LAMPIRAN XV KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2017

NOMOR : 810 ­ 331 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PESERTA SELEKSI TES KOMPETENSI DASAR YANG LULUS SESUAI KUOTA
TES KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2017

PROVINSI JAWA TIMUR
NO NO PESERTA NAMA LENGKAP TWK TIU TKP NILAI TOTAL
1 B3503207852 ARUM DWI PUSPITA 125 135 147 407
2 B3573205168 ROVITA LURYNANDA AZIZAH 120 130 154 404
3 B3504107158 FIRMANSYAH NUR ABDUL 100 140 161 401
GHONNI
4 B3573232866 AUDREY AYU HAPSARI 115 125 159 399
5 B3515204160 AULIA RAHMA 110 125 160 395
6 B3528223702 BETHA ANANDA PRIMA 100 140 154 394
7 B3523101132 DEFGHIJK BARUS 115 130 148 393
8 B3507215427 MAYLINDA CAHYA 120 115 157 392
SURIYANINGATI
9 B3578232649 NINDAR AMELIA 110 135 147 392
PRABANDARI
10 B3525134357 MOCHAMMAD RIZAL ILMI 110 120 159 389
11 B3504116491 WISBENTH TANGGUH 120 115 154 389
WICAKSONO
12 B3509213090 INDANA LAZULFA KHALEDA 105 125 152 382
13 B3503121577 YAPA JUHAL PRAMUDYA 105 130 146 381
14 B3508118955 GEOFANNY EDO PRATAMA 100 125 155 380
15 B3506219228 FRANSISKA AYUNITA DWI 105 120 154 379
RAHMAWATI
16 B3577114538 KATON NURAHARTO 105 120 154 379
17 B3574222377 RIKA LOTARI 125 105 149 379
TRISNANINGSIH
18 B3505244022 FERGA NARIZA PERMATA 115 100 163 378
SAFITRI
19 B3578115117 FAJAR IMANI RAMADHAN 105 120 153 378
20 B3573117326 GIROSA DWI NURCAHYO 95 120 162 377
21 B3516211482 NUGRAHINI DYAH SIFANA 115 110 151 376
AZARRA
22 B3507108092 RIAN ROHMAT DARMAWAN 100 130 145 375
23 B3578223251 TAMAAMAH HABIBAH 95 125 154 374
24 B3507210269 NABILA AULIA RAHMA 100 120 154 374
25 B3507101309 ADNAN MANGGALA YUDHA 90 125 158 373
WIJAYA
26 B3574205215 MAUDY ANGGIE PERMATA 90 130 153 373
PUTRI
27 B3515243711 WISA\'A MUSLIM 110 95 167 372
MUDZAKALAN KHARIMA
28 B3508221110 DIAN AYU PARAMITA 90 130 152 372
29 B3519108471 AJI MUHAMMAD RIDHO 95 125 152 372
30 B3509218534 DHEA FITRIA SALSABELLA 105 115 152 372
31 B3577137702 BRILIANT AKBAR 115 110 147 372
32 B3510112375 GUNAWAN 115 115 142 372
33 B3510117631 SYAFRIE ARVIN IRKHAMI 90 120 161 371
34 B3505105853 CHANDRA WAHYU NUGRAHA 130 80 161 371
35 B3524137809 MOCHAMMAD ADRIAN 95 125 151 371
NURHIDAYAT AFANDI
36 B3505112774 DWI INDRA KUSUMA 75 125 170 370
37 B3505118170 DICKY WAHYUDI 75 135 160 370
38 B3504116369 ALDY DINAR WAHIDTAMA 105 110 155 370
