Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong I.

Layunin
Pag-uugali VI-3 10:00-10:20 Nasasagutan ang mga tanong sa inihandang
pagsasanay
I. Layunin
1. Nauunawan na ang karunungan ay susi sa II. Pagsasanay
matalinong pagpapasya Test Paper
2. Napapahalagahan ang pagmamahal ng ina
II. Paksang Aralin III. Mungkahing Gawain
Makatwirang Pagbibigay ng Pasya A. Paghahanda
Sanggunian – Ginintuaang Aral 6 p. 65-67 B. Pagbibigay ng pamantayan
C. Pagsagot
III. Pamamaraan D. Pagwawasto
A. Pagganyak
Itanong sa mga bata: IV. Pagpapahalaga
Sino ang may alam na kuwento mula sa Nakakasot ng wasto sa pagsusulit
bibliya? Magbigay ng mga kuwentong alam mo
sa bibliya. Anong aral ang napulot mo sa
kuwento?
B. Pagbasa Hulyo 25, 2011 Lunes
Buksan ang aklat sa pahina 65 basahin Ang
Matalinong Pasya. VI-3 6:00-6:50
C. Pagtalakay sa Aralin FILIPINO VI-2 8:00-8:50
Gawing gabay ang mga sumusunod na VI-1 10:30-11:20
katanungan:
1. Kanino lumapit ang dalawang babae sa I. Layunin
kuwento? 1. Natutukoy ang kailanan at kasarian ng
2. Ano ang suliranin nila? pangngalan.
3. Ano ang naging pasya ni Haring Solomon sa 2. Napipili ang pangngalang naiiba ang
pagtatalo ng dalawang babae? kasariaan.
4. Ano ang sinabi ng tunay na ina at? Ano ang
gusto ng hindi tunay na ina? II. Paksang Aralin
5. Bakit naging makatwiran ang pasya ni Haring Kailanan at Kasarian ng Pangngalan
Solomon? Sanggunian – ALAB 6 P. 109
D. Pagpapahalaga
Ang pagiging makatwiran ng tao ay bunga ng III. Pamamaraan
mga kaalaman na nagmula sa kangyang mga A. Panimulang Gawain
magulang, guro at relihiyon. Pagsagot sa Takdang Aralin.
B. Paglulunsad ng Aralin
Hulyo 22, 2011 Biyernes 1. Isa-isahin ang mga salitang may
salungguhit sa tulang “Masipag na Kamag-
Filipino/Hekasi/GMRC anak”
2. Ipabasa ang mga salitang may
salungguhit.

tatay. ang mga prutas. Isahan – ang. gulay. magkaklase 5. si Tatyaw. ang lolo. prutas . nanay. kasama 2. dalawahan – magkapatid. lola. si. makikisig na tandang 4. nina Ate at Kuya 2. ang mga kasarian ng pangngalan ay maaring: HEKASI VI-2 8:50-9:30 pambabae-para sa babae VI-1 9:50-10:30 Hal. Paglalapat *dalawahan Tukuyin ang kailanan(isahan. bakuran. kay lolo. Ito ay matutukoy sa ginamit: panlalaki. Natutukoy ang hangganan at lawak ng di-tiyak. lolo. Paglalahat isahan-isang kaibigan. Talakayin ang kasarian at kailanan ng kamag-anak? pangngalan: Ilan ang tinutukoy sa pangalang pinsan? Kailanan at Kasarian ng Pangngalan Anu-ano ang kailanan at kasarian ng a. kay. ang mga. Mga gulay ang >paglalapi pananim sa bakuran ni lolo at lola.maramihan) at kasarian(pambabae. kina. sina Lolo at Lola. di-tiyak. kami sa bahay ng aming mga ninuno kina nanay at tatay. tiya panlalaki-para sa lalaki I. kapatid ni Ama. ni Isulat sa tamang hanay ang sagot.di matiyak kung babae o lalaki teritoryong sakop ng Pilipinas. Gabayan ang dalawang sundalo mag-aaral sa pagbibigay paliwanag dito. *maramihan dalawahan. Layunin Hal. Hal.walang kasarian)ng >pananda pangngalang may salungguhit sa pangungusap. 2. Ang kailanan ng pangngalan ay maaring : pangngalan? *isahan D. sina. Tiyo ko ang maramihan – masusustansyang gulay. Hal. bayaw 1. Nakapiling ko ang >pang-uring panlarawan aking mga kamag- Isahan – masustansyang gulay anak makisig na tandang 3. maramihan-grupo ng mga kaibigan. kamag-anak. nina 1. isang sundalo Itanong sa mag-aaral kung anu-ano ang dalawahan – dalawang kaibigan. Itanong: C. Nagbabakasyon Hal. pulutong ng mga sundalo VI-3 6:50-7:30 b. mga pinsan ko. Nalalaman ang mga batas at kasunduan walang kasarian-bagay na walang buhay tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. kailanan at kasarian ng pangalan. Hal. bunso. magkakaklase >pang-uring pamilang E. ni kuya Maramihan Kailanan Kasarian Hal. Nakilala ko ang maramihan – magkakapatid. Pagtalakay sa Aralin Ano ang kasariang tinutukoy sa pangngalang 1.

