STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2

PASUKAN PELAKSANA STANDARD

Pasukan Pelaksana Standard (PPS) adalah Guru atau AKP yang bertanggungjawab terhadap
1) pengurusan/pengoperasian sesuatu Aspek di sekolah.

Ahli PPS bertanggungjawab untuk menilai dan menyatakan evidens bagi Aspek di bawah
tanggungjawabnya dan mengemukakan hasil penilaian tersebut kepada Jawatankuasa SKPM Sekolah
2) mengikut ketetapan masa yang ditetapkan (sekurang-kurangnya sekali bagi setiap peringkat penilaian
Mac, Julai dan November).

3) Semua Guru dan AKP hendaklah dilibat sebagai Ahli PPS.
Setiap Aspek boleh mempunyai lebih daripada seorang Ahli PPS dan setiap Guru dan AKP boleh
4) dinamakan untuk lebih daripada satu Aspek.

PGB tidak dinamakan sebagai Ahli PPS kerana PGB adalah ketua yang bertanggungjawab bagi semua
5) Standard.
(Ahli PPS Standard 1 akan membantu PGB menilai semua Aspek dalam standard berkenaan)

PASUKAN PELAKSANA STANDARD
STANDARD 1: KEPEMIMPINAN
BIL. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA AHLI PPS JAWATAN

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.

PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah
1.1.2 secara terancang dan sistematik.

PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara
1.1.3 terancang dan sistematik.

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP
1.1.4
secara profesional dan terancang.

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan
1.1.5 pencerapan PdP secara profesional dan terancang.

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan
1.1.6 pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik
dan terancang.

PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara
1.1.7
profesional dan terancang.

1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING

PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara
1.2.1 profesional dan terancang.

PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang
1.2.2 diturun kuasa secara profesional dan terancang.

2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 2.3.6. 2.2 Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA AHLI PPS JAWATAN 2.1.6 PENGURUSAN PERPADUAN Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian 2. 2.3.2 sistematik dan terancang.3 tanggungjawab secara terancang. PASUKAN PELAKSANA STANDARD STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI BIL. 2.5 IKLIM Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan 2.1 Kewangan diurus secara sistematik dan terancang. 2.1 terancang.3. Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara 2.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM . 1.3.1: PENGURUSAN KURIKULUM BIL.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK Permuafakatan strategik diusahakan secara profesional 2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan 2.1.5. PASUKAN PELAKSANA STANDARD STANDARD 3. PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan 1.2.4. PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan 1. 2.1.1 secara profesional dan terancang.2 PENGURUSAN ASET Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan 2.1 terancang. 2.1 masyarakat Malaysia diurus secara terancang.1 terancang.3 PENGURUSAN KEWANGAN 2.1 dan terancang.1 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.7. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA AHLI PPS JAWATAN 3.2 pemajuan sekolah secara profesional dan terancang.5.3 PGB SEBAGAI PENDORONG PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan 1.

3.1. 3.1.1 profesional dan terancang. 3.2.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID 3.3 secara profesional dan terancang.1.1.4 dimanfaatkan secara sistematik dan terancang.1. Mengikut Panitia Mata Pelajaran Program peningkatan pencapaian murid diurus 3. MATA PELAJARAN NAMA AHLI PPS JAWATAN (Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup) 3.1. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA AHLI JAWATAN 3. Bantuan geran per kapita mata pelajaran 3.2. 3.2.1.2. BIL.1.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM BIL.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik dan terancang.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM . PASUKAN PELAKSANA STANDARD STANDARD 3.1. 3.3 PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL 3.4.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara 3.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan terancang.1 Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang.2.1.2 Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang.1.

Mengikut Unit Kelab/Persatuan BIL.2.2.2. KELAB/PERSATUAN NAMA AHLI JAWATAN (Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup) 3.2.1 Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan terancang.1. 3.2.3.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM 3. 3. BADAN BERUNIFORM NAMA AHLI JAWATAN (Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup) .2.2 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN 3.1 Badan beruniform diurus secara sistematik dan Mengikut Unit Badan Beruniform terancang.1 Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik dan terancang. BIL.

