Clasa a IX-a

Aria curriculară: Om - Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 36
Profesor:
An şcolar: 2015/2016
Planificare calendaristică
Conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 5230/01.09.2008

Nr. Unitatea de Obiective de Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada
crt.
învățare referinţă ore
SEMESTRUL I – 18 SĂPTĂMÂNI
• Cu Dumnezeu la început de 1 S1 14-18.09
an şcolar!**
1.1;2.1;3.1 1 S2 21-25.09
• Adorarea lui Dumnezeu
1. Învăţătura de credinţă 1.1;2.1;3.1 • Preacinstirea Maicii D-lui 1 S3 28.09-02.10
1.1;2.1;3.1 • Cinstirea Sfinţilor 1 S4 05-09.10
• Evaluare 1 S5 12-16.10
1.2;2.2;3.2;4.1 • Datoriile faţă de Dumnezeu 1 S6 19-23.10
Trăirea învăţăturii 1.2;2.2;3.2;4.1 • Datoriile faţă de sine 1 S7 26.10-30.10
2.
creştine 1.2;2.2;3.2;4.1 • Datoriile faţă de aproapele 1 S8 02-06.11
• Evaluare 1 S9 09-13.11
1.1;3.2;4.3 • Pregătirea credinciosului 1 S10 16-20.11
Exprimarea
3. pentru participarea la sf.slujbe
învăţăturii creştine
• Evaluare 1 S11 23-27.11
5.1 • Viaţa religioasă oglindită în 1 S12 30.11-04.12
Ortodoxie şi cultură
6. creaţii populare, în datini şi în
naţională
obiceiuri
• Naşterea Domnului – 1 S13 07-11.12
Marile sărbători Crăciunul*
creştine • Colinde – lauda Naşterii 1 S14 14-18.12
Mântuitorului*
VACANŢA DE IARNĂ 19 DECEMBRIE – 10 IANUARIE
1.3;2.2;5.3 • Religiile în antichitate: 1 S15 11-15.01
Mesopotamia şi Egipt
1.3;2.2;5.3 • Religiile în antichitate: 1 S16 18-22.01
5. Religiile lumii Grecia şi Roma
• Evaluare 1 S17 25-29.01
• Recapitulare. Sistematizare. 1 S18 01-05.02
Evaluare semestrială
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 06 – 14 FEBRUARIE
SEMESTRUL AL II LEA – 18 SĂPTĂMÂNI
2.1;3.1;4.1 • Chemarea omului spre 1 S19 15-19.02
asemănarea cu Dumnezeu
1.1;3.3;4.1;4.3 • Eu şi duhovnicul meu 2 S20-S21 22-26.02
29.02-04.03
1.1;2.2;3.3;4.3 • Monahismul – formă a 2 S22- S23 07-11.03
Spiritualitate şi viaţă
4. spiritualităţii creştine 14-18.03
creştină
3.3;4.2 • Bucurie şi responsabilitate în 1 S24 21-25.03
relaţiile cu tinerii
• Evaluare 1 S25 28.03-01.04
• Săptămâna Patimilor* 1 S26 04 – 08.04
• Învierea Domnului* 1 S27 11 – 15.04
1

.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului asupra culturii noastre naţionale 5.2 • Tinerii şi viaţa intimă 1 S34 06-10.2 • Contribuţia Bisericii naţională Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului 1 S29 04-06.1. 4.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii 3.2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor .1.06 evaluare finală**.3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la alte discipline DIRECTOR. RESPONSABIL COMISIE METODICĂ. SĂ FII MAI BUN 18 – 22 APRILIE VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( 23 APRILIE – 03 MAI) 6.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale. 3.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 2.3. în lumina învăţăturii creştine. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.4.05 4.4.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii 4.2 • Muzica în viaţa tinerilor 1 S31 16-20.06 contemporane 4. 1.4.05 românesc: Veniamin Costachi. în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii 5.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă 4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.1. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului romănesc 5.4.2 • Tineretul şi mass media 1 S33 30. provocările lumii 4.2 • Pericolul drogurilor 1 S32 23-27. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5.05 Creştinismul şi 4.05-03.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare 3.1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.05 7. Ortodoxie şi cultură 3. 2 . ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .5. 1.06 • Recapitulare. sistematizare şi 1 S35 13-17.3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice 2. SĂ ŞTII MAI MULTE. 3.06 vacanţei Notă  * Din orele aflate la dispoziţia profesorului  ** În această oră se poate aplica Testul de evaluare iniţială. • Cu Hristos pe cărările 1 S36 20-24. respectiv Testul de evaluare finală COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. Sfântul Andrei Şaguna • Evaluare 1 S30 9-13..