5. Paksang Aralin 5. Sulu at Sibutu sa D. Ito ay hindi 3. 2. II. nakakataas sa iyo? 1. 72. Natututong magtiwala sa sarili. Nakasaad sa Atas ng Pangulo Bilang 1596 ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas pagaangkin sa pulo ng Kalayaan o Spratly. Pagganyak Kasunduan ng Estados Unidos at Britanya 1. Sabihin na ito ang lawak at hangganan ng bansa. Pagtalakay Nagkakaiba ang mga datos sa iba’t ibang Gawing gabay ang mga katanungan: kasulatan tungkol sa itinakdang lawak at 1. 72-73 Doktrinang Pangkapuluan Kasunduan sa Paris III. basahin ng tahimik.Magandang Pilipinas 6 p. Ipakita ang mapa ng Pilipinas. Nadagdag ang Cagayan. Sanggunian. Paano mo hinarap ang mga tungkulin Isulat ang T kung tama ang ipinahahayag at ibinigay sa iyo ng iyong magulang. Nakasaad sa Doktrinang Pangkapuluan ang lamang para sa iba pati na rin sa ating sarili. 70-71 RECESS VI-3 9:40-10:00 Yaman ng Pilipinas 6 p. Atas ng Pangulo Blg. Ano ang mga katangian ni Ruby? C. Tumayo ang mga class officer. maharap ang hamon ng buhay. 1599 3. Ano ang mga tungkulin na ginagawa mo 4. Ipabuo ang kaisipan C. Pagpapahalaga 4. Pantiyak na Pagsubok 3. Panimulang Gawain 1. 1596 klase. Ano ang naramdaman mo ng ikaw ay Saligang Batas 1987 napili ng iyong kamag-aral bilang officer ng Atas ng Pangulo Blg. Ipakilala ang iba’t ibang kasulatang Pagtanggap sa Hamon nakasaad ng lawak at hangganan ng bansa: Sanggunian – Ginintuang Aral 6 p. . Ipahanap ang tiyak na kinalalagyan ng I. Paglalahat Kasunduan sa Washington Ang mga tungkulin na inatas sa atin ay 2. B. Pamamaraan Pag-uugali VI-3 10:00-10:20 A. 45-46 Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong III. lawak at hangganan ng Pilipinas. Sa Kasunduan sa Paris ipinagbili ang Pilipinas Kailan may sapat na tiwala sa sarili upang ng $20 ng Espanya sa Estados Unidos.II. Saligang Batas 1935 2. Layunin Pilipinas sa mapa ng mundo. Taluntunin tungkulin ang guhit sa mapa. Pagbibigay ng katwiran ng mga bata kung o pinagagawa sa iyo? bakit mahalaga ang pagtatakda ng lawak at B. natin na kaya nating itong gawin. E. Pamamaraan Kasunduan sa Washington A. Buksan sa p. Natatanggap ng maluwag sa loob ang 1. Sino ang kumausap kay Ruby? hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. guro at mga M kung mali. 1. Sa sonang pankabuhayan o Atas ng Pangulo dapat nating harapin lalo na kung alam naman 1599 ay lumiit ang sakop ng Pilipinas. Panlinang Gawain 2. Pagbasa hangganan ng teritoryo ng bansa.73-74 Pilipinong Makabayan 6 p. Paksang Aralin 2.

