Név- és tárgymutató

Ez a név- és tárgymutató (Index) a könyv szöveges részeiben előforduló neveket és
tárgyköröket öleli fel. A leszármazási és anyakönyvi táblázatok, valamint a függelékek anyagára
– terjedelmi okokból – nem terjed ki.
Balajt György..................................................55, 78
Forrásaink különlegesen fontos évszámai Balatonszemes.....................................................172
1234 év .................................................................9 Balay Ferenc......................................55, 58, 63, 139
1292 év ...............................................................12 Balay Katalin, Puky Andrásné................63, 139, 141
1346 év ...............................................................13 Bánk bán .........................................................15, 18
1406 év .........................................................11, 23 Barabás Róza, Bor Péterné..................................149
1415 év ...............................................................23 Baranya megyei Borok........................................172
1427 év .........................................................40, 43 Bárczay István.......................................................79
1436 év .........................................................30, 41 Bárczay család levéltára ................................46, 130
1439 év ...............................................................42 Bárczay Oszkár......................................................25
1441 év .........................................................43, 48 Barrwy-armális......................................................33
1571 év ..................................59, 62, 67-69, 73, 74 Bars megyei Borok..............................................168
1724 év, lásd: Szikszói ref. anyakönyvek Bars Sári .............................................................163
1725 év, stb. lásd: nemesség igazolások Bársonyos patak.......................................61, 79, 124
Bartal-féle szótár............................................10, 104
A Bártfa város levéltára.......................................41, 42
Aba nemzetség........................................................9 Bartha Dénes.......................................................163
Aba nemzetségbeli Demeter...............................9-11 Batthyány család....................................................64
Abaúj-vármegye közgyűlései.................................62 Baxa .........................................................78, 79
Abaúji Farkas családok..........................................88 Baxai (Baksai/Baxy) Gergely.....................62, 77, 78
Abaúji lelkipásztorok...........................................169 Bay család............................................................142
Abon István...........................................................58 Bebek András...................................................39, 40
advena ...............................................................19 Bécsi Egyetemi Könyvtár.....................................viii
Ákos mester.....................................................15, 16 Bégányi család.............................................142, 143
al-ajtónállómester.........................20, 41, 42, 47, 147 IV. Béla király..................................................10, 17
al-lovászmester...............................23, 24, 27-29, 33 Benda Kálmán................................................viii, 10
Albert király..........................................................42 Benke Imre..........................................................169
«alias» nevek...........................................17, 51, 123 Benkő György esperes, Szikszó......................ix, 120
Állami Hangversenyzenekar................................161 Bercsényi Miklós.................................................171
Alsó-Fügöd (Alsó-Figed).......................................87 Bertók Ferike (Fanni), Bor Dezsőné....................162
Alsógadna..............................................................73 Bidovský, E. - Chalupecký, I.................................89
Alsógagy ...............................................................94 billogos ...............................................................10
Alsóméra .............................................................139 bírói tisztség...........................................90, 131, 133
Alsóvadász...........................................135, 139, 144 bírósági jegyzőkönyvek...........................................7
általános nemesi vizsgálatok .........................31, 102 birtokok elvesztése.........................................60, 101
Anjoukori okmánytár.........................................5, 13 bizáki Puky család...............................................139
anyakönyvi adatok táblázatai........................229-259 Bocsárd...................................................................13
anyakönyvi kutatás..90, 101, 105, 107, 110, 111, 119 Bocsárdi rész.........................................................54
Apatin .............................................................152 Bocsonád...............................................................13
Apollónia, Gibárti Bor György mostohaleánya65, 66 Bűd (Büd, Hernádbüd).......68, 71, 75, 78, 87, 88, 99
Arad .............................................................149 Bodrog megyei Borok..........................................168
Aranybulla........................................................19-21 Bolchard-i (Bolcsárdi) család.....................12, 13, 14
Aranybulla társadalma......................................19-21 Bolcsárdi-rész........................................................13
Aranyosi család...................................................143 Boór Ádám, Illefai...............................................172
archontológia.........................................................40 Boór Lajos (Ludovit)...........................................170
armális ................................2, 25, 32, 33, 103, 108 Boor, Julius August Carl................................37, 169
armális nemesek......................................................2 Böör család (Perény)............................................170
Árpádkori új okmánytár.....................................5, 10 Bor (Boór)/Baár-Kalán nemzetség...................13, 15
asszimiláció.........................................................151 Bor Ambrus író....................................................167
Aszalai Bor János ref. lelkész..............................169
Aszaló ............................11, 54, 98, 122, 144, 164
Augsburg.............................................................172
Ausztria, anyakönyvek mikrofilmen....................120

B
Balajt ...................................................53, 55, 61

1

Bor Anna Bor III. György....................................131, 132
gibárti (János leánya), hajadon......69, 74-75, 87 Bor VI. György..............................................31
gibárti (János leánya), Széky alias Kőmíves Bor IX. György............................128, 151, 152
Andrásné............................74, 76, 86, 140 Bor XI. György Dr..................v, vii, viii, ix, xii,
gibárti (János leánya), Teörök ......................................117, 118, 162, 289
Miklósné..........74-75, 77, 87, 88, 140, 143 Gew-i, Gyw-i, Győi (László fia)....................42
gibárti (Pál leánya), Fancsaly gibárti................................xi, 47-52, 64-67, 70
Tamásné......................73-75, 76, 142, 143 gibárti (János fia)......................................72-77
halmaji (István leánya), Horváth gibárti (zsujtai)...............................................65
Mihályné.....................xi, 55, 71-74, 84-86, 140 halmaji.......................................47, 49, 50, 138
Jordánházy Györgyné....................................78 halmaji (Simon fia)........................................58
Bor Armand.........................................128, 129, 150 halmaji, királyi ember....................................47
Bor Áron Ráttky (Bor) György, báró...........................171
Bor I. Áron, református zsujtai Bor György...................................vii, 46
lelkész...........126, 127, 136, 145, 149, 158 Bor György, zsujtai, gölnici várnagy.....................76
Bor I. Áron gyászjelentője..........................159 Bor György táblabíró.............................................62
Bor II. Áron.................................................149 Bor Györgyné, Ilona asszony.....................50, 65, 66
Bor Barbara, halmaji.......................xi, 40, 45, 48, 50 Bor Gyula
Bor I. Benjámin.....................................106, 110, 114, 128 Bor I. Gyula.................................................152
Bor II. Benjámin...................115, 116, 128, 144, 151 Bor Helen.....................................127, 129, 154, 155
Bor Borbála/Móré Boris.......................107-109, 134 Bor Ilona, Balajt Györgyné....................................78
Bor család ágai....................................................105 Bor Ilonka, Fehér Jánosné....................................149
Bor családnév eltűnése Szikszóról.......................126 Bor Imre
Bor de Gew (Győ).................................................. 42, 169 Bor I. Imre...................................................149
Bor III. Imre.................................................145
Bor de Gibárt.........................................................65 Bor V. Imre..................................................150
Bor de Halmaj....................33, 46, 48, 50, 53, 55, 59 Bor VIII. Imre..............................129, 149, 150
Bor de Halmaj et Gibárt.........................................33 Bor Irma
Bor de Kayal........................................................168 Bor I. Irma, Papp Antalné............................152
Bor de Kral....................................................52, 168 Bor István
Bor de Neboyza...................................................168 Bor István, a bíró....4, 94-97, 130-135, 147, 175
Bor de Nyr...........................................................168 Bor I. István..................................107, 132-134
Bor Dezső............................................................117 Bor II. István........................104, 107, 131, 135
Bor I. Dezső....................vii, 117, 118, 152, 161-163 Bor V. István, prédikátor ..................vii, 31, 33,
Bor III. Dezső Dr. v, vii, viii, xii, 117, 152, 162, 163, ..............................106, 114, 115, 126, 148
289 Bor VI. István, obsitos ..... 110-115, 128-129,
Bor Dorottya 151, 153
gibárti (János leánya), Bégány Pálné. .71, 73-76 Bor VII. István..........104, 114-116, 128, 151-152, 170
halmaji (Simon leánya), Balay Ferencné59, 63, Bor VIII. István....................................122, 154
140 Bor IX. István, rokkant honvéd....................154
Karmaczi (Miklós leánya)............................168 Bor X. István.....................30-32, 139-140, 154
Bor Edward (Edward De Bor).............................149 Bor XI. István.......................................117, 149
Bor Ernő Bor XII. István.............................................145
Bor I. Ernő...................................................149 Bor XIV. István....................v, vi, 4, 15, 31, 101
Bor II. Ernő..................................................149 ......................105, 111, 136, 139, 144, 151, 152, 157
Bor Erzsébet Bor XVI. István......................vii, 127, 154, 227
Bor I. Erzsébet, Geszti Istvánné...................135 Gadnán <1596>.......................................73, 98
Bor XIV. Erzsébet, Zágonyi gibárti (György fia)..................................65, 66
Gáborné................................136, 145, 150 halmaji (Mihály fia), <+1597/99>................. .....
Bor Éva .................................. .xi, 56-58, 61-62, 81-
Bor I. Éva, Farkas M.-né, Jótzik I.-né. .121, 182 82
Bor Ferenc halmaji (Simon fia)..................................58, 63
gibárti (János fia).........................67, 73, 76, 77 halmaji, Gergely fia..............................x, 45-47
gibárti <1529>...............................................67 halmaji, királyi ember....................................46
Bor Gábor Bor István, zsadányi prédikátor címere..........33, 115
Bor II. Gábor................................................145 Bor István: 4 István egymás után..........111, 134, 154
Bor Gedeon....................................106,110,114, 148 Bor Istvánné, Kovács Mária................................129
Bor Istvánné, Tsoma (Csoma) Erzsébet...............135
Bor Gergely Bor Iuliu.......................................................118, 129, 151
halmaji......40, 43-50, 53, 55, 58, 64.65, 79, 138 Bor, J. H., brit őrnagy..........................................173
halmaji <1571>..................................58, 62, 63 Bor János
Bor Géza Bor János, "bíró" Bor István apja.................134
Bor I. Géza...........................................106, 148 Bor I. János...................................107, 131-133
Bor II. Géza..........................106, 127, 148, 168 Bor II. János.........................107, 124, 131, 132
Bor György..........................................................134 Bor VII. János..............................................112
Bor I. György.......................107, 123, 132, 133 Bor VIII. János.....................................121, 153

2

Bor XIV. János...........xii, 4, 117, 136, 149, 160 Bor Miklós
Gibárti (Pál fia)...........................31, 67-76, 142 halmaji (Mihály fia). .14-15, 27, 29, 40, 45, 140
Gibárti, avagy Figedi..............................68, 142 halmaji (Simon testvére)...................................54, 63
Bor Jenő halmaji (Simon fia),
Bor I. Jenő...................................................151 török fogoly <1561>.............55, 57, 58, 63
Bor II. Jenő, honvéd altábornagy...........vii, 117 Bor, Norman Loftus.............................................173
..............................127, 129, 149, 164, 171 Bor Oszvald
Bor III. Jenő ..............ix, 72, 117-118, 127, 129, Bor Oszvald a címereslevélben.................27-30
..............136, 143, 149, 153, 165, 171, 173 zsujtai/gibárti (György mostohafia)..........65-66
Bor József Bor Pál
Bor III. József..............................................148 gibárti...................51, 65-70, 72-73, 76-79, 142
Bor József színházi rendező.................................169 szikszóújfalusi.........................90, 93-94, 98-99
Bor Károly Bor Pál festőművész............................................167
Bor I. Károly................................................148 Bor Pál fizikus.....................................................169
Bor II. Károly..............................................148 Bor, Paulus holland festő.....................................173
Bor III. Károly............................. 128, 144, 151 Bor Péter
Bor IV. Károly, honvéd őrnagy.............136, 151 Bor I. Péter...........................................107, 132
Bor Kata Bor III. Péter.........................126, 145, 148-150
Kulin Nagy Mihályné..................................132 Bor VII. Péter................129, 136, 145, 149-150
Bor Katalin Bor VII. Péter rigmusos sírbeszéde..............150
Bor I. Katalin, Kupecz Istvánné...................135 Bor VIII. Péter.............................................149
gibárti (János leánya), hajadon.......................73 Bor Rebeka «leányág».........................................145
halmaji (Gergely leánya), Vécsey Bor Róza
Balázsné.............x, 46-47, 54-57, 138, 140 Bor II. Róza, Mühlbauerné..........................152
halmaji (Mihály leánya), Trochan-i Jánosné, Bor Sámuel
majd vámosújfalusi Pathaky Bor II. Sámuel......................................127, 149
Lászlóné........................40, 43-45, 47, 138 Bor Sára
halmaji (Mihály leánya), Zoltán Ferencné, majd gibárti (János leánya), Czeke Menyhértné, majd
Baxy Gergelyné...56, 57, 58, 60-63, 76, 78 Szinyéry Lukácsné..... 69-70, 73-76, 86, 142-143
halmaji (Simon leánya), Baksay Ambrusné, Bor (I. és II.) Sebestyén.......................................117
majd Balay Ferencné............58, 59, 69, 78 Bor Simon
Bor Kelemen gibárti (?)..................................................58-59
gibárti (György fia)......................65, 66, 76, 98 halmaji I. Simon (idősb)............x, xi, 53-54, 63
Bor Klára (Gergely leánya)....................................46 halmaji II. Simon (ifjabb).........xi, 53-59, 62-63
Bor Klára106, 127, 148 halmaji III. Simon (junior)............54-55, 59, 63
Bor Krisztina, Gibárti (Pál leánya), Farkas halmaji, két Vécsey-fiú gyámja................55-56
Demeterné 69, 70, 73, 76, 78, 88, 140, 142-143, Bor Tamás
223 halmaji, a címereslevélben.......11, 13-14, 27-30
Bor Lajos halmaji, királyi ember....................................40
Bor I. Lajos..................................................150 gibárti............................................72, 76, 98-99
Bor II. Lajos.................................128, 145, 150 Bor Vilma............................................................128
Bor László Bor Zsófia
Borosjenői, apród.........................................168 Széky Ferencné......................................89, 143
Gew-i, Gyw-i, Győi.......................................42 Bor Zsolt fizikus..................................................169
halmaji...........................................29-30, 40-42 Bor Zsuzsanna
Bor Lénárd Bor IX. Zsuzsanna.......................................122
gibárti (György fia).......................51, 53, 65-67 Bor XVI. Zsuzsanna, Ruszkai Lajosné.........126
gibárti (János fia)...........................69-70, 72-76 Bor-Komorowski, Tadeusz lengyel tábornok.......173
Bor Margaréta..............................................................128 Bornak nevezett Halmaji Mihály.....................11, 17
Bor Mária Borosjenői Bor László ........................................168
Bor I. Mária, Paskó Györgyné....111, 134, 135, Borsod megyei Borok..........................................170
204 Bot magyar vitéz....................................................11
Bor X. Mária................................................149 Both de Halmaj..........................................10, 14, 20
Bor Márta, Struhács Gyuláné...............................144 Brockhaus-Riemann............................................163
Bor Márton Brutz Samuel.......................................................155
sarnói (zsarnói)...................................77-79, 99 Brutz, Melanie.....................................................155
Bor Márton..............................90, 92-93, 95, 98, 104 Brutz, Samuel Stephen.........................................155
Bor Matild, Martin Vazulné.........................144, 152 Bűd ....................................68, 71, 75, 78, 87-88, 99
Bor Mihály Budapesti Hangversenyzenekar...........................161
Bor I. Mihály...............................................107 Budapesti Református Gimnázium.......................viii
Bor II. Mihály..............................................153 Budapesti telefonkönyv.......................................167
Bor Mihály, sárosi hadnagy............................57 Buzlai Buzló Balázs.........................................39, 57
halmaji (Simon fia)............xi, 57, 59, 61-62, 79
halmaji (Simon fia), halálozása......................58 C
halmaji, királyi allovászmester, «dictus Bor»..... Caczianer János.....................................................67
.....xi, 19-20, 23-29, 32, 39-40, 43-45, 48-51, 115, 147 Caraffa féle eperjesi vértörvényszék....................143

3

.41 Czeke Klára............... D Fancsaly család...66 Dénesfa.....84..................................... 133 Danielisz Endre....................................82 F Czikóházy Miklós.......... 28-29.... 147....... 65.........5 .... 40.....................................68-70.... 53 Czeke Zsuzsanna.......4.........................170 egyke............ 144...............................43 Farkas Demeter.............56........... xi...138 I...................................... 37..............................ix........ 65.................................................... 7............... 25-26.............................................. 85 Csanád megyei Borok........ 37-38...................17.......133 címereslevél.1..18................168................................................. 57............142 Drinápolyi béke................. Ferdinánd király..................... 25..... Bor Simon felesége......54 de genere ............................................ 57-59............... 137....... 19.........................................................3 családunk jelenléte Bihar megyében.... Csehy Zsófia férje..143 dica-jegyzék.... 20 Czeke Zsófia................89 Csermő (Arad megye).................. 73.......85 Eperjes város levéltára.............. 46.........................59 Czekeházi Czeke család...................................61........................... 148 Csoma József.................... 88 4 .149 Csillik Eugén.................. 72...........139 Czeke Klára.............70-72........... 103............................................ 36-37...11-14................ 28...................... 76.........................................................................................120 Czeke Menyhért............... 35.............150 egyházszakadás.............. 73 de Halmaj praedicatum................................ 38 Eger 1552 évi védelme.................................................74 Erzsébet asszony..................................... 16........4-7 Egri Lukács...................................................... 142 de Trochan......Kemény Lajos..9 Fekete család.....17 Cossa....... 99..... 168 címeradományozás............. 33........61....142 173 Cseby György...........................126 39...................................... 77-78...................... 144......................................148-149 Egry György.......... Bor István özvegye.....9. 99. 55.............................69 Evangelisches Kirchenarchiv Bielefeld............ 35.......................68-70................................28 Czobor Alfréd ..14.......35..69 Fallenbüchl Zoltán............................. 31..........................................................39 Fancsal..89 Ferdinandy Bertalan.......................................................10 Csáky család.............................. 15.............................. 30.......................... 44 Domásnia.......... Johannes......................................... 2.......................................................152 computer alkalmazása............ 25-26........162 Csergheö Géza.............. 57...... 152.................... 54....73................................... 75-76.....................128................ 17. 41-42............... 75 Farkas István................................................................................................7......... 18 Csoma levéltár......... 142 dictus ................. 28-33. 88........... 78 elvándorlás Szikszóról...61.. 45......... 144 Dessewffy István gróf.............87 Erzsébet asszony....... DL-sorozat...........................................60 contribuens....... 89..........119 dictus Bor........................................ Bor II......... 44................. 89 Fejér megyei Borok.........86.. 86 Debreceni Teológiai Főiskola....... 143 Debreceni Teológiai Főiskola Könyvtára..........88 Debreceni Református Főiskola......61............................................. 73............. 11-13................................................72..........................143 DF-sorozat...................... 108.......................... 23-24...... 139-140......... 101............................... 17..............................95 familiárisok....... 11.120 Czikó Ferenc....................... 73............... Baldassare......................................... 32-33 Demeter mester... 17.... Cseby család................. .........................................................................................9.84...... 147 Csobád...148 Fáy István..... 15.......... 78.......... 117....................................... 81 családtörténeti irodalom............ 17 Fancsaly Margit (Szalkayné)..........52....................142-143 dica........................................................................75 de Halmaj család............. 149 Felsőkékedi Literatus István.... 43.....5 Ferdinandy család....... 17 Fancsaly Lőrinc............. 39.. 4.........ix.................. Tallyay Mártonné. 130 Fedák Pál6.............24 Csáky Antal gróf.56 Fejérpataky László...........57 családi levéltárak.............. 151 elszegényedés.......................................... 59 Csíkvári Antal.................. Bor Istvánné.......... 50........... 72...74 Daróczi-féle genealógiai gyűjtemények...............62............................................ 82............. elvándorlási irányok...................72... 28....................90 Eckhart Ferenc.............................. 65 Fancsaly Tamás...........................75 dicator...............................47 Czekeházi birtok...........74.....................21.........................138 E Csáky birtok.............Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.. 138-139.............................. 17..............114 Fáy Klára....................... 76...................55.......... 71-72...127 Fancsaly Imre..... 142-143 Egyesült Izzó........3........... 138-139............................. 84...................6. 69....127. Csehy Zsófia férje..................... 41-42 Figedy család. 23....................................144...................... 39-41 csőrsisak ..........41 egyházi tized............... anyakönyvek........ 85 Czikó Ferenc. 29-33....................................... 142....... 101........... 35.............. 6..........62.....................23.......................... 91 Feyn Lukács..............................................................32 Eördög Mihály.....143 Engel Pál ...........115-117................................... 11............64 Eötvös Lóránd....................................................123 Du Cange......... 147 154 II............41............74 Érszegi Géza..........89 Figedy Benedek........ 126............................................ 89 Ferdinandy Mihály..42 Bor családtagok........... 3.167 Fancsaly István.87 Erdély......................... 12.... 136.......... 142 de Zend (Szendi) család.....................................5......... 87... 75......................127 Csánki Dezső................. 9.. 104-105............... 129.................................................................................................. Szikszó.............................87-88................169 Egyesült Államokba kivándorolt............ 61... Endre király..............................................................................13-14.................... 169 Dely Ferenc.......................................170 Felsővadász..................... 38 Egri káptalan...........83 Czeke család...... 14........ 157 .26...... 127.........70-71............... ............. 143 Erdélyi László..................................... 77.......... Figedy Pálné........ 148 comes............................... 83.....................53........................ 154 Dohy Árpád....................... 67 dézsma........... 170 decima...................... 111-112........50...................................142 demográfia..........24.............................................. 142-143..........viii. Csanádi káptalan............ 71-73...... «Emlékirat»............................... 88............. Jenőné............................................... 57 Dienes Sophia........................... 43 Egyesült Államokban élő Bor nevű személyek...... 82...

...10....... Bor V.............................................................. 78......... 160................... 72-73.................................164 Gobbi Lajos.... 43.x......................... Győ-i) Bor család......................................... Helvét Hitvallás.64........................... nagybányai....................... 64 Hiteles helyek....... 143 Hernádvécse. 53........ Hernádnémeti......62...........86 H Figedy Pál..............16... 23 Gibárti Lucia................................... 11-12...............42 Horváth név.............. 77......... 73.. 149 Figedy János......................................... 59-62... 75...................................................40.... 85.... 49-50........... 35-36 Gibárti György....................................................................32...... 161 44......47 Giskra János......7 Hedri család...................... Bor Istvánné........................... 24 Haulikfalva.... 81................. a Nemzeti Zenede igazgatója...................................................29-30..118..142 Gadnai család................... 93-95.. 45...3 Ghamási Bor/Boor család........................ 52-64................. 150 Heves megyei Borok.......... 84....... 142-143....................163 halmaji és gibárti előnév............... 17......................71.. 48..................88 Gibárti család............. 20. 47-48....... 63.....................170 Halmaj..........x.......................................... 86-88 halmaji Bor Gergely: Mihály allovász- Fügödy család............................................................. forrásművek.................. 18.. 84 Hanyi család............................................151 Gömör-Kishont megye............... 73........................................... «Független Hajdúság»... 6........................................................Járay de Keer atyafiság.......................................152 határbejárás................................................... 18........ 60-62....................43.............. 145.........164 Filep Szőcs Zsuzsanna.........61 ...............x.................... 72.. 91......... 105 Figedy István...........................106.............................. Fővárosi Könyvtár.. 142 halmaji Bor István.. 64-65........175 Horog Rebeka...... 170................................26 Hazai oklevéltár...65. h....... 170 Hernádbüd......6................... 18 Gyergyói Borok....... 64-66........................................... 40............................... 98-99....... 86-88...... 68-70...................167...72................................. 172 Fügöd................142 generáció-sorszámozás..........64 Hóman Bálint..............40........... 76.......................... 148 Gulyás Pál.... lásd: Bor János.............. 61.... 147............................43....................................................................148 grafikus ábrázolások....48.........................43................... 86...... 81........152 Halics..68-72 Hajmáskéri tüzér iskola...153 Horch Anna........... 78-79.............. 136..................................................... 28-30............ 91...............73...................... 58.................... 52 füstpénz....................42 Figedy Mátyás.............................................54.. 20 heraldika .............. 65. avagy figedi Bor János...ix Halmaji Jakab......... 138...............59 Gerő József.................138 gibárti Bor .. 31-33.68............... 35.......................4...... Fügedi Erik............... 150.........................127 gibárti Bor – Figedy atyafiság.......... 87 Hajdúszoboszló.................................. 151 5 .......... 170............. 138 Fulókércs65.................................................... 9.36 Honvédelmi Minisztérium. 43.... 40-42. 115........................57 Házi Jenő169 Genealógiai tabellák................. 37...140-141 gyászjelentők.... 138...................................... 68........ 147 G Halmaji Both fia János.........51.......69-72...... 5............................31....... 45-46 Fuló család..................................11 Horváth Tiborné... 32........ 79-86.. Bor Anna férje55.. Romák Rózsa.... 94-95........................................................... 86-88................175 Helvét hitvallás. 145....169 gibárti Bor János.................................................... 17-18..... gibárti Hézselyné Hornyák Borbála.............. 169 Hernád völgye.......Figedy Dorottya (Bor Pálné)................. Istvánné........ 18 gibárti........ 93.. 14 Gibárti Kis család............................. 11-15.... 43..........................144 ...............16....... 15-20 79..................................144 Gertrudis királyné........... 49... 48-50... 48-50.......................60 Ganz gyár.................................................... 65 halmaji Bor Katalin Fuló János................. .. 46....... 81-83..........................ix Göncruszka............... 145....... 98............169 Gadna birtoka...54-57.............................. 140.........9-12.............. 39.....130.....89 Halmaji Mihály «dictus Bor»....... xi................... 17........................................... 20-21.............14........ 44..........39........... 82 Gyw-i Gellért. 9............. 44 Holmoy..................... xi............... 133 Herpay Gábor...................... 95.......................... 68-70....................... 164 Figedy Péter.............. 78............................... 50-52.................. Bor Istvánné....................................... 13.. 74-75......59 Figedy Mihály.....................11......... .................... 30.....................................................................................................170 Hörcsik Richárd........................................................................ Győrffy György................................3 Geréb László..........viii. 4..........16............. 73-74 Vécsey Balázsné.................................5.....................94 Horog János....................... 168-169 Horváth István.....................68 homo regius...................... 76.......................117 gibárti Bor ág........................................ 58............x....................144 halmaji Bor ág...........95-98...........13-14 Gadna . 87 ......42.. 41-42....... 81-82 Fuló de Keech család................................................. 172 Horthy Miklós kormányzó...................... 2....................... Bor Györgyné............ 82..................... 9. 81-83....129.................... 136...........5 Gárdonyi Géza........172 Horváth Mihály....50.............................. 95 Hantos község................ 54......... 86 Gábor István.............................. 50 Gáborjáni Szabó Botond.................160 ........... 50......................................23-26.......128........68-70.............. 98 Forró..... 64-78..... 11.. 158.138 Fontányi Róza............ gyermekhalandóság........................ 40............................................ 117.......4 .......142-143 mester fia.................................13 ................................... 87-88 halmaji Bor László...............152 Garázda Miklós..... 43-44............................ 138-140.....................9-11 Forgon Mihály....................... .....10 Garai Miklós nádor..................133 Hajnácskő..................................52...1 Gyöngyöspata....... 75 Gibárt ........................ Hethesi Pethe László... 106 helytörténeti kutatás.................. 20.123 140 Győ .32 Gew-i (Gyw-i.... Heves.....x............. 88 Gyula .............. Fyged............................... 48... 102............................ 61-63....................15 II........45-47...... 10.......... 142 hídvám-jog.. 13..............78............................................69-70....................... 64-65 Hóman-Szekfű..... 35..73 Hasszán pasa............................................................................ 104........ 64 ............... 157-158................ 142 György-ág.

