A.

Dicţionare:
Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain  Dicţionar de simboluri (vol. I, II, III), Ed. Artemis, Bucureşti,
1994
***  Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii (DSL), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997
Ducrot, Oswald & Schaeffer, Jean-Marie  Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Ed.
Babel, Bucureşti, 1996
Evseev, Ivan  Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Ed. Amarcord, Timişoara, 1994
Petraş, Irina  Teoria literaturii  dicţionar-antologie, EDP, Bucureşti, 1996
***  Terminologie retorică şi poetică, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994
B. Bibliografie selectivă:
Barthes, Roland  Gradul zero al scriiturii. Ce este scriitura, în „Poetică şi stilistică”, Ed. Univers,
Bucureşti, 1972
Blaga, Lucian  Geneza metaforei şi Orizont şi stil, în „Trilogia culturii”, ELU, Bucureşti, 1969
Coteanu, Ion  Stilistica funcţională a limbii române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1973
Eco, Umberto  Limitele interpretării, Ed. Pontica, Constanţa, 1996
Grupul µ  Retorica generală, Ed. Univers, Bucureşti, 1974
Mancaş, Mihaela  Stilul indirect liber în româna literară, EDP, Bucureşti, 1972
Plett, Heinrich  Ştiinţa textului şi analiza de text, Ed. Univers, Bucureşti, 1983
Ricoeur, Paul  Metafora vie, Ed. Univers, Bucureşti, 1984
Vianu, Tudor  Studii de stilistică, EDP, Bucureşti, 1968

Suggested Bibliography
E-exercises; T-theory; T+E- theory and exercises
Arhire, Mona & Anamaria Micu, Limba engleza. 1600 de teste grilă,
Braşov: Editura
Aula, 2004 (E)
Bantaş, Andrei, Limba engleză în 60 de zile, Bucureşti: Editura Teora, 1992
(T+E)
Chiţoran, D., Irina Panovf, Ioana Poenaru, Exerciţii de gramatică engleză,
Bucureşti:
Editura Teora, 2008 (E)
Galea, Ileana, Virgil Stanciu, English with Tears, Cluj: Editura Dacia, 1999 (E)
Hulban, Horia, Lăcătuşu, Tamara, Gogălniceanu, Galina, Competenţă şi
performanţă –
exerciţii şi teste de limba engleză, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi
enciclopedică,
1983 (E)
Leviţchi, Leon, Iona Preda, Gramatica limbii engleze, Bucureşti: Ed. Gramar,
1996 (T)
Morris, S., Stanton, A. Nelson’s Proficiency Workbook. Longman, 1998 (E)
Timar, Eszter, Limba engleză în teste şi exerciţii, Bucureşti: Ed. Teora,
1998 (E)
Thomson A. J., Martinet A. V., A Practical English Grammar, Oxford: Oxford
University Press, 1986 (T)
Thomson A. J., Martinet A. V., A Practical English Grammar Exercises 1,
Oxford:
Oxford University Press, 2002 (T+E)
Vince, Michael, Advanced Language Practice, Macmillan, 2003 (T+E)

I-III. critica de N. Ed. 1965. 1961). Bucuresti. Lector in fibula LITERATURA ROMÂNA VECHE – OVIDIU MOCEANU 202 Bibliografie 1. ed. PANAITESCU. Ed. critica de Virgil CÂNDEA.P. Ed. MIRON. GRECEANU. Texte literare ANTIM IVIREANUL. Grammar Practice for Upper intermediate Students.. Ed. Ed. ed.P. si ed. îngrijita si studiu introductiv de P. ed. vol 1-3. 1959.Istoria literaturii romane vechi. vol. Bucuresti.. Academiei. PANAITESCU. DIMITRIE... Opere. Divanul sau Gâlceava înteleptului cu lumea sau Giudetul sufletului cu trupul. I-II.P. 1967. NEAGOE Basarab.P. critica si studiu introductiv de Gabriel STREMPEL. Ed. Opere. CANTEMIR. Bucuresti. ed. I-II.L. vol. revazuta si completata de P. studiu. 1965. Harlow: Longman. Ed. MIRON. Socec. ed. DIMITRIE. DIMITRIE. Minerva. Minerva. 1994. Versuri. *** Antologia gândirii românesti. Bucuresti. Nicolae . I.L. Istoria ieroglifica. Radu.L. CANTEMIR.. E.L. Alexandru Mares. vol. S. IOAN. *** Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI publicate de Ioan Bogdan. Opere complete. vol. MIHAILA.P. vol. Minerva. Academiei Române. critica de Aurora ILIES. Istoria ieroglifica. Scrieri alese. Bucuresti. Învataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie. *** Cronicari munteni. I (1521-1639). Bucuresti. Bucuresti. *** Crestomatia limbii române vechi. Bucuresti. note de G. Bucuresti. ed. DOSOFTEI. 1974. Bucuresti. Minerva. Cronice inedite atingatoare de istoria românilor. 