Nailalarawan ang topograpiya ng bansa kababaihang na bigla na lamang sumipot? bilang anyong lupa. biyayang ipinagkaloob sa atin? 2. Pagganyak D. Layunin 1. Ipagpatuloy ang pagbabasa. 2. Ituloy ang talakayan. Nasusuri ang mga salik na nakakatulong 2. Pagpapahalaga Itanong sa mga mag-aaral: Pag-usapan ang kahalagahan ng 1. Pagbasa at Pagtalakay sa Alamat VI-1 9:50-10:30 Gawing pinatnubayang pagbasa ang alamat: I. Ipagpatuloy ang pagbabasa hanggang sa Sanggunian. 3. Talakayin ang pagtukoy sa elementong II. Layunin >Bakit kaya binigyan ng mga bathala ang 1. Sinu-sino kaya ang kalalakihan at 2. Ipabasa ang unang dalawang talata. Pamamaraan p. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 5. Huminto at itanong II. Nauuri ang elementong pantasya at mga katutubo ng palay? elementong makatotohanan sa babasahing >Ano ang dapat gawin sa mga bagay o piksyon. 115 III. Nauunawaan ang alamat na binasa C. Pasagutan ang pagsasanay sa Linangin A III. Saan kaya nagmula ang mga biyayang VI-3 6:50-7:30 ito? HEKASI VI-2 8:50-9:30 B. Pahintuin ang klase sa pagbasa sa pagbubuklod ng mga Pilipino bilang isang Itanong bansa.Magandang Pilipinas 6 p. 2011 Martes >Saan nakarating ang mga katutubo?Bakit sila umabot doon? VI-3 6:00-6:50 >Bakit hindi nagawang magalit ni Bathala FILIPINO VI-2 8:00-8:50 sa mga katutubong nanghuhuli ng baboy-ramo? VI-1 10:30-11:20 >Ano kaya ang nangyari kung hindi humingi ng paumanhin ang mga katutubo sa mga bathala? I. Sanggunian – ALAB p. Gawing gabay ang mga sumusunod na katanungan: .113-116 115). 115-116 A. Bakit kaya mahalaga sa Pilipino ang bigas o kanin? 2. Paksang Aralin pantasya at makatotohanan sa babasahing Pagbasa – Alamat ng Palay piksyon (gamiting gabay ang paliwanag sa p. Paksang Aralin Ano kaya ang ibibigay ng mga bathala? Topograpiya ng Bansa-Anyong Lupa 4.Hulyo 26. Paglinang ng Kasanayan 1. 1.87 huling talata ng alamat sa p. Anu-ano ang mga pagkaing Pilipino? pagpapasalamat sa mga biyayang tinatanggap.

