Nama Kelompok : 1.

Ahmad Nurojafi (01)

2.Ade Diana N (02)

3.Ade Wisnu P (03)

4.Ahmad Ganicha S.P (04)

5.Cicik Pitasari (11)

6.Dinda Amelia D.C (12)

7.Hosana Widya H (18)

8.Tommy Tri F ( )

9.Wahyu Ratih A.K.S (27)

10.Yeni Rizky D (29)

RAMAYANA

Rama : dinda, kayak’e kita wis teka. Apa Dinda kesel ?

Shinta : ora Kakanda, prinawene iki aku bareng sampean ora ngerasa kesel ( wangsulan Shinta
karo lemah lembut )

Rama : ahh ! dinda iki iso ae,aku iki dadi isin.

Sinta :loh kok isin se kakanda

Rama :hehehehe,lah sampean ikuh iso ae,omongane sampean iku garai akuh tambah tresno
kakang.

Sinta :ah kanda (tersipu malu sambil memukul rama)

Rama :aduh dinda,,,,ket mau awak dewe kok mesra mesra ae se koyok wong enom ae.sampek
lali nek enk adik sing tak tresnani iki.

Sinta :oh iyo,,,,,rene rene adikku,,kenek opo isih neng kunu ae(ambek marani
adikke)sepurane ya dek gak maksud ngunu(gorong mari motong di potong
laksana)

Laksaman :mboten nopo nopo mbak yu.kulo nggeh remen ningali kemesraan ningali kemesraan
kang rama lan mbak yu sinta.

Sinta :kowe pancen adik paling apik laksamana.kanda bejo sanget ngolei adik kaya laksamana.

Rama :bener dinda,laksamana pancen adikku sing paling apik(sambil menepuk pundak
laksamana)

Laksamana :sampung kang mas,mboten usah muji kulo engken kedadeyan ngantos dalu kita
mboten ngadah panggonan damel ngasul makih.amin kangmas,kepriye menawi kita
ngedek aken tenda ten mriki mawon.

Rama :emmmm,,,,,,,,,piyeee dinda ?

Sinta :enggeh kanda bener omong dik laksamana ning kene tempate sejuk lan adem
banget,luwih apik kita ngedekaken tenda wonten mriki.

Rama :iyo,,,nek ngunu ngedekno tenda ning kene.(ngomong karo lantang) dek laksamana
tolong jopokno tendo ning tas. (laksamana njopok tendo)

Sinta :kakanda kayak’e kesel sanget !! niki sampean unjuk tuyane riyen supaya kesele ilang
(karo ngusap bathuk rama karo selendang) dek laksamana pisan , ngasuh
rumiyen ngkok diterusno maneh . iki banyune

. Laksamana : inggeh kang mas.. (karo komat-kamit maca mantra) (jeda) Shinta : kanda . saksuene kang mas mburu kidang iku. lan . lah sakwis e iku aku iso nuwil-nuwil shinta .. sakwise awakmu ngkok tak dadekno kidang emas aku mrintahno awakmu gae ngaleh perhatiane Maricha : sak sampune kula ngalih ake perhatiane napa malih sing kula lakoni baginda ? Rahwana : aduh goblok ngoyot . engkok diterusno maneh Laksamana : injeh mpon kula ngasuh rumiyen JEDA Rahwana : kabeh lagi enak enak ngasuh kita kudu manfaatno kedadeyan iki. Rama : waduh adhikku omonganmu kaya wong sing arepe perang wae. paham apa ora ? Maricha :oh ngonten napa baginda . katrok-katrok sakwis e awakmu ngalih ake perhatiane jelase dekne kepingin mburu awakmu terus awakmu langsung mlayu wae supaya rama lan laksamana nguber awakmu .Laksamana : nggeh mbakyu shinta . (jeda) lah iki ana kayu ! telu kayu iki tak dadekno telu kidang ireng. lan akhire shinta ditinggal dewean . Gae ngalihno perhatiane rama lan shinta (omongane karo 2 pengikut e )aku ngerti! Maricha : injeh baginda Rahwana : maricha . demi samean istriku seng tak tresnani . Aku percaya karo awakmu. kula ngertos tenang mawon kula jaga mbakyu shinta ngantos telase getih kula . Kanda gelem nyekelno kidang kuwi gae aku Rama : apa samean pengen sanget dinda ? Shinta : nggih kanda Rama : yowes . aku kate ngrubah awakmu lan kayu-kayu iku dadi kidang. aku bakal nyekel kidang emas iku gae slirahmu. Aku tresno kanda Rama : aku ya tresno marang sliramu dinda. pokok’e ojo nang ndi-ndi sampek aku bali Shinta : ati-ati kandaku… aku percaya kanda bisa ngetukake kidang emas kuwi kanggo aku. Sing kanggone ngancani awakmu! Maricha : dados pundi baginda ? Rahwana : ngene . Yawis aku tak budal. injeh mpon baginda . (karo nyiapno persiapan) lan kue adekku tolong jaga’en mbakyumu shinta . Rahwana terus nguber-nguber mbakyumu shinta. sekedap maleh nanggung Rama : wis tah dek bener apa sing diomongake mbakyumu shinta . Kula kepincut kidang mas iku kanda. awakmu eroh dewe se. delenge! Ana kidang sing sungune emas. siap Maricha : injih siap baginda Rahwana : houm haap haap . dek laksamana delengen kidang-kidang iku . aku ate ngerubah awakmu dadi kidang emas . kula siap njalan aken sedoyo printah baginda Rahwana : siap tepak jos!!! Sakiki awakmu ngadek ning kunu lan gocelono kayu iki . Aku wedi ngkok rahwana teka lan ngawa mbakyumu shinta. Ketimbang kidange tambah adoh Laksamana : kang mas sing ati-ati . apik tenan (karo nunjuk kidang) Rama : iya dinda Laksamana : nggih mbakyu kidang-kidang niku lucu sanget Shinta : kanda .

wong liya ra bakalan bisa nyedeki mbak yu. aku percaya suwe-suwe rambutsing ana awakku iki gak tau oleh nutrisi Shinta : aduh mbah mosok ngantos ngoten Nenek : iya cu tulung mbah cu.. Nenek : heh! Endi? (meraba rambutnya) Shinta : niku mbah Nenek : ya mungkin kondeku gak tau oleh nutrisi dadine rontok koyok ngene. saiki mbak yu ojo sampek metu saka bunderan iki. tulung barang-barangku lebokne tenda (Jeda) Rahwana : waduh! Yok opo iki Laksamana ora melu Rama. wis seminggu iki aku gak mangan lan ngombe. carane ngetokno shinta tekan bunderan kuwi Brat : ngene baginda (mbisiki rahwana) Rahwana : iya. mbah sampun sepuh punapa panjenengan mboten ten griya mawon ? Nenek : aku lagi golek panganan cu!.Rama : iya dimas.ha. aku bakalan dadi wong tuwa. (sambil memasang kembali kondenya) Shinta : mbah niki saget mawon Nenek : iya cu. Saiki piye carane Laksamana pisah karo shinta Brata : ngeten caranipun baginda (sambil berbisik) Rahwana : ha. wenehono mbah iki setitik panganan lan ngombe supaya mbah iki bisa nyambung urip Shinta : tapi mbah Nenek : tulung cu. selagi mbak yu ora metu saka bunderan iki Shinta : iya dimas (Jeda) Rahwana : kepriye iki brata.. supaya shinta metu saka bunderan kuwi (Jeda) Shinta : mbah. (tiba-tiba sanggul nenek jatuh) Shinta : lho mbah! kondene njenengan ceblok. Shinta awakmu mesti duwekku Tiba-tiba Shinta lan Laksamana mendengar teriakan Rahwana : tulung dimas laksamana (swarane mirip rama) Shinta : dimas laksamana apa awakmu krungu swara kuwi ? Laksamana : enggeh mbak yu. aku yakin sedilut engkas aku arepe mati (Jeda) . punapa wonten ing alas piyambakan ?..ha. . kaya swarane kang mas rama Shinta : awakmu kudu nulung kakangmu dimas Laksamana : tapi aku kadung janji karo kang mas rama gawe jaga mbak yu Shinta :tapi kang masmu butuh pitulungan Laksamana : yawis mbak yu.

