5.

5 Asid dan Alkali
Sifat-sifat Asid Cair

 Rasa masam
 pH kurang daripada 7
 Menukarkan kertas litmus daripada biru ke merah
 Mengakis
 Bertindak balas dengan logam reaktif (magnesium, zink) untuk
menghasilkan gas hidrogen

Sifat-sifat Alkali

 Rasa pahit
 pH lebih daripada 7
 Menukarkan kertas litmus daripada merah ke biru
 Mengakis dan berasa licin seperti sabun
 Bertindak balas dengan garam ammonium untuk membebaskan
ammonia