.. 132............24 Kelecsény............................88............ 23-24........................ 123-124................. 85.................................39 Kércs.........35.......... 136..................... 52 Iparügyi Minisztérium...................7..... Osztás Margit....... 132 Lipóczi Keczer család..9 175 Kalocsai Érsekség...........10........................................144 jobbágyok.......... századi 90........24 Ibrányi-levéltár.......................................9. 140 Leleszi Konvent........................................ 153 «Index Alphabeticus Genealogicus Actorum etc..........................11 M Kempelen Béla............... 43............................................. 87-88..... 35-37..........160 Libri Regii........... 49 «Magyar családtörténeti és címertani 6 ..... 40-41.. 137........152 Jordánházy György.................5.... 129.......... 85.............................. 20........64-65 lovászmesteri hivatal.....................162 magvaszakadt családok................................................................. 147 ............................. 65-66 kiegyezés....................................... 178 Iványi Béla......................................11 Károlyi Mihály.......128........................71..... 150.. 61..............................9.....10 Kistokaj...................44................. 86 I Kéry János...................................................36 Leszteméri Imre...128..... 89.................................. 37 175 Jászói Konvent.. 93 János király....................................... 43.............74 Ibrányi Miklós.............11. 81. 108............. 148-149.... Nagy) család.................................... 144.... 64 Kanizsai János esztergomi érsek........... 127.....74.............................. Romák Ida................................................... 98 Katona József............... 142.................................. 142-143...........................132 JK (lásd még: okiratok / JK).........................35............................................................................ 149 közös ős. 64...128-129 Károli Gáspár......... 143 Középfüged......................... 19-20.........................76 Járay Margit.......... 35......................30........160 Julianna asszony..... Stuttgart..........144 István al-országbíró........................135 Jókai Mór....................40 Karácsonyi János............................71..x....................................39 Keéri Járay család.............. 21...... 32.13-14 Konstanzi zsinat....... 170 Macsek Józsefné...............hospes. 64-66...... özv....................................... 61....10 Kisunyom.....50....... János pápa................. 67-69........................................................ 142 Közép-Figed............103....................54 Kosáry Domokos.................138 kettős pápaválasztás. 20..................................................89 XXIII........................... 38....... 142 Királyi Kamara..... 52.......2.......75 leszármazási táblázatok.148 Kapy Ferenc......... 54..................................4............................... 129 Kőmíves alias Széky András...70-72..........................15 Loca credibilia........ 170 Körösnagyharsány............................................... 142 Luxemburg-ház......... 143 K Lánczy István..... 175-228 Karácsondi Gergely...... 144 Ipatius-kézirat.........128-129 Korponay János................................71........................... 95............7.............................................7 Kassai Levéltár....51............................ Cseby Györgyné........... 81..... 43-44... 155............................................................. 91............................................... 39. 105-107.......................... 144 Lórántffy Zsuzsanna.7..24 Kötegyán ........................... 158 János pristaldus............19 Kupecz István. 152 ........... 129....... Romák Eta.......................................................... 154........... 82...................................... 89.. Bor Gergely özvegye..-XX........ 62........7....49-50 Kállay István.... 31.............107............ 71........ 75-76....................111..... 73.........................................35 Kázsmárk.... 44-47..... 116..119 leánynegyed................................................................... 73............. 23-25................... 85............ 76......78 Kürtösi Nándorné.» királyi ember.................. Kálmán király.................1 V...........................................36.............................................. 56-58 Krassó-Szörény vármegye.............viii leányágak.... 13.................61 Káld...6................ 89........44........55 Keech........................ 18... 67...............7...172 Ipolyi Arnold...................... Rákóczi Katalin..... halicsi.............................. Jászó..... xi......... 88 Keőszegi (Kewzegh-i) család... 144-145. 77...........124........................ 39 járványok.............. 7........143 Kajali Bor........................... 144 kivándorlás......................... XVIII..6....... 60 Levárdy Ferenc............................................................ 18 Lévai Cseh Péter.......................1........1................................................................................ 94..39 Karmacz-i Bor Miklós leánya Dorottya......... 129.....................3..172 Kézai Simon.................128............... 78.......170 István-ág .........64..... 16.......168 Lévárdi Józsefné..............36 Kulin Nagy (K...70........... 87............................... 148.....................42 kolera-járvány...19...15.......... 137-138..................................................... Hartmann Jolán..............................164 Kiskinizs / Kiskinyizs.................................... 70-74............................................11....... 35-37...........43. 16...............40...11 Kiskunhalasi Borok.......................................... 26 Ják...........126-127.. 44-46 Kupa.................. 39 Jacobus de Halmay........................................127.............15 Ilona asszony....................................................................................................................................................................120 Királyi Könyvek....... 149 Jándi Károlyné........................................... 57............... 151 Kenesei Sándor.......................... 81....... 68.............24 lelkészi hivatás.................................... 167.............................................. 19 Jászói prépostság................ 18 Husz János..........................7.....................................................6....... László király.................... 103-104. 151 Juhász Nagy Sándor. 112.......... 105-107.................................. 130................................... 74....46 L Lánczy család.................................. 73...19-20 Képes Krónika........................................ 133..57-58....88 listás adatok................................... 79........ Bor György felesége.......................15 Legyesbénye.. 72 Köznemesség.......88 Járay Jánosné................... 69 Kewzeg-i család.......... ..... 86 J Konstanz ................... 49-50......................52 Lantos Benedek...............87 kamarahaszna........... 140................................. 143................................. 93 Kemény Lajos................................. 147 Kálti Márk..................... 142 Kassai tanács.........................2....... 142 Kéry család............................172 Kupuszina... 38 Institut für Auslandbeziehungen.. 49 Illefai Boór Ádám.................................................. 86 Közép-Bolcsárd... 50................................................... 170 Kristó Gyula.........................77 Járay család...............................

..............................4................... 114-117 Mályusz Elemér..... 145 Nyulásziné Straub Éva.53 Nádudvari Borok............44 Nagyszalonta............50 Nagyhalászi Borok........................33 1754/55 és 1763 évi igazolás. 144.......................... 105.............. Mikrofilmek............45 Nagylak........144 Németh István Dr....................................................... 60 Mohol (Mol)...........125-126.... 151 Niles..................................................45 Mormon Egyház Genealógiai Könyvtára......61 lásd még: okiratok / NRA Mészáros Juliánna.......... okiratok II......... 117-118 Mátyás király...............................123 DF 254481.........129.....................................................127.............77 148 Miskolc............128 Móré Boris/Borbála (Bor Borbála).................................... 63 DF 250646................10-11 DF 233019............5.................................. Makkai László.............. 20 DF 254558.......................................................................................40................104 Magyarország címeres könyve.......................39 Moys család.....50 Nagy Sándor.......102 DF 254504....................49 Nagy-Kinizs.....................................148 More János............................................... 101-103 Magyar Életrajzi Lexikon.....65 Nagy Aladár.....53.......6.. 163 1725 évi igazolás............ 170 Mezey László. 125 DF 250668............x................. 77-79...........65 DF 233075........... 103..........139................ 51........................................ Vécsey Kata férje..... 107................ 164.......................................... 143 DF 251210...............3............ 108-109......8............... Mihály-ág.............................................. ..............................123 DF 254419.......................... 148.... 81-85......... 23 1892 évi igazolás.... 114 Mályi.. 144 Mezőbaj (Romániában: Boiu)................. 128-129... 109-117............................................55 DF 220490................128........... 59 Negyedik mester...575...............49 nemesi előnév....52 DF 253827...... 151.83-84 DF 211421................11.131 Michael dictus Bor de Halmay........................................................ 84..................... 154 meteorológiai feljegyzések. 150..46 Nagyvárad..........42 Mosdósy Imre.102-104..........................64 Acta generalia 1821...................................................65 Nádudvar55.................... 117.............. 37..................................... 151 DF 251480................... 145.. 130-131... 105..33 DF 254401...................... 170 DF 254511... 108..... 95...... 134 Bihar vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei..................................... 111............................................. Acta generalia 1822................. 145 DF 251475.....................................viii.................................................. 47-48 Nekcsey család............. 119-120 58-59....170 DF 250759................ tek.............102-104........ 13443......44...................... 134.......................... 138. 83 DF 251276...57............................ ......103......... 148..................................................................119-120 DF 212982.............................................. 102...................................................51............................................................................................. 167 Abaúji bírósági iratok (1988....44 Oeconomus oppidi................... 170 DF 251367. 161........................ 168.151 1913/14 évi igazolás...................................................................................................... 114............................... 7....... 72-74............. 164 DF 253826....................................... no............................................................................ 104..11 DF 254418...........................................................4....................................................................84..............................................................................144 1845/47 évi igazolás.........................................44-45 O Mezőzombori birtok........................................... 125/1597)71......................... 81/1592)....................................................15 Nyomár........... Mohol nemzetség........................................128.........125 Nyitra megyei Borok..128.88 1820 évi Bihar-megyei igazolás...... 114 Magyar Történelmi Társulat........................................... . 153 Abaúj vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei........44..............................31.............................. 128... 38.................145 1937 évi igazolás.... Mihály-ág.......127................... 35.......................105................................................... Mindszenti Imre............6............................ 51-52.................................57 DF 250648.. 145... 126....................................................33...................103........53......................... tek. no................ év............ 50 Német-Római birodalom.................. 117-118 Máté Lajos................153.........................172 Abaúji bírósági iratok (1988...................................168 1766/67 évi igazolás.115-116........................................................154 Mezőzombor.10 DF 250778...... 110..............................4 Nemzeti Zenede................................65 Nagyszentmiklós..................... 31....................................................k................ Martin Irma...........47 nemesi összeírás.............. 151..... 115-116........................................1-3.............. 116-117 Mäntele Armin.......128 134 Anjoukori Okmánytár VII........ 102-107..........142 DF 228630.............................................................................................................. 28 Okány..................... 69-70.......ix 1749 évi igazolás................. 136.................................................................... 161 Mellétei Barócz János............................. Ohio (USA)................26 Neoregestrata Acta (NRA)................. irodalom»... 170 Magyarország tiszti cím..................64 86 Molnár Endre.......... 89...........136........ 109. év... 147 Makk Istvánné. .........33 Mezőnagymihály.................és névtára..... 167 nemesség igazolások........45 Nádasdy család...........73 megyei monográfiák.158 DF 251248...... 144........................................ 104.67 mormon mikrofilmek..........................124............................. 94..........13 Móré János................................................50.......................................119-120 DF 211941... 107.......................... 10 128 malom-jog.......... ..103........................................... .......5................................53 Nádasdy Anna..31... 121................................167........... 36.................................. 170 DF 251350.......................................................................................65 N DF 250636........................................... 49-50 nemes családok Szikszón....103.......... 81 Méray Anna.................................... 65-66 Nebojszai Bor «alias Porkoláb» család.................47 nemesi felkelés..... 129 1818 évi igazolás...............................vii...... 108....42 Msztiszláv.....67 Nagy Iván.......47 nemesi réteg...................53 7 .24 Megyaszó.................. Bor Istvánné..... 87-89.......51-52............

................. 37219 tek........................ 64 JK 47.......... 87 DL 32709......44.................................................95 JK 6 (lásd DF 251276)... 73-74........................ tek.. Fedák-féle kivonatok: L............49-50 JK 66......................... 53...................................... 2...............44-45 Neoregestrata Acta okmánygyűjtemény.............75............................ 62 DL 16808.....................46 JK 71...................................................45-46 NRA fasc................... 494.......61...................56...........................)......65 JK 21. 38 JK 3 ........................ 142 L....................................................... 7 (DL 13236)......................................................... 355.............................. fol.46 DF 262424.....74 DL 62330................................74 DL 73603...................................41 JK 10................................................................. 99 DL 18708................ 85........... 61 DL 47143.......75 DL 12150............................................... old........................ 733.............. 570.....................42 JK 4 ........................ 71 DL 13236.........50..89 Egri káptalan hit................................. 37.........87 JK 1 .............64 JK 49.................85 JK 85......................................................39..........66 DF 265402....71 DL 12968............ 92-94 JK 7 ....................75 DL 16719.55........... 691................... 87.................................................................................................89 DL 100147.98 JK 8 ................................67-68 DL 3833............ 78 DL 84179................................66 JK 69...................75 DL 9118............... 76 JK 87...65 JK 67..............................................................................................................................................................................................46 JK 75........................................................................... 65 NRA fasc.........9 JK 31............................................................ 798 old.................................................................................. 75....73.............................................................................................................61 DL 61073.......................................89 E 227 (Libri donatium) 4.......................................................................köt.......... no..................................66 JK 20..........43-44......................61 DL 81111.......77 DF 275602................................................................................73............ 95 DL 198...................................................40 JK 84.......61 DL 84107.................................................................168 JK 41.... fol...............................................................................................................54 JK 73.................61 DL 90875.............. 35...................68............. 70........................44 JK 50.......61 DL 90890.............................................................................. 87 DL 16286.............168 Liber Regius.........................) 3.....................................89 JK 29........169 JK 83........................................................... 170 dica jegyzék...................................................................................168 DL 15863........... kötet...66-67 JK 64....................74...66-67 JK 25..... ............................................. hely lvt................... 64 JK 46............................................................... no.77-78 DL 18844...............................61........................................68 DL 23191.....168 JK 82....... 87 DL 98463..................................................................................................................................68.. DL 75929........85 JK 2 ........................................................................................................................................................................168 JK 56..........................................................................................................................................................................69 DF 275603........................... 83 DL 107319........... 83 DL 107312......................................................40 JK 58......................................................................................................75 DL 24819................................................................................. 69.....11 JK 33...... 238................................ 76........65 DF 269485..................................................................... 74..........41 JK 40............... 4......................................... 74...................42 JK 45.. 363..................... 74.................... 49..............................................168 Jászói Konvent...46........................................82..........R...31 JK 68..........................56......................... old........................... 56.........................................................................44-45 Nádori levéltárak 17956 tekercs...........................82.............57 DL 16282... 48 JK 53................7................................................50 JK 81..........................6.............................................................................................................................................168 DL 9768...................69................................71.........................66 JK 65..................köt.................................... 27 (6029.. kötet................57 DL 16049...13 8 ..................................50 NRA fasc.......................................89 E 226 (Prot...............53 JK 57.................13 JK 32..... 6..67 JK 9 ..........................................................................................168 JK 38.....R...............................50 JK 17................58.............................................................. 78 DL 84184........................40 JK 39............................80...................................................................................45-46 NRA fasc....................65 NRA fasc.....48 JK 76...................................................... 47-48 JK 52....................45................................................ no............................................................80 JK 5 ................68........................................................................................................ 87 DL 17585.........................................61 DL 83784...46-47 JK 54....................................................................DF 259284....................54 JK 74........................ 48-50....................................................................................................................................................89 Hazai Okmánytár 249..................................58............74 DL 93062..........41 JK 80......11 JK 78.................................. 75 DF 275767............................. don.66 JK 72.................. palat....................................42 JK 79..........................11 JK 59..................74 DL 92899...............55 DF 270250...............................168 JK 70........................................................................ no...........................................................................................168 JK 48......................................................59............................. 50 JK 61............168 JK 55.........................................................................46 JK 11....... 170 DL 15011.47....................................168 JK 36...................81 JK 88............... 170 DL 9812........................................................... 11............ no.....................................................................................................................168 Index alphabeticus............................. 82...................................75 DL 9965................................................................................. 65 NRA fasc. 38-39.74 DL 84582......................42 JK 18....................... no......76 DL 38847.................74 DL 71578.....

...............80 Perény.... 36. 133.......... ... 43............................. 20..........105...................... 83...168 P 1309 (Csoma) 4....................... ... 151 Osváth Lajos bihar-megyei főlevéltárnok Révész Kálmán.....3................... 154.........139.... 6...128.....89 NRA fasc.....127.. 69-70.................................................... Kürtösi Nándorné.............................................. 47 NRA fasc......74 Regesta decimarum............................. ..................... 17 (6080................................175 regeszták ........... 81...... 75......................)...... 89-90............ 89...116 P 72 (Csáky) 39..119 9 ........ 158................................................................................. no.... 140. 1722 évi.. no...................... 7... csomó......................... 63......................... 31-33........................................................128... 118.......... 10.............. 799..........82 «per notam infidelitatis»..)..................... 141 Zichy család okmánytára .....................................141 Urbaria et conscriptiones................................. 51-52.......... 71-72.............94.... csomó............5-6 Puky Ferenc..... 47 NRA fasc......87 Pozsony megyei Borok....).............................54 Paskó György.. 45.. halmaji Bor Istvánné.....128-129.............3 P 1406 (Puky) 1.... 52................................. no............... 62 Országos Levéltár.... 86................. 170 NRA fasc......7.............69......140 Prépostvári Bálint....... no............................ 168 NRA fasc..........................102 Puky Simon............. csomó......... Járay Jánosné..........142 Ruszkai család................. 6 (DL 15011)...................... 59-60 ............xi...... 25-26....10 NRA fasc.............. 162......89 Oszvald..... no................. 141 Ond vezér................ csomó....viii Onga..x.128............53 O 65 2.... 129..... 88 Salt Lake City............48 Papi ................. 127. csomó ............................................3........................... 17-18...........154 Ondi Gerczely Miklós...... 59-60..........55 pristaldusok................... 51 Romák Ida.. 138 Petrozsény................ kötet.... no...... 8 (DL 16286)............70 Peláthy-gyűjtemény......68 Pathaky László....... ...... 119-120............................ fol........................... 35........ 43..................... 838.. csomó... 53 (6051............. 94............................. 116........................................................... 82 Paskó Mihály...25-26............ 151 Romák Rózsa.... no........89 Puky András.... 77.167 NRA fasc 1046.................................. 819. 82 Ónod......................................44 papi tized...................171 37-38................... ....................................... 80....164 .... 104........................ tek....................... 129 P 639 (Szirmay) Ser.139............................6 összeírások........... 154 Pálóczi László országbíró. 5..................................171 Panka Péter....... 1312....... Református egyház 110......14...............150...... 903... 52......... 130.... 40......ix.................................... 139...24 P 1309 (Csoma) 3........................ tek........................................... 93........129 Pálóczi Máté országbíró. I.................. Macsek Józsefné.........61........... 151 P Román János.....47 Perényi Gábor.....149............ francia generális................. Daubner Margit.......................................... 148 P 1059 (Vécsey) 6.......................73 Peláthy-féle genealógiai gyűjtemény.................................. no..................12-13............................................................24-25 osztályos levél...... Bor Áronné......................................................... 1709. 69 pestis járvány........... 99 ősfák......................................3 Országos Széchenyi Könyvtár......................................24...........................................)..............45 Radocsay Dénes.......... 88 Pauler Gyula.............79 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye.......40 P 69 (Bugarin-Horváth) 1...........................123 P 535 (Patay) 1....... 799.. 83 S Panka István. 127 Révész Klára........60 P 1807 (Puky) 2....... csomó....139 Ölyvedi Vad Imre..................................111........................ 96..... no....x.... no... Horváth Tiborné................................. 40 R Ónodi Czudar család...................9-11.. 158 Regesta decimarum...................61 Péterfi Andorné................ 21................................................... 74 Rákóczi Katalin.......... 94........65-66 Romák Eta..... 142 Pisai zsinat........ 59 (DL 18844)............ 167-168....................164 Osváth Lujza..................................................................... Szikszó.........................57 prédikátori életpálya............... csomó..........58....99 Prügy........45 Ónodi Czudar Benedek........................................... no........ 88 NRA fasc..................142.................................. 40 Ráday Kollégium.........53.40 .............. 129.......168 Puky család ....... x... 132-133 robot........... 160 Richental........................ 13.........76...... 36 P 1967 (Perényi) 2.......... 141 Okmánytárak........................... 142 Perényi Imre.....7......... 151 P 1309 (Csoma) 2..............74 Salamonfa (Sopron megye)........ 7....... csomó................55...4............ 46-48.....111 PAF program.............. 75........ 43 (6284............... Bor Jenőné.......... gibárti Bor György (mostoha)fia................. no.10 Ruszkai László (Louis).55...........148 Ónodi Czudar Jakab......................130......)..................................... 904.............. 89-90..... 13-14..... 99 Puszta-Baxa................................................... 68..............169 ragadványnév.................................................... 35 (6076.........82 Perényi János........................... 94/95 (6056....134-135 NRA fasc...43.. tek.......................xi.......... no.... 33 Orosházi Borok.............43.. 920..... reformáció................31....................................... 1761....44 Ruszkai Sándor.......127............ 78.....152 Rákóczi Zsigmond......161 P 317 (Ibrányi) 1....................................... csomó......14........... NRA fasc....................105-106............................................. 37...167................. 135 NRA fasc......................167 Prügyi Farkas Jakab ......................40 Páni Csehy Zsófia.... 102......................... 143 Orsova..................130...16 Puskás J....................... tek.................36 NRA fasc............ Ulrich......128............. 984.................................................... 167-170 Resica......... 170 164 Országos összeírások. 160........... 82 Pathaky Mihály...................... 169 Református vallási tradíció ........ 40....43 családi levéltárak Perényi Miklós.......... csomó.. Ráttky (Bor) György........ Registrum lucri Camerae Cassoviensis........................................................72.......... csomó.... 89-90... 14.................... 99 Puky Amália..93 Pesti Vigadó......61.................. 151 Ozorai Pipo.......................... 68...................... 77. 20 Orosz Ernő..... 43...... Horthy Istvánné......................................... 129 paleográfia....................69-70 Péter-ág..................55......... 82.......................................... 55-56......... 17-18..............................................139...................... tek.......... 63 Püspöki Nagy Péter.....67.............................

