Voltaje AC Voltaje AC Luminaria

Voltaje AC Voltaje AC
200 V 222.5 V Mientras 220V 220.8 V
202 V 224.4 V aumentamos 218V 218.9 V
204 V 227 V el voltaje, la 216V 216.9 V
206 V 229 V iluminacion va 214V 214.6 V
de menos a
208 V 220 V 212V 224.5 V
màs
210 V 222.4 V 210V 222 V
212 V 224.3 V 208V 220.7 V
214 V 226.2 V 206V 218.3 V
216 V 216.7 V 204V 215.3 V
218 V 218.8 V 202V 224.6 V
220 V 220.9 V 200V 222.1 V

valor maximo valor
216.7 V maximo 214.6 V
valor
valor minimo 229 V minimo 224.6 V

200 V 202 V 204 V 206 V 208 V 210 V 212 V 214 V 216 V 218 V 220 V
230 V
228 V
226 V
224 V
200 V 202 V 204 V 206 V
222 V 208 V 210 V 212 V 214 V
220 V 216 V 218 V 220 V
218 V
216 V
214 V
212 V
210 V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Luminaria diminuye aumenta diminuye aumento disminuye 220V 218V 216V 214V 212V 210V 208V 206V 204V 202V 200V 226 V 224 V 222 V 220 V 220V 218V 216V 214V 218 V 212V 210V 208V 206V 204V 202V 200V 216 V 214 V 212 V 210 V 208 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .