THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

(Bài tập nhóm về nhà tuần 7)

Nhóm 4:

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ SINH VIÊN

1 Phạm Cao Khánh 2207162047
2 Nguyễn Thị Phương Hiền 2207162036
3 Trần Thị Sương Mai 2207162052
4 Nguyễn Thị Bình Ngân 2207162060
5 Phạm Thị Tâm 2207162072
6 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2207162084

.................... Thành viên Sở giao dịch chứng khoán................................................. Quy định điều kiện tiêu chuẩn cho một Công ty được niêm yết lên sàn ................. Quy trình niêm yết chứng khoán .......................... Phân loại niêm yết chứng khoán ...........Mục lục 1................... Phân loại thành viên........................ Khái niệm niêm yết chứng khoán là gì? ...................................................2...........................2......... 5 .2.2..... Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán ......3............... 2 2............... 4 2.........................1....................... 3 2............ 1 1...............................................................1................ 1 2... 2 2.........................................................1... Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán ..... 3 2..

Các chuyên gia (Specialist) tham gia vào hệ thống đấu lệnh với chức năng góp phần định giá chứng khoán trên SGDCK nhằm tạo ra tính liên tục. tại các Sở Giao dịch Chứng khoán. thành viên được phân chia làm nhiều loại dựa trên chức năng của mình. Nhà môi giới độc lập. mỗi loại chứng khoán được giao dịch tại một quầy giao dịch nhất định. 1. Thành viên SGDCK là các công ty chứng khoán được UBCK cấp giấy phép hoạt động và được SGDCK chấp nhận làm thành viên của SGDCK.cầu chứng khoán. nhà môi giới độc lập. hay còn gọi là nhà môi giới “hai Đôla” (Two Dollar Broker) : không phụ thuộc bất kỳ công ty môi giới nào . Nhà môi giới chứng khoán: Là người trung gian giữa người mua và người bán. 1. Thành viên Sở giao dịch chứng khoán SGDCK có các thành viên giao dịch chính là các nhà môi giới hưởng hoa hồng hoặc kinh doanh chứng khoán cho chính mình tham gia giao dịch trên sàn. nâng cao tính thanh khoản của thị trường và giảm thiểu các tác động tạm thời đến cung. bán một số loại chứng khoán nhất định. . việc phân loại này phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về lịch sử cũng như phương thức hoạt động của SGDCK. nhà tạo lập thị trường và người giao dịch cạnh tranh. Có thể phân biệt các loại nhà môi giới khác nhau:  Nhà môi giới hưởng hoa hồng: sẽ nhận hoa hồng hay phí môi giới do khách hàng trả sau khi hoàn thành dịch vụ giao dịch và họ không bị rủi ro. Ví dụ như tại SGDCK NewYork. Trong mỗi một quầy có một số nhà môi giới chuyên môn được Hội đồng Quản trị của Sở phân công thực hiện mua. . Nhà môi giới hưởng hoa hồng là thành viên chủ yếu của các Sở Giao dịch Chứng khoán. vì không nắm giữ chứng khoán khi thực hiện giao dịch của mình. nhà môi giới của công ty thành viên. Phân loại thành viên Ở các nước phát triển được chia làm nhiều loại thành viên khác nhau.1. Đối với các nhà tạo lập thị trường cạnh tranh (registered competitive market marker) khi một chứng khoán giao dịch trên sàn trở nên khan hiếm hay rơi vào tình Bài tập Nhóm 4 – Thị trường chứng khoán Page 1 .  Nhà môi giới chuyên gia chứng khoán: ở những nước phát triển. như thành viên là các nhà chuyên gia thị trường.

