BORANG KEPUTUSAN RASMI

PERMAINAN BOLA BALING

UMUR KATEGORI

KEDUDUKAN SEKOLAH MARKAH
(DIISI OLEH URUSETIA SUKID)
JOHAN
NAIB JOHAN
KETIGA

TEMPAT PERTANDINGAN ARENA SPORTS, AMAN JAYA

TANDA TANGAN
NAMA (HURUF BESAR)

TARIKH