.. 81........ix............. 111-116........19-20 Trócsányi (de Trochan) János.. 81 1829 évi rendkívüli hideg......16................9 Trócsányi (de Trochan) Mátyás... 35.........32 Tomka család..................................7................... 48-51 Szeri Pósa család..... 149............ 130 Sztáray Zoltán........ Újpesti Munkásotthon.... .......33...............4......................................31......................................................................... Bor Istvánné. 93.............77-79 Szt........................... Figedy Istvánné...................................................................... 109 Szenc.................................2............................. 7....................................................................................................... utolsó Borok Szikszón........7 Siebmacher..... 139............................................. 3.............................. 126 107................128-129........ Bor Lajosné........ 160.....................127 Szőled.......................................115......................................................... 94.......................125 sszakirodalom... 37........57 Stefkó Ilona.............xi. 143 V Szikszóújfalu...............142 Vámosújfalusi Pathaki László............................ 112-116......126.....161 természeti csapások. 138.......30-33................. 52.. 136.........155 Temesvár 128-129.......................4....................... 170 várjobbágyok........3 Trócsányi (de Trochan) György................ 45................................31 Szarka György.............................. 35............37.........3 tűzvész Szikszón... 135 Sopron ............................... 158.136 Szalkay Györgyné.............. 120............... Anna utca..........................................................................65 170 urbariumok... kisserjéni....... 86-87...................................... Szentgyörgykinizs.... 158 Szöllősi-Vécsey Balázs........91-92..............62..........................44...................40 Vajay Szabolcs...... 64 1813 évi árvíz..........10 Tenke (Bihar megye)................xi......................................... II.............................................127 Totth Jenő.............................51.................................... 130................ 172 Spekner Enikő........... 79-80......... 17-18.............. 133 Sárospataki Kollégium Levéltára.... 11............... 73....... 151............................................ 147 soproni Boor/Bor család..............................125 Szalkay György: Halmaji Bor István gyámja............55 Staatsarchiv Ludwigsburg. 149........89 Serjén Pál......... Tiszántúli Ref....... vii.....20-21..169 1818 évi............89 szikszói (református) anyakönyvek ..................136 Szalkay György. 11.................... 103-104...... 52.......... 57... 158 Szabadságharc.........7.......... 23 153 Széky (alias Kőmíves) András................ 64.............76 taksás nemes............................................................ 122............x. 168 Szirmay levéltár............................................... 90 Vadász (Arad megye).............viii............109-110...55 Szikszai Fabriczius Balázs.........................104 Soós Imre...viii............... 62...... Bor Györgyné................................................... Mátyás fia.. 63..........152 szociográfia.........................................60..........31... Egyházkerület évkönyvei..136 számítógépes adatbank........... 47-51....................................... U 94........... 60..................143 Semsey Lajos............ 17-21....................... 172 1749 évi...................120 Telekessy Imre.................................................... 143 Tóth-Szabó Pál.. 160 Szilágyi Gergely szarvaskői várnagy........19-20 10 ........................................................................ 151 személynév-számozás.............170 Thurzó György nádor....58................................... katasztrófák Szabolcs megyei Borok.....43 Szlovák Állami Levéltár......3 Trócsányi család.... 64 Sopron megyei Borok....... 102-104......150 táblabírák............. 268 Szenczi Molnár Albert........................162 Széchenyi Könyvtár...... 104.....v Sebessy Borbála.....................37 telefonkönyvben talált Borok..................................................xi...43-44.................... 168 Tizenötéves háború............168... 47 Szentpétery Imre................ .. 95 Székesfővárosi Zenekar........................ 39..101 Tima-Horváth Margit.............. 84 1816 évi hóviharok............................ 111...... 130-131 úrbéri terhek..................................................... 98 ................ 170..................................................138 Sarnay (Zsarnay) Zsófia..................................170 1770 évi árvíz.. 30-31...................................111 lásd még: járványok Szatmár megyei Borok...........167......31 Szikszai Pál.............................................. 33......................... 126...................... 62..105............................126-127.............3 tanácsülések jegyzőkönyve.............3 Szikszó......... 29.....................81..........138 taksa............................................. 142 Székesfehérvár...................................................... 61 1834 évi földrengés...........117.38... -i ág.......... 151 Sükösd (Sixtus) fia Demeter.... 151- Szekfű Gyula..... 158........89 Szikszó tanácsának jegyzőkönyvei............... 144............................................................. Miklós utca.............................................................. 151 Tallyay Márton.........xi.................................. 169 Tarnóczy Béla .. 86-88 Szabó Ervin könyvtár...........69 Sarkad.31.......................68 Sinkovics I................................................................................ 106... 169......................157 Torna vármegye......................... 135. 92. 23. 41..............................56-58...................... 13.............................. 59...........18 Turul....... 7............................ ........129-135............................... 128-129...... 153 Teörök Miklós............................. 123.................96-99....... 68......167 tutor ............................161-162 Torontál vármegye.............. 137. 77-79.......................................................ix Telegdi Borbála.............57.......... 33...........................70-71 Szuha / Szuhai Gáspár...........26 Sziklay János-Borovszky Samu............... 109....................169 társadalmi helyzet....................... Ulászló király..... 99 szent király szabadjai..... 90............................ 3-4.......88 Szatmári béke......... 147-148.......... 154 tanúkihallgatás (1579).............. 85. ..................90 Seyfried Gyula......... Szikszó......................36 Széky család......................... 75 Szecsődy-címer..............................113 Sarnói Bor ág.............................. 120............148 163............................................. 99 Szt................. 26. Bor Dezsőné................. 123................................................ 73....143 Tótkomlós..............161 127........ 61-62..............87 Siderius Szikszai István................... 137-138............74... 83 Selyebi-Kovács család....Sámuel-ág........ 125............ 103 Varga Ágnes............. 153.. Szikszó..............................................147...................................................43........................ 149... 139....67 tanúkihallgatási jegyzőkönyv Somogy megyei Borok.......................138 T Semsey Veronka..........................................176 1852 évi szikszói tűzvész............ 147 Sennyey Lajos báró...........................................

................. 60-61........... 40........................ 138 Zsujta-i András........... 143 Vécse..................138 Vécsey Tamás professzor.....................139-140 Vécsey Sándor............ ..... 52.............. 154...... 106...........57.........................138 Vécsey Károly gróf.. szikszói prédikátor....................... Lipcse...........45............ 136...........viii.. 74-75..... 108..........32...................................3 Zsadány........................... 110....................... 65-66 Vécsey Ágost gróf............................ 55..........x...77-79 Zsarnói Bor Márton...............77-79 Zsigmond király....................................... 171 Zágonyi család.................................... első............ István.......................... 23-26............... aradi vértanú.....55-56.......... 31.... 101......................65 Zenei Lexikon..............................5 Vas Fábián...162 Zentralstelle für Genealogie............ 106...165.. 138 védett név .................................................... 86................138 Vécsey leszármazottak.... Tamás..................................................vii Vécsey Balázs............................................................ 161-162............... 83 Vécsey III................ 145............................142..131-132 Zsigmondkori okmánytár..........x.................................61 Veszprém139.... 80.. 87-88................ 48...........5.................... vilmányi ág.168.................................... 48-50.. 46 Vécsey György........................69 Vécsey II... 138-139 Vécsey II............43-45....................... 126.... 64-65 Zombor (Bács-Bodrog megye)..............................19-20 . 169 Vicemagister agasonum................................várnép....................56-57...32...... 145 Zágonyi Vilma................ 49............ 46-47.136................... 59........31-32......................28 Világháború....vii.. 138 Z Zachar József... 17-20...... 164 Világháború........................ 63............55..... 65 Zrínyi Miklós.............. 65-66............. genealógiai fiók-könyvtár..........170 Zsófia asszony................................ 114-115.....................50.......40.................................. 83 Vécsey István.......................169 Zombor (Zemplén megye)............ 150 Zágonyi rokonság.. 145....................... 53.....138 141....................163 Zenetudományi Intézet.124......39 városi tizedes (decurio).............. 148 Zsarnói Bor ág............. 120 Vécsey Anna.. 83-84...... 139 Zsujtai család...............90 Zsigmond király diplomáciai utazása.....129.................... Halmaji Bor Simonné...........................136.................85 Vas megyei Borok...............3. 139 városi tanácstagi tiszt.75 Zendy (Szendy) Kristóf................................................172 Vendég Péter..... 62.....138 Zürich......... 63 Zomba (Tolna megye).... 138 Vécsey család......................................................... 76 Vécsei Borbála......................20 Vicemagister janitorum................... Sándor...xi....... második....................... 172 zászlósurak..............139 Vécsey Zsigmond.... 28..................................... 36...........152 Zombori Domonkos...136.....168 Zoltán Ferenc....................120 Zichy család okmánytára............................. 93-95 Vizsoly................................... 91...........61 Zsitvatoroki béke (1606)................... 65-66.....................43 Zombori Porkoláb Domonkos.20....................................... 33.............................. Bor Istvánné................... 60 W Wenzel Gusztáv...........55-57......... Pocsai Istvánné............16........................................... 11 ...... 103........ 18 Wurzbach-féle biográfiai lexikon.................. 41............................................... 150 Zala megyei Borok......................... 145 Zágonyi Gábor................84..... 31...20........... 9-12 Wertner Mór..... 138 Vécsey család levéltára.... 173 Vilmány........................................ 68-70.........39 Zendy (Szendy) György..56 Zürichi Zentralbibliothek..................................................................................................................................... 41-42 Vicemagister regalium agazonum............................... 14...... Vay János............ 46-47..x..... 55-56.....

A rövidítéseket minden oldalon külön kulcs szerint alkalmaztuk. és egyéb táblázatos adatok Az előzőekben részletesen ismertetett kutatások eredményeit mutatjuk be ebben a fejezetben. Így ki-ki magára és legközelebbi hozzátartozóira nézve áttekintheti a rájuk vonatkozó nemzedékrendet a XVII. Minden leszármazási táblázat jobbszélén megadtuk a generáció-sorszámozást. és 3. Anyakönyvi táblázat“ mindazokat a személyeket tartalmazza. amelyeket a jobb áttekinthetőség és kezelhetőség céljából (egy sematikus áttekintést követően) oldalanként állítottunk össze. Az alkalmazott gépelési technika által megengedett terjedelem miatt az anyakönyvi (születési. ahol a népesebb leányágakat nem lehetett ugyanazon a lapon elhelyezni. felmenő családfák (ősfák). /c jelzések utalnak. F E J E Z E T Összefoglaló áttekintés: leszármazási táblázatok. Az elágazások előtti ősöket többnyire megismételtük úgy. házassági. közvetlen leszármazásuknál fogva (vagy – egy- két esetben – adoptáció révén) viselik a Bor családnevet. Ezt nagyon hasznosnak találtuk az egyes családfák közötti összefüggések könnyebb áttekintése szempontjából. halálozási) adatokból e grafikus ábrázolásnál elhagytuk a hónapot és napot. XI. Ezeknek a táblázatoknak a számozása utal arra. A ”4. ill. 1 . A nevek előtt végig feltüntetett relatív generáció-szám (ahol tehát a táblázat első személyétől indul a számozás) megkönnyíti az azonos szülők gyermekeinek azonosítását. egy-egy szorosabban összetartozó al-ágra vonatkozóan. Az anyakönyvi esemény helyét egy-két betűs rövidítésekként többnyire csak ott adtuk meg. Ezek egy része azonos technikájú a grafikusan ábrázolt fő-táblázatokéval. Anyakönyvi táblázat“ válogatást tartalmaz a Bor családból származó anyák (s egy-két nagyanya) utódainak adataiból. 12 lapra elosztva helyeztük el az 1724 óta anyakönyvileg adatoltan összegyűjtött rokoni kapcsolatokat feltüntető rész- nemzedékrendeket. mert csak így lehetett az 1-2 betűs kódnál maradni. fejezetben. anyakönyvi adatok táblázatai. Ezek mindegyikének közös kiindulópontja valamennyiünk közös őse: a VI. Néhány esetben viszont a leszármazási táblázatnak a genealógiai művekben gyakran alkalmazott. ahol az elvándorlást. melyek a 286-303 oldalakon találhatók. század végétől napjainkig. hogy melyik fő-táblázathoz kapcsolódik. két formában. s csak az évet tüntettük fel. Ezekben minden ismert személyi adatot megadtunk. Ezek a vízszintes elrendezésű lezsármazási (deszcendens) táblázatok technikai okok miatt az elektronikus változatban a 286-307 oldalakon találhatók. hogy minden egyes lap külön-külön is elvezet az anyakönyvi időszak élén szereplő személyekhez. A 12 fő-táblázathoz több al-táblázat tartozik ott. Az ”1. ahol egy-egy generáció a beljebb ”ugrasztott“ sorkezdéssel emelődik ki. férjeinek adatait. fejezetben «bíró» melléknévvel kiemelt Bor István. Egyrészt grafikus leszármazási táblázatokat (nemzedékrend- táblákat) szerkesztettünk. A népesebb leányágakra /b. ténylegesen táblázatos (rovatos) formáját használtuk. táblázat tartalmazza a Bor-nevű családtagok feleségeinek. akik születésüknél. A 2. lakhely-változtatást ki akartuk emelni. Ezekkel külön foglalkoztunk a VII. A fejezet második részében részletes anyakönyvi táblázatokat talál az olvasó.

Néhány esetben. amelyben a szóban lévő személy található. házasságkötés. Egy-egy név alatt: a jel azt mutatja. inkább csak bemutatóként. A leszármazási táblázat (avagy: deszdendens családfa) rajzok és az adat-táblázatok közötti kapcsolat megtalálását megkönnyítendő az 1. . = = = Jelmagyarázat: A leszármazási táblázatokban a következő jeleket alkalmaztuk: * . hogy annak a személynek (vagy házaspárnak) nem voltak gyermekei. Fordítva. másrészt több különböző számítógépes adatbank formájában őrizzük. halálozás. születés. 2 . és a generáció sorszáma. másképp: ősfát is az itt következő gyűjteménybe. A táblázatokban nem szereplő további adatokat egyrészt a mintegy 80-90 családról összeállított családkartonok formájában. s érdeklődésre készségesen adunk ezekről felvilágosítást. . anyakönyvi táblázatban minden személy adatai mellett szerepel a táblázat száma. . . hogy a megfelelő nevet (amely a Bor családnév esetén csak a keresztnév) az alfabétikus táblázatban kikeressük. a leszármazási táblázatokban szereplő személyek pontosabb adatait úgy találhatjuk meg. . . hogy gyermekkorban meghalt. bevettük a felmenő (aszcendens) családfát. + . a jel arra utal. .

ill. Válogatás a Bor-leányok gyermekeiből és unokáiból 249 D. Néhány aszcendens családfa (ősfa) Bor Dezső (1888-1974) 220 Bor XVI.(( 1/c )) Bor Zsuzsanna (Vadászi Jánosné) és Bor Judit (Szűcs Imréné) leszármazottai 198 -. és egyéb táblázatok (A vízszintes elrendezésű leszármazási táblázatok a könyvtől eltérően technikai okok miatt elkülönítve a 286-307 oldalakon találhatók. Leszármazási.(( 11/b )) Bor Erzsébet (Geszti Istvánné) leszármazottai 207 -. anyakönyvi. fejezet A. Bor családnevű rokonságunk 223 2. Férfi Borok feleségei 242 3.(( 10/b )) Bor Mária (Paskó Györgyné) leszármazottai 202 -.(( 5/c )) Bor Mária (Kulin Nagy Istvánné) leszármazottai 200 -. A Jászói Konvent 89 oklevelének Fedák Pál készítette kivonata 1841-ből (kiegészítésekkel) 263 3 . oldalon) A Gibárti Bor leányoktól induló leányági leszármazási táblázatok Gibárti Bor Krisztina (Farkas Demeterné) leszármazottai 215 Gibárti Bor Anna (Fancsaly Tamásné) leszármazottai 216 Gibárti Bor Sára (Czeke Menyhértné) leszármazottai 218 Egyéb sokgenerációs leszármazási vonalak A Cseby Györgytől a Fáy családon át Bor III. pontját a 138.) A.(( 1/b )) Bor Éva (Farkasné. Egyéb táblázatos információk Ma élő rokonaink lakáscíme 254 Szakirodalmi és egyéb források jegyzéke 255 Oklevél-szám lista 262 Függelékek 1. majd Jótzikné) leszármazottai 195 -. István (1898-1968) 221 Bor Jenő (*1928) 222 C.(( 11/c )) Bor Katalin (Kupetz Istvánné) leszármazottai 209 leányuk Kupecz Sára (Bíró Istvánné) vonalán Néhány Halmaji. Anyakönyvi táblázatok 1. Gibárti Bor leányági leszármazási táblázat lásd ezekhez a VII. Leszármazási táblázatok (deszcendens családfák) -. Bor-leányok férjei 246 4.(( 5/b )) Bor Zsuzsánna (Kónya Andrásné) leszármazottai 199 -. Jenő amerikai unokáiig vezető 16 generáció 219 B.

Péter és V.2. Az 1415 évi címereslevél latin nyelvű szövege 282 5.(( 1/d )) Bor Matild (Martin Vazulné) leszármazottai 289 -. Az 1415 évi címereslevél angol nyelvű fordítása 284 (készítette Totth Jenő) Leszármazási családfa-táblázatok (deszcendens családfák) 286 (vízszintes elrendezésű családfák) Áttekintő táblázat a leszármazási táblákról 287 • (( 1 )) István ág: IX. Imre vonala 294 -. Mihály ág: az 1.(( 6/c )) Bor Mária (Für Mihályné) leszármazottai 299 • (( 7 )) Mihály ág: VII. Mihály ág: a 2. Áron leszármazottai 298 -.(( 1/e )) Bor Márta (Struhács Gyuláné) leszármazottai 290 • (( 2 )) István ág: III. Károly vonala 291 -. feleség leszármazottai 302 • (( 10 )) Péter ág 303 • (( 11 )) János ág 304 • (( 12 )) György ág 305 -. majd 306 Szepesi Mihályné) leszármazottai -. Az 1722 évi "osztálylevél" szövege 277 3. Benjámin vonala 293 • (( 4 )) Mihály ág: Bor Rebeka Bor III.(( 2/b )) Bor Lujza (Novák Ágostonné) leszármazottai 292 • (( 3 )) István ág: II. Áron vonala 296 • (( 6 )) Mihály ág: II.(( 4/b )) a Bor Rebeka-Máté Lajos házasság leszármazottai 295 • (( 5 )) Mihály ág: I. Az 1818 évi nemesi igazolás tanúkihallgatásai 279 4. Sámuel vonala 297 • (( 6/b )) IX.(( 12/b )) Bor Mária (Lakatos Andrásné. feleség leszármazottai 301 • (( 9 )) II.(( 12/c )) Bor Zsuzsanna (Jakab Andrásné) és 307 Éva (Lakatos Pálné) leszármazottai 4 . György vonala 288 -. Péter vonala 300 • (( 8 )) II.

CZEKE Pál *1835 jan 24 +1840 júl 26 ³ ³ ÃÄ 4-.CZEKE Károly *1842 már 3 +1847 feb 21 ³ ³ ¥(II) Ns BAGI János (özv.NAGY Sándor ¥1841 jan 20 *1815 feb 2 +1860 feb 29 ³ ³ ÃÄ 4-.FARKAS Éva *1810 máj 7 +1875 jan 22 ³ ³ ¥ KECSKEMÉTI András3 ¥1832 jan 10 *1812 dec 29 +1881 sep 6 ³ ³ ÃÄ 4-.NAGY János *1843 okt 12 ³ ³ ³ ¥ DEBRECZENI Julianna ¥1868 jan 6 *1852 okt 28 ³ ³ ÀÄ 4-.Leszármazási táblázat Bor I.KECSKEMÉTI András *1865 már 3 ³ ³ ³ ³ ¥ H.KECSKEMÉTI Zsuzsanna(1) *1880 jan 10 +1884 már 4 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.KECSKEMÉTI Borbála(1) *1870 sep 15 +1870 dec 26 ³ ³ ³ ÃÄ 5-. István és Tsoma Erzsébet leánya) *1751 jun 22 +1799 dec 29 <: 1. János (özv.KECSKEMÉTI Erzsébet *1873 aug 25 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.FARKAS Miklós *1778 júl 29 +1778 aug 1 ÃÄ 2-. (( 1/b )) .FARKAS Mária *1806 ápr 30 +1809 feb 28 ³ ÃÄ 3-.FARKAS Pál *1779 okt 3 +1847 feb 16 ³ ¥ Ns KOVÁTS Mária ¥1800 feb 12 *1781 aug +1848 okt 5 ³ ÃÄ 3-.FARKAS Zsuzsanna *1812 ápr 4 +1873 sep 28 ³ ³ ¥(I) Ns K.SZARKA Károly *1870 jan 23 +1870 aug 11 ³ ³ ÃÄ 4-.BOR I.KECSKEMÉTI Erzsébet(1) *1833 feb 9 +1834 nov 18 ³ ³ ÃÄ 4-.KECSKEMÉTI Borbála(2) *1875 okt 9 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.FARKAS Zsuzsanna *1851 máj 9 +1892 már 2 5 .KECSKEMÉTI József *kb 1840/42 :nSz4 +1894 máj 5 ³ ³ ³ ¥ Ns K.)1 1888 dec 18 *1856 feb 6 ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.K.SZARKA Klára *1861 sep 30 ³ ³ ³ ³ ¥ Ns SZILÁGYI Károly (özv.KECSKEMÉTI Mária *1883 már 20 +1883 nov 16 ³ ³ ³ ÀÄ 5-.CZEKE Klára *1840 feb 29 ³ ³ ÀÄ 4-.CZEKE János *1833 már 9 +1835 már 25 ³ ³ ÃÄ 4-.FARKAS Zsigmond *1814 jún 8 +1869 júl 17 ³ ³ ¥(I) Ns BOLDISÁR Zsuzsanna ¥1841 feb 16 *1818 okt 30 +1862 okt 30 ³ ³ ÃÄ 4-. . Éva leszármazottai két házasságából (Farkas és Jótzik) ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 1-.BOLDIZSÁR Julianna *1887 nov 28 +1895 máj 4 ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.FARKAS Zsuzsanna *1802 okt 13 +1811 aug 26 ³ ÃÄ 3-.NAGY András *1845 feb 9 +1845 már 4 ³ ³ ¥(II) Ns BOR XI.BENKE KIS József *1866 már 7 ³ ³ ÃÄ 5-.KECSKEMÉTI Julianna *1844 júl 10 ³ ³ ¥ BENKE KIS József ¥1865 feb 13 *kb 1841 :nSz ³ ³ ÃÄ 5-.BENKE KIS Imre *1869 ápr 6 ³ ³ ÀÄ 5-.FARKAS István *1846 jan 25 ³ ³ ÀÄ 4-.BOLDIZSÁR Sándor *1892 júl 2 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.SZARKA Julianna *1859 jan 16 ³ ³ ³ ³ ¥(I) TOTH János ¥1878 dec 5 *1851 máj 20 ³ ³ ³ ³ ¥(II) Ns BOLDIZSÁR István ¥1887 jan 8 *1857 jan 13 ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.SZILÁGYI László *1889 sep 3 +1891 júl 27 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.CZEKE Juliánna *1837 jún 7 +1874 okt 18 ³ ³ ³ ¥ Ns SZARKA János ¥1858 ápr 12 *1833 jan 8 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.KECSKEMÉTI Erzsébet(2) *1835 nov 19 ³ ³ ÃÄ 4-.BUKOVECZKI István *1894 apr 1 ³ ³ ³ ÃÄ 5-. Éva (II.)5 ¥1862 okt 29 *1814 jan 29 +1864 már 10 ³ ÃÄ 3-.KECSKEMÉTI József *1877 nov 12 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.NAGY Zsuzsanna ¥1891 jan 6 *1869 jan 27 ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.FARKAS Juliánna *1808 már 3 +1873 aug 17 ³ ³ ¥(I) Ns CZEKE József ¥1831 jan 28 *1805 júl 3 +1842 nov 14 ³ ³ ÃÄ 4-.Leszármazottai az elsõ házasságából :> ¥(I): Ns FARKAS Miklós (elsõ férj) ¥1774 feb 9 *kb 1749 +1792 feb 4 ÃÄ 2-.)2 ¥1850 sep 30 *1807 dec 4 +1853 ápr 7 ³ ÃÄ 3-.SZARKA Lajos *1867 jan 8 ³ ³ ³ ÀÄ 5-.BENKE KIS Erzsébet *1867 nov 22 ³ ³ ÃÄ 5-.BENKE KIS Károly *1871 sep 27 +1872 dec 3 ³ ÃÄ 3-.KECSKEMÉTI Zsuzsanna(2) *1885 már 6 ³ ³ ÀÄ 4-.BOLDIZSÁR József *1889 dec 15 +1894 jan 31 ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.SZARKA Zsuzsanna *1864 jan 11 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.NAGY Julianna ¥1864 feb 9 *1846 jan 30 +1892 jan 9 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.K.KECSKEMÉTI Juliánna *1867 jún 29 ³ ³ ³ ³ ¥ BUKOVECZKI József ¥1893 máj 10 *1870 máj 17:Gagybátor ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.KECSKEMÉTI Zsuzsanna *1892 máj 12 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.