1. chi trả cổ tức 3.vn/thanh-vien-so-giao-dich-chung-khoan/ 2. Niêm yết lại. Niêm yết lại (Relisting) cho phép một công ty phát hành được tiếp tục niêm yết trở lại các chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết Bài tập Nhóm 4 – Thị trường chứng khoán Page 2 . bán chứng khoán và thu lãi bằng chính chênh lệch của giá mua vào và bán ra. Thay đổi niêm yết 1. Niêm yết từng phần. Một cách phân loại thành viên khác là thành viên trong nước và thành viên nước ngoài. . Niêm yết chứng khoán thường bao gồm việc yết tên tổ chức phát hành và giá chứng khoán. Các nhà môi giới trái phiếu (Bond Brokers)là các nhà môi giới chuyên mua và bán các trái phiếu. Khái niệm niêm yết chứng khoán là gì? Niêm yết chứng khoán là quá trình cho phép các chứng khoán đủ tiêu chuẩn được giao dịch trên SGDCK. Hoạt động niêm yết đòi hỏi phải đảm bảo sự tin cậy đối với thị trường cho các nhà đầu tư. trạng khó giao dịch.dankinhte. thực hiện mua. Niêm yết toàn phần. Thay đổi niêm yết (Change Listing) Thay đổi niêm yết phát sinh khi công ty niêm yết như thay đổi tên chứng khoán giao dịch. Niêm yết cửa sau. Đối với các thị trường phát triển. Niêm yết bổ sung (Additional Listing) là quá trình chấp thuận của SGDCK cho một công ty niêm yết được niêm yết các cổ phiếu mới phát hành với mục đích tăng vốn hay sáp nhập.… 4. Phân loại niêm yết chứng khoán Gồm có 7 loại niêm yết: Niêm yết lần đầu. SGDCK yêu cầu các nhà tạo lập thị trường tiến hành giao dịch các chứng khoán. . 2. Niêm yết lần đầu ( Initial Listing) là việc cho phép chứng khoán của tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết giao dịch lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng. 2. Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên SGDCK nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về định lượng cũng như định tính mà sở giao dịch chứng khoán đề ra. bán một số loại chứng khoán nhất định. Niêm yết bổ sung. tham gia vào sở hữu và hoạt động của SGDCK không giới hạn chỉ là công ty chứng khoán http://www. Các nhà giao dịch cạnh tranh (competitive trader) là người mua. khối lượng.

công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị. Trung tâm GDCK được quy định chi tiết tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19/1/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.Niêm yết từng phần (Partial listing) là việc niêm yết một phần trong tổng số chứng khoán đã phát hành ra của lần phát hành đó. nhóm không niêm yết 6. 5.1. Cụ thể như sau: 2. Niêm yết cửa sau (Back door Listing). Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán a) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. Ban kiểm soát. c) Không có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng theo quy định của pháp luật.Quy định điều kiện tiêu chuẩn cho một Công ty được niêm yết lên sàn Điều kiện và các thủ tục để tiến hành niêm yết cổ phiếu trên SGD. Là trường hợp một tổ chức niêm yết chính thức sáp nhập vào hiệp hội với một tổ chức. http://www.dankinhte.2.2. không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ. Bài tập Nhóm 4 – Thị trường chứng khoán Page 3 . Ban kiểm soát. Kế toán trưởng. Niêm yết toàn phần (Dual Listing ) là việc niêm yết tất cả các cổ phiếu sau khi đã phát hành ra công chúng trên một 7. f) Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định. Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. cổ đông lớn và những người có liên quan. d) Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ. b) Hoạt động kinh doanh hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết. e) Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc.vn/phan-loai-niem-yet-chung-khoan/ 2.

e) Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.vn/index.2. doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần không phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b. đầy đủ nghĩa vụ về tài công khai mọi khoản chính đối với nhà Bài tập Nhóm 4 – Thị trường chứng khoán Page 4 .2. http://www. Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán a) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. 2. Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. d) Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị.srtc. không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ. f) Việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao. c) Cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ. Ban Kiểm soát. b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi.30% tùy tình hình ký niêm yết phát triển thị trường) phát triển thị trường) Số năm liền trước năm 2 1 đăng ký niêm yết phải có lãi Nợ Không có các khoản Không có các khoản nợ quá hạn chưa được nợ quá hạn hơn một dự phòng theo quy năm và phải thực hiện định của Pháp luật. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.30% tùy tình hình (+/.org.php?name=FAQ&op=FDetail&nc=1&n=32 Các tiêu chuẩn niêm yết lên Sàn chứng HOSE HASTC khoán Vốn điều lệ đã gộp tối 120 tỷ VND 30 tỷ VND thiểu tại thời điểm đăng (+/.

