FAKULTI PENDIDIKAN

(SARJANA PENDIDIKAN)
SEMESTER 2 SESI 2016/2017

GGGC6033 ISU-ISU PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Tugasan Kumpulan:
MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSES)

Disediakan oleh:
LIZA BINTI MOHD ALIAS (P84883)
NOOR AZMAH BINTI MAT ADENAN (P84581)
FAIRUZ BINTI KAMARUZAMAN (P84549)

Pensyarah:
DR. MOHD RADZANI BIN ABD. RAZAK

0 RUJUKAN .0 ABSTRAK 1 2.0 PLATFORM UTAMA MOOC 6.0 KELEBIHAN / KEKURANGAN MOOC 9.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PELAKSANAAN MOOC 10.0 PENILAIAN TERHADAP MOOC Penilaian terhadap kursus yang ditawarkan 7.ISI KANDUNGAN PERKARA HALAMAN 1.0 ISU DAN CABARAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN Peranan pendidik Peranan pentadbir – institusi pendidikan Peranan pelajar Peranan ibu bapa / pelajar 8.0 PENGENALAN MOOC 2 3.0 MOOC: KAEDAH PEMBELAJARAN BARU 5.0 LATAR BELAKANG MOOC 4 4.

ABSTRAK Pengaruh teknologi dan kepesatan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan telah membuka peluang yang besar kepada dunia pendidikan pengajian tinggi. Diharapkan kertas konsep ini mampu membuka fikiran pembaca mahupun pengkaji untuk menilai dan membuat pertimbangan yang sewajarnya bagaimana untuk meningkatkan kualiti MOOC sesuai dengan keperluan semasa pendidikan. MOOC. Walaupun begitu. diantaranya ialah Massive Open Online Courses atau lebih dikenali sebagai MOOC. konsep pembelajaran secara jarak jauh atau atas talian kian berkembang dengan pantas termasuklah platform MOOCs (Massive Open Online Courses) yang kini sedang hangat di bincangkan. Disebabkan itu. Kata Kunci: Massive Open Online Courses. Sejak akhir-akhir ini. telah terhasil suatu evolusi baru dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc). Malahan pengaplikasian platform MOOC ini telah dilaksanakan di beberapa universiti terkemuka seperti Universiti Havard dan MIT dan mereka turut menggalakkannya (Chen et al. MOOC yang bermaksud Kursus Terbuka atas Talian Secara Besar-Besaran adalah satu platform dimana penyertaan interaktif secara besar-besaran dan akses terbuka dijalankan melalui laman web. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) . maka kertas konsep ini ingin mengupas dan membincangkan dengan lebih lanjut isu-isu dan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran melalui MOOC. Perbincangan ini juga akan mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan. 2014). Pendidikan pengajian tinggi. konsep pembelajaran secara jarak jauh atau atas talian ini tetap memberikan kesangsian dan keraguan terhadap kualiti pendidikan itu sendiri. MOOCs merupakan trend terkini pembelajaran jarak jauh yang menawarkan kursus-kursus di peringat pengajian tinggi secara percuma kepada mana-mana pengguna internet. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan pembelajaran dalam talian jelas menunjukkan satu pilihan yang berkesan berbanding pembelajaran bilik darjah secara tradisional.

