1. Bisaya ( Hiligaynon, 6.

Chabacano
Waray, Cebuano at 7. Bicol
Kinaraya) 8. Palawano
2. Ilokano 9. Tagbanwa
3. Tagalog 10. Ifugao
4. Pampango
5. Pangalatok

Noong 1940 tinatag ang Surian ng Wikang Pambansa upang suriin kung anong wika ang gagamitin ng buong bansa .Si Pangulong Manuel L. Ngayon tinatawag na Komisyong ng Wikang Filipino (KWF) . Quezon ang nagsulong na magkaroon ng Pambansang Wika.

.Noong ika-4 ng Hulyo 1946 ipinahayag na Tagalog ay isa sa opisyal na wika Ayon sa Saligang Batas 1987 Artikulo 16 Seksyon 6 na Filipino ang pambansang wika hango sa tagalog at iba pang katutubong wika.

Tinatayang bilang ng wika sa bansa. Wika na naging batayan ng Wikang Filipino 3. 5. 4.Sinasabi sa Saligang Batas 1987 Artikulo ___ Seksyon ___ na Filipino ang pambansang wika . Ang Pangulo na nagsulong na magkaroon ng Pambansang Wika. Ang naatasan na gumawa ng pagsusuri ng wikang gagamitin ng buong bansa.Sagutan ang mga sumusunod na pahayag 1. 2.

1. Quezon 2. Tinatayang bilang ng wika sa Pilipinas Sagot: 10 . Sagot: Pangulong Manuel L. Ang Pangulo na nagsulong na magkaroon ng Pambansang Wika. Wika na naging batayan ng Wikang Filipino Sagot: Tagalog 3.

Sinasabi sa Saligang Batas 1987 Artikulo ___ Seksyon ___ na Filipino ang pambansang wika Sagot: Artikulo 16 Seksyon 6 . Sagot: Surian ng Wikang Pambansa o Komisyong ng Wikang Filipino 5. Ang naatasan na gumawa ng pagsusuri ng wikang gagamitin ng buong bansa.4.