39 B3510112427 JAWARA SATRIA VIERI 105 115 150 370

­ 105 105 151 361 78 B3505213587 DIAN WINDA RUSDIANA 90 125 146 361 DEWI 79 B3506204533 SAVALDA ROSCA PRADIPTA 90 125 146 361 80 B3574239166 LULU DWI RAMADHANTY 95 120 146 361 81 B3510220343 FIRDA RAHAYU 85 135 141 361 82 B3576218124 NANDA AESYA SAFRIANA 80 120 160 360 .NO NO PESERTA NAMA LENGKAP TWK TIU TKP NILAI TOTAL 40 B3578217478 ALMA CHRISTINE 95 115 159 369 P. 95 130 143 368 47 B3522127686 BRAJAMANASTA WINDUAJI 105 120 143 368 48 B3505130838 DIMAS SETO WIJAYA 115 110 143 368 49 B3515105519 MUHAMMAD AFAN SIFA\'UL 95 120 152 367 QULUB 50 B3525103762 FIRDAUS LAZUARDI 100 105 161 366 51 B3519106982 ARVIZU FANO GUPTI 105 100 161 366 52 B3522127179 BAGUS SHOFI NUGROHO 100 110 156 366 AJI 53 B3529202885 PINGKY CHANDRA TYAS 105 105 156 366 WILUTAMI 54 B3509200818 KHANSA RANA SYAFIRA 100 115 151 366 55 B3526110611 NOVELIANT ANAZ 115 110 141 366 RAKHMANDA 56 B3508240428 NIDYA RISWANDA TRISMA 95 110 160 365 WARDHANI 57 B3515223711 CYTRA WIDHYASMARA 90 120 155 365 58 B3575204136 SONIA AKMILIA BELA 80 135 150 365 ROSITA 59 B3525122525 AKHMAD KHARIS FADLIL 80 135 150 365 60 B3515211414 NURUL AMALIA ANNISA 110 105 150 365 61 B3573104281 BENY SETYA PUTRA 100 120 145 365 62 B3515230640 ALIFFIA AYU FIRDAYANTI 100 120 145 365 63 B3574110077 RIZKY AMIENUHDIN 90 120 154 364 64 B3522127756 SETYARANGGA BAYU 100 115 149 364 KURNIAWAN 65 B3510214140 EKA MAYLINDA 85 135 144 364 66 B3578234565 ESTI MAULIDYA 90 130 144 364 SURYANINGRUM 67 B3514109473 MUHAMMAD IQBAL 105 110 148 363 YULIANTO 68 B3516108013 BAYU SUKMA WIRAGA 115 105 143 363 69 B3525203518 PONGE SOLAFID 90 120 152 362 70 B3521208854 YOLANDA ARDANA ISWARI 90 125 147 362 71 B3506134766 EKA YULIANTO PRADIKA 105 110 147 362 SABTONO 72 B3513222685 NURBAITY 95 105 161 361 KUSUMAWARDANI 73 B3507129663 HANIF RANDI DIRGANTARA 80 125 156 361 74 B3512112462 ANDRI SARI PURNOMO 85 125 151 361 75 B3578143614 RENZA SATRYAZIS 95 115 151 361 ALDHAMIRERA 76 B3516128939 ERTINO BAGAS 100 110 151 361 FIRMANSYAH 77 B3515128235 ALDIN SURYA PRATAMA. 110 105 154 369 COSTA 43 B3515107669 ADAM MAULANA 105 115 149 369 44 B3519115190 ROYYAN GHOZALI 120 100 149 369 45 B3516211651 HESTI RISNASARI 100 110 158 368 46 B3525241164 KHIKMATUS SHOUMI .RUMASEB 41 B3508121299 AHMAD WISAM ABDILLAH 105 110 154 369 42 B3507222921 CHARMELITA BENIDA DA.