Kursus ini dijalankan di University of Manitoba mempunyai seramai 25 orang pelajar yang berbayar dan selebihnya seramai 2200 orang pelajar di kalangan orang awam dari seluruh dunia yang mengikutinya secara percuma. mahupun kelulusan. antaranya ialah semua orang mampu untuk melajutkan pelajaran. 2010). Pappano (2012) telah menamakan tahun 2012 sebagai Tahun Untuk MOOC kerana material P&P yang boleh didapati secara percuma di dalamnya telah membuka suatu pintu kepada kelompok universiti-universiti elit untuk menerima lebih ramai bakal pelajar. Para pelajar berinteraksi melalui aplikasi kolaborasi di atas talian. 3. ia adalah sebagai yuran untuk mendapatkan sijil kelulusan kursus yang diikuti. 4. Kursus ini ialah mengenai perkembangan aplikasi aktiviti rangkaian dan teori Connectivism yang diperkenalkan oleh George Siemens sebagai salah satu teori pembelajaran baru dalam era digital hari ini.0 Kaedah Pembelajaran Baru Menurut Cormier (2010). perkembangan terknologi telah banyak mengubah corak pengajaran dan pembelajaran secara globalnya. dan salah satu contohnya ialah platform MOOCs. Ini menjurus kepada pembelajaran sepanjang hayat (Chen 2013). MOOC menyokong pendidikan sepanjang hayat. umur. Bahan-bahan kursus boleh didapati melalui suapan RSS. apabila Daphne Koller dan . Platform MOOCs ini telah merealisasikan sistem pembelajaran masa hadapan yang diidamkan kerana ciri-cirinya. (Chris 2013). 2008). MOOC semakin popular pada awal tahun 2012. melibatkan penyertaan secara sukarela dari pihak pelajar. Salah satu fenomena dari perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang besar kepada trend pedidikan dan pembelajaran pada abad ke 21 ini. Keunikan kursus ini telah menemukan kepelbagaian kaedah penyampaian dan penerimaan material P&P di kalangan pengguna yang ramai. antaranya apabila pembelajaran atas talian (online learning) mula diperkenalkan. Penyedia bahan kursus membangunkan bahan P&P dan diedarkan dengan meluas.2. serta entri dari blog (Cormier.0 Pengenalan Jika dilihat dari aspek pendidikan. Istilah MOOC mula-mula sekali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Dave Cormier dari University of Prince Edward Island dan Bryan Alexender dari National Institute for Technology in Liberal Education. Mereka berkongi pengetahuan dan berkomunikasi antara satu sama lain dalam suatu rangkaian pengetahuan yang unik (Mackness. Menurut Catherine (2013).0 Latar Belakang Perkembangan MOOC bermula daripada inisiatif sumber pendidikan terbuka (open educational resources). Pada kursus yang mengenakan bayaran. ciri-ciri asas MOOC ialah capaian kepada kursus-kursus yang ditawarkan adalah terbuka dan percuma. Hasil tugasan peserta dikongsi bersama peserta-peserta lain. Ini adalah susulan kepada kursus Connectivism and Connective Knowledge yang dipelopori oleh George Siemens dari Athabasca University dan Stephen Downes dari National Research Council. termasuklah perbincangan di dalam platform Moodle dan Second Life. Mak dan Williams. ini kerana MOOCs terbuka kepada sesiapa sahaja untuk mendaftar tanpa mengira negara.

mantan ahli akademik dari Standford University melancarkan platform pembelajaran mereka di atas talian yang dikenali sebagi Coursera. Terdapat banyak platform MOOC yang menawarkan berbagai-bagai kursus dari universiti terkemuka dunia secara percuma. futurelearn. Carnegie Mellon Free Courses. Udacity.Andrew Ng... Open Yale Courses. Selain daripada itu.0 Platform utama MOOC Terdapat lebih 60 platform bagi MOOC (Li et al. Harvard Extension School dan UC Berkeley Free Courses (sekadar menamakan beberapa platform sahaja) turut sama menawarkan kursus-kursus yang dijalankan melalui MOOC. edX ialah salah satu daripada platform yang dimaksudkan ini. UCLA Extension. Capaian ke internet yang semakin pantas dan mudah. 2015). telah membuka suatu peluang baru kepada para pengguna yang bermotivasi tinggi untuk meneruskan pengajian ke suatu tahap yang mereka impikan. Ia adalah kolaborasi antara Harvard University dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang berpengkalan di Amerika Syarikat. 2015).com. . Platform MOOC mula bertapak di Amerika Utara dan Eropah sejak sebelum tahun 2010 kemudiannya berkembang ke Australia dan Asia pada tahun 2012 (Li et al. 5. Namun begitu kajian mereka pada ketika itu turut menyatakan bahawa platform yang mempunyai bilangan kursus lebih daripada 100 atau dikenali secara meluas di kawasan mereka adalah sebanyak 23 platform seperti dalam Jadual 3.

