LAPORAN AKTIVITI

PROGRAM :
PERTANDINGAN CHORAL SPEAKING SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT DAERAH BALING SIK
2017

Tarikh Perlaksanaan 6 MAC 2017

Tempat SMK SIONG

Objektif i. Mencari peserta/kumpulan berbakat untuk mewakili
daerah ke peringkat negeri Kedah.

ii. Memberi pengalaman dan pendedahan kepada para
peserta.

iii. Memberi ruang untuk para peserta menonjolkan bakat
dan kreativiti dalam menghidupkan skrip masing-masing.

iii. Mengeratkan hubungan silaturahim antara sekolah yang
bertanding.

Bilangan Penglibatan Kumpulan Pelajar Guru
Sasaran 33 pelajar 3 guru

Keputusan
Pasukan SMK Kuala Pegang hanya berjaya meraih sagu hati.

Sumber Kewangan i. Peruntukan sekolah
a. Tuntutan makan pelajar - RM 200.00
b. Tuntutan pengankutan – RM 300.00

Peringkat Daerah

Ulasan Urus Setia :

1. Semua pasukan membuat persembahan mengikut jadual yang ditetapkan.
2. 100% ahli pasukan Choral Speaking SMKKP termasuk guru penasihat terlibat
dalam semua persediaan dan pertandingan.
3. Semua guru yang terlibat telah memberikan komitmen yang baik.
4. Pasukan Choral Speaking SMK Kuala Pegang hanya mendapat tempat saguhati.

Disediakan oleh Disahkan oleh

-------------------------- --------------------------------
(Syazwani Abu Bakar)
Guru Penasihat