1968. Elsworth. Stiintifica. Tineretului. Bucuresti. I. 1978. ANTIM IVIREANUL. Studiu introductiv si note de Dan ZAMFIRESCU si G. Bucuresti. DIMITRIE. BOGDAN. Academiei. Minerva. Secolele XV-XIX.. Opere. îngrijita de Mihail GREGORIAN. postfata si bibliografie de Florin FAIFER.P. Traducerea originalului slavon de G. Bucuresti. COSTIN. Bucuresti. antologie. critica de Dan SIMONESCU. coord. Text ales si stabilit de Florica MOISIL si Dan ZAMFIRESCU. Politica. Bucuresti.Walker E. *** Cronici si povestiri românesti versificate. 1984 (v. 1969. 2000 (T+E) Cartojan. 1971). 1983. Bucuresti. PANAITESCU. URSU. Ed.P. 1969. vol. BOGDAN. Didahii.. 1972. ed. E. Academiei. COSTIN. *** Literatura româna veche (1402-1647). ed. Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanul voievod (1688-1714). Opere alese. IOAN. editia 1980 Umberto eco . 1970. Ed. cu o postfata de Elvira SOROHAN.A. Ed. Bucuresti. MIHAILA. CANTEMIR. 1895. Opere. îngrijita si studiu introductiv de G. ed. Academiei. 1969. Bucuresti. CANTEMIR. Ed. E. Ed. critica îngrijita de P. 1967. Bucuresti. 1970 (v. Ed. în doua vol. ed. I-II. Ed. 1967. vol. Academiei. Ed. MIHAILA si Dan ZAMFIRESCU. . MIHAILA. si ed. E.

facsimile. Goldner. 1938. Bucuresti. Ed. Ion.D. Ed. Istoria literaturii române vechi. Istoria literaturii române vechi. 1930. Ion. Istoriografia literara româneasca de la origini pâna la G. coord. Bucuresti. Ion GHETIE.P. a II-a. 1982. PIRU. SOROHAN. IORGA. Al. 1968. Calinescu. Barbu. Mircea. vol. *** Texte românesti din secolul al XVI-lea. Istoria bibliografiei române. Ed. si ed. *** Istoria literaturii române. Ed. Istoria literaturii românesti de la origini pâna în zilele noastre. Bucuresti. Bucuresti. Al. Ed. Bucuresti. SCARLAT. Minerva. ed. George. Minerva. Introducere în istoria literaturii române. Istoria literaturii românesti. Ed. Ed. Grigore. BUCUR. “Al. Iasi. Krafft. Academiei. Ed. Ed. vol.. 1996. 1971-1972. 1982).P. CIOBANU. Stiintifica.R. Bucuresti. Istoria limbei si literaturei române. Elivra. 1967.. I.D. I. Antologie. studiu introd. “Jurnalul literar”.L. Bucuresti. E. Bucuresti. Ion. 1941 (vezi si ed.P. Ed. vol. a II-a. vol. Bucuresti. 1996. F. a doua îngrijita de Barbu Teodorescu. 1969. ed. Iasi. Minerva. Stiintifica. *** Poezia româneasca de la începuturi pâna la 1830. . FLORESCU. Oltenia. Ed. Ed. Bucuresti. I. ed.P. 1997. Bucuresti. Sextil. IVASCU. PUSCARIU. CARDAS. 1964 (v. Bucuresti. O Istorie a literaturii române. MANOLESCU. 1925-1933 (v. 1990.L. Al. 1989). Bucuresti. Istoria literaturii române de la origini pâna la 1830. Prefata de Dan Horia MAZILU. Din istoria teoriei si criticii literare românesti.NECULCE. Cuza”. glosar si bibliografie de Gabriela GABOR. mai recenta). Tip. 1972. PIRU.. Univ. Stiintifica si Enciclopedica. Ed. 1982. si ed. Monitorul Oficial. Nicolae.R. 1987. IVASCU... Bucuresti. URECHE.L. a II-a. Bucuresti. vol. Ed. vol. Sibiu. text stabilit. Bucuresti. 1977. Ed. Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent. I. F. Epoca veche. Istoria literaturii române. 1944.. Istoria critica a literaturii române.. indice. I-II. PIRU. Nicolae.A. Marin. Aron. G. 2. 1980). 1885. Stiintifica. THEODORESCU. Academiei. ed. Istorii literare BREAZU. (v.. Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea. Ed.A. Bucuresti. IORGA. vol. Istoria literaturii române. 1973. E. Literatura româna veche. Bucuresti. Bucuresti. CALINESCU. Nicolae. I. ed. Gh. E. text. 1969. 1982.P. CARTOJAN. I-II.. Bucuresti. Nicolae. I-III. Istoria literaturii române. Casa Scoalelor. Istoriografia literaturii române vechi. Bucuresti. E. I-II. I-III. Suru. vol.E. si ed. critica de Gabriel STREMPEL. Fundatiei Culturale Române. 1970). Ed. vol. LITERATURA ROMÂNA VECHE – OVIDIU MOCEANU 204 DENSUSIANU.R.. Bucuresti. Literatura Transilvaniei. 1947 (v. 1961. Opere. Academiei. Istoria poeziei românesti. îngrijita de Viorica PAMFIL. Minerva. ROTARU. 1970. si ed. note si glosar de Liviu ONU. Minerva. Letopisetul Tarii Moldovei. Ed. Nicolae. Bucuresti. *** Palia de la Orastie (1581-1582). Bucuresti. Tip. ed.. George. Stefan.