95 115 150 360 SUPRAYITNO 87 B3523202742 ARSANTY TRIYA RAHAYUNI 110 100 150 360 88 B3507114724 RIFQI IHSANUDDIN WIBOWO 100 120 140 360 89 B3526107302 NAUFAL HANIF R 85 120 154 359 90 B3579133621 ANINDITA DWI SYAIFUDIN 100 105 154 359 91 B3522140670 MOCH. YUSRIL 95 115 149 359 92 B3578209008 FITRAH RAMADHANTI 105 105 149 359 HILATO 93 B3509125732 A. IZZA MAHENDRA 115 95 149 359 94 B3505202051 FEBRIZHA VALENTIA 95 120 144 359 AWANDA PUTRI 95 B3512119626 ARFAN HIDAYATUR RAHMAN 100 120 139 359 96 B3515216475 KARINA PUTRI RAHMANIAH 110 110 139 359 97 B3506223635 SILVIA NANDA PRIMA 95 100 163 358 NINGRUM 98 B3527122656 ARIE FADILAH 90 110 158 358 99 B3513224020 NADYA BELLA 95 120 143 358 100 B3517118157 NIZAR HELMI 125 100 133 358 101 B3578123160 DHIMAS SATRIYA 95 100 162 357 WICAKSONO 102 B3573208981 MAGHFIRA SELIA IRAWATI 70 130 157 357 103 B3524229469 CHANDRA LOVETTA PUTRI 85 115 157 357 WIBOWO 104 B3504216834 CINDY ARINDA MAYOLA 95 105 157 357 105 B3509224759 FRANSISKA GRASSELA 95 110 152 357 SUCIPTO 106 B3507110066 MIFTAKHUL HAKIM 95 110 152 357 107 B3516140345 MOHAMMAD FEBRIANTO 100 110 147 357 108 B3517213731 NOVENDA MAY SYAVIRA 100 115 142 357 PUTRI SANTOSO 109 B3507205477 FITRIERMA NADEWI YASINTA 115 100 142 357 110 B3519223142 GADIS AGISKA 70 125 161 356 111 B3518116481 VALENTINO MAHENDRA 75 125 156 356 WICAKSONO 112 B3504100582 JULIO EKO SASETIONO 85 115 156 356 113 B3507110243 DHANI ACHMAD SULTHONI 85 115 156 356 114 B3505110822 WALID MULTAZAM 75 130 151 356 115 B3501123630 ADITYA AJI ATMANTA 85 120 151 356 116 B3575138292 BRILLIAN FAJRI OVTAVIAN 85 125 146 356 117 B3523215014 INTAN FUT\'UL ASTIJAWA 95 115 146 356 118 B3510141921 GADHING SAKA DEWA 100 95 160 355 119 B3505131923 MUHAMMAD RIZQI 85 115 155 355 120 B3504137398 ADILLA YUDIA PURNAMA 90 115 150 355 121 B3578115275 MOCHAMAD RISMI 110 95 150 355 FEBRIANSYAH 122 B3525125469 NIAM ZUHDI YULIARTO 90 120 145 355 123 B3578206306 FENNY RAHMAWATI 95 115 145 355 124 B3517212217 NENSI YULIYANTI DEWI 90 100 164 354 125 B3515202624 ARETA DAFFARA 110 80 164 354 PRAMESWARI 126 B3515104984 ACHMAD REZA SYAIFUDDIN 75 125 154 354 127 B3501135138 ADHITYA ILHAM PRABIMA 85 115 154 354 .NO NO PESERTA NAMA LENGKAP TWK TIU TKP NILAI TOTAL 83 B3577211636 RISTYA ARDHANI HANDOYO 85 120 155 360 84 B3510110856 RAMANDA IQBAL ARI 80 130 150 360 MAHENDRA 85 B3504205651 IFA KRISDIANTI 85 125 150 360 86 B3522103472 CHANDRA JATI P.

