PUSAT TUSYEN SOLUSI PLATINUM

Nama : _________________________________________

UNGKAPAN ALGEBRA II

1. Pekali bagi fh dalam sebutan 5 fgh ialah
________________________

2. Antara sebutan berikut, yang manakah sebutan tak serupa bagi 4 pr ?
A −3 pr
B 5 pr
C 7 qr
D 9 rp

3. Apakah pekali bagi st dalam sebutan −5 rst ______________________

4. Permudahkan 2 pqr ÷ 8 pr

5. Permudahkan 5 rs ×3 st

6. Permudahkan
2
12 p r ×6 qr ÷ 18 pqr

4 x y 2 z × 6 yz
7. Permudahkan =
36 x 2 y 2 z

8. −2 × p × p × (−5 ) × p × p=¿

9.

6x cm

8xy cm
Dalam rajah di atas, cari luas segitiga tersebut.

1

Permudahkan 2 63 m n 11. cari nilai bagi 5 x+ y 2 15.Permudahkan ( 7 y−4 x )−(4 x−7 y ) 6cm 18. yang manakah mewakili luas sebuah segi empat tepat dengan sisi 2 x cm dan 4 y cm A 6 xy B 2x+4 y C 8 xy D 4 x +8 y 13.Antara ungkapan berikut.Permudahkan 3 xy−2( 4 pq−5 xy ) 16. D C Dalam rajah di atas.Diberi bahawa x=3 dan y=−4.Berikan ungkapan untuk situasi berikut 5 ditolak daripada suatu nombor. cari luas kawasan E f f 4cm berlorek dalam c m2 F q cm A B 2 .Cari bilangan sebutan dalam ungkapan 3 xyz+ 4 xy +7 12. PUSAT TUSYEN SOLUSI PLATINUM 2 −9 m n 10. x yang didarab dengan 4 14.Permudahkan hk−5 cd−2(2 cd−3 hk ) 17.

Permudahkan 5−4 xy +2 ( 2−xy +3 xz ) 20 p−8 22. cari nilai bagi 2 3 x+ 4 y −6 21.DIberi bahawa x=3 . Permudahkan −9 hk 3 . dan y=−3. Permudahkan 4 23. Permudahkan ungkapan berikut a) 7 x−3 ( y−x ) 1 1 b) ( 3 x+ y −4 z ) + (1−2 x−3 z) 3 2 3 h k 2 ×(−6 h2 g) 24. PUSAT TUSYEN SOLUSI PLATINUM P cm G ( 3+4 X ) cm 19. 5 y cm Cari perimeter segiempat tepat yang ditunjukkan di atas 20.

PUSAT TUSYEN SOLUSI PLATINUM 25. Permudahkan 2 20 a b ×(−9 abc)÷ (−15 ac) 4 .