Bilangan kursus sebenar dan data bilangan pelajar yang mengikuti kursus MOOC boleh diketahui dengan melayari setiap laman web bagi platform yang dikehendaki 6. terdapat dua kategori dalam platform MOOC.org. Kirkpatrik (2006) . Negara-negara Eropah pula menggunakan platform seperti ALISON. Khan Academy. icourse163.Berdasarkan Jadual 3.0 PENILAIAN TERHADAP MOOC Manalo (2014) menggunakan Evolusi Model Kirkpatrik sebagai salah satu prosedur dalam penilaian MOOC. JMOOC. Negara- negara Eropah menggunakan FutureLearn. dapat dilihat bahawa terdapat empat kawasan utama yang paling dikenali dan banyak menggunakan platform MOOC. P2PU. Australia dan Asia. Namun kini bilangan kursus bagi setiap platform mungkin bertambah mengikut peredaran masa. Mongo DB. Di samping itu. Australia menggunakan Open2study sementara Asia pula menggunakan Schoo dan xuetangX. Bagi Amerika Utara platform-platformnya adalah Coursera.Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Rajah 1.com. Tareasplus dan Udemy. edX. Kawasan-kawasan tersebut adalah Amerika Utara. Bagi Amerika Utara platform-platformnya adalah Canvas. terdapat pula sebelas platform yang menawarkan kurang daripada 100 kursus. Berdasarkan dapatan di atas. Eropah. Terdapat sebanyak 23 platform yang paling banyak digunakan di empat kawasan yang dinyatakan seperti di atas. Platform yang kedua pula ialah platform yang menawarkan kurang daripada 100 kursus. Australia menggunakan OpenLearning manakala Asia pula menggunakan ewant.net. Shanghai Course Centre dan ShareCourse. Platform pertama adalah platform yang menawarkan lebih daripada 100 kursus. Terdapat sebanyak dua belas platform yang menawarkan lebih daripada 100 kursus. Miriada X dan OpenupEd. NovoEd dan Udacity.

memperkenalkan empat tahap untuk menilai keberkesanan sesebuah kursus atas talian. Tahap ketiga dan keempat adalah penilaian kepada hasil pembelajaran daripada MOOC. Evolusi Model Kirkpatrik sebagai salah satu prosedur dalam penilaian MOOC. Seramai 183 peserta berdasarkan MOOC mendapati peserta berpuas hati dengan tahap pembelajaran namun isu yang dibangkitkan adalah masa yang tidak mencukupi untuk menyiapkan semua kuiz. tugasan dan projek dalam waktu yang ditetapkan. Tahap pertama adalah reaksi.0 ISU DAN CABARAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN Peranan pendidik Peranan pentadbir – institusi pendidikan Peranan pelajar Peranan ibu bapa / pelajar . tahap kedua adalah pembelajaran. Model ini boleh diaplikasikan kepada pelaksanaan MOOC oleh pengkaji Manalo (2014) di mana pada tahap pertama pengkaji mengetahui reaksi peserta MOOC menentukan sama ada objektif kursus boleh dikatakan berkesan atau sebaliknya. Hasil kajian Manalo (2014) yang berkaitan penilaian tahap kepuasan Pembelajaran Abad ke-21 : Trend Integrasi Teknologi. Rajah 1 7. tahap ketiga adalah evolusi perilaku dan tahap keempat adalah keputusan (Manalo 2014). Tahap kedua merujuk sama ada objektif kursus tercapai dan berlaku pemindahan pengetahuan.