MUSTA`IN 70 120 160 350 MAULIDUSSYUKRON 161 B3504121642 RICKY AGUNG FORTUNATA 90 100 160 350 162 B3507123813 MOH IRVAN ABDILLAH 70 125 155 350 163 B3509238681 BELLA FRISKA ALI 75 120 155 350 164 B3573105543 RHAMA SATRIA PUTRA 85 120 145 350 WIDJAJA 165 B3511123999 PRASANDA DWI SAHPUTRA 95 110 145 350 166 B3575106612 MUHAMAD FARIZ CAHYA 105 100 145 350 ERIYANTO 167 B3520119595 CANDRA OKTO RIAN DWI 105 100 145 350 PUTRA 168 B3504221183 VIERINA BETA NURINTAN 90 125 135 350 169 B3507124652 FAUZAN BAGAS MAULANA 85 105 159 349 170 B3573114382 STEVEN ERIANO NATANAEL 110 80 159 349 MAMAHI 171 B3579109105 GALANG SAPUTRO 90 105 154 349 172 B3510241234 FITRI NOFITA SARI 95 100 154 349 . 144 B3575135975 KHARISMA MUZAKI 85 125 142 352 GHUFRON 145 B3514101798 BERIL HAFID ABD ROHMAN 95 115 142 352 146 B3522130491 MOCH.NO NO PESERTA NAMA LENGKAP TWK TIU TKP NILAI TOTAL 128 B3509129306 LINTANG PRIANDIKA 90 110 154 354 129 B3515100825 RAFIDH RABBANI 95 100 158 353 130 B3510111283 ATALANTA OKI AGYANSA 80 120 153 353 131 B3525111214 FAIZAL KAMIL FATHUR RIZKI 90 110 153 353 132 B3515210675 LAILATUL MUFIDAH 105 95 153 353 133 B3507125656 ADISETYO YOGA PERDANA 85 120 148 353 134 B3521127684 DHIKA YOGI EXSANANDA 95 110 148 353 RAMADHAN 135 B3577105562 DAFFA PAMBUDI WIBOWO 90 120 143 353 136 B3578110022 JOVANDYO SAWASTAMA 85 110 157 352 137 B3578135640 RAFLI ABDILLAH FEBRIANDY 85 110 157 352 138 B3504207299 EZAHTY INTAN MARTA SARI 85 110 157 352 139 B3519233632 KUSUMA NINGTYAS 105 90 157 352 140 B3576208870 ANYA REZA AYU DEWANTI 90 110 152 352 141 B3523137650 LUTFI EGI PRADANA 105 95 152 352 142 B3503212991 NADILA INDAH YUNIASARI 95 110 147 352 143 B3509247286 RACHMI SEKAR INDAH 85 125 142 352 SANTRI S. ALI FAHMI 110 100 142 352 147 B3524128543 ERIC LUISVIYANTO 100 115 137 352 148 B3515109576 ACHMAD FEBRIAN BAGUS 105 110 137 352 PANGESTU 149 B3514144912 MUKHAMAD FAUZAN ALDI 105 110 137 352 150 B3523233059 SUKMA AMALIA NUR 70 125 156 351 SHALSABILLA 151 B3507226419 KHALILAH DAUD ISAAC 90 105 156 351 MAKHMUT 152 B3515210223 GHINA SAHIRA DONIS 95 100 156 351 153 B3505131281 MOHAMAD FAHMI 100 95 156 351 FIRMANSYAH 154 B3508137203 RIZQI WAHYU NURHIDAYAT 80 120 151 351 155 B3578139130 YUSTAFAD YANIEL ANWAR 85 115 151 351 156 B3574146073 MUGHITS NABIL ARDYANTO 95 105 151 351 157 B3578246811 ALGIA WIDYA ARTHA 100 100 151 351 158 B3579117181 MOKHAMMAD YUSRIL 70 140 141 351 FIRDANA 159 B3516139782 JEFRY LISTYANTO 115 95 141 351 160 B3578135047 A.

NO NO PESERTA NAMA LENGKAP TWK TIU TKP NILAI TOTAL 173 B3515115807 KHA\'IS ARZAQI 110 85 154 349 174 B3507124430 MOCHAMAD ICHWAN SYAH 75 125 149 349 175 B3515132520 ADE GURUH DIPUTRA 105 95 149 349 176 B3578221795 WIDYA ADE LOROSAE 95 110 144 349 177 B3501202809 MILA VERONITA 110 95 144 349 178 B3574142385 HENDY EKA ARDIANSYAH 85 125 139 349 179 B3515234371 FEBRIANA KURNIA SARI 80 110 158 348 180 B3573122361 HARDI SETYA BHAKTI 90 100 158 348 181 B3578143768 RIFQI FEBRIAN 95 95 158 348 182 B3518122856 EDI BAYU SATRIAWAN 95 95 158 348 183 B3507136852 RIKO YUDHA ARY AGUSTIAN 80 115 153 348 184 B3515115418 RICHO MANDALA PUTRA 80 115 153 348 185 B3571144402 