3 • Conştiinţa morală – glasul 1 S12 30.04 Marile sărbători • Evaluare 1 S26 04 – 08. 5. 2.4.2.09-02. Săptămâna Perioada crt. 5.3 • Respectul faţă de cele sfinte 1 S2 21-25.2 • Virtute şi păcat 1 S11 23-27.3 • Hinduismul 1 S23 14-18.09.4.10 1.2.10 • Evaluare 1 S6 19-23.3.3 • Cinstirea Sfintei Cruci 1 S4 05-09.4. Exprimarea universale învăţăturii creştine 1.2.11 1.2.2.2.1.1.12 lui Dumnezeu în om • Evaluare 1 S13 07-11.03 1.2 • Legea morală a Noului 2 S9-S10 9-13.03 1.2.02-04.2.3 creştinilor – apariţia şi 1 S15 11-15.3.02 Spiritualitate şi viaţă 22-26.3 • Cinstirea sfintelor icoane 1 S3 28.10 Testament 02-06.02 4. 5.3 • Cinstirea sfintelor moaşte 1 S5 12-16.03 • Evaluare 1 S22 07-11.1.1.3.Clasa a X-a Aria curriculară: Om .1. 1.01 ţară) • Evaluare semestrială 1 S18 01-05.1.3 • Budismul 1 S24 21-25.1.09 1.3.11 Trăirea învăţăturii Testament 16-20.4.4.03-01.02 VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 06 – 14 FEBRUARIE SEMESTRUL AL II LEA – 18 SĂPTĂMÂNI • Iubire şi dreptate 2 S19.01 reprezentative (în lume şi în 25-29.2. 2. Unitatea de Obiective de Conţinuturile învăţării Nr. învățare referinţă ore SEMESTRUL I – 18 SĂPTĂMÂNI • Cu Dumnezeu la început de 1 S1 14-18.3 • Stiluri arhitecturale 2 S16-S17 18-22.3. 5230/01. 1.11 3.2.04 3 . 1.2.2 • Legea morală a Vechiului 2 S7-S8 26. creştine 3. Învăţătura de credinţă 1.2.11-04. Religiile lumii 1.4.5.3.10-30.10 1.12 creştine Sărbătoarea Crăciunului* VACANŢA DE IARNĂ 19 DECEMBRIE – 10 IANUARIE • Locaşurile de cult ale 1. creştină • Rugăciune şi reconciliere 1 S21 29.5.2.01 dezvoltare în contextul culturii 3.2.1.M.2.10 3.2008 Nr. nr.Societate Disciplina: Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: An şcolar: 2015/2016 Planificare calendaristică Conform programei şcolare aprobată prin O.1.12 Marile sărbători • Naşterea Domnului – 1 S14 14-18.09 an şcolar!** 1. 2.2.11 2.S20 15-19.1.3 • Confucianismul 1 S25 28.03 5.2.