2015). Cole & Timmerman.. 2014). 2015. 2015.. Terdapat juga segelintir pelajar yang berputus asa dan tidak menghabiskan kursus tersebut ( Abeer & Miri. (2014). Proses pengajaran dan pembelajaran masih berlaku walaupun di alam maya.. Penilaian kendiri dan tugasan untuk pelajar boleh dijadikan penggerak yang baik bagi melengkapkan kursus (Wang & Baker. 2014. Zheng et. Ini dapat dilihat dalam situasi apabila MOOC dijadikan sebagai pembelajaran altenatif oleh pensyarah apabila tidak dapat mengadakan kelas secara bersemuka. Li et al. 2015. dan Abeer dan Miri (2014) menjelaskan tugasan yang banyak dalam MOOC menjadikan pelajar terbeban untuk menyiapkannya dan memerlukan masa tambahan untuk menghabiskan kursus tersebut. Zheng et al. 2015. pelajar dapat berinteraksi dengan rakan kursus yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan yang berbeza. Bruff et al. Al. 2015). 2012). tugasan ini juga menjadi beban kepada pelajar disebabkan masa yang diambil untuk menyiapkannya agak lama dari biasa. Mereka boleh berkongsi pandangan dan idea (Cole & Timmerman.2014). 2014). 2014). Selain itu. Pelajar juga dapat berinteraksi secara peribadi dengan pelatih kursus dan bertanyakan sendiri persoalan. Antara kelebihan penggunaan MOOC adalah sifatnya yang dapat memenuh keperluan semasa pelajar (Luo et. Al. MOOC juga memberi peluang kepada pelajar pengajian jarah jauh. 2012). tugasan kursus yang wujud adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan tugasan di dalam kelas secara bersemuka (Li et. Melalui MOOC. Ini kerana pelatih kursus ingin melihat prestasi pelajarnya memahami sesebuah topik yang dikemukakan. Cole & Timmerman. . Li et al. Interaksi adalah elemen yang paling penting dalam sesebuah pembelajaran atas talian (Murray. MOOC membolehkan pemindahan maklumat antara pensyarah kepada pelajarnya yang berlaku secara atas talian dan boleh diakses pada bila-bila masa sahaja. Manalo (2014). 2014.al.. Walau bagaimanapun. Golongan ini boleh mendaftar kursus dan mengikutinya dalam talian. 2015). Wang & Baker. Chua et. Berdasarkan kelebihan-kelebihan ini.8. Batasan Penggunaan Massive Open Online Course (MOOC) Dalam MOOC. Melalui MOOC pelajar mampu memperolehi pengetahuan yang sama tanpa menghadirkan diri ke kelas secara fizikal. 2015. Kelebihan ini juga menjadikan MOOC sebagai satu langkah penyelesaian bagi mereka yang ingin mencari maklumat serta kemahiran tambahan kepada subjek yang dipelajari di dalam kelas. selain boleh meneroka lebih banyak maklumat berkaitan yang dirasakan perlu (Abeer & Miri.. 2014. 2014. Kepelbagaian jenis tugasan juga mencetuskan kepelbagaian cara pemarkahan untuk seimbangkan corak pembelajaran yang berbeza (Watted Abeer & Barak Miri.0 KELEBIHAN / KEKURANGAN MOOC MOOC memerlukan interaksi supaya sesebuah kursus itu dapat dilaksanakan sama seperti kelas bersemuka. Alshehri.. MOOC memerlukan interaksi dan perhubungan antara pelajar sesama mereka dan juga pelajar bersama pelatih kursus (Abeer & Miri. 2014. Selain boleh dilaksanakan sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran teradun (Bruff et al.. 2015). 2015). Khalil & Ebner. 2015). Alshehri. 2015. al. MOOC diletakkan sebagai media pembelajaran baru (Wang & Baker. MOOC menyediakan ruang forum dan perbincangan untuk meluaskan interaksi dan rangkaian perhubungan serta memberikan jalan untuk pembelajaran sokongan (Alshehri.

elemen yang terkandung dalam MOOC seperti kursus atas talian. Pelajar yang menggunakan MOOC boleh memperolehi satu kelebihan iaitu dapat bertukar-tukar maklumat dan idea dengan kenalan di serata dunia serta memperolehi pengetahuan yang tidak diajar di dalam kelas. pengguna dan juga pelatih kursus masih perlu dikaji terutamanya dalam konteks pendidikan tinggi di Malaysia. Konsep pedagogi yang diterapkan dalam MOOC berlainan daripada pembelajaran atas talian yang lain dan menjadikannya satu kelebihan apabila ciri-ciri keterbukaan itu dapat menarik lebih ramai mendaftarkan diri dan menggunakan MOOC sebagai satu medium pembelajaran tambahan. Tambahan lagi. perlaksanaan MOOC oleh pusat pengajian mahupun pensyarah yang mengendalikan kursus dan persepsi pembangun MOOC.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PELAKSANAAN MOOC Populariti MOOC semakin meningkat dengan penglibatan pelbagai institusi dan ahli akademik terutamanya daripada pakar-pakar bidang. kajian lanjutan dari segi penerimaan dan penggunaan MOOC. pengurusan masa dan disiplin seseorang pelajar tersebut. Salah satu kunci untuk menjayakan kursus atas talian adalah interaksi. Ini kerana pelajar akan belajar sendiri dan ini akan melatih kemahiran pemikiran kritis dan kritikal. Dalam waktu yang sama pelatih kursus juga perlu sentiasa melibatkan diri secara aktif untuk membantu pelajar dalam kursus yang diceburi dan sentiasa peka akan kehendak pelajarnya. Pembelajaran menggunakan MOOC lebih mencabar dan fleksible. . Aspek utama yang ditekankan pada kursus atas talian ini adalah kandungan bahan-bahan pembelajarannya yang sesuai mengikut keperluan pelajarnya serta mengenai jangkaan tentang kursus. Tambahan lagi kajian tersebut diperlukan untuk memahami sepenuhnya persekitaran MOOC dan membolehkan penyampaikan MOOC membantu meningkatkan pencapaian akademik dan kemahiran generik dalam kalangan pelaar institusi pengajian tinggi di Malaysia. Walau bagaimanapun.9. reka bentuk yang fleksibel dan pembangunan interaktiviti turut menyumbang keterujaan penggunaan MOOC selain ianya dapat memberi manfaat kepada pelajar. cara berkomunikasi.