ALIYYUDDIN HARSOYO AJI 100 95 153 348 186 B3515103159 AKBAR PRAYOGA 105 90 153 348 187 B3512205943 KHAIRATUL FATATI 80 120 148 348 188 B3515100491 MUHAMMAD WILDAN 85 115 148 348 SAIFUDIN 189 B3578230342 EDDHINDA LEANDRO 95 105 148 348 VIRGIN. ROZZAQ 115 90 142 347 203 B3528132636 YOGA BAGUS TRI MULYANTO 90 120 137 347 204 B3517234287 SARASWATI ROMZAHTUN 90 120 137 347 205 B3524238055 MAULIDA UZLIFATUL ILMA 90 120 137 347 206 B3574141345 TRY PROBO ARDIYANSYAH 80 105 161 346 207 B3578114780 ROBBY FIRMANSYAH AJI 75 120 151 346 208 B3519203097 YULIA DWI KHURNIAWAN 80 115 151 346 209 B3503110428 AL THAREQ NUR FAUZI 90 105 151 346 210 B3525201946 AYU MAGHFIRAH SARI 105 90 151 346 ALAMSYAH 211 B3516106822 AHMAD HAFIDH AGUSTIN 85 115 146 346 212 B3578142135 CATUR SALIM AL KAHFI 90 110 146 346 213 B3573234773 SILVIA TSANY BAYU 90 110 146 346 VIERDAUSY 214 B3578100639 MOH. 85 115 147 347 199 B3521130987 GAZA ADHITYA 95 105 147 347 200 B3578126088 KRISDIANTO 70 135 142 347 201 B3504126692 HANIF MUHAMMAD AMIEN 100 105 142 347 202 B3578109001 MOCH. K 190 B3520117755 GEGED BATARA BARUNA 115 85 148 348 191 B3507140691 FADHILAH ACHMAD 100 105 143 348 ARDIANSYAH 192 B3505145766 FANDI ACHMAD HIDAYAT 95 115 138 348 193 B3501113464 HERLAMBANG EKA 100 110 138 348 PERSADA 194 B3505221228 ROSYIDAH HASANAH 85 110 152 347 195 B3512209123 MAULINA DWI IRMAWAN 105 90 152 347 196 B3521113431 MOHAMMAD NAFI 75 125 147 347 197 B3524124801 AHMAD ZUHAD ZULFIKAR 75 125 147 347 198 B3508232367 OLIVIA HELURY YP. MAULANA DAVA 90 115 141 346 PAHLEVI 215 B3509108979 ALIEF SAMPADA PUTRA 105 100 141 346 216 B3525142580 AHSANUR RIFQI 85 125 136 346 217 B3502224070 FINDA PUJI LESTARI 95 125 126 346 218 B3524204640 AMY BELIA SETIAWATI 70 115 160 345 219 B3504139521 PUTRA SATRIA DIGDA 80 105 160 345 220 B3578105703 ANGGA FITRA PRADANA 100 85 160 345 .

NO NO PESERTA NAMA LENGKAP TWK TIU TKP NILAI TOTAL 221 B3504244198 RIZCHA NOVI NOER SAFITRI 75 115 155 345 222 B3504205001 MEI RAHAYU 80 110 155 345 223 B3511200196 DINDA TIARA SUKMA 85 105 155 345 224 B3505208335 KIRANA EKANATAMI 100 95 150 345 SHOLIHAH 225 B3502209607 SAPTA RIMA DAMAYANTI 90 110 145 345 226 B3518220227 DWI KURNIA WATI 100 100 145 345 227 B3507204392 AYU MEIRANDA 105 95 145 345 228 B3525141647 EDWIN ADITIYA MEGA 100 105 140 345 NUGROHO 229 B3518105371 GILANG YAHYA NASRULLAH 95 120 130 345 230 B3522112039 ACHMAD DISKA FERIANTO 105 80 159 344 231 B3578126283 R. KHOIRUL ANAM 110 80 154 344 234 B3508202149 SINTA BELA RAMADHANI 90 105 149 344 235 B3518203520 HANIK APRISKIAN PUTRI 75 125 144 344 236 B3522103747 MUHAMMAD IVAN FANANI 90 110 144 344 237 B3504224486 AMARA CHOIRUS SOFA 90 110 144 344 238 B3515124743 DANI EGI RAHARJO 90 110 144 344 239 B3505131956 HIGAN NANDA IHZA 95 110 139 344 MAHENDRA 