Prof. dr. ing.

Gheorghe Cremenescu

2015

1

si din motive de număr de ore redus alocat cursului. prelucrarea lor. 2 . Lucrarea de laborator efectuata se finalizează printr-un referat in care partea cea mai importanta (care atesta contribuţia studentului la efectuarea lucrării) consta din tabelele cu datele experimentale. autorul a reţinut pe cele care sunt strict necesare formarii de competente profesionale in domeniul electric (măsurări electrice. Prin conţinutul sau îndrumarul îşi aduce aportul la completarea cantitativa si calitativa a cunoştinţelor predate la curs in scopul unei asimilări temeinice si perene. interpretarea rezultatelor. prelucrarea datelor si interpretarea rezultatelor. observaţii si concluzii. efectuarea determinărilor experimentale. folosind acest îndrumar. grafice (acolo unde este cazul). acţionari electrice) a licenţiatului in inginerie mecanica. maşini electrice. Dintr-un portofoliu generos de lucrări practice prevăzut in planul de învăţământ anterior. Experienţa autorului acumulata de-a lungul anilor in predarea acestei discipline argumentează faptul ca pe lângă pregătirea practica de la laborator. aplicaţiile cu circuite electrice si maşini electrice sunt foarte importante in aprofundarea cunoştinţelor predate la curs si in formarea gândirii inginereşti. Prin activitatea practica de laborator studentul acumulează competente instrumental – aplicative in ceea ce priveşte execuţia montajelor după scheme electrice date. PREFATA Îndrumarul de laborator „Electrotehnica si maşini electrice” se adresează studenţilor cu specializarea in domeniul mecanic din Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica a UPG Ploieşti si este componenta activităţii practice a disciplinei cu acelaşi nume din planul de învăţământ. precum si competente atitudinale in ceea ce priveşte lucrul in echipa si respectul fata de colaboratori. Pentru efectuarea unei lucrări de laborator in condiţii bune este necesar ca studentul sa pregătească lucrarea aprioric execuţiei ei. Unele lucrări de laborator prezintă aspecte concrete legate de construcţia transformatoarelor electrice si maşinilor electrice care nu se mai reiau la curs.