RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKI

KSSR TAHUN 1
KEMAHIRAN MANIPULATIF

STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

1. Motor 1.1 Mengenal 1.1.1 Mengenal bahagian  Menunjukkan bahagian
Kasar pasti bahagian anggota badan anggota badan
anggota badan i. kepala
ii. tangan
iii. badan
iv. kaki
Minggu
1-5
1.1.2 Menyebut bahagian  Menyebut bahagian-
anggota badan bahagian anggota bahan.

1.1.3 Menunjuk bahagian
anggota badan  Memadankan bahagian-
bahagian anggota bahan

1.2 Pergerakan 1.2.1 Menoleh ke arah kiri  Melakukan aktiviti
asas bahagian dan kanan menoleh, menggeleng,
kepala mendongak dan
Minggu
1.2.2 Menggeleng kepala menundukkan kepala
6-7
1.2.3 Mendongak dan
menundukkan kepala

Minggu
8-9 1.3 Pergerakan 1.3.1 Mengangkat dan  Melakukan pergerakan
asas bahagian menjatuhkan tangan tangan mengangkat,
tangan 1.3.2 Mendepang tangan ke menjatuh, mendepa dan
depan dan ke sisi memusingkan tangan.
1.3.3 Memusingkan tangan
mengikut arah dan lawan jam
1.3.4 Memusingkan
pergelangan tangan mengikut
arah dan lawan jam

1
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

1.4 Pergerakan 1.4.1 Mengangkat kaki kanan  Melakukan pergerakan
asas bahagian dan kiri secara bergilir kaki, mengangkat,
kaki 1.4.2 Membengkok dan membengkok,
meluruskan lutut menghentak, bergerak ke
Minggu 1.4.3 Menghentak kaki kanan kanan dan kiri dan
10-11 dan kiri secara bergilir menendang
1.4.4 Menggerakkan kaki
kanan dan kiri ke arah kanan
dan kiri secara bergilir
1.4.5 Melakukan pergerakan
menendang

1.5 Pergerakan 1.5.1 Berdiri tegak dengan  Melakukan pergerakan
lokomotor tangan di sisi lokomotor berdiri tegak,
1.5.2 Duduk dengan pelbagai duduk, berjalan,
gaya merangkak, dan
1.5.3 Berjalan secara bebas melompat.
Minggu 1.5.4 Membetulkan postur
12-13 badan semasa berdiri
1.5.5 Merangkak ke hadapan
dan mengundur ke belakang
1.5.6 Berjalan dengan
langkah pendek dan panjang
1.5.7 Membetulkan postur
badan semasa duduk
1.5.8 Melompat setempat ke
hadapan, belakang dan ke
sisi

1.6 Pergerakan 1.6.1 Menolak objek ke  Melakukan pergerakan
bukan lokomotor hadapan bukan lokomotor menolak,
1.6.2 Menarik objek ke menarik, mengangkat,
Minggu
belakang meletak dan menyusun.
14-15
1.6.3 Mengangkat objek ke
atas
1.6.4 Meletak objek ke bawah
1.6.5 Menyusun objek

Minggu
16 2. Motor 2.1 Pergerakan 2.1.1 Melakukan pergerakan  Melakukan pergerakan jari.
Halus asas motor halus jari jemari secara bebas

2
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

2.2 Pergerakan 2.2.1 Merenyuk  Melakukan pergerakan
Minggu merenyuk menggunakan kedua-dua merenyuk.
17 tangan
2.2.2 Merenyuk
menggunakan sebelah
tangan

( Peta 2.3 Pergerakan 2.3.1 Mengoyak dalam  Melakukan pergerakan
Bulatan ) mengoyak cebisan yang besar mengoyak.
Minggu
2.3.2 Mengoyak dalam
18
cebisan yang kecil
2.3.3 Mengoyak mengikut
garisan dan bentuk

2.4Pergerakan 2.4.1 Menggenggam dan  Melakukan pergerakan
meramas membuka jari meramas objek kasar,
Minggu 2.4.2 Meramas menggunakan halus, lembut, licin, keras
19 kedua-dua belah tangan. dan kesat.

Minggu
 PKSR 1
20

2.4.3 Meramas menggunakan  Melakukan pergerakan
( Peta sebelah tangan meramas objek kasar,
Bulatan ) halus, lembut, licin, keras
Minggu dan kesat.
21

Minggu
22 2.5 Pergerakan 2.5.1 Mencubit  Melakukan pergerakan
mencubit i. Diri sendiri mencubit.
ii. Benda-benda lembut

3
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

2.6 Pergerakan 2.6.1 Memicit  Melakukan pergerakan
Minggu memicit i. Benda-benda lembut memicit.
23 ii. Benda-benda liat
iii. Benda-benda keras

2.7 Membanding 2.7.1 Menyentuh permukaan  Mengecam permukaan
beza tekstur tekstur.
permukaan i. Kesat
Minggu
24-25
ii. Lembut

iii. licin

Minggu
2.8 Pergerakan 2.8.1 Menyusun objek  Menyusun objek mengikut
koordinasi motor mengikut warna dan bentuk.
26
mata tangan i. Warna
ii. Bentuk

Minggu
2.8.2 Mencantum objek  Mencantum objek dengan
mengikut bilangan betul.
27
i. Bongkah
ii. Kepingan

2.8.3 Mencucuk objek  Mencucuk objek mengikut
Minggu mengikut saiz, bentuk dan warna.
28 i. Saiz
ii. bentuk
iii. warna

Minggu
29-31 3. 3.1 Meniru bunyi- 3.1.1 Mengajuk kembali  Meniru bunyi-bunyi di
Pengamatan: bunyian i. Bunyi haiwan sekeliling
(a) ii. Bunyi yang dihasilkan oleh
Pendengaran manusia
iii. Bunyi kenderaan
iv. Bunyi alam sekitar

4
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)
( Peta
Bulatan ) 3.2 Membezakan 3.2.1 Membezakan bunyi  Membezakan bunyi-
bunyi-bunyian mengikut kategori bunyian yang didengar.
Minggu i. Haiwan
32-34 ii. Perlakuan manusia
iii. Alam sekitar
iv. Kenderaan
v. Alat muzik

3. 3.3 Diskriminasi 3.3.1 Mendiskriminasi objek  Mendiskriminasi objek
Pengamatan: objek mengikut mengikut saiz, warna,
Minggu (b) i. Saiz bentuk dan jenis.
35-36 Penglihatan ii. Warna
iii. Bentuk
iv. Jenis

( Peta Buih ) 3.4 Pengasingan 3.4.1 Mengasingkan objek  Mengasingkan objek
( Peta objek mengikut mengikut saiz, warna,
Minggu
Bulatan ) i. Saiz bentuk dan jenis.
37-38
ii. Warna
iii. Bentuk
iv. Jenis

3.5 Pengelasan 3.5.1 Mengelaskan objek  Mengelaskan objek
objek mengikut mengikut saiz, warna,
Minggu
i. Saiz bentuk dan jenis.
39
ii. Warna
iii. Bentuk
iv. Jenis

Minggu
40  PKSR 2

3.6 Padanan objek 3.6.1 Memadankan objek  Memadankan objek
mengikut mengikut saiz, warna,
Minggu i. Saiz bentuk dan jenis.
41 ii. Warna
iii. Bentuk
iv. Jenis

5
6