Studiu si antologie de. 1974).C. Introducere în opera lui Ion Neculce. Alexandru. Ed.. 1968. C. . Noua Tip. Minerva. Minerva.L. Cluj. Literatura româna în epoca Renasterii. Ed. Vocatia europeana a literaturii române vechi. Bucuresti. si ed. Studii (volume) BOGDAN. 1969. 1906. C... HASDEU. Cartile populare în literatura româneasca. Ed. 1984. 1999.. 1985. G. FLORESCU. Cronicari si cronici în tarile române. Structuri alegorice în literatura veche si noua. Ion. 1891. Dan Horia.TOMESCU. CARTOJAN. DUTU. Coordonate ale literaturii românesti în secolul al XVIII-lea. Academiei. CRISTEA. 1984. Dan Horia. 1967. Noi contributiuni la studiul cronicilor muntene. Ed. 1972. Contributii la istoria literaturii române vechi. si ed. Eminescu. E. Al. Vera... Bucuresti. Geneza si evolutie. Ed. MAZILU. Bucuresti. 1973. GIURESCU. Introducere în opera lui Antim Ivireanul. 1968.L. 1972.. Vechile cronici moldovenesti pâna la Ureche. ed. Alegoria si esentele. Ed. Ion. 1975. 1991. LITERATURA ROMÂNA VECHE – OVIDIU MOCEANU 206 LUPAS. Ed. Bucuresti.. Ed. 1978. Stiintifica. Stiintifica. Scrisul românesc.. Bucuresti. Göbl. Nicolae.. Barocul în literatura româna din secolul al XVII-lea. Bucuresti. Göbl. MARTINESCU. Istoria cartii române. Bucuresti. Cronicari si istorici români din Transilvania. îngrijita si prefata de Suzana- Carmen DUMITRESCU. Contributiuni la studiul cronicilor muntene. Originile scrisului în limba româna. 1908. 1968. Bucuresti. MARES. CURTICAPEANU. Contributii la istoria umanismului românesc. Alexandru. Casa Scoalelor si F. Minerva. Nationala. Rolul sau în istoria esteticii si a teoriei literaturii. GHETIE. Ed.A. GIURESCU. Bucuresti. MAZILU. I.U. GHETIE. Conceptul de istorie literara în literatura româna. Academiei.. Eminescu. Bucuresti. vol. Mircea. 1879 (v. CHITIMIA.L. Bukurester Tageblatt . Ed. Cartile poporane ale românilor în secolul al XVI-lea în legatura cu literatura poporana cea nescrisa. I-II. Bucuresti. Ed. 1929-1938 (v. Orizonturile vietii în literatura româna veche româneasca (1520-1743).. Doina. f. Începuturile scrisului în limba româna. V. Dan Horia. Bucuresti. Ioan. I. mai recenta). Doina.. Minerva. Craiova. Dan Horia. Stiintifica. Cartile de întelepciune în cultura româna. Bucuresti.P. Paul. Bucuresti. D. Cluj. Bucuresti. Bucuresti. Ed. Ed. Probleme de baza ale literaturii române vechi. Valeriu. Conceptul de literatura veche. Ed. DUTU. vol.. CURTICAPEANU. 1976. MIHAILA. Dacia. Melancolia neasemuitului Inorog.P. Tip. Bucuresti. MAZILU. Ed. Bucuresti. Academiei.. Ed. Contributii filologice si lingvistice.a. E. CALIN. Stiintifica si Enciclopedica. MAZILU. 3. 1979. Cuvente den batrâni. Ed. Ed.R. vol. B. 1974. Ratiunea dominanta. Ed. Dan Horia. Bucuresti. Virgil. CÂNDEA. Minerva. Bucuresti. 1978. *** Dimitrie Cantemir interpretat de. Ed. Dacia... Bucuresti. MAZILU. Minerva. Bucuresti. Bucuresti. Cronicari munteni. CORNEA. I-II.P. I-II. 1977. Ed.. Ed. Bucuresti. Minerva.