wikimedia.Rujukan BPDA Detroit Chapter (n. Udacity and Edx - SkilledUp. MOOCs: Top 10 Sites for Free Education With Elite Universities. What Do Current College Students Think about MOOCs?.).d. Retrieved from http://upload.cio.com/edblog/2008/10/02/the-cck08-mooc- connectivism-course-14-way/ Mackness. & Williams. The CCK08 MOOC – Connectivism course.. What is a MOOC? [Video file].article Connectivism and Connective Knowledge (CCK08) course network. P. J. Mak. (2010). 1/4 way | Dave's Educational Blog.youtube. (2013). Retrieved February 12. (2012). 2014. 2(12). (2008. 2014.png. from http://www..timeshighereducation.com/blog/the-best- mooc-provider-a-review-of-coursera-udacity-and-edx/ Chris.bharian. (2010. Erik Timmerman.skilledup. 266-275). (2014. October 2). Retrieved from http://www.png Cormier. (2015). D. October 17).php/comittees/high-school-computer-competition-hscc/29- education/57-moocs-top-10-sites-for-free-education-with-elite-universities. Malaysia mampu berperanan sebagai hab pendidikan global.). Retrieved February 12.d. L. Retrieved February 12. The Year of the MOOC. P. Mooc creators criticise courses’ lack of creativity | News | Times . The Best MOOC Provider: A Review of Coursera.bdpa- detroit. from http://davecormier.html Catherine. RUJUKAN Andrew W.org/portal/index. (2014). Edx Enrollment Data Shows Online Learners Are More Browsers Than Finishers. 2014. In Networked Learing Conference (pp.uk/news/mooc-creators-criticise-courses-lack-of- creativity/2008180.org/wikipedia/commons/2/29/Connectivism_and_Connective_Knowl edge_%28CCK08%29_course_network. http://www.com/article/print/746978 [9] Pappano. from http://www. Berita Harian Online. Cole dan C. Retrieved January 30. (2013. from http://www. Chris. (n. R. from http://www.com. 2014. University of Lancaster.com/watch?v=eW3gMGqcZQc [6] Cormire. 11(2):188-201.my/node/21405.com. Mooc creators criticise courses’ lack of creativity | News | Times Higher Education. December 8). D. The ideals and reality of participating in a MOOC. F. 2014. R. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. January 23). The New York Times. S. Retrieved February 12. [8] O'Connor. 2012. (2013).co.

uk/news/mooc-creators-criticisecourses-lack- ofcreativity/2008180. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat.Higher Pembelajaran Abad ke-21 : Trend Integrasi Teknologi 186 Education. An Evaluation of Participants’ Levels of Satisfaction and Perceived Learning Regarding the MOOC in @RAL Platform. MOOC : Suatu Inovasi PDP. In Networked Learing Conference. Lecture Notes in Educational Technology (LNET): 261-281. 5(12):629-639.upm. Peer Grading in a MOOC: Reliability. 12(1): 3-14.154ons of massive open Joyce Mae A. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences. 6(10):550-552. Center for Benefit.org/10.The Perceptions of MOOCs Learners. http://dx. (2016). (2010).article Darco Jansen. Model for democratization of the contents hosted in MOOCs. Jenny Mackness. Heng Luo.0. (2014). Dasar e-Pembelajaran Negara 2. Teachers College. Manalo. University of Lancaster: 266-275. 27(2): 154–159. Universiti Teknologi Malaysia:1-8. Entrepreneurship. Juhazren Junaidi dan Madihah Jailan. (2013).timeshighereducation. 13 2014 di http://cbcse. Malaysian Journal of Distance Education. (2014). Muhstak Al-Atabi. Open Education: from OERs to MOOCs.The First MOOC in Malaysia.Cost Studies of Education. Participants’ perceptions of massive open online courses. Columbia University.edu.pdf Hanan Khalil dan Martin Ebner. Douglas Fisher. NY. Javiera Atenas. The ideals and reality of participating in a MOOC. Universiti Teknologi Malaysia. Quality Frameworks for MOOCs. Farraj Alshehri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-learning di kalangan pelajar-pelajar tahun empat. Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi. Anthony C. Sui Fai John Mak.http://www. (2015).my/dokumen/PTPA1_DePAN_v2. Journalism and Mass Communication. Insights. (2013). Fiona M. Full report. (2010). Hollands dan Devayani Tirthali. (2015). http://www. Jon Rosewell dan Karen Kear. (2014). and Perceived Effects. (2015). .1629/2048-7754..org/wordpress/wpcontent/uploads/2014/05/MOOCs_Expectations _and_Reality. fakulti pendidikan. Journal of Online Learning and Teaching. Buletin Sokongan Penyelidikan & Pendidikan PTM Bil 6 Mac 2013:1-7. Robinson dan Jae-Young Park.doi. Duratul Ain Yahya. Universities and Knowledge Society Journal. Katherine McEwen dan Blaine Smith. Diperolehi dari WWW pada Okt.co.Validity. (2014). Roy Williams.pdf Derek Bruff. MOOCs: expectations and reality. Fakulti Pendidikan. “How Satisfied Are You With Your MOOC?”—A Research Study About Interaction in Huge Online Courses. (2012). Jo Anne Murray. 16(1):101−121.cade.