1 Analizarea contribuţiei mitropolitilor români la dezvoltarea culturii naţionale .05 naţională naţionale (Varlaam.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .06 evaluare finală**.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă 4.3 Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie. SĂ FII MAI BUN 18 – 22 APRILIE VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( 23 APRILIE – 03 MAI) • Contribuţia mitropoliţilor S29 04-06.04 SĂ ŞTII MAI MULTE.2 Elaborarea unor texte ( referate. 2.2. 1.3.3 Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii nationale şi europene.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii.1.crestine armonioase 5. 4 .1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim de vocabular creştin în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 2.05 Antim Ivireanu) • Evaluare 1 S32 23-27. creştine • Paştile – Învierea Domnului* 1 S27 11 – 15. magie. de acceptare a semenilor care împărtăşesc alte religii şi convingeri morale DIRECTOR.5. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.1 români la dezvoltarea culturii 3 S30 09-13. în contextual istoric respective 5. concepţii şi practice religioase existente în lumea contemporană.3.05-03.3 Aplicarea învăţăturii despre respectful faţă de cele sgfinte în diferite contexte ale vietii personale sau ale comunităţii 5. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI. în exemplele personalităţilor biblice şi în cele din istoria bisericească românească 3.3.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin.1.5.2 • Astrologia şi numerologia 1 S34 06-10. sistematizare şi 1 S35 13-17. RESPONSABIL COMISIE METODICĂ. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. asupra formării unei personalităti moral.3.05 6.2 • Superstiţia şi magia 1 S33 30.06 Vacanţei! Notă  * Din orele aflate la dispoziţia profesorului  ** În această oră se poate aplica Testul de evaluare iniţială. 1. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5.2.06 • Recapitulare. 3. Ortodoxie şi cultură 2.05 Creştinismul şi 2.3. • Cu Hristos pe cărările 1 S36 20-24. asupra vietii personale şi asupra comunităţii 4.2. eseuri. articole) folosind termini specifici religiei 3.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social complex. S31 16-20.4.3 Valorificarea eficientă a cunoştiţelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini responsabile .1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.4.2 Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualităţii cresţine. respectiv Testul de evaluare finală COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. complicat şi paradoxal a lumii contemporane 3. provocările lumii contemporane 2. numerologie 4.3.4.3.5. Dosoftei.06 7. astrologie.. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.2 Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei crestin ortodoxe în contextual integrării acesteia în arta laică românească şi în arta creştină universală 1.

3.1.01 3.12 VACANŢA DE IARNĂ 19 DECEMBRIE – 10 IANUARIE 1.01 învăţăturii creştine 1.2.1.09 • Descoperirea lui Dumnezeu 28.03-01.1 • Lucrarea Sfântului Duh în 1 S5 12-16.5.3.09 an şcolar!** 1. Învăţătura de credinţă lumii 1.02 jertfelnică 22-26.11 3.12 Marile sărbători Sărbătoarea Crăciunului* creştine • Colindele vestesc bucuria* 1 S14 14-18.03 21-25.2008 Nr. Săptămâna Perioada crt.2.1 • Iisus Hristos – Mântuitorul 1 S4 05-09.11-04. 1.2 •Forme de denaturare a persoanei (corupţia.4.10-30.2 • Semnificaţia aşezării sfintelor 2 S16-S17 11-15.03 5.3.02 VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 06 – 14 FEBRUARIE SEMESTRUL AL II LEA – 18 SĂPTĂMÂNI 1.03 1.2.5.02 Spiritualitate şi viaţă 4.2.2 • Rolul creştinilor în 1 S9 09-13.3.5.1.1.3.M.2 • Elemente de iconografie 1 S15 25-29. 5230/01.02-04.01 • Evaluare semestrială 1 S18 01-05. Unitatea de Obiective de Conţinuturile învăţării Nr. Exprimarea icoane în biserică 18-22.1 • Jertfa euharistică şi iubirea 2 S19-S20 15-19.3 • Iudaismul 2 S23.2.11 înşelătoria) 23-27.04 5 . nr.2.10 lume • Evaluare 1 S6 19-23.S3 21-25.11 • Evaluare 1 S12 30. învățare referinţă ore SEMESTRUL I – 18 SĂPTĂMÂNI • Cu Dumnezeu la început de 1 S1 14-18.2.11 Trăirea învăţăturii promovarea valorilor religioase 2.1.S11 16-20.4.10 1. Religiile lumii 1.10 1.04 • Paştile – Învierea Domnului* 1 S27 11 – 15.2.10 3.2 • Respectul faţă de lumea 1 S21 29. 2 S10.4.S8 26.3 • Islamul 1 S25 28. minciuna.12 • Naşterea Domnului – 1 S13 07-11.1 2 S2.2. creştine 3.2.2 • Familia creştină azi 2 S7.09.Clasa a XI-a Aria curriculară: Om .1.1.10 02-06.S24 14-18.Societate Disciplina: Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: An şcolar: 2015/2016 Planificare calendaristică Conform programei şcolare aprobată prin O.2.2.04 • Patimile lui Hristos* 1 S26 04 – 08.1.03 creştină creată (ecologie creştină) • Evaluare 1 S22 07-11.1.2.3.09-02.