240 B3512210517 FLORENCE ELISABETH 105 100 139 344 NANGAMEKA 241 B3507213780 ANINDYA AYU NILAM SARI 110 95 139 344 242 B3520119371 NEZAR ABDILLAH AWI 95 115 134 344 243 B3516209428 TWINKY ZEBRINA CYSTA 80 100 163 343 SUMANTRI 244 B3520205202 DINDA PERSADA 90 95 158 343 245 B3506231147 SHINTA ERINA RASENDRIYA 75 115 153 343 246 B3578241821 LUTHFIA SALSABILA 80 110 153 343 247 B3509223619 DHEALELIA MUNANDARI 90 100 153 343 248 B3526209765 NINDYA REGYNA PRAJA 90 100 153 343 249 B3518109420 ILHAM TRI ANGGARA 90 105 148 343 250 B3571140198 MUHAMMAD SAIFUR RIJAL 75 125 143 343 251 B3516123507 MUHAMMAD ZAINUR RIFQI 90 110 143 343 252 B3573232676 AMALIA AIZZA 95 110 138 343 CHOIRUNNISA\' 253 B3518219644 CRISTINA ANGGASARI 105 100 138 343 254 B3572211884 ERMA TRY ARMYLASARI 105 105 133 343 255 B3519128541 WAHYU AGUNG 70 120 152 342 DEWAANDIKA 256 B3511218146 TYAS NURWULAN AFRIANA 75 115 152 342 257 B3514214951 DHEA MEDITA SARI 75 115 152 342 258 B3579117130 I NYOMAN RIKI 80 110 152 342 WIDYASTRAWAN 259 B3517235778 APRILIA KURNIA SARI 85 105 152 342 260 B3510115065 BAYU AJI RACHMAWAN 90 110 142 342 261 B3509114330 YUKA REKSA NUGROHO 90 110 142 342 262 B3518243531 ITSNA KHOIRUN NUHA 95 105 142 342 263 B3510210723 PUTRI APRILIA EKA 95 120 127 342 RAHMANI 264 B3522203001 ALDA RISMA ELVARIANA 85 100 156 341 265 B3503223509 NOVI NUREINI 90 95 156 341 266 B3518100628 AFRIZAL ARDIANSYAH 85 105 151 341 . MOHAMAD ARDAN 75 115 154 344 MAULANA 232 B3515108069 ARTHUR APRILIYAN 90 100 154 344 233 B3522110080 M.

NO NO PESERTA NAMA LENGKAP TWK TIU TKP NILAI TOTAL 267 B3515141631 AHMAD NAUFAL 90 100 151 341 HARITSUDDIN 268 B3525213997 WAHDA DEWI SALSABILA 95 95 151 341 269 B3516147146 INDRA ARI PERMANA 70 125 146 341 270 B3521212897 FATHIYATU AMMATILLAH 90 105 146 341 271 B3507127545 HELMI RIFQI FEBRIANSYACH 90 105 146 341 272 B3507105255 VARIAN GRADIANTA 100 95 146 341 SUDIRMAN P 273 B3507204045 AGSELA NUR ISTIQOMAH 100 95 146 341 274 B3507220453 ARUM SEKAR PURWONO 75 125 141 341 PUTRI 275 B3578121571 MUHAMMAD BURHANUDDIN 100 105 136 341 THOBARI 276 B3522212198 KURNIA PUTRI PERMATA 75 105 160 340 SARI 277 B3516212377 INDAH KHUROTUL AINI 80 100 160 340 278 B3578207787 AYU RIZKA AMALIA 75 110 155 340 279 B3515222151 FIRZA YUNIARRAHMA 75 110 155 340 280 B3515214912 VIVI ROUDHOTUL JANNAH 80 105 155 340 281 B3576124692 ACHMAD LAVI ZULKARNAEN 85 100 155 340 282 B3503112136 TRI AKHMIL BINTORO PUTRO 90 95 155 340 283 B3511130659 BAWAFI SUBAKTI 95 90 155 340 284 B3577244383 MAYRESITA ANGGUN SARI 75 120 145 340 285 B3508234479 LILIK FAIQOTUL HIMMAH 75 120 145 340 286 B3509210945 SHINTA PURI 85 110 145 340 287 B3522137767 MOCH. 291 B3521215002 FITRI AFRIANTI 105 100 135 340 292 B3526137793 ROSYID AKBAR 105 100 135 340 293 B3516207295 JANNAH NABILAH