Anyong lupa na aktibo o buhay at tahimik. Tanungin ang mga bata kung anong II. Layunin I. Gabayan ang mga bata sa talakayan at D. Hulyo 28. 2011 Huwebes RECESS VI-3 9:40-10:00 VI-3 6:00-6:50 FILIPINO VI-2 8:00-8:50 Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong VI-1 10:30-11:20 Pag-uugali VI-3 10:00-10:20 I. Magpakita ng larawan ng bundok. Nakikilala ang pangngalang tumutugon sa nakasaad na gamit ng pangungusap . Pagbasa at Pagtalakay 2. Ipabasa ang nasa pahina 77-82. sakahan. Pagpapahalaga Hulyo 27. Pamamaraan katangian nito. sa tungkulin nang maluwag sa kalooban 2. 2. Takdang Aralin 3. Pagbuo ng kaisipan Bakit kaya mahalagang suriin ang Ipabuo ang kaisipan na ang topograpiya na sitwasyon. Patag na lupa sa taas ng bundok E. inilalarawan ng mga sumusunod na D. Layunin 1. Ipabigay ang mga III. Malawak na patag na lupang angkop na kung sapat ang kaalaman at kakayahan. pagpapaunlad sa turismo. Itanong: C. 5. Magpabigay ng mga tanyag na pook na unang bilang ng Patnubay sa Pagtanggap ng may anyong lupa na makakatulong sa tungkulin ng maluwag sa bawat kalooban. Mataas na anyo ng lupa na mababa sa bundok. 2. A. 1. 74-75 1. Natutukoy ang gamit ng pangngalan sa 1. pag-aralan ang gawain at timbangin binubuo ng anyong lupa ay mahalaga sa ang kakayahan sa pagtanggap ng tungkulin? kabuhayan ng bansa. bulkan. Paksang Aralin magagandang tanawin ang nakita na nila o Mga Patnubay sa Pagtanggap sa Tungkulin na napuntahan. 4. lider at ikuwento ang iyong mga karanasan. Halimbawa ng mga ito ang Sierra Madre at Magsulat ng mga pagkakataon na ginawang Apo. IV. Paglalahat pangungusap: Ang bawat tungkulin ay magagampanan 1. kapatagan at lambak. Panlinang na Gawain Sanggunian – Ginintuang Aral 6 p. 2011 Miyrerkules Nararapat na linagin at ingatan ang mga “Walang Pasok” anyong lupa upang mapanatili ang kapanginabangang dulot nito sa kabuhayan. Natutunan ang mga paraan sa pagtanggap pangungusap. Tumawag ng mag-aaral na babasa sa sa 3. Maluwag sa Kalooban B. Pantiyak na Pagsubok ipabasa muli ang mga susunod pang mga Isulat kung anong anyong lupa ang patnubay.

Namimili ng magandang binhi ang (Ang palay na bahagi ng paksa at na bahagi magsasaka. (Si Agta at ang katutubo ay iisa at parehong 3. 8. B. Pamamaraan >pangngalang ipinupuno sa paksa o simuno. 2. 2. 7. Ipabasa ang mga sumusunod na ang lasones. Paglalapat ipasuri ang mga salitang nakapahilig: Tukuyin kung simuno. Pagtalakay sa Aralin 4. Ang mga magsasaka ay nagtanim ng gulay. Ang kanin ay mayaman sa karbohaydratres. Balik Aral kaganapang pansimuno at tuwirang layon 1. 5. uusapan sa pangungusap. 3. Nailalarawan ang topograpiya ng bansa o bagay. Nauunawaan ang kaibahan ng mga Ang kanin ay malinamnam na pagkain. Halimbawa: 9. Ano ang 2 Uri ng Pangalan? Si Mang Carlito. ng panaguri ay iisa). isang guro sa elementarya. Si Agta. Si Corazon Aquino. pansimuno o pamuno ang gamit ng (paksa) pangngalang may salungguhit. Si G. Paglulunsad sa Aralin Ang mga katutubo ay pumitas ng prutas. HEKASI VI-2 8:50-9:30 2. 1. isang magsasaka ay 3. Cruz. Ang palay ay mga gintong butil. ang katutubo a nagtanim ng palay. 10. nasa bahagi ng paksa). pangungusap na kaugnay ng alamat ng palay at D. Itinatanim. anyong tubig Ang saging ay masustansyang prutas. ang pechay. ang Ako ay Pilipino. Layunin >Ito at ang simuno ay tumutukoy sa iisang tao 1. dating pangulo ng 3. 1. sa pamamagitan ng mga anyong tubig. 119-120 paksa ay iisa lamang III. Paksang Aralin Wika – Gamit ng Pangngalan (Paksa.II. C. Magbigay ng halimbawa. Ang mga mag-aaral ay umawit ng Ang mga katutubo ay humingi ng makabayang awitin. Pamuno Kaganapang Pansimuno at Pamuno) >Ang simuno at isa pang pangngalang nasa Sanggunian – ALAB 6 p. Kaganapang Pansimuno VI-1 9:50-10:30 >Pangngalang sumusunod sa panandang ay I. kaganapang 1. pinayayabong at ginagapas ang VI-3 6:50-7:30 palay bago mapakinabangan. paumanhin. Si Arnel ay masipag magtanim. nagtanim ng palay. Ang palay ay mga gintong butil. A. Ano ang Pangngalan? Halimbawa: 2. Ang National Food Authority ay isang ahensya Talakayin ang mga sumusunod na gamit ng na namamahala sa suplay ng bigas sa bansa. Simuno o Paksa – pangngalang pinag. Pilipinas. . pangngalan: 6. Halimbawa 2. Ang pritong manok ay masarap na ulam. Ang aking ina ay masipag sa gawain.