sistematizare şi 1 S35 13-17.Reforma 16-20.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu 4. însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională. • Cu Hristos pe cărările 1 S36 20-24.5. (oral sau scris) referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 2.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată 5. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4. 5.05 . Biserici DIRECTOR.utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline.06 6. Religiile lumii .05 5. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. Ortodoxie şi cultură români la formarea şi naţională dezvoltarea culturii naţionale Creştinismul şi 2.5.06 Vacanţei! Notă  * Din orele aflate la dispoziţia profesorului  ** În această oră se poate aplica Testul de evaluare iniţială.Uniaţia.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin.3.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om.4. importanţa in istoria omenirii) 1. pornind de la un set de criterii ( caracteristici definitorii. adepţi.05 . CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5.2.05-03. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.05 1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta treime şi lucrările Sale în lume 1.06 evaluare finală**.1 Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral-creştin.3. RESPONSABIL COMISIE METODICĂ.2 Analiza comparativă a marilor relii ale lumii.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase 3. provocările lumii fenomene normale şi contemporane paranormale • Recapitulare.3.Neînţelegerile din 1054 09-13.3 Folosirea învăţăturilor Bisericii pentru a deosebi correct minunile de falsele minuni. fenomene normale şi paranormale 5.2 • Minuni şi false minuni. SĂ ŞTII MAI MULTE. Şcoala Ardeleană • Evaluare 1 S32 23-27. comunităţi. 3.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.3. prin promovarea unui comportament social. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2. asupra vietii personale şi asupra comunităţii 4. 3. arie de răspândire.1 Elaborarea de argumentări fundamentale scripruristic. fundamentate pe valorile moralei crestine 4. 1 S34 06-10.3 • Creştinismul 3 S29-S31 04-06.2. SĂ FII MAI BUN 18 – 22 APRILIE VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( 23 APRILIE – 03 MAI) 1.3 Prezentarea semnificaţiei şi rolul iconografiei în cult 2.3 utilizarea cunoştinţelor de istorie a religiilor în susţinerea importanţei respectului şi a dialogului între oameni. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. respectiv Testul de evaluare finală COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.1.5. doctrină.moral elevat.3. în familie şi în societatea contemporană.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE . 6 .Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni.06 7.1 • Contribuţia voievozilor 1 S33 30. 3.1 Sintetizarea şi prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale .

