Masa pemerintahan khulafaurrasyidin adalah masa pemerintahan di bawah ini

,
kecuali ... .
a. Abu Bakar Ash Siddiq
b. Umar bin Khattab
c. Abu Abbas Ash Shaffah
d. Usman bin Affan
e. Ali bin Abi Thalib
22. Bentuk pemerintahan pada masa Khulafaurrasyidin identik dengan ... .
a. otokrasi
b. theokrasi
c. demokrasi
d. liberal
e. sosialis
23. Tokoh pendiri daulah bani Umaiyyah adalah ... .
a. Abu Sufyan bin Umaiyyah
b. Mu’awiyah bin Abi Sufyan
c. Abdul Malik bin Marwan
d. Ja’far bin Abu Thalib
e. Abu Ja’far al Mansur
text-indent: -21.3pt; text-justify: inter-ideograph;"> 24. Di bawah ini adalah khalifah-khalifah
besar dari daulah bani Umayyah, kecuali ... .
a. Abdul Malik bin Marwan
b. Al Wahid bin Abdul Malik
c. Umar bin Abdul Azis
d. Abu ja’far Almansyur
e. Hasyim bin Abdul Malik
25. Khalifah dari daulah bani Abbasiyah yang paling terkemuka adalah ... .
a. Ja’far Al-Mansyur
b. Ma’mun Al-Murad
c. Husin Al-Mishiri
d. Harun Al-Rasyid
e. Idrus Al-Habsyi
26. Sebelum Baghdad yang menjadi ibukota daulah bani Abbasiyah adalah ... .
a. Karimiyah
b. Abbasiyah
c. Hasyimiyah
d. Thahiriyah
e. Fathimiyah