L@S '15 Proceedings of the Second (2015) ACM Conference on Learning @ Scale: 305-308.skilledup.edu/linc2013/proceedings/Session3/Session3Al-Atabi. Toni-Jan Keith Monserrat dan Shengdong Zhao.192298#sthash.Procedia . Understanding Learners’ General Perception Towards Learning with MOOC Classmates: An Exploratory Study. 2(1).utusan.pdf Pembelajaran Abad ke-21 : Trend Integrasi Teknologi 187 Robert McGuire. Chang Zhu. Building Blended Learning Experience Around MOOC: a pilot study.mit. Journal of Interactive Online Learning.http://www. Saijing Zheng. L & Hill. Udacity and Edx SkilledUp.Social and Behavioral Sciences 152. Understanding Student Motivation.org/jiol.m1s4gqJr. (2015).htm Song. Connectivism: A learning theory for the digital age. Tao He dan Renfeng Wang. and Perceptions in MOOCs.R. A conceptual model for understanding self-directed learning in online environments. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. (2016). (2007). Hershey.upm. D. Pendidikan Abad ke-21: Peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Serta Cabarannya: 140. (2014). (2013).my/dokumen/PTPA1_Garis_Panduan_Pembangun an_MOOC_Malaysia_19052016. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. (2015). Mary Beth Rosson. Whitney Kilgore. G. Establishing an equitable and fair admissions system for an online :389-407. http://www. 3-10. Utusan Online. BC. ScienceDirect .edu. Enrolmen Dan Proses Pembelajaran .http://www. (2015). Siemens. dan Patrick R. Wright (Ed. 6(1).(2005).org/Articles/connectivism_self-amused. Zahari Hamidon. https://www. MOOC jadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan tinggi 20 Februari 2016. (2014). Koen Lombaerts. Garis Panduan Pembangunan & Penyampaian MOOC Malaysia. Canada: 1882-1895. dan John M.com/blog/the-best-moocprovider-a-review-of- courseraudacity-and-edx/ Saidatuna Miftahul Jannah Azizul dan Md Yusoff Daud.pdf Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi). The Human Element MOOC: An experiment in social presence. Lowenthal. Platform-platform Untuk Massif Open Online Course (MOOC).http://linc.dpuf Watted Abeera dan Barak Miri. In R.). 11(1):1-18. 318 – 323. (2016). PA: IGI Global. Yuan Wang dan Ryan Baker. Students' preferences and views about learning in a MOOC.155. Tahap Pengekalan. Connectivism: Learning theory or pastime of the selfamused.my/pendidikan/kampus/mooc-jadikan-malaysiapusat- kecemerlangan-pendidikan-tinggi-1. The Best MOOC Provider: A Review of Coursera.com. (2014). CSCW '15 Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing. 2015. Vancouver. (2015). Soon Hau Chua. Shihua Li. J.elearnspace. Behaviours. Juho Kim. Content or platform: Why do students complete MOOCs?.ncolr. Siemens. www.cade. Shih. Patrick C. (2006). Carroll. G.com.

KL . . PWTC. Presented in Seminar Kebangsaan Sepanjang.Dalam Kursus Mooc: Satu Tinjauan Awal.Ministry of Education Malaysia & OUM. Dewan Tun Hussein Onn.