tình hình hoạt động của tổ chức xin niêm yết Có cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị. Sổ đăng ký chủ sở hữu chứng khoán của tổ chức đăng ký niêm yết .3. giữ không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp Thời gian cam kết nắm 100% số cố phiếu 100% số cố phiếu giữ cổ phiếu trong thời gian 6 tháng trong thời gian 6 kể từ ngày niêm yết và tháng kể từ ngày niêm 50% số cổ phiếu này yết và 50% số cổ trong thời gian 6 tháng phiếu này trong thời tiếp theo. hội đồng thành viên…) . số cổ phiếu thuộc sở không tính số cổ phiếu hữu nhà nước do các thuộc sở hữu nhà cá nhân trên đại diện nước do các cá nhân nắm giữ. không tính gian 6 tháng tiếp theo. 2. Giám Bài tập Nhóm 4 – Thị trường chứng khoán Page 5 . Quyết định thông qua việc niêm yết chứng khoán của cấp có thẩm quyền cao nhất của công ty (đại hội cổ đông. Quy trình niêm yết chứng khoán Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên SGDCK . Ban Kiểm soát. hội đồng quản trị. Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán theo mẫu quy định của Sở giao dịch . nợ của công ty với cổ nước đông lớn và những người có liên quan Cổ đông Tối thiểu 20% cổ Công ty có 15% cổ phiếu có quyền biểu phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít quyết được ít nhất 100 nhất 100 cổ đông nắm nhà đầu tư sở hữu. trên đại diện nắm giữ. Bản cáo bạch của tổ chức niêm yết theo mẫu quy định và có đầy đủ các thông tin cần thiết. rõ ràng nhằm giúp cho người đầu tư và công ty chứng khoán đánh giá đúng về tình hình tài chính. trung thực.

. .Đơn xin niêm yết theo mẫu quy định của sở giao dịch trong đó nêu rõ lý do xin niêm yết.Mẫu chứng chỉ chứng khoán niêm yết. Bước 4: SGDCK tiến hành kiểm tra niêm yết: Bài tập Nhóm 4 – Thị trường chứng khoán Page 6 . việc kiện tụng chưa hoàn thành và ảnh hưởng của nó tới công ty (nếu có). Giấy chứng nhận của tổ chức lưu ký chứng khoán về việc chứng của tổ chức đăng ký niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung.Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được phê chuẩn.Các vấn đề về nợ (phải thu. đốc hoặc Tổng Giám đốc.Các điều khoản thành lập công ty. . .Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. công ty con và các chi nhánh (nếu có). mệnh giá. Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có). các đặc quyền và đặc ân.Khi thẩm định sơ bộ. . Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng nắm giữ một tỷ lệ do mình sở hữu trong thời gian theo qui định kể từ ngày niêm yết. Bước 2: SGDCK tiến hành thẩm định sơ bộ hồ sơ: Là bước kiểm tra ban đầu không dựa trên thực tế mà dựa trên cơ sở các tài liệu trong hồ sơ đăng ký niêm yết do tổ chức đăng ký niêm yết cung cấp. . công ty đăng ký niêm yết phải nộp đơn kèm hồ sơ xin niêm yết chính thức lên SGDCK liệu sau: . phải trả). . sở giao dịch thường chú trọng đến các vấn đề sau: . số lượng mỗi loại chứng khoán cần được niêm yết. đầu tư của công ty và các tác động của chính sách thu nhập.Thường xuyên tổ chức công bố thông tin về mọi mặt hoạt động của công ty Bước 3: Nộp đơn xin phép niêm yết chính thức lên SGDCK: Sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định sơ bộ hồ sơ xin niêm yết của SGDCK với quyết định chấp thuận hồ sơ.Khả năng sản xuất kinh doanh. . . nhằm rút bớt thời gian thẩm định chính thức. phân phối thu nhập trong tương lai.

Tổ chức quản lý và hoạt động của công ty. Bước 6: Niêm yết: Sau khi được phê chuẩn niêm yết.Khả năng sinh lợi và ổn định của công ty. hiện diện trước công chúng và nhận trách nhiệm pháp lý của công ty đã được niêm yết. Bước 5: SGDCK phê chuẩn niêm yết: Khi xét thấy công ty đăng ký niêm yết đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về niêm yết chứng khoán. http://www.luathongduc. SGDCK sẽ quy định cụ thể thời gian sẽ niêm yết và mời chủ tịch hội đồng quản trị để định ngày giao dịch đầu tiên trên SGDCK đối với chứng khoán đã được phê chuẩn cho phép niêm yết. Khi nhận được đơn xin niêm yết và ký hợp đồng niêm yết với công ty đăng ký niêm yết. Hội đồng quản trị SGDCK sẽ phê chuẩn cho chứng khoán đó được niêm yết để chính thức giao dịch trên SGDCK. . tính chính xác của thông tin và kiểm tra. đối chiếu với các điều kiện về niêm yết chứng khoán trên SGDCK trên cơ sở các tài liệu báo cáo và đánh giá. Các nội dung trọng tâm mà SGDCK chú ý kiểm tra gồm: .Lợi ích của công chúng và việc đảm bảo quyền lợi của công ty. SGDCK tiến hành kiểm tra tính pháp lý. .com/quy-trinh-niem-yet-chung-khoan Bài tập Nhóm 4 – Thị trường chứng khoán Page 7 . so sánh với thực tế.

Related Interests