Cartile populare în literatura româneasca. Ed. Ed. Pagini despre sufletul românesc. Minerva. Ed. MIHAILA. Cartea Româneasca. P. Bucuresti. Cultura si literatura româna veche în context european. criptonime.P. Ed. Constantin. Eugen. PLAMADEALA. NOICA. Ed. 1979. ROTARU. Bucuresti. G.. PANAITESCU. 1976. 1979. 1971. Ed. Ion. ale scriitorilor si publicistilor români. IBMBOR. Mic dictionar. CHITIMIA. 1985. Ed. Antonie. 1972. Ed.. Univers. MUNTEANU. NEGRICI. Bucuresti. Bucuresti. Cartea Româneasca. cu Marian PAPAHAGI si Aurel SASU. Imanenta literaturii. Albatros. 1981. Minerva. Minerva. Vlad & Vlad. Dumitru. Grigore Ureche. coord. Dascali de cuget si simtire româneasca. P. Dumitru. Poezia medievala în limba româna. TANASESCU. 1972. 1978. Dumitru. 1981. 1972. Ed. Bucuresti. Bucuresti. Ed. Ed. Eugen. PLAMADEALA. Literatura româna. vol. Eugen.L. Ed. Bucuresti.C. Ed. Clerici ortodocsi. VELCIU. Academiei. Academiei. NEGRICI. 1978. asteronime. Dimitrie Canteemir si umanismul. 1996. Cartea Româneasca. Dictionar cronologic. Bucuresti. Bucuresti. Romul. Scriitori români. Bucuresti. 1972. Expresivitatea involuntara. . alonime. Dictionar de pseudonime. Clasicism si baroc în cultura europeana din secolul al XVII-lea. 1981. Începuturile si biruinta scrisului în limba româna. SOROHAN. Bucuresti. Ed. Elvira. 1977. Traian. Bucuresti. G. Bucuresti. Dan. Despre “Istoria ieroglifica”. URSU. Bucuresti. Ed. Ed. VEDINAS. Mihail.Minerva. Ed. Bucuresti. ctitori de limba si cultura româneasca. Destinul ideilor literare. Dictionarul literaturii române de la origini pâna la 1900. Bucuresti. Cronicarul Radu Popescu. 1991. Bucuresti. Scriitori. Eugen. anagrame. VAIDA. Coresi. Bucuresti. Minerva. Dimitrie PACURARIU. Craiova. 4. SASU. Minerva. si revizie Mircea ZACIU în colab. Antim – logos si personalitate.P. Bucuresti. Ed. NEGRICI.. Stiintifica si Enciclopedica. coord. Voichita. Minerva. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. STRAJE. Dan. Ed. Ed. Ed. VELCIU. 1981. E. 1973. 1996. Ed. Eugen. Naratiunea în cronicile lui Grigore Ureche si Miron Costin.C. Minerva. Antonie. 1970. coord. I-II.P. Cantemir în Cartea ieroglifelor. Ed. 1979.G. Valori expresive în opera lui Miron Costin.. I. I. VELCIU. NEGRICI.. Ed. Stiintifica si Enciclopedica. Bucuresti. Bucuresti. 1989. Stiintifica si Enciclopedica. Memorialistica în opera cronicarilor. Bucuresti. CHITIMIA si Al. Bucuresti. E. Bucuresti. reviste curente.D. Ed. 1979. Dictionare Dictionar de literatura româna. 1978. Humanitas. Miron Costin. Contributii la istoria literaturii române vechi. Bucuresti. ZAMFIRESCU. 1963.. Minerva. Stiintifica si Enciclopedica. 1965. DIMA. SIMONESCU. Minerva. NEGRICI. Ed. Univers. 1977. 1973. Bucuresti.. Minerva. Bucuresti. Manuela.