2.2.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID BIL.1 Sukan/permainan diurus secara sistematik dan Mengikut Unit Sukan/Permainan terancang.5. 3. SUKAN/PERMAINAN NAMA AHLI JAWATAN (Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup) 3.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM 3.4 PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN 3.1. BIL. 3.6 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA 3.2.1 Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan terancang.2.1 Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara profesional dan terancang.2. .2.5 PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM 3. PASUKAN PELAKSANA STANDARD STANDARD 3.1 Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara sistematik dan terancang.1 Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara profesional dan terancang. 3. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA AHLI JAWATAN 3.6.7.1 KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID 3.3.2.4.3.2.

Guru mendorong emosi murid dalam 4. PASUKAN PELAKSANA STANDARD STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN BIL.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF 4.3.3.2 Semua Guru profesional dan terancang.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL Guru mengawal proses pembelajaran secara 4.6.3.6.3.3. 3.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING Guru membimbing murid secara profesional dan 4. 3. 3. NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI NAMA AHLI JAWATAN 4.4.1 Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara sistematik dan terancang.5.2 Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang. 4.1 Semua Guru terancang.3.5 GURU SEBAGAI PENILAI Guru melaksanakan penilaian secara sistematik 4.3 PENGURUSAN KESELAMATAN MURID 3. 3.2 melaksanakan aktiviti pembelajaran secara Semua Guru profesional dan terancang.2.1 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran Semua Guru secara berkesan.1 Guru merancang pelaksanaan PdPc secara Semua Guru profesional dan sistematik.4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan 4.3. 4. 3. Guru mengawal suasana pembelajaran secara 4.6.1 Disiplin murid diurus secara profesional dan terancang. 3.1 aktiviti pembelajaran secara profesional dan Semua Guru terancang.1 Semua Guru profesional dan terancang.6 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 3.1.1 Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan terancang.1 GURU SEBAGAI PERANCANG 4.5 PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID 3.3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang.3.3.2 PENGURUSAN DISIPLIN MURID 3. .1 Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang. 4. 4.4.5.2.2.1 Semua Guru dan terancang.4 PENGURUSAN KESIHATAN MURID 3.3. 4.

PASUKAN PELAKSANA STANDARD PENCERAPAN PDPC BIL. NAMA AHLI JAWATAN (Bilangan bergantung kepada pengisian dalam setup) .

aset bernilai rendah dan ii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/setiap program 2. mengambil tindakan terhadap hasil pemeriksaan harta modal. Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas TT TK TT TK TT TK 2. menilai keberkesanan program iii. . Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. aset bernilai rendah. infrastruktur iv. mengambil tindakan susulan/penambahbaikan iv. secara berterusan/berkala. penggunaan dan penyelenggaraan Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. menilai prestasi kerja Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.1 iv. Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.2 Mengurus aset alih dan aset tak alih dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) Tindakan dilaksanakan: i. secara menyeluruh/optimum kemudahan asas iv. mengikut prosedur yang ditetapkan ii. menggunakan harta modal. mengikut keperluan/keutamaan ii.2.1. Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. 2. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/setiap bidang iii. berdasarkan keperluan/kesesuaian infrastruktur.1. merancang program pembangunan profesionalisme i. secara seimbang/telus/adil. Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. dengan mematuhi arahan/prosedur i. TT TK TT TK TT TK Mengurus pembangunan profesionalisme dengan: Tindakan dilaksanakan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) i. menyebarluaskan perincian tugas iv.1 Mengurus sumber manusia dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) Tindakan dilaksanakan: i. Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. mengagihkan tugas ii. merekodkan perolehan. 4 iii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme 4 ii. menyelenggara harta modal dan infrastruktur/ iii.STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN TT TK TT TK TT TK 2. menyediakan perincian tugas 4 iii. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya empat (4) program setahun). menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah i.2 iv. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan/perkhidmatan semasa/secara objektif iii. 2.1 v. mengikut keperluan/kesesuaian/kepakaran ii.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.2. secara menyeluruh/mencukupi TMK iv. bahan cetak/elektronik dan TMK Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas TT TK TT TK TT TK 2.1 iv. menyediakan alat/bahan. melaksanakan perbelanjaan 4 ii. berdasarkan keperluan/kesesuaian 4 iii. mengambil tindakan susulan Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).3. secara berterusan/berkala sekolah 2. menyediakan anggaran perbelanjaan i. mewujudkan ciri-ciri keselamatan iv.3 Mengurus kewangan dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) Tindakan dilaksanakan: i. Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. melaksanakan pemantauan perbelanjaan iii.4 Mengurus sumber pendidikan dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) Tindakan dilaksanakan: i. menyimpan dan menyusun atur alat/bahan. menggunakan alat/bahan. secara berterusan/berkala. dengan mekanisme yang sesuai. merekodkan penggunaan alat/bahan. Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. TT TK TT TK TT TK 2. . melaksanakan penyeliaan penggunaan alat/bahan. mengikut keperluan sekolah ii. 2.1 v. bahan cetak/elektronik dan TMK i. bangunan dan kemudahan sekolah 4 ii. bahan cetak/elektronik dan TMK ii. secara menyeluruh meliputi setiap bidang/ optimum. 2. bahan cetak/ iv. bangunan dan kemudahan iii. dengan mematuhi prosedur iii.5 Menyelenggara persekitaran fizikal dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) Tindakan dilaksanakan: i. bangunan dan kemudahan i.1 Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.5.4. mengikut ketetapan/prosedur ii. bahan cetak/elektronik dan iii. Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. memulihkan kawasan. Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii). Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. dengan mematuhi peraturan/ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa ii. membersihkan kawasan. mengikut keperluan/keutamaan iii. elektronik dan TMK 2.1 iv. menceriakan kawasan. TT TK TT TK TT TK 2.

