CARA PEMBAYARAN

VA Kelas S1 Kab. Kudus
Via ATM Via Internet Banking Via Counter/Teller
Pilih menu Transfer pada layar
Pilih Rekening Bank Danamon
Pilih Transfer Dana ke Rekening Danamon Isi slip seteron
Input nomor rekeing VA sebagai 'Rekening Tujuan'
Bila transfer menggunakan jaringan ATM Bersama/ALTo, tambahkan kode Bank Danamon "011 + No
Rekening VA"
Masukkan jumlah nominal yang diinginkan

Kemudian akan muncul konfirmasi transfer Serahkan pada Teller dan
mintalah bukt transfernya

NO VIRTUAL ACCOUNT NAMA KET

1 8702161750000251 Lina Zaidah

2 8702161750000252 Sunarwat

3 8702161750000253 Ali Imron

4 8702161750000254 Efendi Zarkasi

5 8702161750000255 Arif Abidin

6 8702161750000256 Noor Jumaidah

7 8702161750000257 Ahmad Malkan

8 8702161750000258 Martni

9 8702161750000259 Purwanto

10 8702161750000260 Sit Wachidah

11 8702161750000261 Sri Astutk

12 8702161750000262 Sit Alfiah

13 8702161750000263 Umi Suswat

14 8702161750000264 Didik Purwanto

15 8702161750000265 Muhammad Hanafi

16 8702161750000266 Aris Ustadhi

17 8702161750000267 Ali imron

18 8702161750000268 Jakfar 19 8702161750000269 Mohammad Habibi 20 8702161750000270 Agus Hermawan 21 8702161750000271 Lilik Handika 22 8702161750000272 Satriyo 23 8702161750000273 Sudarwat Aristani 24 8702161750000274 Adip Prestono 25 8702161750000275 Ummi Nadliroh 26 8702161750000276 Aris Krisanto 27 8702161750000277 Tolkah Adi Setyono 28 8702161750000278 Yuliant 29 8702161750000279 Eny Widowat 30 8702161750000002 NORKASIH MURDIANA 31 8702161750000003 SUDAH REG ISTIKHOMAH 32 8702161750000004 SUDAH REG ALEX DONI WAHYUDI 33 8702161750000005 SUDAH REG SITI ZULFAH 34 8702161750000006 SUDAH REG YUNITA RAHMA ANDRIYANI 35 8702161750000007 SUDAH REG FENDI BAGUS SANTOSA 36 8702161750000008 SUDAH REG SUPRIYANTO 37 8702161750000009 SUDAH REG HERLINA PUJIWATI 38 8702161750000010 SUDAH REG MARDIYANI GUSRI SETYANINGSIH 39 8702161750000011 SUDAH REG DWI BAGUS SUMARYANTO 40 8702161750000290 SUDAH REG KISWANTO 41 8702161750000291 SUDAH REG 42 8702161750000292 Edy Kuswanto 43 8702161750000293 Tut Purwani 44 8702161750000294 .

45 8702161750000295 46 8702161750000296 47 8702161750000297 48 8702161750000298 49 8702161750000299 50 8702161750000300 51 8702161750000301 52 8702161750000302 53 8702161750000303 54 8702161750000304 55 8702161750000305 56 8702161750000306 57 8702161750000307 58 8702161750000308 59 8702161750000309 60 8702161750000310 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .