TAKWIM RANCANGAN TAHUNAN : KELAB OLAHRAGA 2016

MINGGU PROGRAM AKTIVITI TARIKH OBJEKTIF KOS CATATAN
LAKSANA
1. Pendaftaran
1 Pendaftara ahli baru 28 Januari 1. Mendaftarka
n dan lama. 2016 n keahlian
2. Mengenali 2. Mengenali
guru guru
penasihat. penasihat
3. Memaklumk
an kadar
yuran.
4. Pelantikan
AJK
OLAHRAGA

2 Pengenala 1. Penerangan 18 1. Menyenarai Buku
n Acara- acara-acara Febuari kan acara- Olahraga
acara olahraga. 2016 acara
Olahraga 2. Penerangan balapan dan
dan organisasi padang.
Organisasi yang 2. Menyenarai
berkaitan berkaitan kan agensi
sukan sukan yang
olahraga olahraga. terlibat
dalam
olahraga.

Sejarah, 1. Penerangan 18 Mac 1. Mengetahui
3 pencapaia tentang 2016 sejarah
n negara sejarah penglibatan
dalam penglibatan negara
bidang negara dalam
olahraga dalam bidang
dan tokoh- bidang olahraga.
tokoh olahraga. 2. Mengetahui
olahraga 2. Pendedahan pencapaian
kebangsaa tentang atlet
n beberapa negara.
tokoh 3. Mengenali
olahraga tokoh-tokoh
negara. olahraga
negara.

Acara 1. Penerangan 22 April 1. Mengetahui Buku
4 balapan aspek-aspek 2016 aspek undang-
keselamatan keselamata undang
dan n sebelum, Olahraga
perundanga semasa dan
n. selepas
2. Menyenaraik berlari.
an acara 2. Mengetahui
trek. undang-
undang

Menyenaraik berlari. dalam acara trek. 4. selamat dan jauh. Melakukan 6 padang untuk 2016 lompat jauh -lompat melakukan dan kijang jauh lompatan dengan -lompat dengan betul dan kijang betul. 2. Mengetahui Buku balapan aspek-aspek 2016 aspek undang- keselamatan keselamata undang dan n sebelum. selamat. Memberikan tips-tips untuk lompatan dan jatuhan yang betul agar tidak batal. an acara 2. Penerangan 24 Jun 1. 7 Acara 3. selamat dan jauh. Memberikan tips-tips untuk lompatan dan jatuhan yang betul . selepas 4. selamat. undang- undang dalam acara trek. Acara 1. Olahraga perundanga semasa dan n. 5 Acara 3. Penerangan 15 Julai 1. Penerangan 20 Mei 1. Mengetahui trek. Melakukan padang untuk 2016 lompat jauh -lompat melakukan dan kijang jauh lompatan dengan -lompat dengan betul dan kijang betul.

selamat. Melakukan Buku Lembing untuk Septembe aktiviti Olahraga melakukan r 2016 merejam aktiviti lembing merejam dengan lembing betul dan dengan selamat. Membimbing 28 1. Membimbing 30 1. Melakukan Buku peluru untuk 2016 aktiviti Olahraga melakukan lontar aktiviti peluru lontar peluru dengan dengan betul dan betul dan selamat. selamat. agar tidak batal. Membimbing 7 Oktober 1. Membimbing 2 1. betul dan selamat. 10 Merejam 2. Melakukan Buku padang untuk 2016 lompat Olahraga -lompat melakukan tinggi tinggi lompatan dengan dengan betul dan betul dan selamat. Penerangan 19 Ogos 1. Melakukan Buku peluru untuk Oktober aktiviti Olahraga melakukan 2016 lontar . 12 Lontar 2. 2. betul dan selamat. 8 Acara 1. Melakukan Buku Lembing untuk Septembe aktiviti Olahraga melakukan r 2016 merejam aktiviti lembing merejam dengan lembing betul dan dengan selamat. Memberikan tips-tips untuk lompatan yang betul agar tidak batal. 9 Merejam 1. 11 Lontar 1.

Kelab aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun. 2. aktiviti peluru lontar peluru dengan dengan betul dan betul dan selamat. Menilai dan 11 1. Merancang aktiviti untuk tahun hadapan. 13 Refleksi 1. . selamat. Mengendalik dan membuat Novembe an Mesyuarat post mortem r 2016 mesyuarat Agung terhadap agung.