PERSATUAN PENGANUT DEWA CHEW YONG /KWAN

NO. 1508 G , 16573 SEGAMATESTATE,
JALAN NAGASARI 13,
85000SEGAMAT,JOHOR.

Tarikh :15hb may 2017

Tuan Pengerusi
Masjid Jamek Al-Husna
Segamat Baru,
85000 Segamat, Johor.

Tuan ,

PER : UPACARA SEMBAHYANG PENGANUT DEWA YONG /KWAH

Merujuk kepada perkara di atas , dimaklumkan bahawa Para pengikut persatuan
kami akan
mengadakan upacara sembah yang di Tokong bersebelahan dengan Masjid Jamek
Al- Husna.
Upacara tersebut tersebut akan diadakan 3 hari bermula pada 5-6-2017 hingga
7-6-2017. Oleh itu pihak kami ingin memaklumkan kepada pihak Tuan bahawa kami meminta kebenaran
sekiranya ada diantara Jemaah kami meletakkan kereta atau sebarang kenderaan di tempat dan kawasan
dewan tuan harap dapat Tuan membenarkan kerana kami tidak dapat mengawal para Jemaah ramai
hadir pada tarikh tersebut .

Pihak kami juga telebih dahulu meminta maaf sekiranya upacara kami
mengganggu persekitaran dewan disebabkan upacara sembah yang kami .Sekian
untuk makluman pihak Tuan.

Terima Kasih,

Yang benar,

________________