Pokretanje programa

1. Klik na dugme Start

START

2. Tražimo programe tako što kliknemo na All Programs

All
Programs

3. Kliknemo na Microsoft Office 2013

Biramo program koji želimo ( u našem slučaju Word ) Word 2013 5. Microsoft Office 2013 4. Upoznajemo sa programom .

Način: Otvaramo folder u kom se nalazi dokument i 2 puta kliknemo na dokument . Otvaranje postojećeg dokumenta 1.

Način: Otvaramo Word. pokrećemo Menu File i tu imamo Word opciju Men Men uuFile File .2.

Način: Opcija Search kada kliknemo na Start i ukucamo tu naziv dokumenta . Tu se nalaze svi dokumenti napravljeni u Word-u 3.

Klik na Menu File i klik na Save . Čuvanje izmena u dokumentu 1. Klik na disketu 3. Klik na Close i klik na Save 2.

Kopiranje I slikanje ekrana 1. Kopiranje: Šta? Copy Gde? Paste 2. Slikanje:  Izaberemo šta slikamo  Klik na PrtScr  Paste .