FARKAS Zsuzsanna *1862 dec 25 ³ ³ ³ ¥ Ns KOVÁCS István ¥1883 jan 17 *1860 jún 17 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.-ról")7 1844 feb 12 *kb 1820/24 :nSz ³ ³ ÃÄ 4-.FÁBRI Vilma(2) *1873 dec 27 ³ ³ ³ ¥ VIRÁG József ¥1891 feb 7 *1867 okt 8 ³ ³ ÃÄ 5-.+1886 aug 19 ³ ÃÄ 3-.K.va.SZOLNOKI Erzsébet *1869 jan 13 ³ ³ ¥ NÉMET István ¥1886 jan 6 *1859 dec 2 ³ ³ ÀÄ 6-.JÁRDÁNHÁZI Julianna(2) *1856 jún 13 ³ ³ ³ ¥ Ns K.JÁRDÁNHÁZI József *1849 okt 4 +1855 jan 3 ³ ³ ÃÄ 4-.FARKAS Pál *1816 aug 8 ³ ³ ¥ Ns T.FARKAS Pál *1849 jan 26:Megyaszó ³ ³ ÀÄ 4-.NAGY Zsuzsanna *1873 nov 21+1896 dec ³ ³ ³ ÃÄ 5-.FÁBRI Vilma(1) *1872 máj 2 +1873 aug 18 ³ ³ ÃÄ 5-.UDVARNOKI János *1806 jún 20 +1818 máj 27 ÃÄ 3-.NAGY Imre *1883 jan 30 ³ ³ ³ ¥ Ns TELEKI Zsuzsanna ¥1860 jan 31 *1841 máj 18 +1868 már 5 ³ ³ ÃÄ 4-.UDVARNOKI György ikrek ¯ *1846 már 28 +1873 aug 8 ³ ³ ¥ Kalas Zsuzsanna10 ¥1873 már 19 *1852 sep 18 ³ ÀÄ 4-.UDVARNOKI Borbála *1829 sep 10 ³ ¥ KERESZTÚRI Sámuel ¥1847 dec 14 *kb 1820/27 :Tokaj ³ ¥(II) SZILVÁSI Zsuzsanna ¥1845 dec 19 *kb 1810 +1888 okt 16 ³ ÀÄ 4-.SZOLNOKI Károly *1871 nov 19 +1873 nov 5 ÃÄ 3-.K.NAGY Julianna ("M.FARKAS Julianna *1865 feb 10 +1873 aug 18 ³ ³ ÀÄ 4-.NAGY Julianna(2) *1879 sep 13 ³ ³ ³ ÀÄ 5-.JÁRDÁNHÁZI Julianna(1) *1854 nov 23 +1854 dec 12 ³ ³ ÃÄ 4-.KOVÁCS Imre(2) *1887 sep 24 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.UDVARNOKI István *1802 feb 9 +1856 jan 31 ³ ¥(I) KÓNYA Borbála ¥1824 feb 13 *kb 1804 +1845 jan 12 ³ ÀÄ 4-.FERENCZI Klára *1846 dec 16:Megyaszó ³ ³ ÃÄ 4-.NAGY Julianna(1) *1878 júl 24 +1878 nov 27 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.FARKAS Mária *1820 dec 30 ³ ³ ¥ Ns FERENCZI Mihály8 ¥1845 mar 18 *kb 1818/20 :nSz ³ ³ ÃÄ 4-.UDVARNOKI Julianna *1841 feb 5 ³ ÃÄ 4-.K.FARKAS Miklós *1859 jan 1 :Megyaszó ³ ÃÄ 3-.FÁBRI Zsuzsanna *1877 dec 19 ³ ³ ÀÄ 5-.UDVARNOKI Károly(2) *1836 dec 3 ³ ÃÄ 4-.KOVÁCS István *1886 feb 12 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.FERENCZI János *1862 mar 3 :Megyaszó ³ ÃÄ 3-.K.FERENCZI Sámuel *1849 jún 6 :Megyaszó ³ ³ ÀÄ 4-.UDVARNOKI Zsuzsanna ikrek *1846 már 28 +1873 aug 3 ³ ¥ SZOLNOKI Károly ¥1868 jan 14 *1841 sep 25 +1873 aug 3 ³ ÃÄ 5-.FÁBRI Bálint *1875 már 8 ³ ³ ÃÄ 5-.FARKAS Klára *1828 júl 25 +1828 júl 26 ÀÄ 2-.UDVARNOKI Károly(1) ikrek *1834 júl 12 ³ ÃÄ 4-.FÁBRI Bertalan *1884 feb 9 +1884 feb 14 ³ ³ ¥(II) PAP Mária (özv.UDVARNOKI Károly *1830 nov 21 +1830 nov 21 6 .³ ³ ¥ FÁBRI Bálint ¥1871 ápr 13 *kb 1848 ³ ³ ÃÄ 5-.UDVARNOKI József(1) *1832 ápr 20 +1834 júl ³ ÃÄ 4-.UDVARNOKI József(2) ikrek ¯ *1834 júl 12 ³ ÃÄ 4-.FARKAS Erzsébet *1867 ápr 7 ³ ÀÄ 3-.NÉMET Julianna *1887 feb 2 ³ ÀÄ 5-.FARKAS Lajos *1847 júl 20:Megyaszó ³ ³ ÃÄ 4-.KOVÁCS Erzsébet(2) *1895 máj 9 ³ ³ ÃÄ 4-.UDVARNOKI György *1808 aug 31 +1843 ápr 20 ³ ¥ SZILÁGYI Zsuzsanna ¥1830 jan 27 *1812 aug 18 +1842 dec 9 ³ ÃÄ 4-.NAGY Imre ¥1873 feb 25 *1848 jan 2 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.UDVARNOKI István *1847 ápr 2 +1862 már 15 ÃÄ 3-.FARKAS József *kb 1819 :nSz +1822 apr 22 ³ ÃÄ 3-.UDVARNOKI József *1804 feb 17 ³ ¥ MOLNÁR Julianna ¥1830 feb 18 *1808 aug 25 +1863 okt 30 ³ ÃÄ 4-.)6 ¥1864 jan 4 *1813 okt 15:A.KOVÁCS Erzsébet(1) *1894 feb 6 +1894 már 10 ³ ³ ³ ÀÄ 5-.FARKAS Erzsébet *1822 nov 26 ³ ³ ¥ Ns JÁRDÁNHÁZI Sámuel9 ¥1847 ápr 9 *1813 okt 9 +1875 máj 2 ³ ³ ÃÄ 4-.KOVÁCS Imre(1) *1884 okt 27 +1885 jan 17 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.KOVÁCS Eszter *1890 feb 6 ³ ³ ³ ÃÄ 5-.FARKAS Mária *1782 jan 16 +1862 feb 3 ¥ Ns UDVARNOKI György ¥1800 jan 30 *1780 feb 16 +1821 aug 8 ÃÄ 3-.

UDVARNOKI Sámuel *1812 okt 1 +1819 sep 17 ÃÄ 3-. ³ ÃÄ 4-.BOLDIZSÁR Imre *1843 nov 3 +1874 nov 21 ¥ SOLTÉSZ Borbála11 ¥1868 feb 19 *1846 feb 20 ÀÄ 5-.UDVARNOKI György *1840 jan 18 +1840 már 23 ³ ÀÄ 4-.UDVARNOKI Zsuzsanna(2) *1842 már 4 +1845 júl 3 ÃÄ 3-.) 7 .BOLDIZSÁR Imre *1869 már 5 (folyt.UDVARNOKI Erzsébet(1) *1810 aug 23 +1814 jan 6 ÃÄ 3-.UDVARNOKI Erzsébet(2) *1818 jún 13 +1868 okt 9 ¥ Ns BOLDIZSÁR István ¥1842 jan 19 *1823 jan 2 ÀÄ 4-.UDVARNOKI Zsuzsanna(1) *1836 ápr 12 +1836 ápr 12 ³ ÃÄ 4-.UDVARNOKI Károly *1814 okt 29 +1828 jún 27 ÀÄ 3-.

(3) Ez a Kecskeméti András (István és Lengyel Erzsébet fia) a (( 8 )) és (( 9 )) táblázaton szereplõ két Kecskeméti István (*1855 és *1869) közös nagyapjának az öccse (t. sem Szikszón az anyakönyvekben.CSONTOS Erzsébet *1882 jan 17 ³ ³ ÀÄ 5-. (8) Ns Ferenczi Mihály a szikszói házassági bejegyzésben Megyaszói lakos»-ként szerepel.CSONTOS Zsófia *1879 máj 7 ³ ³ ÃÄ 5-.TSONTOS Borbála12 *1834 nov 6 +1834 nov 6 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ØØØ A férjek nevét vastagbetűsen. Mária unokájához ment feleségül: lásd a (( 12/b )) leszármazási táblázatot. (12) Az utolsó gyermeke születésekor meghalt az anya. bár a szikszói házassági bejegyzésben így szerepel. (2) Ns Bagi Jánosnak (János és K. ××× Jegyzetek az 1/b táblázathoz (1) Szilágyi Károly (nemes Szilágyi László és Piskolti Erzsébet fia) elsõ felesége: a Gömör- megyei Sajókeszirõl való Mondel eszter volt: 1882 jan 8.TSONTOS János(1) *1821 feb 8 +1821/27 ÃÄ 3-.i. és az újszülött is. de születése nem található sem Megyaszón. fokú unokatestvére volt. (13) Innen a táblázat végéig az összes adatok az aszalói református anyakönyvekbõl származnak. 1841 feb 19. hogy hányadik az a házastárs. 1832 feb 21: János és Palotás Sára fia.Nagy Mária fia) Farkas Julianna a harmadik felesége volt. 1858 dec 27. azaz születése nem található az ottani anyakönyvekben.CSONTOS Lídia *1859 ápr 7 +1883 ápr 1 ³ ¥ BÉNYI Lajos ¥1880 jún 7 *1855 júl 9 ³ ÀÄ 5-.CSONTOS János(1) *1848 dec 10 +1849 feb 13 ³ ÃÄ 4-.BÉNYI Lajos *1882 júl 29 +1882 nov 20 ÀÄ 3-. Második férje Ns Kováts János volt (1796-1859?).TSONTOS István *1823 aug 3 +1853 feb 7 ÃÄ 3-. 21 évesen. Istvánnak (lásd a (( 9 )) táblát) elsõ fokú unokatestvére. Az elõzõ két feleség: (1) Kecskés Zsuzsanna (kb 1809-1849). 8 . <: 2.CSONTOS Károly *1849 dec 25 ³ ÃÄ 4-. 48 éves özvegy emberként vette el az özvegyen maradt Farkas Zsuzsannát. Másfél évvel késõbb János elhányt. s így Palotás-vonalon Bor VIII. Másodszorra (1874 feb 11) Jetts/Jecs Gáborhoz (*1849) ment feleségül. (4) nSz = nem Szikszó.CSONTOS Julianna *1862 júl 26 ÃÄ 3-. 1850 szep 30. a feleségekét aláhúzással emeltük ki. (5) E Bor János szerepel a (( 12 )) táblázaton.TSONTOS János(2) *1827 ápr 13 ³ ¥ VITA Mária ¥1848 feb 18 *1827 ápr 12 +1888 okt 21 ³ ÃÄ 4-. Jótzik Julianna. (2) Losonczi Zsuzsanna (kb 1825-1850).CSONTOS Ida *1895 júl 21 ³ ÀÄ 4-. (11) Soltész Borbála (István és Ns Járdánházi Erzsébet leánya) Boldizsár Imre halála után (1875 feb 18) Lakatos Andráshoz (*1842).JÓTZIK Julianna *1795 jún 17 +1834 nov 612 ¥ TSONTOS István ¥1817 jan 22:Aszaló13 *kb 1793/94 +1841 máj 2 ÃÄ 3-. az említett két István elsõfokú unokatestvérek). (10) Kalas Zsuzsanna (István és Légrádi Julianna leánya) 5 hónappal e házasságkötés után.CSONTOS János(2) *1854 jan 8 ³ ³ ¥ SZABÓ Erzsébet ¥1878 jan 14 *1858 jún 17 ³ ³ ÃÄ 5-.Nagy Julianna születése nem található Megyaszón az anyakönyvekben. elsõ felesége: Gagyi Mária (1820-1847). akinek az apja neki 3. (6) Az Alsóvadászon született Pap Mária (Sámuel és Major Zsuzsanna leánya) ezt megelõzõen kétszer volt férjnél: elsõ férje Kónya József (1807-1857).JÓTZIK István (második férj) ¥1792 feb 4 *1748 sep 23 +1808 máj 8 ÀÄ 2-. Halálozása nem található a szikszói anyakönyvben. 1835 feb 10. . (9) Özvegy ember.TSONTOS Julianna *1818 feb 3 ³ ¥ DIENES József ¥1837 jan 26 *1814 feb 24 ÃÄ 3-.TSONTOS Károly *1830 feb 22 +1877 nov 9 ³ ¥ GÖZ Borbála ¥1852 jún 2 *1833 máj 7 ³ ÃÄ 4-. T.CSONTOS Dániel *1855 okt 9 +1872 jún 21 ³ ÀÄ 4-.Bor Éva leszármazottai a második házasságából :> ¥(II) Ns. ××× ØØØ Több házasság esetén római szám jelzi a ¥ jel után. Bor III. özvegyen maradt. (7) “Megyaszóról”.

1718-1776) (1747)-Tsoma Erzsébet (kb.BOR I.VADÁSZI Mária (1794-1865) (1817)-FARKAS József (1793/95-1855) 4-. a 3.FARKAS Károly (1843.VADÁSZI VI.. 1720. s így tovább. István (kb. Julianna 3. személy és házastársa a többiek közös ősei.? ) 3-.BOR IV.számúak az unokák. fokú unokatestvérek voltak. Szűcs Imre leszármazottai _____________________________________________________________________ 1–– BOR II.Ennél a típusú leszármazási táblázatnál az egyes személyek előtt álló számok nem a nagy táblázataink generáció- számozásával azonosak. János (1779-1779) 3-. Aszaló-1792) . Lásd még a (( 8 )) jelű táblázatot (187. Az 1. János (1758-1808) 3-. hanem egy-egy táblázaton belül érvényesek.SZŰCS Mária (1787-1789) : : __________________________________________________________________________ 1 Ifjabb Farkas József és Bor I. a 2.FARKAS Julianna (1846-1848) 4-. 9 .VADÁSZI V.sz. Vadászi János. Zsuzsanna (1759-1831) (1778)-VADÁSZI III. old. Julianna1 (1822-1903) 5-..BOR II. Judit (1762-1788) (1782)-SZŰCS Imre 3-. János (1784.). Zsuzsanna és férje. személyek ezek gyerekei. s adatgyűjteményünkben nyilvántartott valamennyi személyre.(( 1/c )) . valamint Bor II.VADÁSZI Erzsébet (1797-1799) 2-. Magyarázat. Éva (1751-1799): lásd az 1/b táblázatot : : 2-.SZŰCS István (1783-1784) 3-. 2-.? ) 3-. E sorszámok a Szikszón és környékén született. tehát nemcsak az aktuális táblázatra vonatkoznak. .FARKAS Mária (1821-1824) 3-.? ) 5-. Judit és férje.sz.FARKAS József1 (1817-1867) (1843)-BOR I.SZŰCS István (1785. A rokon (nem-Bor) családoknál egy-egy teljesen feldolgozott esetben bevezettük az azonos nevű személyek (mint fent a Vadászi Jánosok) sorszámozását.Leszármazási táblázat Bor IV.

és Bódi Zsuzsanna. +1844) ¥(1802)-KÓNYA András (*1778. Szalá-ról Szikszóra került Kónya-családból. + ? ) ³ ÀÄ 3-.HEJCZEI András (*1849. + ? ) ³ ÃÄ 3-. + ? ) ³ ÃÄ 3-. + ? ) ³ ÃÄ 4-. +1841) ³ ¥III(1841)-HEJCZEI János (c) (*1800/07. +1839) ³ ÃÄ 3-. + ? ) ÀÄ 2-. +1838) ¥1827. + ? ) ³ ¥II(1841)-HAJDÚ János (b) (*1801.KALAS Borbála (*1862. +1831) ¥1827. (b) Hajdú Jánosnak ez a harmadik házassága volt.1787. +1873)(a) ³ ¥(1857)-KALAS Sámuel Ns (*1833.KALAS Lajos (*1867. +1841) ¥1832.KÓNYA Miklós (*1808. (c) Hejczei Jánosnak ez a második házassága.MERDUS István (*1842. +1849) ÃÄ 3-. ameddig ez a szikszói anyakönyvekben visszafelé követhetõ. +1847) ³ ÀÄ 3-. + ? ) ³ ÃÄ 4-. + ? ) ³ ÀÄ 4-. 10 .KALAS Erzsebet (*1864. Lengyel István özvegye (*kb. íziglen. + ? ) ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ (a) Kalas Sámuel és felesége Kalas Borbála a névazonosság ellenére nem rokonok. + ? ) ¥I(1839)-MERDUS András özv (*kb.KÓNYA Zsuzsanna (*1814.KALAS Julianna (*1869. Az elõzõ feleségei: Gulyás Nagy Zsuzsanna (*1806.KALAS Borbála (*1838.NAGY Károly (*1853.KALAS Zsuzsanna (*1836.HEJCZEI János (*1845. + ? )(a) ³ ÃÄ 4-. + ? ) ³ ¥I(1834)-KALAS András Ns (*1807/08. +1873) ³ ÃÄ 4-.KÓNYA István (*1802.KALAS Zsuzsanna (*1860.BOR VII. +1803) ÃÄ 2-. egy másik. +1831) ÃÄ 2-.1803. + ? ) ¥II(1849)-NAGY István özv ÀÄ 3-.KÓNYA Mária (*1810. Az elõzõ felesége: Kónya Judit (*1798.MERDUS Zsuzsanna (*1848.Leszármazási táblázat Bor VII.(( 5/b )) . Zsuzsanna (*1780. Zsuzsanna és férje Kónya András leszármazottai ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 1-. +1806) ÃÄ 2-. +1809) ÃÄ 2-.HEJCZEI Borbála (*1842.KÓNYA István (*1805. tehát legalább 5. +1849) ÀÄ 3-.

+1847) ÃÄ 2-.ÜVEGES János (*1881. + ? ) ³ ³ ÃÄ 4-. + ? ) ³ ÀÄ 3-.1824.K. István (*1820.NAGY Erzsébet (*1853.NAGY Borbála (*1885.NAGY Erzsébet (*1839. +1857) ³ ÃÄ 3-. +1847) ³ ÃÄ 3-. +1883) ³ ³ ÆÍ 4-. +1863) ³ ¥(1842)-Ns SIMON Erzsébet (*kb. + ? ) ³ ³ ¥(1872)-G.K.NAGY András (*1864.ÜVEGES József (*1883.NAGY Zsuzsánna (*1853.NAGY Sándor (*1888. +1890) ³ ÃÄ 3-. István (*1889. + ? ) ÃÄ 2-.Leszármazási táblázat Bor IV.1817.K. +1893) ³ ÃÄ 3-.ÜVEGES Gábor (*1873.K.NAGY Pál (*1891.ÜVEGES István (*1878.NAGY Julianna (*1844. + ? ) ³ ³ ÃÄ 4-.NAGY Lajos (*1876. +1908) ³ ÃÄ 4-. + ? ) ³ ³ ÆÍ 4-.K. + ? ) ³ ³ ÃÄ 4-.NAGY 25. + ? ) ³ ÃÄ 4-.K. Mária (*1794. +1833) ¥(1812)-Ns K.K.ÜVEGES Julianna (*1880. +1845) ³ ¥II(1846)-Ns FEGYVERNEKI Sára (*kb. + ? ) ³ ÀÄ 4-. + ? ) ³ ¥(1888)-KALAS Johanna/Zsanet (*1867. +1815) ÃÄ 2-. +1883) ³ ³ ÃÄ 4-.ÜVEGES Borbála (*1891. + ? ) ³ ÃÄ 3-.ÜVEGES Zsuzsánna (*1883. +1855) ³ ÃÄ 3-.NAGY Zsuzsánna (*1883.K.NAGY Pál (*1842.NAGY Julianna (*1874.NAGY József (*1848. +1876) 11 .K.K. +1895) ³ ¥I(1839)-Ns BUTYKAI Julianna (*kb.K.Nagy István leszármazottai ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 1-. +1845) ³ ÃÄ 3-.K.K.1845.K. +1874) ³ ³ ÃÄ 4-. +1878) ³ ³ ÃÄ 4-.K.NAGY András (*1893.NAGY Márton (*1845.NAGY 10.K.K.K.NAGY Pál (*1858.K. + ? ) ³ ³ ¥(1883)-RUSZKAI Zsuzsánna (*1859.+ ) ³ ÃÄ 3-. Mária és férje K.NAGY János (*1895.K.K. István (*1790. +1880) ³ ³ ÆÍ 4-. + ? ) ³ ÃÄ 3-. +1873) ³ ³ ÆÍ 4-.NAGY János (*1815.NAGY Julianna (*1856.ÜVEGES István (*1886.NAGY Borbála (*1856. + ? ) ÃÄ 2-. + ? ) ³ ³ ÆÍ 4-. + ? ) ³ ³ ÃÄ 4-.NAGY Erzsébet (*1880.1819.ÜVEGES [halva szül.K. +1883) ³ ³ ÀÄ 4-. + ? ) ³ ³ ÆÍ 4-.K. + ? ) ³ ³ ¥(1877)-ÜVEGES István (a) (*kb.K. +1889) ³ ³ ÃÄ 4-.NAGY Erzsébet (*1847.ikrek] (1889) ³ ³ ÀÄ 4-.K. +1891) ³ ÃÄ 4-.NAGY József (*1816.K. + ? ) ³ ³ ¥(1882)-KIS-PÁL Ferenc (*1850/60.K. + ? ) ³ ÃÄ 3-.NAGY Pál (*1851.NAGY Julianna (*1880.ÜVEGES István (*1875. + ? ) ³ ³ ÀÄ 4-.NAGY Zsuzsánna (*1846. +1856) ³ ÃÄ 3-.NAGY Mária (*1819.NAGY Borbála (*1858.1845.K.BOR IV. +1887) ³ ÃÄ 3-.(( 5/c )) .K. +1877) ³ ³ ¥(1872)-ÜVEGES Istvána (*kb. +1849) ³ ÀÄ 3-.NAGY 17.

) 12 .ÜVEGES Zsuzsánna (*1875. +1875) : : (folyt.³ ³ ÔÍ 4-.

NAGY Mária (*1825.K.K.NAGY András (*1848. + ? ) ÃÄ 2-.K. +1827) ÃÄ 2-. (Az 5/c táblázat folytatása) : : ³ ÃÄ 3-.K. +1824) ÃÄ 2-.NAGY Pál (*1824.NAGY Pál (*1828.K.Nagy Erzsébetet vette feleségül.NAGY Zsuzsánna (*1831. +1833) ÀÄ 2-.Nagy Zsuzsánna. 13 .NAGY Erzsébet (*1856. halála (+1877 ápr.NAGY Erzsébet (*1850.NAGY András (*1827.K. + ? ) ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ (a) Üveges István elsõ felesége.K. K. +1826) ÃÄ 2-.NAGY András (*1833. +1853) ³ ÀÄ 3-. K.K. 8) után annak elsõ fokú unokatestvérét. +1828) ÃÄ 2-. +1861) ³ ÃÄ 3-.K.

Nagy Zsuzsanna (1817-1826) ³ ÆÍ 4-.Leszármazási táblázat Bor I.Aranyosi István (1812-1814) ³ ³ ÃÄ 4-.Hegyi Zsuzsanna (1843-1846) º Magyarázat º ³ ³ ÃÄ 5-.Nagy Erzsébet (1815-1826) ³ ÆÍ 4-. György (kb.K.Zilai Mária (1883) 14 .BOR I.Bodnár Mária (1846-1862) ³ ³ ÃÄ 5-.Bodnár Sámuel (1841) ³ ³ ³ ¥(1864)-Cseh Erzsébet (1838) ³ ³ ³ ÀÄ 6-.Paskó Katalin (1781-1783) ³ ÃÄ 3-.Hegedűs József (1853-1872) ³ ³ ¥II(1877)-Balog János (kb.Hegedűs János (1844) ³ ³ ³ ¥(1871)-Német Erzsébet (1852) ³ ³ ÀÄ 5-. György (1792-1794) ³ ÀÄ 3-.Hegyi Judit (1853-1853) ³ ³ ÔÍ 5-.Aranyosi Erzsébet (1816-1867) ³ ³ ÀÄ 4-. Mária (kb.Hegyi István (1880) º º ³ ³ ³ ÀÄ 6-.Nagy Mária (1820) ³ ³ ¥(1840)-Bodnár Sámuel (1815-1865) ³ ³ ÃÄ 5-.Hegyi Mihály (1847) º º ³ ³ ³ (1872)-Labancz Erzsébet (1854) º A ÆÍ jel jelentése: º ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Aranyosi Zsuzsanna (1821-1864) ³ ³ ¥(1840)-Hegyi István (1814-1891) ³ ³ ÃÄ 5-.Nagy Gergely (1792-1871) (b) ³ ÃÄ 4-. György (1751-1814) ³ ¥(1777)-Bodi Katalin (1757-1827) ³ ÃÄ 3-.K.Paskó Erzsébet (1789-1824) ³ ³ ¥(1806)-Aranyosi István (1789-1835) (a) ³ ³ ÃÄ 4-.(( 10/b )) .Paskó II.1722-1777) ¥(1745)-Paskó I.Paskó Katalin (1784-1784) ³ ÃÄ 3-.Bodnár Ferenc (1864) ³ ³ ³ ¥(1891)-Bogár Borbála (1870) ³ ³ ³ ÀÄ 7-. István (1779-1783) ³ ÃÄ 3-.Bodnár Mária (1862) ³ ³ ¥(1882)-Zilai János (1859) ³ ³ ÃÄ 6-.1814) ³ ³ ³ ÃÄ 4-.K.Hegyi István (1841) ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ³ ³ ÃÄ 5-.Hegyi Zsuzsanna (1853-1853) ³ ³ ³ ÃÄ 3-.Paskó Erzsébet (1786-1788) ³ ÃÄ 3-.K. Mária és férje Paskó György leszármazottai ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 1-.Paskó III.Bodnár István (1854-1881) ³ ³ ³ ¥(1881)-Mészáros Terézia (1857) (c) ³ ³ ÀÄ 5-.Nagy Sára (1817-1888) ³ ³ ¥I(1840)-Hegedűs Sámuel (A.Paskó II.Paskó Zsuzsanna (1797-1831) ³ ¥(1814)-K.Bodnár Eszter (1893) ³ ³ ÃÄ 5-.Hegyi Károly (1877) º iker-gyermek º ³ ³ ³ ÃÄ 6-.vadász 1817-1873) ³ ³ ÃÄ 5-.1716-1785) ÃÄ 2-.Hegyi Imre (1888-1888) ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ³ ³ ÆÍ 5-.Bodnár István (1844-1849) ³ ³ ÃÄ 5-.