ha. Anoman :yawes sak iki aku budal nylametno sinta.. Anoman :sepurane aku. Anoman :kenek opo wajahmu ketok e bingung lan kenek opo awakmu isok nang hutan iki dewean..! Shinta : hah! Rahwana. Anoman :tenang ae akuh .. smugo Dewa ngewales keapikanmu (Jeda) Rahwana : ha. Dinda ??? kanda teko.apa kakang gak iso ngrebut sinta teko rahwana.aku tresno marang sinta.. Rama :kakang anoman.Shinta : nggeh mbah. Rama :sedurunge matur nuwun kang. aku yaiku mbah kuwi mau Shinta : kowe licik!. saiki apa karepmu ? Rahwana : aku jaluk awakmu melu aku Shinta : gak. dinda gak muring-muring ? (jeda) Rama : bojoku.ngkok ae tak critakno saiki sinta di gowo rahwana aku di perintahno rabujanaka gak oleh ninggalno alas iki dadi mung awakmu siji sijine wong sing mbantu aku kakang iso se ngewangi aku. aku emoh! Rahwana : emoh ??? ya uwis. awakmu pancen perawan sing apik. aku kudu nyelametno Shinta. Rama :critane dowo .kakang wis bali. sakdurunge Shinta diapak-apakno karo Rahwana.ha. Rama :ya kang sak iki aku ngandalno awakmu. dinda sliramu ning endi ? Laksamana kowe ning endi ? (jeda) Rama : hmmm… iki wis mesti ulahe Rahwane. saiki aku kudu piye.awakmu ndungo’o wae.(JEDA) Anoman :ha ha ha. tapi spurane dinda aku ra iso nyekel kidang mas. Nah aku ngerti! Anoman :mesti iso mbantu aku (langsung nggolek i anoman) Rama :he anoman.mesti ngewangi awakmu.ojo nganti di apak apakno rahwana. aku ra oleh metu tekan alas iki. Kowe ? Rahwana : iya. tapi aku ya kudu tapa ning alas iki. happ… (Jeda) Rahwana : ayo brata cepetan mlayu tekan nggon iki (jeda) Rama : bojoku.. sakniki embah ten mriki mawon kula badhe mendhetaken dhaharan lan unjukan damel njenengan Nenek : maturnuwun cu.tapi neng endi bojoku sinta. . Anoman :yawis tak budal disek (jeda) Rama :ohh sang dewa tolong slametno bojoku sinta.

kanda wis nuduh dinda sing aneh- aneh ..?oooohhhh dinda akhire sampean bali...... aku gelem nglakoni (jeda) Rama : dinda saktemene dinda isih suci sepuranono kanda . opo dinda gelem nglakoni ? Shinta : inggih kanda.tapi aku oleh penggantine sinta gawe awakmu. Rama :ya. saestu aku trisno tenan marang sliramu dinda.rahwana durung ngapak ngapakno aku. Rama :matur suwun kang matur suwun. demi tresnaku marang samean . Anoman :ah gak usah sungkan aku ya seneng bantu kancaku iki.iku lak suwarane..lapo maeng kakang gak ndelok dik laksamana ning kono ? Anoman :apa jek pengen tak rewangi ? Rama :mboten mpun kang mboten matur nuwun sanget...tak bali sek ya. saestu aku ya tresno tenan karo kanda (jeda) Laksamana : kang mas…. Anoman :yawes iya.punopo kakanda meneng meneng wae apa kakanda ora seneng ndilok aku bali ? Rama :aku seneng sampean bali.aku percoyo kakang luwih kuwat tekan rahwana. Anoman :ya. Rama :tapi sek kang....sak estu aku yakin kanda.tapi mestina awakmu bali karo awak sing wes ternodai kelakoane bejate rahwana... Rama lan Shinta: yaaa… dimas (mereka bertiga bergandengan tangan) .aku wes kadung tresno. Rama :ora mungkin. Sinta :ya ampun kakanda.lapo kanda ndue pikiran kaya ngunu..aku ngerti tapi aku dilok en sek ya...matur nuwun kakang anoman akuh wes utang budi nang awakmu.Rahwana :pancen aku gak kuat ngalahno rahwana. Anoman :sepurane aku. Shinta : kanda percaya se karo dinda. Rama :iyo dinda . Rama :opo ?gantine ...?gak aku gak gelem mblenjani bojoku sinta. Sinta :matur nuwun kakang anoman..aku ya gak eroh kepriye bales ke apik anmu. yen awakmu kobong artine awakmu wis ternodai tapi yen awakmu gak kobong artine awakmu isih suci ..kakanda. apa dinda gelem mbutekno? Shinta :inggih kanda Rama : iyo . Sinta :aku yakin. Rama :aku percoyo karo bojoku. houwwww .(rama gae geni)saiki aku njaluk awakmu mlakuing nduwur cemlurupe geni iki ...aku tetep njaga kesucian gawe kanda.(jeda) Sinta :kakanda apa bener sampean wes gak gelem nrimo aku maneh ? Rama :loooh..tapi opo kowe weruh nek rahwana wis ndemok awakmu pas awakmu ga sadar....

Related Interests