secara berterusan/berkala. Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. 2. 2.1 Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. 2. Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. dengan mekanisme yang sesuai. dengan mekanisme yang sesuai/relevan (Jawatankuasa/pasukan silang budaya petugas/ruang maklumat) 4 iii. Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. mewujudkan rangkaian komuniti iv.2 semangat kesepunyaan Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.5. secara menyeluruh meliputi semua peraturan/warga sekolah kesepunyaan iii. dengan mematuhi peraturan/prosedur yang ditetapkan ii.5. merancang program peningkatan keakraban/semangat iii. Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara sahaja. mengikut keperluan/kesesuaian komuniti dan pihak swasta ii. TT TK TT TK TT TK 2. Tindakan dilaksanakan: TT TK TT TK TT TK Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan harmoni dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) i. melaksanakan program jaringan/jalinan yang berteraskan perpaduan dan silang budaya Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.6.1 v. . dengan mekanisme yang sesuai (penubuhan jawatankuasa/melalui media sosial/akses dalam talian). merancang program yang berteraskan perpaduan dan ii. Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. secara kreatif dan inovatif 2. mendapatkan sumbangan/sokongan/khidmat kepakaran iii. Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.7 Mengusahakan permuafakatan strategik dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) Tindakan dilaksanakan: i. secara menyeluruh meliputi semua warga sekolah iv. secara berterusan/berkala iii. menguatkuasakan ketetapan/peraturan sekolah 4 ii. i.1 iv. Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. mengikut kesesuaian/keperluan sekolah ii. merancang program jaringan/jalinan yang berteraskan perpaduan dan silang budaya iv. 4 komuniti dan pihak swasta ii.6 Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian TT TK TT TK TT TK Tindakan dilaksanakan: masyarakat Malaysia dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) i. melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat Malaysia i. Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. merancang program yang melibatkan ibu bapa. secara tekal/berterusan/berkala i. melaksanakan program peningkatan keakraban/ iv.7. 2. melaksanakan program yang berteraskan perpaduan dan silang budaya iii.

3. ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV 2.2 2. Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.1 2.1 2.5 Iklim 2.1.7.2 2. 2.4 Pengurusan Sumber Pendidikan 2.1 2. Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.1 Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.1 2.1 Pengurusan Sumber Manusia 2.7.2 Pengurusan Aset 2.1 2.3 Pengurusan Kewangan 2.7 Pemuafakatan Strategik 2.6 Pengurusan Perpaduan 2.4.5.2.6.1 2.5.1 .1.