(b). a 208. A megjegyzések a táblázat után. 15 . ³ ³ ÀÄ 6-. oldalon találhatók.Zilai János Sámuel (1888) : : ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ (a).

K.K.Szűcs Borbála (1872) ³ ³ ¥(1892)-Fejér Imre (1866) ³ ³ ÀÄ 7-. Mihály (1782-1785) ³ ÃÄ 3-.Nagy József (1858-1859) ³ ³ ÃÄ 5-.K.Nagy Erzsébet (1881) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Czakó Erzsébet (1853) ³ ³ ³ ³ ¥I(1874)-H.Nagy Borbála (1892) ³ ³ ³ ÀÄ 6-.Czakó Ferenc (1802-1856) ³ ³ ³ ¥(1825)-Benke Kis Erzsébet (1807-1856) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.Czakó Borbála (1872) ³ ³ ³ 16 .Nagy Gábor (1885) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.K.K.Nagy Julianna (1878) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Nagy Károly (1864) ³ ³ ³ ¥(1888)-Tegdes Erzsébet (1862) ³ ³ ÀÄ 5-.Nagy Gábor (1877-1877) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.K.Paskó I.K.Czakó Zsuzsanna (1856-1861) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Nagy Erzsébet (1866-1866) ³ ÀÄ 4-.Fejér Imre (1892) ³ ÀÄ 6-.K.Nagy Imre (1894-1900) ³ ³ ÃÄ 5-.Szűcs Zsuzsanna (1874) ³ ÃÄ 2-.: : (A 10/b táblázat folytatása) : : ³ ÃÄ 4-. Mihály (1754-1829) ³ ¥(1775)-Takáts Zsuzsanna (1755) ³ ÃÄ 3-.Paskó Judit (1779-1780) ³ ÃÄ 3-.Nagy Zsuzsanna (1827) ³ ¥(1847)-Szűcs István (1826) ³ ÀÄ 5-.K.K.Paskó Judit (1775-1778) ³ ÃÄ 3-.Nagy Mária (1850-1855) ³ ³ ÀÄ 5-.Nagy Gábor (1852)ÄÄÄ (d) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Paskó II.K.K.Nagy Erzsébet (1853-1853) ³ ³ ¥II(1853)-Godó Erzsébet (1831) ³ ³ ÃÄ 5-.K.Paskó Zsuzsanna (1785-1851) ³ ³ ¥(1801)-Czakó Ferenc Ns (1774-1851) ³ ³ ÃÄ 4-.H.K.Czakó István (1866) ³ ³ ³ ³ ¥(1891)-Filep Erzsébet (1867) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Szolnoki Borbála (1884-1884) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Nagy Eszter (1887) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Nagy József (1859-1865) ³ ³ ÃÄ 5-.Nagy István (1875-1884) ³ ³ ³ ³ ¥II(1883)-Szolnoki János (1855) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Czakó Erzsébet (1894) ³ ³ ³ ÀÄ 6-.Czakó István (1832-1884) ³ ³ ³ ¥(1853)-Hatvani Terézia (1832) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Czakó Zsuzsanna (1861) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Nagy Julianna (1854) ÄÄÄÄ (d) ³ ³ ³ ¥(1867)-K.K.Nagy József (1890) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Czakó Ferenc (1826-1842) ³ ³ ³ ÀÄ 5-.Nagy József (1822-1880) ³ ³ ¥I(1849)-Czeke Borbála (1823-1853) ³ ³ ÃÄ 5-.K.Nagy Márton (1850-1880) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Szűcs István (1848) ³ ¥(1871)-Bojtár Zsuzsanna (1845) ³ ÃÄ 6-.K.

³ ³ ÃÄ 4-.Czakó István (1804-1804) : : : 17 .

Ruszkai István (1881) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.V.Jóczik Zsuzsanna (1893) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Szabó Julianna (1862) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Piskolti Erzsébet (1857) ³ ³ ³ ³ ¥(1876)-Barát József Ns (1851) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Jóczik Pál (1859) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.Somlyai Lídia (1893-1899) 18 .Czakó Zsuzsanna (1806-1845) ³ ³ ³ ¥(1822)-Piskolti István (1798-1873) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.Piskolti Erzsébet (1856-1856) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Piskolti Károly (1886-1886) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Piskolti Károly (1860) ³ ³ ³ ³ ¥(1885)-Szathmári Borbála (1862) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Jóczik Erzsébet (1846) ÄÄÄÄÄ (e) ³ ³ ³ ³ ³ ¥I(1868)-Jóczik János (1843-1873)ÄÄ (e) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Barát Julianna (1886) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.: : : (A 10/b táblázat folytatása) : : : ³ ³ ÃÄ 4-.Ruszkai Károly (1878-1879) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.fiú (1889-1889) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Piskolti István (1894-1914) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Barát József (1877-1877) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Jóczik Zsuzsanna (1844-1845) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Barát h.Ruszkai Zsuzsanna (1874-1890) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Jóczik Borbála (1885) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Jóczik Borbála (1869) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ¥(1888)-Nagy János (1863) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 8-.Jóczik Lajos (1872-1872) ³ ³ ³ ³ ³ ¥II(1874)-Ruszkai István (1847) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Jóczik Zsuzsanna (1863) ³ ³ ³ ³ ¥(1884)-Kardos László (1861) ³ ³ ³ ÀÄ 5 Piskolti István (1834) ×× (f) ³ ³ ³ ¥(1854)-Paskó Erzsébet (1836) ×׼ (f) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Piskolti Zsuzsanna (1865) ³ ³ ³ ³ ¥(1892)-Somlyai István (1870) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Piskolti Károly (1891) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Piskolti István (1862) ³ ³ ³ ³ ¥(1887)-Pallai Erzsébet (1869) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Jóczik Gábor (1888) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Nagy László (1889) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Piskolti Julianna (1887) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Jóczik Lajos (1853) ³ ³ ³ ³ ³ ¥(1882)-S.Jóczik Sámuel (1857) ³ ³ ³ ³ ³ ¥(1885)-Kalas Erzsébet (1867) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Barát József István (1891-1891) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Barát Julianna (1884-1885) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Piskolti Zsuzsanna (1862-1862) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Piskolti Zsuzsanna (1825) ³ ³ ³ ³ ¥(1843)-Jóczik Sámuel (1819-1866) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Barát Erzsébet (1882) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Jóczik Sámuel (1887) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Jóczik Károly (1849-1865) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Barát Borbála (1892) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Piskolti Katalin (1887) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.Barát Zsuzsanna (1878-1898) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.sz.

Czakó István (1812-1815) : : 19 .Piskolti Lajos (1874) ³ ³ ÀÄ 4-.³ ³ ³ ÃÄ 6-.Piskolti Gábor (1868-1868) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.Piskolti Borbála (1869-1869) ³ ³ ³ ÀÄ 6-.

István (1759) ÀÄ 2-.Paskó Erzsébet (1809-1811) ÃÄ 4-. Mihály (1789-1792) ³ ÀÄ 3-. . .Paskó IV. János (1812-1852) ¥( ? )-Kóczi Zsuzsanna (kb. István (1853) ³ ³ ³ ¥( ? )-Bojta Katalin ³ ³ ³ ÀÄ 6-.Paskó III.Paskó V.Paskó II. . János (1862) ³ ÃÄ 4-. .Paskó Borbála (1869-1869) ÃÄ 6-.Paskó III.Paskó VI. . Mihály (1850-1850) ³ ³ ÃÄ 5-. . .Paskó I. . János (1762-1788) ¥(1781)-Vereb Mária (1763) (g) ÃÄ 3-. János (1807-1808) ÃÄ 4-. . István (1837-1841) ÀÄ 5-. . . István (1819-1838) ³ ÃÄ 4-.Paskó VI.Paskó V. János (1824-1824) ³ ÀÄ 4 Paskó Erzsébet (1836) ××Ä· (f) ³ ¥(1854)-Piskolti István (1834) ×׼ (f) ³ ÀÄÄØ *** Leszármazottaikat lásd ³ a táblázat 3.Paskó Julianna (1878) ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Ahol csak egy évszám szerepel a név után zárójelben.Paskó Erzsébet (1878) ³ ³ ÀÄ 5-.Paskó I.Paskó Julianna (1845-1866) ³ ³ ÃÄ 5-. .Paskó Erzsébet (1875-1875) ÀÄ 6-. . János (1872-1873) ÃÄ 6-. az a születési év.Paskó VI. .1818-1886) (i) ÃÄ 5-. . ezeknél nem ismerjük a halálozási évet. .Paskó VI. .Paskó VII. .Paskó III.Paskó Mária (1783-1783) ÀÄ 3-.Paskó Erzsébet (1817-1817) ³ ÃÄ 4-. - A jegyzeteket e táblázathoz lásd a következõ oldalon. Mihály (1821-1873) ³ ³ ¥(1844)-Büte Julianna (1821-1885) ³ ³ ÃÄ 5-.Paskó V. János (1785-1812) ¥(1806)-Vadászi Erzsébet (1789-1833) (h) ÃÄ 4-. . István (1794-1846) ³ ¥(1814)-Godó Zsuzsanna (1795-1872) ³ ÃÄ 4-.Paskó IV. Mihály (1811-1811) ÀÄ 4-. . 20 . .Paskó IV. János (1840) ¥( ? )-Fekete Erzsébet ÃÄ 6-. : : (A 10/b táblázat folytatása) : : ³ ÃÄ 3-. oldalán *** ÃÄ 2-.Paskó Ferenc (1871) ÃÄ 6-. . .

Jótzik Pál. K. János 27 évesen meghalt. (e) Férj és feleség 3. István anyai nagyanyja lett: lásd a 227.Nagy vonalon. 43 éves özvegy emberként a Kázsmárkról való Ns Apostol Klárát (1807-1894) vette feleségül.Nagy Gábor apai nagy- anyja (Godó Erzsébet). 20 évvel később. (Lásd még lejjebb a (h) jelű jegyzetet is.) (c) Mészáros Terézia 24 évesen özvegységre jutva 1883-ban Juhász Imréhez (*1856) ment feleségül. Paskó vonalon. és 15. és 13. oldalon lévő ősfa-táblázaton a 7.Nagy Julianna anyai nagyapja (Godó József) édes testvérek voltak (Ns Godó György és Tömösvári Erzsébet gyermekei). Ezek közül az ötödik.1823-1873: a halálozási bejegy- zésben "P. halálakor (†1886) 72 évesnek írták be.sz. fokú unoka- testvérek voltak. oldalon lévő ősfa-táblán a 6. akik közül azonban hat gyermekkorban meghalt. Vadászi Erzsébet halála után. A 10/b táblázat jegyzetei (a) Aranyosi István özvegy emberként másodszor házasodva (1824) Kovács Zsuzsannát (akitől 2 gyermeke született). fokig. ill.nem rokon K. fokú unokatestvérek: K. E második házasságából Szikszón nincs adat esetleges gyermekeiről. (g) Vereb Mária 25 évesen maradt özvegyen. (d) E férj és feleség . s a következő évben a Kázsmárkon lakó Barkótzi Andráshoz ment feleségül (1789).Nagy Gergely özvegy emberként másodszorra (1832) Botos Zsuzsannát (1807-1893) vette feleségül. s e házasságból még 6 gyermek született. legalább 6. E házasságból 8 gyermek született.a névazonosság ellenére . 1895-ig három gyermekük születése szerepel Szikszón. és Vadászi Erzsébet 23 évesen özvegyen maradt. leszármazottaikat azonban csak az első előfordulásnál szerepeltetjük. (f) E Paskó Erzsébet és anyósa (Czakó Zsuzsanna) 1. korát 36 évesnek. Bor XVI. István anyai nagyapja lett: lásd a 227. (i) Kóczi Zsuzsannának sem a születése. s így ez a házaspár kétszer fordul elő ebben a táblázatban. 14. és K.. fokú unokatestvérek Jóczik vonalon. és 1854-ben Kovács Józsefhez (kb. 1813-ban Ns Jótzik Pál (1790-1855) felesége lett.. Lásd még fentebb a (b) jelű jegyzetet is: ez két jellemző példa a szikszói «mikrokozmoszon» belüli sokrétű rokonsági össze- fonódottságokra.Nagy Károly (*1844). Bor XVI. személyt. Klára. (h) Miután Paskó II. Viszont a Godó család vonalán 2. számú személyt. sem az első házasságkötése nem található a szikszói anyakönyvekben. Amikor özvegyen maradt. majd harmadik feleségként (1830) Veres Borbálát vette feleségül. (b) K. akitől két gyermeke született. Ezek egyike.Kovács") ment feleségül. 21 . valamint a 12.

DUDÁS Sára (1796-1797) ³ ³ ÃÄ 4-. Erzsébet és férje Geszti István leszármazottai ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 1-.SZABÓ Zsuzsanna (1860-1861) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.SZOLNOKI Erzsébet (1869) ³ ³ ³ ³ ¥(1886)-NÉMET István (1859) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.DUDÁS István (1806-1812) ³ ³ ÃÄ 4-.MÉSZÁROS Sámuel (1891-1892) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.SZABÓ Julianna (1866) ³ ³ ³ ³ ¥(1886)-TÓTH Lajos (kb.GESZTI Zsuzsánna (1774) ³ ÃÄ 3-.Leszármazási táblázat Bor I.GESZTI Gergely (1743-1756) ÃÄ 2-.1709/11-1786) ¥(1729)-GESZTI István (kb.GESZTI Katalin (1739-1739/45) (a) ÃÄ 2-.1800-1805) ³ ³ ÃÄ 4-.1863) 22 .DUDÁS Erzsébet (1819-1890) ³ ³ ¥(1838)-FEJÉR Sámuel (1812-1854) ³ ³ ÃÄ 5-.(( 11/b )) .SZOLNOKI Károly (1871-1873) ³ ³ ÃÄ 4-.DUDÁS Mária (1813) ³ ³ ³ ¥(1836)-SZABÓ István ³ ³ ÀÄ 4-.SZOLNOKI Pál (*/+1832) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.DUDÁS István (kb. Erzsébet (kb.1699-1776) ÃÄ 2-.NÉMET Juliánna (1887) ³ ³ ³ ÀÄ 6-.FEJÉR Julianna (1841) ³ ³ ³ ¥(1860)-SZABÓ István (1835-1889) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.SZOLNOKI Károly (1841-1873) ³ ³ ³ ¥(1868)-UDVARNOKI Zsuzsánna (1846-1873) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.GESZTI István (*/+1775) ³ ÃÄ 3-.MÉSZÁROS József (1893) ³ ³ ³ ÀÄ 5-.SZOLNOKI Zsuzsánna (1830-1862) ³ ³ ³ ³ ¥(1856)-KOMÁROMI András (b) (kb.KOMÁROMI Károly (1859-1861) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.SZOLNOKI József (1836) ³ ³ ³ ³ ¥(1858)-VAS Mária (1837) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.SZOLNOKI Mária (1860) ³ ³ ³ ³ ¥(1879)-MÉSZÁROS Sámuel (1858) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.GESZTI György (*/+1742) ÃÄ 2-.BOR I.MÉSZÁROS István (1880-1885) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.GESZTI Sára (1734-1739/45) (a) ÃÄ 2-.FEJÉR István (1838-1841) ³ ³ ÃÄ 5-.DUDÁS Erzsébet (1803-1813) ³ ³ ÃÄ 4-.GESZTI József (1747-1820) ³ ¥I(1773)-JUHÁSZ Erzsébet (1750/55:Nyomár-1789) ³ ÃÄ 3-.SZOLNOKI Julianna (1834-1834) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.MÉSZÁROS István (1886) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.DUDÁS Zsuzsánna (1809-1867) ³ ³ ³ ¥(1828)-SZOLNOKI Pál (1805-1862) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.SZABÓ Bálint (1861-1866)) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.MÉSZÁROS Sámuel (1881-1883) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.1806-1861) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.GESZTI Erzsébet (1776) ³ ³ ¥(1796)-DUDÁS István ³ ³ ÃÄ 4-.DUDÁS Mária (1799-1800) ³ ³ ÃÄ 4-.GESZTI Erzsébet (1732-1739/45) (a) ÃÄ 2-.

FEJÉR Erzsébet (1843-1845) ³ ³ ÃÄ 5-. filia) Stephani Geszti».KOVÁCS János (1824-1824) ³ ÀÄ 4-.GESZTI Mária (1801-1828) ³ ¥(1820)-KOVÁCS Imre (e) (kb.NAGY István (1821-1821/27) ³ ³ ÀÄ 4-. hogy «Filiola (v.GESZTI Sára (1792) ³ ³ ¥(1820)-NAGY Sándor ³ ³ ÃÄ 4-.GESZTI István (*/+1780) ³ ÃÄ 3-.LEHOCZKI Zsuzsanna (1870-1870) ³ ³ ³ ÃÄ 6-. *1734 nov 5 (Sára).FEJÉR József (1853-1873) ³ ÃÄ 3-.KOVÁCS Zsuzsánna (1822) ³ ÃÄ 4-.LEHOCZKI Erzsébet (1878-1879) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.LEHOCZKI Erzsébet (1872-1873) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.LEHOCZKI Károly (1875-1875) ³ ³ ³ ÃÄ 6-. 23 .1752-1800) ³ ÃÄ 3-.FEJÉR István (1850) ³ ³ ³ ¥(1873)-BOJTÁR Erzsébet-5645 (1853) ³ ³ ³ ÃÄ 6-. és *1739 nov 2 (Katalin): A halálo- zásoké viszont: +1739 nov 11.FEJÉR Erzsébet (1846) ³ ³ ³ ¥(1868)-LEHOCZKI József (kb.NAGY István (1827-1828) ³ ÀÄ 3-.KOVÁCS Erzsébet (1828-1828) ÀÄ 2-.FEJÉR Károly (1848-1852) ³ ³ ÃÄ 5-.LEHOCZKI József (1886-1886) ³ ³ ÃÄ 5-.FEJÉR István-6018 (1876-1879) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.FEJÉR József-6224 (*/+1884) ³ ³ ³ ÀÄ 6-.LEHOCZKI Lajos (1880-1881) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.SZABÓ Erzsébet (1895) ³ ³ ÃÄ 5-. és +1745 szep 10.FEJÉR István-6020 (1881) ³ ³ ³ ÃÄ 6-. A születések pontos dátuma: *1732 febr 11 (Erzsébet). +1744 aug 25.LEHOCZKI Zsuzsanna (1876) ³ ³ ³ ³ ¥(1893)-PISKOLTI Károly (1867) ³ ³ ³ ÃÄ 6-. Így minden kombináció lehetséges e három születés és halálozás között.LEHOCZKI Julianna (1884-1885) ³ ³ ³ ÀÄ 6-. s a koruk sincs megadva.SZABÓ Károly (1870) ³ ³ ³ ¥(1894)-BOLDIZSÁR Erzsébet (1873) ³ ³ ³ ÀÄ 7-.FEJÉR Károly-6019 (1875) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.1789-1831) ³ ÃÄ 4-.GESZTI János (1784) ³ ³ <: GESZTI József második házassága :> ³ ¥II(1789)-VARANNAI Judit (c) (kb.TÓTH Katalin (1889-1895) ³ ³ ³ ÀÄ 6-.1844) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.GESZTI József (1797) ³ ¥(1820)-DRÓTOS Erzsébet ³ ³ <: GESZTI József harmadik házassága :> ³ ¥III(1800)-APOSTOL Zsuzsánna (d) (1771:Kázsmárk-1820) ³ ÀÄ 3-.GESZTI Mária (1751) ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ (a) Geszti István e három leánykájának a halálozásánál mindig csak az szerepel a bejegyzésben.FEJÉR Lajos-6021 (1886-1901) ³ ³ ÀÄ 5-.GESZTI István (1780-1788) ³ ÀÄ 3-.GESZTI József (1790-1795) ³ ÃÄ 3-. ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.

Geszti Mária halála után Budai Erzsébetet vette feleségül (1828 júl 8). (c) Polyok András (1758-1788) özvegye. Szűts János özvegye. Születését nem ismerjük. E második házasságakor 50 esztendõs özvegy emberként jegyezték be. 24 . (d) Ns Apostol András leánya. Elsõ felesége (kb 1827): Borbély Zsuzsanna (1810-1854).(b) Komáromi András nem Szikszón született. Halálakor 42 éves. (e) György fia.

FEKÉSHÁZI Lajos (1894) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.BOJTÁR Zsuzsánna (1790-1865) ³ ³ ³ ¥(1809)-GAGYI János (1787-1863) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.GAGYI Károly (1836) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.BOLDIZSÁR Borbála (*/+1891) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.GAGYI Julianna (1863-1864) 25 .BÍRÓ István (*/+1761) ³ ÃÄ 3-.1732-1798) ³ ÃÄ 3-.1715/20-1754) ¥(1738)-KUPECZ István Ns (kb.FEKÉSHÁZI Ferenc Ns (1834) ³ ³ ³ ³ ³ ¥(1858)-BOLDIZSÁR Erzsébet (1837) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.FEKÉSHÁZI János (1871) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.Julianna (1848-1849) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.FEKÉSHÁZI Borbála (1866) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ¥(1883)-BOLDIZSÁR József (1861) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 8-.BOLDIZSÁR Ferenc (1888-1889) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 8-.FEKÉSHÁZI Borbála v.FEKÉSHÁZI Zsuzsanna (1873) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7 FEKÉSHÁZI Mihály (1876) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.1715/20-1790) ÃÄ 2-.GAGYI János (1838) ³ ³ ³ ³ ³ ¥(1862)-KALAS Erzsébet (1845) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.KUPECZ Sára (1741-1787) ³ ¥(1760)-BÍRÓ István Ns (kb.1744-1788) ³ ³ ÀÄ 4-.BOR I.FEKÉSHÁZI Zsuzsanna (*/+1833) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.FEKÉSHÁZI Julianna (1887) ³ ³ ³ ³ ³ ¥II(1894)-NAGY Erzsébet (1847) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.GAGYI János (1814-1881) ³ ³ ³ ³ ¥(1835)-HAJDÚ Mária (1815-1895) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.BÍRÓ Sára (1763-1824) ³ ³ ¥I(1785)-HAJDÚ András (kb.BOLDIZSÁR Erzsébet (*/+1885) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 8-.FEKÉSHÁZI József (1842-1852) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.HAJDÚ Mária (1786) ³ ³ ¥II(1789)-BOJTÁR András (1761-1831) ³ ³ ÃÄ 4-.FEKÉSHÁZI Borbála (1839-1841) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.FEKÉSHÁZI István (1850-1854) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.FEKÉSHÁZI Erzsébet (*/+1867) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.FEKÉSHÁZI Ferenc (1878-1896) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.FEKÉSHÁZI Mihály (1837) ³ ³ ³ ³ ³ ¥I(1868)-BOLDIZSÁR Zsuzsanna (1848-1893) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.(( 11/c )) Ä Leszármazási táblázat Bor I.FEKÉSHÁZI István (1881) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-. Katalin és férje Kupecz István leszármazottai leányuk Kupecz Sára (Bíró Istvánné) vonalán ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 1-.FEKÉSHÁZI Julianna (*/+1864) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.FEKÉSHÁZI Ferenc (*/+1862) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.FEKÉSHÁZI József (1868-1892) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.FEKÉSHÁZI István (1892) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 8-.GAGYI Zsuzsanna (1812-1882) ³ ³ ³ ³ ¥(1832)-FEKÉSHÁZI Mihály Ns (1799-1887) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.FEKÉSHÁZI István (1859) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ¥(1885)-FÜZI Zsuzsanna (1864) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 8-. Katalin (kb.

) 26 .³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.GAGYI Erzsébet (1869) ³ ³ ³ ³ ³ ³ ¥(1893)-LENGYEL Imre (1858) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.GAGYI Mária (1878) : : : : : (folyt.GAGYI János (*/+1867) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.GAGYI Mária (*/+1876) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.