Isang mahaba at makipot na anyong tubig na ang pagsunod sa mga iniuutos sa atin? umaagos patungong dagat. Paksang Aralin pagbaba ng lupa. Balik Aral 1. Pagbasa ano ang mga nakikita nila at ipatukoy ito sa Tumawag ng mag-aaral na babasa ng kanila. A. D. ginagawa mo ang mga gawain? 2. Nalalaman ang kahalagahan ng pagtulong sa 2. Tumawag ng mag-aaral. Pagbuo ng kaisipan pagbasa. .Magandang Pilipinas 6 p. Pagganyak 4. 2. 3. 74-78 kaysa bundok. Isang kapatagan ngunit napaliligiran ng mga 1.II. Pagtalakay sa Binasa binubuo ng anyong tubig ay mahalaga sa Gawing gabay ang mga katanungan sa kabuhayan ng bansa..Itanong kung anu-ano ang mga anyong maluwag sa kalooban. ibaba: D.Isang lugar kung saan walang pagtaas o II. Pagsunod nang Maluwag sa Kalooban 2. Panlinang na Gawain 2. Pataas na lupa ngunit higit na mababa ito Sanggunian – Ginintuang Aral 6 p. Patag na anyong lupa sa mataas na lugar. Magpakita ng anyong tubig. sumusunod: 1. Bahagi ng dagat na papasok sa baybayin. patag at pantay ang lupa rito. Ipabuo ang kaisipan na ang topograpiya na C. Natutunan sumunod sa mg autos na 1. Layunin A. Talakayin ang Aralin Paggawa”. Ano ang pagkakaiba ng ugali ni Margarita 1. Paksang Aralin Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Topograpiya ng Bansa-Anyong Tubig Pag-uugali VI-3 10:00-10:20 Sanggunian. Gawing salitan bawat talata ang C. Pantiyak na Pagsubok 1. Isang anyong tubig na bumabagsak mula sa sa kalooban mataas na lugar E. 2. Pagbuo ng kaisipan 4. 3. kay Mylene? 2. itanong kung B. kuwentong “May Ligaya sa Taos-Pusong 3. ginagawa mo palagi? B. Anong nararamdaman mo habang 1.82-85 III. Pagpapahalaga Nararapat na bawat anak ay tumulong sa RECESS VI-3 9:40-10:00 mga gawain sa tahanan upang mabawasan ang hirap ng magulang. Tukuyin kung anong anyo ng lupa ang mga magulang. Isang anyong tubig na naliligiran ng lupa. Anong mga gawaing bahay ang bundok. Isang pahaba at naka-usling anyong lupang na III. Malaking katawang tubig na maalat at higit Ipabuo ang kaisipan na magiging madali na maliit sa karagatan ang gawain kung ito ay tatanggapin ng maluwag 5. Bakit kailangang maluwag sa ating kalooban 3. Ano ang palaging nagiging suliranin ng Tukuyin kung anong mga anyong tubig ang magkapatid? sumusunod. Pamamaraan halos napalilibutan ng tubig. Pamamaraan I. Itanong sa mga bata: 5. lupa.

Hulyo 29. 2011 Biyernes Filipino/Hekasi/GMRC I. Pagsagot D. Pagwawasto IV. Paghahanda B. Pagsasanay Test Paper III. Layunin Nasasagutan ang mga tanong sa inihandang pagsasanay II. Pagpapahalaga Nakakasot ng wasto sa pagsusulit . Mungkahing Gawain A. Pagbibigay ng pamantayan C.