.K8 LBI: 1. K7 2.mentee dan citra bahasa.Num: LBM: K1. K6.mentee dan Num: Intervensi sifir.mentee dan citra bahasa. 2. Melibatkan murid dengan program mentor. Num: K1.mentee dan Intervensi sifir. Num: 1. 2.K11 LBI: K1.mentee dan citra bahasa. 2. Melibatkan murid dengan program mentor.K5 Num: 1.K12 LBM: 1.K8 kelas pemulihan khas. Melibatkan murid dengan program mentor.12 LBI: K1. Melibatkan murid dengan program mentor. K1. Melibatkan murid dengan LBM: K1.mentee dan Intervensi sifir.

.

KUT SARINGAN 1 2016 DAN NUM IKUT SARINGAN 2 2015 .

ANALISA KONSTRUK MURID TIDAK MENGUASAI TAHUN 3 .SARINGAN 2 / 2016 KOD BIL PPD SEKOL SEKOLAH AH 1 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 2 BAHRU 1 2 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 2 BAHRU 2 3 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 2 BAHRU 3 4 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 2 BAHRU 4 5 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 2 BAHRU 5 6 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 2 BAHRU 6 7 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 2 BAHRU 7 8 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 2 BAHRU 8 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 3 9 BAHRU 9 10 JOHOR JBA107 SK PERUMAHAN TAMPOI 2 BAHRU 9 .

NGUASAI TAHUN 3 .SARINGAN 2 / 2016 *HANYA UNTUK MURID TIDAK MENGUASAI SAHA *COPY PASTE DARI EKSPORT DATA KONSTRUK M NAMA MURID LBM NUM LBI K1 K2 AILIS NURQISDINA SAFIA BINTI MOHD ASBI 1 1 1 0 0 MOHAMAD RIDUAN BIN JAFRI 1 1 1 0 0 MUHAMMAD FADLEY HAQIMIE BIN ABDULLAH 0 1 1 1 1 MUHAMMAD HAMIZAN BIN ZURKAINAIN 0 1 1 1 1 MUHAMMAD IQBAR HAKIM BIN ROSMADI 0 1 1 1 1 NUR AZ ZAHRAA BALQIS BINTI KAMARYAZIT 0 1 1 1 1 RAJA MOHAMAD YUSRIZAL AIMAN BIN RAJA MOHD 1 0 1 1 1 RIDZUAN SITI NURAHLAM AMANI BINTI MOHD KHAIRUL HAFIZ 1 1 1 1 1 NUR JASMIN FARISYAH BINTI SANI MOHAMAD YUSOF 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 MUHAMMAD AFIF SHAH BIN MOHD SAHARUZ SHAH JUMLAH 6 9 10 8 7 .

MENGUASAI SAHAJA DATA KONSTRUK MURID YANG DI DOWNLOAD DARI PORTAL LBM K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 6 8 8 8 6 .

KEPUT TRAFFI NUM USAN C LBM LIGHT K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Linus 2 0 0 0 0 0 1 1 0 Linus 2 1 1 1 1 1 0 0 1 Aliran 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Perdana Aliran 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Perdana Aliran 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Perdana Aliran 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Perdana Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 1 1 1 1 1 0 0 1 Linus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tegar Linus 2 1 1 1 1 1 0 1 1 6 6 6 6 6 4 5 6 .

KEPUT TRAFFI L USAN C K9 K10 K11 K12 NUM LIGHT K1 K2 K3 K4 0 1 1 1 Linus 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Linus 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Linus 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 Aliran 0 0 0 0 3 0 0 0 0 Perdana 1 1 0 1 Linus 2 0 0 0 0 Linus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Tegar 1 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 6 5 1 2 0 0 0 0 .

LBI KEPUT TRAFFI USAN C K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 LBI LIGHT 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Linus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Related Interests