: : : : :
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI Julianna (1842-1873)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1861)-MÓRÉ Károly (1837-1886)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- MÓRÉ Erzsébet (1862-1869)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- MÓRÉ Julianna (1864)
³ ³ ³ ³ ³ ³ ¥(1884)-K.NAGY Károly (1861)
³ ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 8-- K.NAGY Erzsébet (1884)
³ ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 8-- K.NAGY Mária (1886)
³ ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 8-- K.NAGY Julianna (*/+1890)
³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 8-- K.NAGY Julianna (1894-1897)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- MÓRÉ Károly (1872)
³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-- MÓRÉ Zsuzsanna (1873)
³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-- GAGYI Borbála (1844)
³ ³ ³ ³ ¥(1865)-K.NAGY Károly (1843-1878)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- K.NAGY Borbála (1866)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1885)-KUPECZ Lajos (1860)
³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 8-- KUPECZ Lajos (1886-1903)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- K.NAGY Erzsébet (1870)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- K.NAGY Lajos (1872-1873)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- K.NAGY Lajos (1874)
³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-- K.NAGY Károly (1876)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- GAGYI Erzsébet (1817-1822)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- GAGYI Mária (1819-1847)
³ ³ ³ ³ ¥(1841)-JÁRDÁNHÁZI Samuel Ns (1813-1875)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- JÁRDÁNHÁZI István Ns (1843) •Í• (a)
³ ³ ³ ³ ³ ¥I(1867)-JÓCZIK Borbála (1849-1873) •Í• (a)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- JÁRDÁNHÁZI Borbála (1870-1873) ׺
³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-- JÁRDÁNHÁZI Julianna (1872-1873) ׺
³ ³ ³ ³ ³ ¥II(1873)-JETS Zsuzsanna (1852)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- JÁRDÁNHÁZI Julianna (1874-1895)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- JÁRDÁNHÁZI István (1877)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- JÁRDÁNHÁZI Gábor (1879)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- JÁRDÁNHÁZI Zsuzsanna (*/+1882)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- JÁRDÁNHÁZI Lajos (1883)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- JÁRDÁNHÁZI Erzsébet (1886)
³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-- JÁRDÁNHÁZI Pál (1888)
³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-- JÁRDÁNHÁZI Samuel (*/+1847)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- GAGYI Borbála (*/+1822)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- GAGYI Erzsébet (*/+1823)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- GAGYI András (*/+1824)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- GAGYI Erzsébet (1826)
³ ³ ³ ³ ¥(1848)-KÓNYA József (1827)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- KÓNYA József (*/+1849)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- KÓNYA Borbála (1850-1851)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- KÓNYA Borbála (1852)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1874)-KÓTA Pál Ns (kb.1841,Hernádszentandrás)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- KÓNYA Julianna (1855-1855/68)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- KÓNYA Pál (1857)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1884)-BAGI Julianna (1858)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- KÓNYA József (1860)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- KÓNYA István (1862)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1888)-A.NAGY Julianna (1869) b)
³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-- KÓNYA István (*/+1889)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- KÓNYA Károly (1865)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1890)-KUPECZ Mária (1870)

³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- KÓNYA Károly (1890-1896)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- KÓNYA Julianna (*/+1892)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- KÓNYA Lajos (1894)
³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-- KÓNYA Pál (1895)
³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-- KÓNYA Julianna (*/+1868)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- GAGYI József (1831) •Í• Ä¿
³ ³ ³ ³ ¥I(1855)-PETRI Erzsébet (1838-1862) ³ (a)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI József (1857-1860) ³
³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-- GAGYI Erzsébet (1860-1863) ³
³ ³ ³ ³ ¥II(1862)-VADÁSZI Julianna (1842) •Í• ÄÙ
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI Borbála (1863-1865)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI Borbála (1865)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1889)-VEREB József (1863)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- VEREB Julianna (1891)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- VEREB József (*/+1893)
³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-- VEREB Borbála (1894-1911)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI Julianna (1867)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1891)-TÓTH Károly (1866)
³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-- TÓTH Károly (*/+1892)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI József (1872-1874)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI Erzsébet (1876-1895)
³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-- GAGYI Karoly (1881)
³ ³ ³ ÀÄ 5-- GAGYI András (1835)
³ ³ ³ ¥(1858)-FILEP Erzsébet (1838)
³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI Károly (1859)
³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI Julianna (1862)
³ ³ ³ ³ ¥(1882)-DEMJÉN Mihály (1859)
³ ³ ³ ÃÄ 6-- GAGYI Lajos (1867)
³ ³ ³ ÀÄ 6-- GAGYI Borbála (1870)
³ ³ ÃÄ 4-- BOJTÁR András (1793-1831 elõtt)
³ ³ ³ ¥(1818)-UDVARNOKI Zsuzsánna (1798-1831)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- BOJTÁR Mária (1819-1830)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- BOJTÁR Erzsébet (1823-1825)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- BOJTÁR András (1825-1833)
³ ³ ³ ÀÄ 5-- BOJTÁR Zsuzsánna (1829-1830)
³ ³ ÃÄ 4-- BOJTÁR Erzsébet (1795-1796)
³ ³ ÃÄ 4-- BOJTÁR István (*/+1796)
³ ³ ÃÄ 4-- BOJTÁR Erzsébet (1798-1872)
³ ³ ³ ¥(1818)-CZEKE János Ns (1793)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- CZEKE Borbála-3186 (1823-1853)
³ ³ ³ ³ ¥I(1842)-TELEKI Mihály Ns-3601 (1820-1844)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- TELEKI István-3602 (1842)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1867)-K.NAGY Julianna (1845)
³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- TELEKI Zsuzsanna (1871-1901)
³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-- TELEKI Julianna (1876)
³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-- TELEKI János-3603 (1845-1888) ¬Ä? (c)
³ ³ ³ ³ ¥(1871)-K.NAGY Zsuzsanna (1852-1888)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-- TELEKI Borbála (1871)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1891)-FÓNAGY Károly (1867)
³ ³ ³ ³ ÆÍ 7-- TELEKI László (*/+1881)
³ ³ ³ ³ ÔÍ 7-- TELEKI Zsuzsanna (*/+1881)
³ ³ ³ ³ ¥II(1849)-K.NAGY József (1822-1880)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6 K.NAGY Mária (1850-1855)
³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-- K.NAGY Erzsébet (1853)
³ ³ ³ ÃÄ 5-- CZEKE Julianna (1827-1866)

³ ³ ³ ³ ¥(1848)-JOCZIK Gábor (1825)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- JOCZIK Borbála (1849-1873)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1867)-JÁRDÁNHÁZI István (1843)
³ ³ ³ ³ ³ À**Gyermekeiket lásd a 2. oldalon a ׺ jeleknél (a)
³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-- JÓCZIK Erzsébet (1851)
³ ³ ³ ³ ³ ¥(1872)-DOBRIK István (1848)
: : : : : ÃÄ 7-- DOBRIK Borbála (1874-1892) (folyt.)

BÍRÓ András (1826-1827) ³ ³ ³ ¥II(1829)-HEGYI Erzsébet (1796) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.1855)-GULYÁS TÓTH Borbála (1832-1866) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.JETS Imre (1895-1897) ³ ³ ³ ÀÄ 6-.BÍRÓ Judith (*/+1831) ³ ³ ³ ÀÄ 5-.GÖNCZI Eszter (1872) ³ ³ ³ ³ ¥(1892)-JETS Imre (1869) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.JÓCZIK Zsuzsanna (1864-1883) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.BOJTÁR Mária (1807-1894) ³ ³ ¥(1824)-GÖNCZI István Ns (1798-1850) ³ ³ ÃÄ 5-.BÍRÓ Erzsébet (1891-1904) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.DOBRIK István (1883) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.BÍRÓ Károly (1832) ³ ³ ³ ¥I(kb.GÖNCZI Julianna (1867) ³ ³ ³ ³ ¥(1893)-HORVÁTH József (1865/70) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.BÍRÓ Sándor (1894-1904) ³ ³ ³ ÀÄ 6-.JÓCZIK László (*/+1887) ³ ³ ³ ³ ³ ¥II(1888)-KUPECZ Erzsébet (1871) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.BÍRÓ Erzsébet (1860-1862) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.BÍRÓ István (1794-1843) ³ ³ ³ ¥I(1822)-TELEKI Zsuzsánna (1797-1828) ³ ³ ³ ÆÍ 5-.BÍRÓ István (*/+1822) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.BÍRÓ András (1823-1824) ³ ³ ³ ÀÄ 5-.GÖNCZI Borbála (1845-1865) ³ ³ ¥(1864)-KERESKÉNYI István (1840-1894) ³ ÃÄ 3-.BÍRÓ István (1765-1835) ³ ³ ¥I(1793)-HAJDÚ Zsuzsánna (1774-1812) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ János (*/+1822) ³ ³ ³ ÆÍ 5-.BÍRÓ István (1889) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.BÍRÓ Károly (*/+1889) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.GÖNCZI Zsuzsanna (1880) ³ ³ ÀÄ 5-.JÓCZIK Lajos (1893) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.: : : : : : ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.NAGY Zsuzsanna (1843) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.CZEKE Erzsébet (1829) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.JÓCZIK Erzsébet (1890) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.DOBRIK Mária (1878-1880) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.DOBRIK Mária (*/+1886) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.CZEKE Erzsébet (1837) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ József (1865-1866) ³ ³ ³ ¥II(1877)-LENGYEL Zsuzsanna (1824) .CZEKE Judit (1833) ³ ³ ³ ÀÄ 5-.JETS Zsuzsanna (1894) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.BÍRÓ Károly (1863) ³ ³ ³ ³ ¥(1888)-BOLDIZSÁR Borbála (1867) ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.JÓCZIK Gábor (1858) ³ ³ ³ ³ ³ ¥I(1883)-NAGY Julianna (1867-1888) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.DOBRIK Julianna (*/+1876) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.BÍRÓ Károly (*/+1830) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.BÍRÓ István (1856) ³ ³ ³ ÃÄ 6-.GÖNCZI István Ns (1843-1892) ³ ³ ³ ¥(1864)-K.BOJTÁR Katalin (1801-1802) ³ ³ ÀÄ 4-.JÓCZIK Gábor (1889-1891) ³ ³ ³ ³ ³ ÃÄ 7-.JÓCZIK Gábor (*/+1892) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.JÓCZIK Julianna (1884-1886) ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.

BÍRÓ Zsuzsánna (1797-1798) ³ ³ ÃÄ 4-.³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ András (1798-1825) ³ ³ ³ ¥(1824)-BATSÓ Zsuzsánna (1797-1862) : : : (folyt.) .

BÍRÓ Mihály (1799) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ Balint (*/+1826) ³ ³ ÆÍ 4-.BÍRÓ István (1820-1887) ³ ³ ¥(1843)-K.BÍRÓ János (*/+1829) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.BÍRÓ Zsuzsánna (1808-1817) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ Erzsébet (*/+1826) ³ ³ ÀÄ 4-.GULYÁS NAGY Zsuzsánna (1806-1831) ³ ³ ¥(1827)-HAJDÚ János (1801-1841) ³ ³ ÀÄ 5-.BÍRÓ János (1777-1857) ³ ³ ¥(1798)-JÁRDÁNHÁZI Éva (1777-1848) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ István (1805-1808) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ János (*/+1798) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ Zsuzsánna (1829-1838) ³ ÃÄ 3-.NAGY János (1863) ³ ³ ³ ³ ¥(1888)-JÓCZIK Borbála (1869) .BÍRÓ Erzsébet (1833) ³ ³ ³ ÀÄ 5-.BÍRÓ Mihály (1803-1846) ³ ³ ³ ¥(1830)-RAB SZABÓ Erzsébet (1809) ³ ³ ³ ÀÄ 5-.KISMESTER János (*/+1824) ³ ³ ÀÄ 4-.NAGY Julianna (1820-1875) ³ ³ ÀÄ 5-.1803/06) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.VADÁSZI Erzsébet (1831) ³ ³ ³ ³ ¥(1853)-NAGY István ³ ³ ³ ³ ÃÄ 6-.BÍRÓ Márton (1825-1831) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.BÍRÓ János (*/+1826) ³ ³ ÆÍ 4-.BÍRÓ József (1821) ³ ³ ÃÄ 4-. leány: */+1856) ³ ³ ÆÍ 4-.GULYÁS NAGY Mária (1796-1826) ³ ³ ³ ¥(1820)-SZENTPÉTERI alias KISMESTER Pál Ns (1798) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.BÍRÓ Zsuzsánna (1817-1818) ³ ³ ÀÄ 4-.VADÁSZI Zsuzsánna (1800-1802) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ Mária (1767-1831) ³ ³ ¥(1793)-GULYÁS NAGY István (kb.1767-1838) ³ ³ ÃÄ 4-.VADÁSZI János (1828-1831) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.: : : ³ ³ ÃÄ 4-.KISMESTER János (1821-1823) ³ ³ ³ ÀÄ 5-.BÍRÓ János (1818-1822) ³ ³ ÃÄ 4-.HAJDÚ János (1830) ³ ÃÄ 3-.BÍRÓ Márton (1774-1777) ³ ÃÄ 3-.VADÁSZI Erzsébet (*/+1830) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.NAGY István (1858) ³ ³ ³ ³ ÀÄ 6-.BÍRÓ Katalin (1815-1819) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ János (1802) ³ ³ ³ ¥(1823)-RÁTZ Judit (kb.BÍRÓ János (1808-1809) ³ ³ ¥II(1813)-KERÉK DÁVID Erzsébet (kb.1785/91-1841) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ Erzsébet (1844) ³ ÃÄ 3-.BÍRÓ Zsuzsánna (1779-1835) ³ ³ ¥I(1799)-VADÁSZI István (1777-1825) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ Lajos (1836-1837) ³ ³ ÃÄ 4-.BÍRÓ Borbála (1823-1878) ³ ³ ³ ¥(1849)-SZILÁGYI József Ns (1817-1890) ³ ³ ³ ÀÄÄ (halva szül.BÍRÓ János (1833-1835) ³ ³ ÀÄ 4-.VADÁSZI István (1802-1873) ³ ³ ³ ¥(1827)-JUHÁSZ Erzsébet (1803) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.BÍRÓ Márton (1771-1772) ³ ÃÄ 3-.

NAGY László (1889) ³ ³ ³ ÃÄ 5-.V.³ ³ ³ ³ ÀÄ 7-.) .VADÁSZI Zsuzsánna (1834-1840) : : : : (folyt.

aki a gyermek születése elõtt 9 hónappal és 21 nappal meghalt».VADÁSZI József [& halva sz. ¥2 (1819): Jósvai Erzsébet.KUPECZ Márton (1743) ÃÄ 2-.1770-1824). mint Ns Farkas Éva (Bor I. fokú unokatestvérek voltak «Bor vonalon».. ××× ..KUPECZ Mihály (*/+1750) ÀÄ 2-.VADÁSZI János (1811-1814) ³ ³ ÃÄ 4-. s a harmadikkor 59 esztendõs volt. ugyanis e gyermek *1845 aug 24. oldalon... Vadászi Julianna....VADÁSZI Erzsébet (1808-1815) ³ ³ ÃÄ 4-..VADÁSZI József (1813-1815) ³ ³ ÃÄ 4-. másodfokú unokatestvérek voltak.JUHÁSZ Julianna (1777) ³ ÃÄ 3-. -. özv. Második házasságkötésekor 51.VADÁSZI József (1816-1822) ³ ³ ÃÄ 4-..-én született...KUPECZ István (1745) ÃÄ 2-...Nagy Julianna: Bor VIII.JUHÁSZ Erzsébet (1781) ³ ÀÄ 3-.iker] (*/+1823) ³ ³ ¥II(1827)-KECSKEMÉTI István. s az "apa" +1844 nov 6. (b) A.. özv.A keresztelési bejegyzésnél a lelkész is beírta: «.1745-1787) ³ ÃÄ 3-.. a bába atyának beírta Ns Teleki Mihályt. ebben a táblázatban..VADÁSZI Zsuzsánna (1819-1825) ³ ³ ÔÍ 4-. ezért fordulnak elõ kétszer.. Férje és õ tehát 6.. feleségei: ¥1 (1792): Lengyel Erzsébet (ca.KUPECZ Erzsébet (1748) ³ ¥I(1769)-JUHÁSZ János. Éva unokája) férje. ³ ³ ³ a •Í• jeleket követõen (a) ³ ³ ÃÄ 4-.VADÁSZI István (1839-1846) ³ ³ ³ ÀÄ 5-.1774-1818) ® 5 gyermek.JUHÁSZ János (*/+1784) ³ ¥II(1790)-PAP Mihály ÃÄ 2-... és ezekbõl a házasságokból nem született gyermek. (c) Kétséges..... János és Kalas Mária dédunokája ® lásd a (( 8 )) táblázatot..BÍRÓ Erzsébet (1783-1797) ³ ÃÄ 3-.VADÁSZI Mária (1836-1840) ³ ³ ³ ÃÄ 5-. mindkét házastárs leszármazási vonalán. kázsmárki (kb.. .Szabóné (ca.BÍRÓ Katalin (1783-1786) ³ ÀÄ 3-.. Juliannát vette feleségül (lásd a (( 9 )) ..... E Kecskeméti István elsõ házasságbeli fia.. (d) (1768-1831) ³ ÃÄ 3-.. s ugyanúgy Gagyi József és második felesége..JUHÁSZ János (1772-1774) ³ ÃÄ 3-.- (a) Járdánházi István és felesége Jóczik Borbála..KUPECZ Mihály (1751-1754) ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ØØØ A ÆÍ jel iker-gyermekeket jelöl.-án halt meg. aki 1884-ben Bor III. András (1812-1881) szerepel az (( 1/b )) leszármazási táblázaton.VADÁSZI Julianna (1842) ³ ³ ³ ¥(1862)-GAGYI József (1831) ³ ³ ³ ÀÄ Leszármazottaikat lásd a 3.. hogy Teleki Mihály fia-e.. (d) Kecskeméti István elõzõleg kétszer volt házas.BÍRÓ Katalin (1786-1789) ÃÄ 2-.VADÁSZI Zsuzsánna (1806-1807) ³ ³ ÃÄ 4-..VADÁSZI János (1804-1806) ³ ³ ÃÄ 4-.Ugyancsak neki volt a dédunokája (az elsõ házassága vonalán) az a Kecskeméti István (1855). : : : : ³ ³ ³ ÃÄ 5-.

.leszármazási táblázatot).

kércsi . Gibárti Bor Krisztina (Farkas Demeterné) leszármazottai (ht = házastárs) 1 – BOR Krisztina. de Illadia 5 – PALATICZY György 2 – FARKAS János 2 – FARKAS Ferenc Gibárti Bor Anna (Fancsaly Tamásné) leszármazottai 1 – BOR Anna. kércsi ht – KORLÁTH Katalin 4 – FULÓ Miklós. tarczali 4 – VERES Katalin ht – LÁNCZY Gergely 5 – LÁNCZY István 5 – LÁNCZY Gergely ht – BÉCZI Borbála 6 – LÁNCZY István(1642) 6 – LÁNCZY Zsófia ht – SZENCZI György 5 – LÁNCZY Zsófia ht – PÜSPÖKI Tamás 6 – PÜSPÖKI Tamás 6 – PÜSPÖKI Sebestyén 6 – PÜSPÖKI Zsófia ht – DOBROWSKI Mihály 7 – DOBROWSKI Ferenc 7 – DOBROWSKI Mihály 7 – DOBROWSKI Zsuzsanna 7 – DOBROWSKI Erzsébet ht – ALMÁSY György 8 – ALMÁSY Pál 5 – LÁNCZY Katalin 4 – VERES Erzsébet ht – PALATICZY János. gibárti ht – FARKAS Demeter 2 – FARKAS Jakab 3 – FARKAS Katalin ht – VERES István. gibárti ht – FANCSALY Tamás 2 – FANCSALY Margit 2 – FANCSALY Éva ht – FULÓ János. kércsi 3 – FULÓ István. kércsi ht – ZÁKÁNY Katalin 4 – László FULÓ kércsi 3 – FULÓ Miklós.

kércsi ht – BODOR Judit 5 – FULÓ Zsófia. kércsi 3 – FULÓ Katalin. kércsi ht – PELSŐCZI Miklós ht – KOÓS István 5 – FULÓ Zsuzsanna. ipolykéri 9 – LÁNCZY Róza ht – BERZENCZEI Károly 8 – LÁNCZY Mária ht – GOLDHUBER Mátyás 7 – LÁNCZY Imre ht – LYPÓCZI KECZER Anna 8 – LÁNCZY Zsuzsanna 8 – LÁNCZY Jakab ht – BAY Anna 9 – LÁNCZY János 10 – LÁNCZY Jakab ht – MÁRIÁSSI Szidónia Gibárti Bor Anna (Fancsaly Tamásné) leszármazottai (folytatás) 11 – LÁNCZY Emília ht – ELEK László 11 – LÁNCZY Béla 11 – LÁNCZY Mária ht – HEDRI József (1842) 12 – HEDRI Aladár (1871) ht – DARVAS Emma 12 – HEDRI Mária (1876) ht – DOBOZY István 12 – HEDRI Béla (1876) . kércsi ht – OLCSVÁRI Ferenc 5 – FULÓ Mária. kércsi ht – SZKÁROSI NAGY János 5 – FULÓ László. ht – HARTYÁNI Borbála 4 – FULÓ Mátyás. kércsi ht – FEKETE Péter 4 – FEKETE Mihály ht – CSEBY Erzsébet 5 – FEKETE Erzsébet ht – HANYI Péter 6 – HANYI Katalin ht – LÁNCZY István 7 – LÁNCZY István (1712) ht – MAKAI Anna 8 – LÁNCZY Mihály ht – KÉRI Anna.

kércsi Gibárti Bor Sára (Czeke Menyhértné) leszármazottai 1 – BOR Sára. ht – Sarolta 13 – HEDRI Béla 13 – HEDRI Mária 12 – HEDRI István (1881) 11 – LÁNCZY József ht – PUKY Matild 12 – LÁNCZY Etelka 12 – LÁNCZY Gizella 10 – LÁNCZY József ht – MARTINIDESZ Mária 11 – LÁNCZY Ilona (1842) ht – TOMKA Móric (1835) 12 – TOMKA József (1865) ht – BÖCK Irén 13 – TOMKA Viola (1908) 13 – TOMKA Valéria (1915) ht – KENESSEI Johanna 10 – LÁNCZY Mária 10 – LÁNCZY Amália ht – MOYS Imre(1804) 11 – MOYS Berta 11 – MOYS Jakab 11 – MOYS Imre 11 – MOYS Adalbert 11 – MOYS Dezső 11 – MOYS Maria 10 – LÁNCZY Terézia ht – FERDINANDY Bertalan (1821) 11 – FERDINANDY Jenő (1849) 11 – FERDINANDY Berta(1850) ht – ZOMBORI Teréz 8 – LÁNCZY Zsigmond 7 – LÁNCZY Klára (1724) ht – CSERGHŐ Mihály 3 – FULÓ Borbála. gibárti ht – CZEKE Menyhért 2 – CZEKE Zsuzsanna ht – FIGEDY Pál 3 – FIGEDY János 4 – FIGEDY Pál 4 – FIGEDY Zsuzsanna 3 – FIGEDY Mihály 4 – FIGEDY Katalin ht – SZUHAY István .

fáji (1828) . Jenő amerikai unokáiig vezető 16 generáció 1 – György CSEBY (1520) (1)ht – GÖNYÜI Zsófia (2)ht – MARCZINFALUSI Zsófia (3)ht – JÁRAY Margit. fáji 9 – FÁY András. fáji ht – PUKI Katalin 10 – FÁY János. fáji ht – KARSA Borbála 11 – FÁY Mihály. de Keer 2 – CSEBY Boldizsár 3 – CSEBY István 4 – CSEBY András 5 – CSEBY György ht – CZIKÓ Mária 6 – CSEBY András ht – SZŰCS/KÖRTVÉLYESI Erzse/Anna 7 – CSEBY András ht – THURÁNSZKI Júlia 8 –CSEBY Julianna ht –FÁY Pál. 3 – SZUHAY Anna ht – PETŐ István 4 – PETŐ István 4 – PETŐ Anna 3 – SZUHAY István ht – SZINYÉRY Lukács 3 – SZINYÉRY Borbála ht – GENCHI István 4 – GENCSY Orsolya ht – SELYEBI KOVÁCS András 4 – SELYEBI KOVÁCS Gábor 4 – SELYEBI KOVÁCS Boldizsár 4 – SELYEBI KOVÁCS Zsuzsanna 2 – CZEKE Klára ht – FIGEDY István ht – GATÁLYI János 3 – GATÁLYI István 4 – GATÁLYI (leány) ht – ARANYOSI András 5 – ARANYOSI András ht – RÁCZ György 2 – CZEKE István ht – SZINYÉRI Lukács A Cseby Györgytől a Fáy családon át Bor III.

Szikszó Nagyszentmiklós Tótkomlós +1921 aug 5 20 Mészáros Pál Budapest 10 Mészáros István *kb 1745 *kb 1781 1887 máj 30 Tótkomlós Budapest +1839 sep 30 Szabó Erzsébet 5 Mészáros Julianna Tótkomlós *1814 nov 31 21 Tótkomlós 1809 előtt +1886 feb 19 22 Resicabánya 11 Balás Judit Bor Dezső 1 *1888 máj 26 Budapest +1974 máj 29 Budapest 23 1: 1922 feb 22 24 Budapest 12 Varga György Tima-Horváth Margit . Szikszó Szikszó 1747 jan 25..) (1949) ht – Rosemary BROWN (n) (1949) 16 – Katrina Ann DE BOR (1984) 15 – Emeric DE BOR (1954) ht – Sara Joyce VOGEL (n) (1956) 16 – Coloman Baker DE BOR (1990) 15 – Stephan Calvin DE BOR (1956) ht – Diana FEELEY (n) (1958) 16 – Marie Ann DE BOR (1978) 16 – Leigh Ann DE BOR (1985) 15 – Christian DE BOR (1962) 16 Bor István (II.) Szikszó *1737 júl 1. Szikszó +1805 ápr 25 Fazekas Katalin 2 Bor György (IX. (1860) 13 – RÉVÉSZ Klára (n) (1900) ht – BOR Jenő II. halmaji (1895) 14 – Jenő III.) ? *1720 *1799 júl 20 17 + ? Szikszó 1793 jan 25 Szikszó +? 18 Göntzi Sámuel ? 9 Göntzi Zsuzsanna *kb 1730 *1762 sep 12 +1782 már. ht – SÁRKÖZI Judit (1836) 12 – FÁY Klára. DE BOR (1928) ht – Sally Marie YOUNG (n) (1930) 15 – Edward DE BOR (adopt. fáji (1873) ht – RÉVÉSZ Kálmán Rev. Szikszó Szikszó 1755 jan 15.) *kb 1718 *1768 jan 12 +1776 már 8. Szikszó *1841 ápr 11 1840 jún 27 19 +1797 júl 1. Szikszó +1831 után Tsoma Erzsébet 4 Bor István (VII.) 8 Bor István (VI.

