BRON: FATAWA OWAISIYA PAGE 36 (FAIZ-E-MILLAT, SHEIKHUL TAFSEER WAL HADEES, USTADZUL ULEMA, RA’EESUL

TAHREER ALLAMA MUFTI FAIZ AHMAD OWAISI QADRI RAZVI)

BRON: FATAWA FAIZUR RASOOL PAGE 02 (FAQIH-E-MILLAT MUFTI JALALUDDEEN AHMAD AMJADI)

BRON: FIROZUL LUGHAAT URDU JAMI’ (NAYA EDITION) BRON: AL MAWRID QAMOOS ARABI – INKALIZEE (A MODERN ARABIC – ENGLISH DICTIONARY) BRON: VAN DALE GROOT WOORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL .

Related Interests