IRSYAD 85 100 154 339 FIRDAUS 294 B3510107012 DHARMAWAN CHANDRA 100 85 154 339 ADITAMA 295 B3509123634 GHULAM AZMI ADITAMA 90 100 149 339 296 B3507228773 ALIFATIN LUDZVIA ZEIN 70 125 144 339 297 B3526112019 BAYU WICAKSONO 80 115 144 339 298 B3523238998 KUSNUL INDAYANI 85 110 144 339 299 B3508116954 MUHAMMAD AKHBAR 90 110 139 339 MAULANA 300 B3505216781 ERIKA MARGARITMA 80 125 134 339 301 B3578126169 M. FIRDAM AINUN NAJIB 80 100 158 338 302 B3572224904 ULYA FENNY KURNIA 90 90 158 338 303 B3515212280 NUR SHAFIYYAH 80 105 153 338 304 B3578226444 SARIYYU YUSFI WAHIDAH 85 100 153 338 305 B3515229701 FITRIA RISTANTI 90 95 153 338 306 B3517215312 JUWITA RESTIANI 105 80 153 338 307 B3578137346 ANDITYA RIADY 75 115 148 338 LIZARDIYANTO 308 B3510219563 IKFINA HIMMATI ALIYA 80 110 148 338 309 B3509224068 FIKRY ROHMATUL JANNAH 95 95 148 338 310 B3510135626 DARDIRI NOVAR 95 95 148 338 REVIANSYAH 311 B3517125140 MOCHAMAD CAHYO 100 90 148 338 PAMUNGKAS . ADIB IRHAM ALI 95 100 145 340 288 B3518119519 LALA KRISMAWAN 90 110 140 340 289 B3518214923 WIDYAN ANGGRAINI 90 110 140 340 290 B3508122848 ABIYOGA SIGIT BIMASTA 75 130 135 340 RAMADANA.

RIO ARBIANTO 90 85 161 336 333 B3577123655 BIMATAMA ARIF 70 110 156 336 RAHARJANTO 334 B3515211393 AMORTARIZQI RAMADHINTA 75 105 156 336 335 B3504110819 BAGAS SYAMSU ARIFUDIN 85 95 156 336 336 B3514125612 GANA GALE ARETHUSA 80 105 151 336 WIBAWA 337 B3511117368 MUSTAIN IBAD 80 105 151 336 338 B3509210349 ZAHROTUNISA YUWANA 90 95 151 336 339 B3503231144 ENGGAR AMITASARI YUNIA 100 85 151 336 ANGGARA     REKTOR IPDN SELAKU PENANGGUNG JAW AB SPCP IPDN TAHUN 2017     ERM AYA SURADINATA . 75 105 157 337 318 B3521135226 FARIZ ARDIANSYAH 80 100 157 337 319 B3578131837 SATRIA AGASTA SANYOTO 85 95 157 337 320 B3509100473 RIFKY IVANSYAH KRISTANTO 90 90 157 337 321 B3509110128 AUDA RYAN SETIAWAN 70 115 152 337 322 B3576125758 HABIL MUHAMMAD 75 110 152 337 JAVANDALAS 323 B3503118572 BAYU CANDRA ADHITIYA 90 95 152 337 324 B3517114608 MUHAMMAD REZA 100 85 152 337 FAHRURROZY 325 B3517134837 SUHARJO FIBI NOVIYANTO 85 105 147 337 326 B3522120274 MUHAMMAD RESYAL FEBRU 90 100 147 337 ATMOJO 327 B3515232260 ROSIANA EKA DEWI 85 110 142 337 328 B3507202745 GITA FARAH MEIDIANA 90 105 142 337 329 B3501135024 JEIN SEPTIAN ADINATA 95 100 142 337 330 B3516204747 DINDA AULIA ERFANDA 100 100 137 337 331 B3520228679 MUTIARA AYU 70 105 161 336 PURNANINGTIYAS 332 B3572126369 MOCH. NO NO PESERTA NAMA LENGKAP TWK TIU TKP NILAI TOTAL 312 B3572135330 GALIH RAHARDIAN PUTRA 80 115 143 338 313 B3505232804 WAHYU NUR HIDAYATUN 105 95 138 338 NISA 314 B3508208326 HASMINANDA YUNIASARI 110 90 138 338 315 B3506116809 DIEGO PUTRA DEWANGGA 80 125 133 338 316 B3501128536 ABU HASAN AL MAHZUMI 80 95 162 337 317 B3512225984 CINDY SOBRINA F.