MATLAMAT

Untuk melahirkan pelajar ATURCARA PROGRAM
yang sedar terhadap
tanggungjawab 8.30 pagi - Pendaftaran pelajar/ ibu bapa
tanggungjawab sebagai
- Ucapan Aluan Pengerusi Majlis
pelajar cemerlang dalam
akademik dan menyedarkan - Bacaan Doa
ibu bapa atau penjaga tentang
tanggungjawab bersama - Ucapan Perasmian oleh Tuan Pengetua

membantu anak-anak
- Taklimat Program Kecemerlangan oleh PKP
mencapai kejayaan cemerlang
dalam akademik - Pengisytiharan Pelajar Elit Calon PT3 &

spm 2017

OBJEKTIF - Aku Janji Calon PT3 & SPM 2017

 Meningkatkan mutu (Tanda tangan pada banner)
pencapaian akademik
10.00 pagi - Program Saya Anak Terengganu “ TAKLIF”
 Membentuk sikap dan tabiat
cintakan pelajaran Oleh Pegawai Yayasan Pembangunan

 Meningkatkan motivasi dan Keluarga

minat terhadap pelajaran
Terengganu

 Ibu bapa sebagai mentor
- Ikrar oleh pelajar & ibu bapa Calon PT3 &
utama dalam mendidik
SPM 2017

Related Interests