Sijil

Penyertaan
Dengan ini adalah diperakukan

kerana melibatkan diri dalam

PROGRAM
ENGLISH – in - CAMP
(Highly Immersive Programme)
PERINGKAT MELAKA TENGAH
ANJURAN
SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG
BAGI TAHUN 2017

HAZMAN BIN DOLAH

GURU BESAR SK CHENG Sijil Penyertaan Dengan ini adalah diperakukan kerana melibatkan diri sebagai FASILITATOR PROGRAM ENGLISH – in .CAMP (Highly Immersive Programme) PERINGKAT MELAKA TENGAH ANJURAN SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG .

BAGI TAHUN 2017 HAZMAN BIN DOLAH GURU BESAR SK CHENG .