3.2 • Credinţa în înviere şi viaţa 2 S2-S3 21-25. 5230/01.religios • Recapitulare.11 3.09 an şcolar!** 1.M.2 • Cu Dumnezeu la început de 1 S1 14-18.12 Marile sărbători 1.11 6.5.1. învaţare specifice ore SEMESTRUL I – 18 SĂPTĂMÂNI Recapitulare 1.2 de artă religioasă din Europa 1 S8 02-06.1.1.10 • Monumente reprezentative Exprimarea 1.2.Clasa a XII-a Aria curriculară: Om .2.5.14.1.01 Spiritualitate şi viaţă 4. . 1.5. Petre Ţuţea 2 S10-S11 16-20.11 Stăniloae. 4.2.Combaterea violentei şi 1 S6 19-23. • Asceza creştină ( post.Combaterea eutanasiei creştină) şi a degradării umane • Evaluare 1 S7 26.2008 Nr. nr.2.3.3 Rugăciune.11-04.2.3.01 4. promotori ai credinţei creştine: .10 creştine 2. milostenie) 18-22.Nicolae Iorga.2 • Rugăciunile pentru cei 1 S4 05-09.3.3.4.Constantin Brâncuşi.1.1.Nicolae Steinhardt. Mircea Eliade .4.2.09-02.12 creştine religioase* 14-18.2 • Rolul dialogului ecumenic şi 1 S17 25-29.2.11 • Oameni de cultură români- 3.02 Evaluare semestrială 7 . Credinţă.12 VACANŢA DE IARNĂ 19 DECEMBRIE – 10 IANUARIE 1.3.3. învăţăturii creştine şi din România (Noţiuni de Liturgică) • Evaluare 1 S9 9-13. Nichifor Crainic Ortodoxie şi cultură .1. Sistematizare.2. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr.2. 2 S15-S16 11-15.Societate Disciplina: Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: An şcolar: 2015/2016 Planificare calendaristică Conform programei şcolare aprobată prin O.3 Inter .2. 1 S18 01-05.2 • Naşterea Domnului – colinde 2 S13-S14 07-11. naţională .09 Învătătura de veşnică 28.10 • Rolul tinerilor în apărarea vieţii Trăirea învăţăturii 1.2.3 a sinuciderii (Noţiuni de Morală .1.3.09. 1.4. Dumitru 23-27.4. Săptămâna Perioada crt.10-30.1. Bartolomeu Valeriu Anania • Evaluare 1 S12 30.4.10 1.2.4.13.1.4.Vasile Voiculescu.4.01 creştină 4.1.1.2.10 ( Noţiuni de dogmatică) adormiţi în Domnul • Evaluare 1 S5 12-16.2.

SĂ FII MAI BUN 18 – 22 APRILIE VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( 23 APRILIE – 03 MAI) • Dialogul între credinţă şi 2 S29-S30 04-06.2 • Protestantismul şi 2 S23.3 Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate 5. respectiv Testul de evaluare finală COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.03 • Evaluare 1 S25 28.05-03.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .2 Argumentarea unei opinii proprii.05 provocările lumii • Rolul creştinului în 1 S31 16-20.05 contemporane dezvoltarea culturii şi civilizaţiei Europene.02 22-26. referitoare la o temă dată. 07-11.1 Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine 4. 3. promotori ai creştinismului 3.05 7. • Recapitulare.S22 29.03 Confesiuni creştine în 5. evidenţiind semnificaţia spirituală şi valoarea artistică a acestor 5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5.04 creştine • Învierea Domnului* 1 S27 11 – 15.02-04. căt şi cunoştinţe de la alte discipline.04 SĂ ŞTII MAI MULTE.2.2 Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie 3.02 1.1 Analizarea unor monumente de artă bisericească. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI. RESPONSABIL COMISIE METODICĂ. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.2.3 Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale 2.2 • Catolicismul 2 S21.2 Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală 4.05 evaluare finală** • Cu Hristos pe cărările 1 S33 30.2 Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu aproapele 3.03 România 1.S24 14-18.1 Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învâţâtura de credinţă ortodoxă folosind termini specifici religiei 2.03 Neoprotestantismul 21-25. utilizând atât învăţătura de credinţă a Bisericii.3.04 Marile sărbători • Patimile Domnului* 1 S26 04 – 08.2. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică 1. Creştinismul şi ştiinţă 09-13. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.3.06 Vacanţei! Notă  * Din orele aflate la dispoziţia profesorului  ** În această oră se poate aplica Testul de evaluare iniţială.3. 8 .creştin în exemplele oferite de mari personalităti religioase din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români. DIRECTOR.3 Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilo morale creştine promovate de marii oameni de cultură români 4.2 Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunii crestine din ţara noastră 1.2 • Ortodoxia 2 S19-S20 15-19. sistematizare şi 1 S32 23-27.1 Identificarea unor modele de comportament moral.03-01. VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 06 – 14 FEBRUARIE SEMESTRUL AL II LEA – 18 SĂPTĂMÂNI 1.

9 .