GRAFIK PENYAKIT DIARE

DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS SEI AWAN 2016

60

50

40

30

20

10

0
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Diare 20 0 12 18 32 31 46 0 41 46 49 22
GRAFIK PENYAKIT ISPA
DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS SEI AWAN 2016

300

250

200

150
Ispa

100

50

0
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
GRAFIK PENYAKIT TB PARU
DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS SEI AWAN 2016

60

50
50

40
40 40

30

25 25
20

10
10 11 11 10 11 11
11 12 2 4 6 6 5 6161 7 4 43
0
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
SUSPEK PENDERITA TB PARU 40 10 25 40 50 10 6 25 4
JUMLAH PASIEN BARU TB PARU 1 1 11 11 1 11
JUMLAH PENDERITA 1 2 2 4 6 6 5 6 7 4
PASIEN SEMBUH 1 11 3
GRAFIK PENYAKIT KUSTA
DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS SEI AWAN 2016

1

0.9

0.8
JAN

0.7 FEB
MAR

0.6 APR
MAY

0.5 JUN
JUL

0.4 AUG
SEP

0.3 OCT
NOV

0.2 DEC

0.1

0
SEI AWAN KIRI SEI AWAN KANAN SUKAMAJU TEMPURUKAN