(1898-1931) 2: 1932 feb 16 Budapest 6 Varga István Bertók Fanni *kb 1812 25 (1897-1982) Zombor (?) +1877 dec 12 26 ?? 13 László Klára *? Zombor (?) 3 Varga Ágnes *1850 már 26 1848 jan 22 27 Zombor Zombor +1922 jan 18 28 Budapest 14 Csapánda István 7 Csapánda Mária *1820 jan 10 29 Zombor +1865 máj 14 30 Zombor 15 László Borbála Jelmagyarázat: *? Zombor (?) * születés + halálozás házasság 31 .

Szikszó +1871 dec 25 Csontos Katalin 6 K.vadász Alsóvadász 1835 feb 11. Szikszó Szikszó 1782 jan 30. A.) *1809 jan 19 +1846 sep 9. Aszaló A. Szikszó Bor István (XVI. Szikszó *1832 aug 5 17 +1827 okt 2. Aszaló *1844 feb 14 25 +1821 feb 27. Aszaló Megj. A.Nagy Károly Szikszó *kb 1760/65.) 8 Bor István (VIII. Szikszó +? 26 Botos István 13 Botos Zsuzsánna *kb 1777 *1807 dec 15 +? Szikszó 1807 jan 13. Szikszó *1790 már 14 +1831 júl 27. Szikszó +1871 dec 1 Béki Zsuzsánna 3 K. Aszaló *1808 júl 17 +1844 már 7. Szikszó Szikszó 1832 jan 17. Ohio.vadász *1809 ápr 11 +1818 máj 8. A. Szikszó +1848 már 8 Palotás Katalin 4 Bor István (X.vadász Szikszó +1842 már 7 Major Zsuzsánna +1968 feb 23 Alsóvadász *1785 dec 1.Nagy Pál Stefko Ilona Anna 12 K.: nála volt a címeres. Kiskinyizs *1869 ápr 24 1867 feb 7 27 + ? Szikszó Szikszó +1948 28 Jótzik Pál (I.) 1895-ben felkutatta Szikszó *kb 1766/76.Nagy Zsuzsanna Szikszó *kb 1785. Kázsmárk + halálozás +1894 feb 1 Nagy Klára házasság Szikszó *kb 1786. Aszaló *1863 aug 20 19 + ? Szikszó 1855 már 14 +1942 Szikszó 20 Vétsei János Szikszó 10 Vétsei György *1769 máj 7. A.) * 1763 júl 24. A. Szikszó Szikszó 1799 júl 17. A.vadász 1 *1898 máj 26 Alsóvadász 1804 jan 8. USA 23 +1821 feb 9.vadász: Alsóvadász 31 +? . Aszaló kb 1780/84 levél. A.vadász Niles. Szikszó Szikszó 1785 feb 7.) *1760 aug 3. Szikszó *1836 máj 8 21 +1835 máj 3.) Szikszó 14 Jótzik Pál (II. Szikszó Szikszó 1830 már 22 Szikszó +1911 feb 21 18 Vita János Szikszó 9 Vita Mária *kb 1764.) Szikszó *1777 máj 3. amikor azt Csoma +1855 feb 10 Lovász Kata 2 Bor István (XII.Nagy Gergely *1759 aug 19.vadász Szikszó +1841 már 12 Tanda Sára 5 Vécsei Borbála Alsóvadász *1784 már 14. A. A.vadász +1904 júl 14 22 Pap Sámuel Szikszó 11 Pap Julianna *1787 nov 25.vadász 1888 jan 30 Alsóvadász 1804 jan 13. 16 Bor Mihály (II. Szikszó *1844 aug 17 29 +1835 feb 27. Kázsmárk *1807 okt 8 +? * születés Kázsmárk 1806 feb 23. Szikszó *1792 dec 9 +1810 jan 28. Szikszó Szikszó 1833 feb 8 Szikszó +? 30 Apostol István Jelmagyarázat: 15 Apostol Klára *1764 nov 26.vadász kb 1920/23 24 K. Szikszó *1808 júl 13 +1818 jún 23. Szikszó +1855 júl 22 Bende Éva 7 Jótzik Klára Szikszó *1766 feb 7.

Tomor *1828 feb 22 +1868 02 10. 16 Bor Péter (III.) 8 Bor Áron (I. Sally Marie *1826 jan 14 +1835.) Hajdúszoboszló (Eugene de Bor) +? Németh Klára *1928 jún 23 ? Miskolc 23 :1952 nov 28 24 Révész Pál házastárs: 12 Révész Imre *1796.) Kötegyán *1796 júl 24. Zsujta Abaújdevecser 1826 ápr 12. Felsődobsza *1873 feb 7 29 +1861 sep 7. NJ USA +1881 feb 13 Beke Sára 6 Révész Kálmán Debrecen *? *1860 aug 11 25 +1869 Debrecen 1856 máj 24.) lelkész *1797 feb 22. Szikszó *1870 sep 11 17 +1860 feb 15.harsány Tenke (Bihar vm) 1820 feb 4. +1931 dec 4 26 Vecsey József Miskolc 13 Vecsey Johanna *1836 ápr 9 Debrecen +? Árvai Zsuzsanna 3 Révész Klára Kassa *1900 már 23 27 Kassa 1895 jún 4 +1994 júl 7 Abaújdevecser 28 Fáy János Brunswick. Jelmagyarázat: Abaújdevecser 1857 jan 21. Tomor +1950 okt 21 30 Sárközi Mihály * születés Miskolc 15 Sárközi Judit + halálozás *1836 jan 7 házasság Tiszafüred Hajdúszob: Hajdúszoboszló +1874 jan 20 Bernát Johanna . Kn. USA 14 Fáy Mihály *1800 jún 22. Zsujta +1894 aug 25 Karsa Borbála 7 Fáy Klára Abaújdevecser *1806 sep 9.) ? *1895 sep 8 1893 aug 11 19 Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló +1979 nov 30 20 Rácz János Washington DC.harsány Vadász (Bihar vm) 1854 nov 26 Sarkad +1943 okt 7 18 Osváth Imre Hajdúszoboszló 9 Osváth Lujza Amália *1837 nov 6 Kötegyán +1878 (feltehetően) Fónyad Erzsébet 2 Bor Jenő (II. Abaújdev. Debrec. Kiskunhalas Young. Kn. Nagykálló *1930 jan 13 Újfehértó Roselle. Szikszó +1885 jan 30 Lengyel Mária 4 Bor János (XIV. 10 Rácz Gábor USA *1846 már 20 1926 júl 30 Hajdúszoboszló Miskolc +1920 aug 20 Király Sára 5 sarudi Rácz Ilona Hajdúszoboszló *1873 feb 11 21 Hajdúszoboszló 1868 nov 18 Hajdúsz. +1940 feb 27 22 Tőkés Bernát Hajdúszoboszló 11 Tőkés Krisztina *1841 júl 2 1 Bor Jenő (III. Szikszó *1828 már 23 +1868 jún 14.

harsány: Körösnagyharsány 31 .Abaújdev: Abaújdevecser Abaújdevecser Kn.

.2001 1.márc. *1729. *Sarkad Lajos (III.) 5 6 †1932. *1952. †Kötegyán Lengyel Mária 1854.10.8.1832/37 *Váradolaszi I.25.30.júl. lelkész) †1885.19. *1864.20. *Szikszó János (I.28.20.) 11 2 †1726. *Veszprém György (XI. *Petrosani (R) Julius 2 9 Popa.10. München (D) Molnár István (2000) Alexandra *1991. *Körösnagyharsány Sámuel (II.19. halálozás halálozási hely anyja Tábl.dec. *Tenke (Bihar) Péter (III. †Sarkad(?) Osváth Lujza nőtlen Áron III.31. Károly 10 5 ? Mille Zsuzsanna 1: 1853. *1909.23.) 1 8 Szabó Mária 1995.9. Sarkad Osváth Lujza Áron II. *1993.) 1 8 Vasziszta Emma 1982. †Szikszó ? vagy jún.márc.júl.) 5 7 †1903. *kb.. *1724.aug..25. Budapest Borsos Emőke Ágnes I.5. *Budapest Dezső (II.jan.26.jún.márc.máj.) 6 6 †1864.nov. *Szikszó János (I. Budapest Kurucz Tünde Attila II.júl.júl.. Gen.nov.jan.júl. házasság házassági hely házastársa Ádám *1965.szept. *1828. *1902. Anyakönyvi adatok: 1724 . Anna II..júl.) 11 2 nincs róla későbbi adat Armand *1925. *Nagyvárad? Imre (V. *Budapest Attila (I. Berekböszörmény Vígh Jolán (*1920) Attila I.21. Körösszegapáti Eszenyi Veronika 2: 1937.) 2001. Rozália Áron I.29. Rokonságunk «BOR» családnevű tagjai * születés születési hely apja Név sorsz.) 5 5 (rektor. *Sarkad Áron (I.20.) 6 7 †1982 † Körösnagyharsány Barabás Róza 1: 1933.jan.máj.) 6/b 10 Kurucz Tünde . † Körösnagyharsány Rózsa Zsuzsanna Áron IV. *1964.2.22. Budapest Takács Zsuzsa (elv. Biharnagybajom Bonyhai József Ágnes II. *1858. Anca Marg. †Sarkad Csiha Erzsébet Áron V.28. Biharnagybajom Szél Sándor 2: 1859.) 6/b 9 Kis Klára 1989.3.jún.szept. *Budapest Dezső (III.8.nov. Anna I. *Körösnagyharsány Péter (VIII.) 7 8 Tirschel Julianna ? .

A.jún.7.4. *Pittsburgh.) 5 9 [De Bor] Young Sally Marie (Imre X.Meade.S. (PA) Jenő (III.) 1 6 †1974. Washington.aug. DC Vogel Sara Joyce Ernő I.szept. *KörösnagyharsányB Péter (IX.12.) adoptált fia. Budapest Bertók Fanni Dezső II.) 6 8 Vígh Jolán 6/b Körösnagyharsány Szabó Mária Ernő III.A. *Washington.23. *1793.1847/48 *Nagyszentmiklós István (VII.3.) Vogel. Budapest (elv. Budapest Tima-Horváth Margit 2:1932.12.9. *1930. Rosemary Elena (Lili) *1924.A.12.) 5 9 [De Bor] (U. Nagylak Leginszky Zsuzsanna Bernadett *1990. *1932. *kb.máj. DC Jenő (III.3.15. *1888.) (Jenő feleségének első házasságából) Young Sally Marie Bethesda Brown. †Budapest Varga Ágnes 1:1922.jún.júl. *Ft.aug. udapest Balogh Róza 6/b †1993 †Budapest Kis Klára (1933-85) Dezső III.24.júl. (MD) Jenő (III.okt. *Silver Spring Emeric [De Bor] 5 10 [De Bor] (MD.) 2 7 †1991.) 6 8 Balogh Róza 6/b Bittó Erna Ernő II.29.5.26. †Nagylak Mészáros Julianna 1879. *Körösnagyharsány Péter (IX.jan.febr. (Az 1.15. *1934.máj. Sara Joyce Dezső I.24.) 6 8 1957.) Young Sally Maria Coloman *1990. halálozás halálozási hely anyja Tábl.) Schneider Jolán Dr. Budapest 72) Baumgartner Ilona 3:1977.) 3 5 †1889. Edward *1949.márc.) 6/b 9 Bittó Erna . *1965.aug. *Körösnagyharsány? Ernő (I. *Budapest György (IX.febr.25.jan.máj.16. †Bukarest Hoffmann Julianna Bukarest(?) Costoli Constantin Emeric *1954.márc. házasság házassági hely házastársa Benjámin I.S. Budapest Szabó Mária (1935- 2:1973.máj.S.16. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.) 1984.) 1 7 Bertók Fanni 1:1959. Gen. *Budapest Dezső (I. 5 9 [De Bor] (U.) 10 4 1847-ben még élt ? Horog Rebeka Benjámin II.29.) 6/b 10 Kurucz Tünde Christian *1962. *Körösnagyharsány Áron (V. *? Jenő (I. U. *Budapest Attila (I. *1938. *Okány István (V.jan.

11.28. *1817.30.15.13. *Szikszó György (I. *1757.jún. *Szikszó István (II.szept. Szikszó Geszti István Erzsébet II.19. *1816.10.ápr.) 12 5 †1848. * ? Lajos (II. *1892.26.) 7 7 †1955. *1868. *1752.) 9 4 †1864. †Szikszó Bor (IX.jún.) 12 4 †1812. *Szikszó János (II.5. *1777. *Sarkad Áron (I.) 11 2 †1786. †Megyaszó Palotás Katalin 1822.) 12 4 †1847.febr. *1901.) Erzsébet XVI.ápr.21. *Szikszó János (VII.15. †Szikszó Bodnár Sára 1842.nov.5.jún.7.5. †Mezőbaj Kis Zsuzsánna Zágonyi Gábor Erzsébet XV.júl.aug. *1754.nov. Szikszó Jets János Erzsébet VII. *Szikszó Mihály (II.3.márc. házasság házassági hely házastársa Erzsébet I.5. Gen. †Szikszó Tsoma Erzsébet Erzsébet VI.szept.23. †Szikszó Szaniszló Ilona Erzsébet V.ápr.23. *Sarkad Lajos (III. *1862.18. †Szikszó Szaniszló Ilona Erzsébet IV.ápr.12.20.) 11 3 †1754.) 12 2 † ? ? Miskolczi Judit ? ? ? Erzsébet III.febr. †Szikszó Kováts Erzsébet 1796.jan.6.) 8 5 †1848.) 5 6 †1895.máj.febr.dec.) 11 3 †1753.9. *Szikszó János (XI. *Szikszó [házasságon kívül] 12/c 4 †1820. *Szikszó György (III. *Szikszó János (VIII. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.1709/1711 *Szikszó(?) János (I. halálozás halálozási hely anyja Tábl. Kötegyán Ferenczi József Erzsébet XIV. *Szikszó János (II. *Csermő (?) Péter (VII. †Szikszó ? 1729.febr. (Az 1. *1809.) 5 7 †1982. *Szikszó János (VII.márc.23.9.) 7 6 †1944.máj. Szikszó Mészáros György Erzsébet X. †Szikszó Bodnár Sára Erzsébet IX.) 1 3 †1757. *kb. *1748.máj.márc.nov. †Szikszó Kalas Mária 1841.10. †Kötegyán Osváth Lujza 1884.nov.9.nov. †Gyula Csiha Erzsébet ? ? Pákh Károly .máj.19.) Zsuzsanna Erzsébet XII.17. Semsey Veronka ? Bodnár Nándor (elv. *1844. Szikszó Vereb Péter Erzsébet VIII.jún.3. †Szikszó Balog Erzsébet Erzsébet XIII. *1820. Szikszó Nagy István Erzsébet XI.máj. *1801.) 12 3 †1805.9.febr.

halálozás halálozási hely anyja Tábl.febr. *Okány István (V.14.1952 †Nagyvárad Leginszky Zsuzsanna Nagyvárad? Daubner Gyula Eugene [De Bor] lásd: Jenő III.22.1935/45 Imre (VII.dec.ápr. Gen.22.19.) 6 8 Vígh Jolán 6/b 1: ? Körösnagyharsány Bittó Zoltán (elv.okt. *1751.okt. *1957. *1805.febr. *Szikszó István (III. *1944 Gyula (III. † Körösnagyharsány Balogh Ágnes 1930.8.ápr.febr. *Szikszó János (VIII. †Budapest Németh Erzsébet Etelka *1880. *1946.13. *1827. *1834. *1982. †Szikszó Palotás Katalin Ferenc II.) 12 4 †1828.jún.dec.24.) 4 8 Nagy Erzsébet ? Mészáros László Erzsébet XX.) 1 3 †1799.2. *1946.) 2: ? Szeghalom Kerék Gyula Ferenc I.24. Körösnagyharsány Nagy Géza Erzsébet XVIII. *Gyula Imre (VIII. *1790.júl. *kb.máj. †Szikszó Kalas Mária Ferenc III.febr.) 10 4 ? ? Horog Rebeka . †Szikszó Kalas Mária Gábor I. *1797.dec. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz. Szikszó Jótzik István Éva II.29.ápr. Sajóvámos Lakatos Pál (özv.ápr.júl.) 3 6 †kb.9.) 8 5 †1835.1933/43 ? Mihály (VII. *1831.febr.dec.21. *Szikszó János (VIII. †Szikszó Bodnár Sára Éva V.) Éva IV.) 9 4 †1819. *Szeged Gábor (I.) 4 8 Nagy Lídia Erzsébet XXI.) 4 7 †1980. *Szikszó János (VII. *Szikszó György (III. *Szikszó István (II. *Nagylak Benjámin (II. (Az 1.máj. házasság házassági hely házastársa Erzsébet XVII.15.) 12/c 3 † ? ? Kováts Erzsébet 1818.22. *1908. Gyula Tar Katalin Gábor II.szept.24.10. *Budapest Géza (II.16.1.9.1. *Körösnagyharsány Áron (V. †Szikszó Muhi Éva Éva III.jan.) 5 4 †1790.7.máj.29. *kb.5.) 8 5 †1832. †Szikszó Tsoma Erzsébet 1:1774.4.júl.márc. 5 8 Éva I.) 6 10 Tar Katalin Gedeon *1799.) 6 9 Szűcs Ilona 1979. *Szikszó Mihály (II.) 10 8 (-Zsuzsanna) †1961.) 4 8 ? Erzsébet XIX. Szikszó Farkas Miklós 2:1793. *Körösnagyharsány Imre (III.7.

márc.6.máj. *Tamásda Károly (II.1. *Szikszó Mihály (II. †Szikszó Hajdú Erzsébet György IX.jún.nov.júl. *Szikszó György (III.9. †Nagyszalonta Papp Eszter Bondár Zsuzsanna Géza II.) 1 7 (Dr.5. *1783.10. halálozás halálozási hely anyja Tábl. Gen. N.márc.márc.7.13.júl.10.aug.9. *1749.) 2:1973.márc. *Szikszó Mihály (V.jan.) 8 5 †1852. *1903.ápr.) 10 5 †1849. †Szikszó Hajdú Erzsébet György VIII. *1924.szept.Szamosi Istvánné) György II.) 1 5 †1921.7.aug.24.nov.) 8 5 †1830.) 12 3 †1788.2.3.25.) 12 3 †1789. Budapest Vasziszta Emma (elv. *1827.14. †Szikszó Vécsei Borbála György XI.24.9. St. *1830. †Szikszó Kováts Erzsébet György V. †Szikszó Miskolczi Judit 1774.máj. *1789. *Tamásda Géza (I.júl. Apatin Fontányi Róza 2:1887. *Szikszó György (III.nov.Gallen (Svájc) Schustler Zsuzsánna . *kb.? †Szikszó Miskolczi Judit György III.) Tima-Horváth Margit 1:1950.ápr.jan.) 10 6 †1944. *Biharnagybajom Károly (I.15.4/5.3. *1814. †Szikszó Kováts Erzsébet György VI. *1841. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz. *Szikszó István (X.jan.3.) György I. 2: 1742.) 9 6 †1858. Szikszó Kováts Erzsébet György VII. *Szikszó(?) István <a bíró> 12 1 †1775.11.10.) 12 2 †1809.júl. †Szikszó Palotás Katalin 1840.nov.júl.20. *Szikszó György (I.27. (Az 1.) 9 4 †1887.5. †Budapest Mészáros Julianna 1:1867.febr.ápr.) 12 2 †1744. házasság házassági hely házastársa Gejza *1847.14.nov. Szikszó Kováts Erzsébet György IV.29. *1878. *Nagyszentmiklós István (VII.) 1 8 Szabó Mária 1987. † Biharnagybajom Mille Zsuzsanna Géza I.7. *1963. †Budapest Bondár Zsuzsánna 1 Németh Erzsébet 2 Vargha Ilona Géza III. †Szikszó Filep Szűcs Zsuzsánna 1: ? ? N.30. Szikszó Miskolczi Judit (özv.27.aug.máj.15.máj.febr.1701. *Szikszó Mihály (V.) 10 7 †1974. Budapest Varga Ágnes György X.márc.szept.ápr. Budapest Kása Karolina (elv. *1858. *1744. *Budapest Dezső (I.21.nov. *Budapest Dezső (III. *Szikszó György (I.

házasság házassági hely házastársa Györgyi *1955. ? Csillik Ferdinand Ilonka II.27.aug.) 4 8 †1966.23.jún. †Körösnagyharsány Rózsa Zsuzsanna . *Monarch (PA) István (XVI. Dietikon (Svájc) Falcone Luigi Gyula I. *1905. *Körösnagyharsány Imre (III. *1881.S. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz. Gen. *Zombor György (IX.) 6 6 †1870.8. †? Nagy Lídia ? ? Gyula V. *? Imre (III.jún.) 6 9 Szűcs Ilona 1974. †? Balogh Ágnes ? ? Nagy Lídia Gyula IV.) 10 6 †1868.ápr.) 5 5 †1932. † Biharnagybajom Tomovics Amália Ida II. Samuel Ida I.ápr.máj.) 4 7 †1966. *Biharnagybajom Károly (II. *1933.nov. *1907.febr.13. Debrecen Fodor Tamás Ilonka I.febr.okt. †Békéscsaba Csiha Erzsébet ? ? Bató Flórián Ilona IV.júl. †Steierlak Gartner Lujza kb. *Hajdúszoboszló János (XIV.okt. †Arad Osváth Lujza (nőtlen) Imre II.2. *Gyula Imre (VIII.17.16.1920. †Resica(?) Gartner Lujza ? Seyfried Theodor Ildikó Gyöngyi *1952.dec.30.nov.23. halálozás halálozási hely anyja Tábl. ? Gyula (IV.21.19. †Budapest Fontányi Róza Gyula II.) 4 9 Helen *1924. *1868.1930/40. *Körösnagyharsány Sámuel (II.márc. *kb.) 1 8 Vasziszta Emma 1980.márc.) 1 6 †1880. *1895. *1896.A. *? Gyula (III.14. *Veszprém György (XI.) 2 6 †1905. *1900.) 5 7 †1979. *Sarkad Áron (I.1.20.) Stefko Ilona ? Brutz.máj. *1865. * Sarkad Lajos (III. *1962.25.6.10. † Körösnagyharsány Balogh Ágnes Gyula III. † ? Rácz Ilona Fehér János (református lelkész) Ilona III. *1857. *Resicabánya Károly (III.19. *1878. *? Imre (VII.) 4 8 Nagy Erzsébet Imre I.) 5 7 †1984. *Resica Károly (III.) 4 7 †1895.27.) 2 6 †1962.2.) 9 8 (U.jan.okt.jún. (Az 1.máj.18.16.febr.

(özv.3. *1898.? †Nagyvárad Semsey Veronka ? ? Tirschel Juliánna Imre VI. †Budapest Papp Antal Irma II. *1877.okt. 1747.dec.) 1 6 (Krassó-Szörény m. *1868.1934/44. *Körösnagyharsány Bor Rebeka 4 6 †1926. †Körösnagyharsány Barabás Róza 1922.Máté Lajosné) [házasságon kívül] 1893.N.ápr. *Nagylak Benjámin (II. †Körösnagyharsány Rózsa Zsuzsanna Imre V. †Szikszó N. *Szikszó István (I.jan.) 6 8 Vass Mária 1949. †Szikszó Filep Szűcs Zsuzsánna ? ? N.) 4 7 Balogh Ágnes Nagy Erzsébet Imre VIII.jan.) 4 8 Nagy Lídia Erdei Gyula István I. N. *Körösnagyharsány Imre (VI.20. 1911 † ? Leginszky Zsuzsanna Irma III. *kb.27. Gen.1718.okt. *kb.26.11.25. *Szikszó István <a bíró> 1 1 †1761.) 1 2 †1776. *1925.) Fontányi Róza †1960. Körösnagyharsány Szűcs Ilona Imre IX. István II.27. *? Gyula (III.) 3 6 †kb.márc.13.) 6 6 †1874.febr. Imre (III.1906/10.) 4 8 Nagy Erzsébet Imre X. lásd: Emeric [De Bor] 5 9 Irma I.márc. halálozás halálozási hely anyja Tábl.máj. *1929. *1887. *Körösnagyharsány Sámuel (II.22.) 6 7 †1971.1683.jan. *1923.8. Körösnagyharsány Balogh Ágnes Imre IV.13.28. Körösnagyharsány Nagy Sándor Irma IV. *kb. *Domásnia György (IX.) 7 7 †1940.máj. *Körösszakál Imre (VI.4. *1872. *Körösnagyharsány Péter (VIII. *1891 vagy 92.júl.16. (Az 1. Körösszakál Vass Mária Imre VII. *? Lajos (II. ? Imre (VII. házasság házassági hely házastársa Imre III.máj. Szikszó Tsoma Erzsébet (Szarka János özvegye) . anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.19.ápr.) 6 8 Vass Mária 1948.szep. *kb.14.

házasság házassági hely házastársa István III. *Szikszó Mihály (II.szept. *Nagylak Benjámin (II.aug.5.márc.17.) 5 3 †1801.febr.14.) 1 3 †1756. †Szikszó Vita Mária 1855. *1855.13. *Sarkad Áron (I. †Szikszó Vécsei Borbála 1888.16. †Szikszó Kováts Anna 1:1776.) 1 6 †1946. †Budapest Fontányi Róza ? ? Filiette Lujza István XV.szept.) 9 4 †1848. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.febr. Nagylak Horch Anna (elv. *1832. esperes †1838. *Szikszó János (VIII.25.20. *1863.20. †Szikszó Palotás Katalin 1830.aug. †Nagylak Leginszky Zsuzsanna 1 A házasságkötéskor Mészáros Annaként szerepel (Mészáros János leánya).22.) 9 6 †1942.júl.2.júl.Nagy Zsuzsanna István XIII.márc. *1799.szept.23.10. Szikszó K.márc.febr. †Szikszó Tsoma Erzsébet István V.jan.1.) 3 6 †1886.aug. Szikszó Vécsei Borbála István XI.21.18. *1768.jún. míg a halálozásakor (†1783.júl. Szikszó Muhi Éva István IV.nov.30. †Nagyvárad Szabó alias Füleki Tsúts Sára 1790. *Szikszó Mihály (I.) Mező Anna néven jegyezték be.30.) 1 4 †1886 előtt † ? Göntzi Zsuzsanna 1:1824.szept. Okány Horog Rebeka István VI.22.máj. Szikszó Göntzi Zsuzsanna 2: ?? ?? Kováts Mária (†1831) István VII.) 8 5 (rokkant honvéd) †1867. Gen.jan. *1755. Szikszó Vita Mária István IX.) 1 3 † ? † ? Tsoma Erzsébet 1:1793.aug. *Szikszó István (X. halálozás halálozási hely anyja Tábl. *1808. Szikszó Mészáros/Mező1Anna 2:1784.) 7 6 †1880/84 körül †Csermő? Kis Zsuzsanna István XIV.) 2:1840.27. † ? Osváth Lujza István XII. Tótkomlós Mészáros Julianna István VIII.okt.dec. (Az 1.) 9 5 †1911.8. *Szikszó István (VI.25. *1761.22. *Szikszó István (VIII. †Mezőnagymihály Kalas Mária István X.) 10 3 ref.3. .12.aug. *1882.12.jan.21.jan. *Szikszó Péter (I. *Szikszó István (II.) 5 6 †1892.2.20.29. *1870. *Orsova György (IX. *1864/67 körül *Csermő? Péter (VII. *Szikszó István (II.aug.23.júl. *1826.jan. *1756.

26. *Szikszó János (VII.15. *kb.24.3.febr. *1739. *Szikszó István <a bíró> 11 1 †1739.3.7.) 10 3 †1781.Jenő szerepelt] ? ? Dane Mária János I. *Szikszó János (II.26.1685/88.) 12 3 †1832. *Szikszó Mihály (I. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.jan.febr.1914-ben. *1790. *Szikszó Péter (I. †Szikszó Bodnár Sára4 2 Az utolsó Szikszón született Bor. Kivándorolt Amerikába kb.okt.márc.Nagy Zsuzsanna 1923.jan.25. Szikszó Kalas Mária 2:1838. *otînga (Románia) Jenő (I.10. *Szikszó György (III.18. Gen.ápr. lásd: Stephan Calvin [De Bor] 5 9 Iuliu Carol *1927. de ez bizonyíthatóan elírás.31. 4 Az anyakönyvben Kerekes Sára szerepel anyaként.aug. hogy elírás. †Szikszó ? 1751.) 9 7 †1968.máj.) 12 4 †1811.dec. †Zsadány Horog Rebeka János X. †Niles. Ohio USA) K.7. lehetséges. *Szikszó János (I.4.12. †Szikszó Kováts Erzsébet 1808.jan.máj. (Az 1. *1795.23. házasság házassági hely házastársa István XVI. *Szikszó András3 ? ? † ? † ? ? János IV.) 11 2 †1775.7.) 11 3 †1767.szept. .szept.9. †Szikszó Kováts Anna János VI. †Szikszó Aranyosi Mária 1:1817. *Szikszó2 István (XII.jún. †Szikszó Szabó alias Fileki Tsúts Sára János VII. *Okány István (V. s nem tudjuk beilleszteni a családfába.máj. *1768. *1727. Mivel a nagy pestisjárvány idejéről van szó. Szikszó Bodnár Sára János VIII. ? Stefko Ilona Anna István XVII.27. halálozás halálozási hely anyja Tábl.1.aug. †Szikszó Szaniszló Ilona János V.aug. *1774.) 8 4 †1844.szept.20.máj.okt. *1786.) 8 3 †1769. †Szikszó Filep Szűcs Zsuzsánna ? János II. *1811.okt.ápr. *1766.márc.16.) 2 7 [régebben mint Hoffmann Julianna III.máj. Szikszó Hatvani Zsuzsanna János IX. Szikszó Szaniszló Ilona János III.jún.17.23.) 10 4 †1813.21. 3 Ez a Bor András ebben az egy esetben fordul elő az anyakönyvekben. *Szikszó Mihály (II. *1898.

*Körösnagyharsány Péter (VIII.) 12 4 †1864. *1891. *1814. *1898.25.3. *Vadász(Bihar) Áron (I.nov.19.jan. *1907. †Washington. Jolán V.aug.ápr.nov.szept.szept. Gen.30. †Szikszó Hajdú Erzsébet János XIII.) 4 8 N.márc.júl. *Szikszó Mihály (V.29. †Szikszó Bodnár Sára 1:1840. (özv. †Doiceti (R) Gartner Lujza 1:1922. ? ? Bernát László Jolán VI. †Körösnagyharsány Barabás Róza Jolán II. Dr.5.14.30. Szikszó Farkas Zsuzsanna.júl. Szikszó Balog Erzsébet 2:1862. *Szikszó János (VII.28.) 5 7 †1987.) 5 6 †1943. *Miskolc Jenő (II.nov. *Szikszó István (VIII.) 9 5 †1845.2. U.okt.27.N. halálozás halálozási hely anyja Tábl. Ft.) 8 5 †1824. *1898.1920/30) *? Lajos (IV.) 6 8 Vass Mária kb. *1870.okt.S.10. †? Semsey Veronka ? ? Hartmann Ferenc Jolán IV.márc. Körösnagyharsány Szűcs Imre .7. *1928.11.1992 †? Eszenyi Veronika 6/b Jolán I.23. (D. *? Lajos (II.27. †Körösnagyharsány Balogh Ágnes ? ? Cseke Zsigmond Jolán III.) 4 7 †1946. *1893.júl. †Hajdúszoboszló Osváth Lujza 1893.8.C) Rácz Ilona 1926.Nagy Sándorné) János XII. *1823.) 2 6 †1977.29.)] *1945.26. *Hajdúszoboszló János (XIV.) 7 7 †1946.okt.jún. †Szikszó Vita Mária János XIV. *Hajdúszoboszló János (XIV. Hajdúszoboszló sarudi Rácz Ilona [János (XV. *(kb. Sally Marie (KY.aug.Breckenridge Young.szept.) Jenő IV.) *Körösnagyharsány Imre (VI.A.) 6 8 †kb. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz. *Körösnagyharsány Áron (V. *1934. Miskolc Révész Klára (1994) Jenő III.aug. *Resicabánya Károly (III. *Nagyvárad? Bor Armand adoptált 7 9 fia Jenő I.K. *1929.2.1949.) 5 8 [Eugene De Bor] Révész Klára 1952.dec. *Körösnagyharsány Imre (III.júl. házasság házassági hely házastársa János XI.7.6.31.) 6 7 †1891. ? Hoffmann Julianna 2: ? ? Stencz Emília Jenő II. *1836.máj.ápr.(kb. *1895.) 5 7 †1979.29. †Budapest Rácz Ilona ? ? Simon Árpád. (Az 1.márc.

3. *1828. (Az 1. †Szikszó Kalas Mária ? ? Kállai István Julianna I.szept.) 1 3 †1788. Szikszó Farkas József Julianna II.18. *Szikszó István (I.) 5 6 †1878. †Szikszó Balog Erzsébet 1861.24.27. *1762.nov.Nagy Zsuzsanna 1910. *Kötegyán Áron (I.szept. *Szikszó István (II. N. *Körösnagyharsány Péter (IX. *1866.) 6 8 Balogh Róza 6/b 1963.júl. *Szikszó János (VIII. †Kötegyán Osváth Lujza Julianna VI *1890.13. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.13.ápr.) 1 2 † ? ? 1732. *1878. *Szikszó János (XI. †Szikszó K. *Szikszó István (X.máj.máj.) 9 7 †1973. *Sarkad Áron (I.21. *1797.16.11.16. Szikszó Kecskeméti István Julianna IV.márc. *Okány István (V. *Szikszó István (III.) 4 8 N.) 8 5 †1903.aug. *1791. *1776.11. †Szikszó Muhi Éva József III.márc.12. *1860. †Sarkad Osváth Lujza Julianna V. Évának a nevét írták be. *1842.ápr.febr. Szikszó Szűcs Imre Judit III.9. Szikszó Erdélyi János Judit II.febr.) 5 8 †1866. 5 Halálozásakor elírásként a nővérének.jún.1932/42 *? Mihály (VII.30.13.) 8 5 †1899. Jolán VIII.31. házasság házassági hely házastársa Jolán VII. *1944.márc.) 12 5 †1887. *kb. *kb.) 4 8 N.18.nov. †Szikszó Kalas Mária 1843.máj.) 10 4 1822-ben még élt †(Erdély ?) Horog Rebeka ? Judit I. †Szikszó Kováts Erzsébet József II.jan.febr.7.12.) 12 3 †1776.5 †Szikszó Tsoma Erzsébet 1782.1935/45 *? Mihály (VII.ápr.okt. †Szikszó Vécsey Borbála 1884. *Szikszó György (III.júl. Körösnagyharsány Zsíros Sándor József I.4.9.5.febr.11.jún. halálozás halálozási hely anyja Tábl.máj.12. Szikszó Víg György (Kistokaj) Julianna III.júl. .) 5 4 †1794.1710/14. *Szikszó János (VIII.N. *Szikszó István (XII. Gen. *kb.28. Szikszó Kovács Lajos Julianna VII.) 9 6 †1933.23. *1822.

Szikszó Filep István Katalin V.?) 11 2 †1754. *Szikszó István (III.júl.okt. .máj. házasság házassági hely házastársa Juliane VIII.jan.1972 ? Captilin Dan A. †Szikszó ? Katalin III. *Zsadány István (V. *kb.) 10 5 † ? † ? Mille Zsuzsanna 1: ? ? ? 2: 1867.) 4 9 N.) 10 4 †1869.júl.aug.23.dec.dec.28.dec.nov.dec.febr.N. . *kb.12. (elv. *1829. *1954.12.) 11 3 †1795. Szikszó Kupetz István Katalin II.júl. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.ápr. *1804..máj.júl. †Szikszó Muhi Éva 6 Második házassági bejegyzésénél mint özvegy szerepel. *Szikszó György (I.22.Carmen Cristina 2:1989. †Szikszó Szaniszló Ilona 1777.8. *1794. halálozás halálozási hely anyja Tábl.júl. *1876.30.30.jan.jún. †Alsóvadász ? 1738.) 5 3 † ? † Kováts Anna Katalin IV. *Petrosani (R) Iuliu Carol 2 8 Dane Mária 1:1978. *1735.15. *Nagyszentmiklós István (VII. †Vadász (Bihar) Osváth Lujza Kálmán II. *Szikszó János (I. *kb.25.13.29. *Petrosani(R) Iuliu Carol 2 8 Dane Mária kb.9.7.5. Biharnagybajom Tomovics Amália 3: 1870. lásd: Coloman [De Bor] Károly I.) 12 2 †1739. *Nagyvárad Károly (I. Debrecen Pap Eszter Károly III *1844.1715/20. Gen.8. †Miskolc Langhardt Mária (nőtlen) Katalin I. *1864.aug.8.7. *Szikszó Mihály (I.1963/65 *? Gyula (IV. *Sarkad Áron (I.) 2 6 honvéd őrnagy †1944.okt.) 2 5 †1920. (Az 1. (elv. †Stájerlak Mészáros Julianna ? ? Langhardt Mária ? ? Gartner Lujza Károly IV.júl.) Popa Anca Margareta Kálmán I.) 5 4 †1794.nov. Első házasságáról nincs információnk.1824/28 ? Mille Zsuzsanna 6 Károly II. †Biharnagybajom Horog Rebeka kb.1756/59 *? János (II. *1751.) 5 6 †1873.6.18. *Resicabánya Károly (III.20.) Julianna IX. ? ? Nyüsti István Julius *1956.aug.

) 4 7 † ? † ? Balogh Ágnes ? ? ? Lajos V. *1863.26.20. *1898.1932/42.) 5 4 †1802. *1962.24. *kb.) 5 7 †1980.) 5 10 [De Bor] (U. *Gyula Gábor (I.A.) 6/b 9 (?) Szabó Mária 1990 Klein Krisztina Leigh Ann *1985. (Az 1. *Körösnagyharsány Péter (III.30.szept.4.1898 * ? Imre (III.) 4 8 ? ? ? Lajos VII.17. Budapest Parádi László Katalin Diána *1980.) 6/b 9 Kis Klára 1980. *1867. *1966. *Hajdúszoboszló János (XIV. †Budapest sarudi Rácz Ilona ? ? Polozgay Margit László II. *Körösnagyharsány Ernő (II. *1800. †Szikszó Muhi Éva Katalin VII.márc.16. †Csermő ? Kis Zsuzsánna ? ? Semsey Veronka Lajos III.A.) 7 5 (iker) † ? † ? Lengyel Mária Lajos II.nov. *? Lajos (IV.5.) 10 7 †1978. *Sarkad Lajos (III.jún.S.nov.26.) Brown. *Budapest Dezső (II.febr. *1899. házasság házassági hely házastársa Katalin VI. *Csermő ? Péter (VII.jún.1.nov. *? Imre (VII. halálozás halálozási hely anyja Tábl. *Tamásda(Bihar) Géza (I.S. Gen. *kb. †Bihar(ea) Bondár Zsuzsanna ? ? Dohy Árpád (1978) Lajos I. *Ottumwa (Iowa) Stephan/István(XVI. *Resicabánya Károly (III. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.) 7 6 †1922.20.júl.szept.4.23. *Szikszó István (III.jan. Diana Lujza *1884.1925/30.ápr. *kb.jan.) 5 6 † ? † ? Osváth Lujza ? ? Csiha Erzsébet Lajos IV.szept.VT Edward 5 10 [De Bor] (U.márc. *Berlington.) 6 10 Tar Katalin Katrina Ann *1984.) Feeley.) 2 6 †1985.) 4 8 Nagy Erzsébet ? ? Nagy Lenke László I. †Telekgerendás Csiha Erzsébet ? ? Kovács Ilona Lajos VI.) 5 7 †1959. *1840. *Vadász (Bihar) Áron (I. †Balatonfüred Gartner Lujza ? Novák Ágoston . Rosemary Keresztély lásd: Christian [De Bor] 5 9 Klára *1906.20.22.

†Sarkad Csiha Erzsébet Marianna *1969. *1747.15. *1904.) 5 4 (iker) †1833.) 2 7 Hoffmann Julianna ?/ elvált Mária I. †Szikszó Göntzi Zsuzsanna Mária VI. *Szikszó István (VI.13.) 9 4 †1813. †Kázsmárk Tsoma Erzsébet 1772.) 10 2 †1777.júl.) 1 7 †1991.3. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz. *1886.dec.szept.29. Körösnagyharsány Für Mihály Mária X.1722/23.20.szept.) 1 4 †1805. Szikszó Kupai Nagy Sándor Mária III. (Az 1.26.jan.1.márc. *Körösnagyharsány Ernő (II. Gen.jan. *1780.29. * ? István (XIV. (Budapest) Struhács Gyula . *1811. *Sarkad Lajos (III.) 8 5 † ? † ? Kalas Mária ? ? ? Mária IX.7.3.25. *1804. házasság házassági hely házastársa Margareta *1929. †Szikszó ? 1745.9.szept. *(Románia) Jenő (I.okt.febr.) 6 5 † ? † "? Lengyel Mária 1852. Szikszó Lakatos András 2:1824.) 5 6 †1932. *Körösnagyharsány Péter (III.) 2 6 †1968. halálozás halálozási hely anyja Tábl.márc.jún.dec.dec. Szikszó Kuin-Nagy István Mária V.3. *Szikszó István (VI. *1796.dec.jún. †Szikszó Göntzi Zsuzsanna Mária VII.14. Szikszó Szepesi Mihály Mária IV. Szikszó Paskó György Mária II. *1832. *? Károly (III.jan. *1819.17.) 5 7 †1905.szept.18.6/8.feb. *Szikszó György (III.okt.14.4.dec.júl. *Szikszó István (III.) 6 9 Szabó Mária 1992 Mádai Zsolt Marie Ann *1978. *Szikszó Mihály (II.szept.19.A.24. †Budapest Filiette Lujza 1928.) 5 10 [De Bor] (U.okt.20.20. Diana Márta *1903.) Feeley.7.27. *kb. *Szikszó István (II. †Szikszó Muhi Éva 1812.aug. *Szikszó István (I. *Des Moines. IO Stephan/István(XVI.febr. *Sarkad Áron (I.S. †Szikszó Palotás Katalin Mária VIII. †Sarkad Osváth Lujza (hajadon maradt) Mária XI.jún.9. *1794. *1860.) 12 3 † ? †? Kováts Erzsébet 1:1801. *Szikszó János (VIII.13.dec.1.) 1 3 †1773.dec.) 1 4 †1798.8. †Doiceti (R) Gartner Lujza ? ? Mäntele Hermann Mária XII.

(Az 1. anyakönyvi táblázat folytatása)
* születés születési hely apja
Név sorsz. halálozás halálozási hely anyja Tábl. Gen.
házasság házassági hely házastársa
Matild *1871.dec.9. *Haulikfalva György (IX.) 1 6
(Torontál vm.) Fontányi Rozália
†1948.jan.10. †Budapest
? ? Martin Vazul
Mihály I. *kb.1719/22. *Szikszó István (I.) 5-9 2
†1772.jan.27. †Szikszó ?
1750.febr.10. Szikszó Kováts Anna
Mihály II. *1763.júl.24. *Szikszó Mihály (I.) 8 3
†1818.jún.23. †Szikszó Kováts Anna
1:1789.jan. Szikszó Aranyosi Mária
2:1799.júl.17. Szikszó Palotás Katalin
Mihály III. *1787.márc.25. *Szikszó István (III.) 7 4
†1789.márc.9.7 †Szikszó Muhi Éva
Mihály IV. *1793.jan.17. *Szikszó Mihály (II.) 8 4
†1793.jan.21. †Szikszó Aranyosi Mária
Mihály V. *1795.máj.7. *Szikszó Mihály (II.) 8 4
†1834.okt.2. †Szikszó Aranyosi Mária
1819.jan.26. Szikszó Hajdú Erzsébet
Mihály VI. *1825.aug.23. *Szikszó Mihály (V.) 8 5
†1860.máj.1. †Szikszó Hajdú Erzsébet
Mihály VII. *1905. * ? Imre (III.) 4 7
? ? Balogh Ágnes
? ? N. N.
Mihály VIII. *kb.1930/40. * ? Mihály (VII.) 4 8
N. N.
Péter I. *1735.márc.3. *Szikszó István (I.) 10 2
†1776.nov.21. †Szikszó N. N.
1759.nov.21. Szikszó Szabó alias Fileki
Tsúts Sára
Péter II. *1785.aug.20. *Szikszó István (III.) 5 4
†1786.máj.5. †Szikszó Muhi Éva
Péter III. *1797.febr.22. *Szikszó István (III.) 4-7 4
(iskolamester) †1868.jún.14. †Körösnagyharsány Muhi Éva
1820.febr.4. Szikszó Lengyel Mária
Péter IV. *1819.okt.13. *Szikszó János (VII.) 12 4
†1820.máj.25. †Szikszó Bodnár Sára
Péter V. *1822.nov.30. *Okány Péter (III.) 5 5
†1822.dec.8. †Okány Lengyel Mária
Péter VI. *1824.jan.9. *Okány Péter (III.) 5 5
†1829. †Tenke Lengyel Mária

7 A halálozásnál tévedésből Éva néven jegyezték be. A kor alapján
(a halálozáskor 2 éves) azonossága kétségtelen.

(Az 1. anyakönyvi táblázat folytatása)
* születés születési hely apja
Név sorsz. halálozás halálozási hely anyja Tábl. Gen.
házasság házassági hely házastársa
Péter VII. *1835.ápr.10. *Körösnagyharsány Péter (III.) 7 5
†1874. †Csermő Lengyel Mária
? ? Kis Zsuzsánna
Péter VIII. *1868.júl.8. *Körösnagyharsány Sámuel (II.) 6 6
†1921.júl.30. †Körösnagyharsány Rózsa Zsuzsánna
1890.jan.2. Körösnagyharsány Barabás Róza
Péter IX. *1901. †Körösnagyharsány Péter (VIII.) 6 7
†1980.nov.19. Körösnagyharsány Barabás Róza
1928. Körösnagyharsány Balogh Róza
Petra *1993.ápr.30. Marcali László (II.) 6/b 10
Klein Krisztina
Raul Christian *1980. *Petrosani(R) Julius 2 9
... Carmen Cristina
Rebeka *1821.jan.27. *Okány Péter (III.) 4 5
†1894.szept.22. †Körösnagyharsány Lengyel Mária
1841.márc.16. Körösnagyharsány Máté Lajos
Renáta *1991.máj.18. *Budapest Attila (I.) 6/b 10
Kurucz Tünde
Róbert *1991.júl.9. Tibor (III.) 6/b 10
Szűcs Magdolna
Róza I. *1859.dec.7. *Körösnagyharsány Sámuel (II.) 6 6
†1895.jan.25. †Körösnagyharsány Rózsa Zsuzsánna
1875.dec.8. Körösnagyharsány Nagy József
Róza II. *1873.szept.4. *NémetBogsán György (IX.) 1 6
(Krassó-Sz. vm.) Fontányi Róza
†1965.máj.16. †Linz (A)
? Linz (A) Mühlbauer Franz
Róza III. *1889.dec.26. *Temesvár Károly (III.) 2 6
†1971.máj.24. †Temesvár Gartner Lujza
1916 Budapest Romák Dezső
Róza IV. *1893.márc.20. *Körösnagyharsány Péter (VIII.) 6 7
† ? † ? Barabás Róza
? ? Gergely Mihály
Rozália I. *1871.aug.12. *Biharnagybajom Károly (II.) 10 6
† ? † ? Pap Eszter
Rozália II. *1900. * ? Lajos (II.) 7 7
†1947.febr. † ? Semsey Veronka
? ? Teodorescu Gheorghe
Sámuel I. *1826.febr.20. *Okány Péter (III.) 5 5
†1829. †Tenke Lengyel Mária
Sámuel II. *1830. *Tenke Péter (III.) 6 5
†1888.márc.22. †Körösnagyharsány Lengyel Mária
1:1851.dec.30. Körösnagyharsány Nagy Sára
2:1855.jan.19. Biharugra Rózsa Zsuzsánna

(Az 1. anyakönyvi táblázat folytatása)
* születés születési hely apja
Név sorsz. halálozás halálozási hely anyja Tábl. Gen.
házasság házassági hely házastársa
Sámuel III. *1857.jún.14. *Körösnagyharsány Sámuel (II.) 6 6
†1860.aug.13. †Körösnagyharsány Rózsa Zsuzsánna
Sámuel IV. *1862.szept.10. *Körösnagyharsány Sámuel (II.) 6 6
†1862.szept.29. †Körösnagyharsány Rózsa Zsuzsánna
Sámuel V. *1875.jún.6. *Körösnagyharsány Sámuel (II.) 6 6
†1875.szept.7. †Körösnagyharsány Rózsa Zsuzsánna
Sára I. *1737.nov.12. *Szikszó György (I.) 12 2
†1739.nov.5/26. †Szikszó (első feleség)
Sára II. *1760.febr.7. *Szikszó János (II.) 11 3
†1810.jún.12. †Szikszó Szaniszló Ilona
1782.ápr.8. Szikszó Zabari Sámuel
Sára III. *1790.dec.31. *Szikszó György (III.) 12 3
†1791.jan.4. †Szikszó Kováts Erzsébet
Sebestyén I. *1898.ápr.7. *Budapest István (XIII.) 1 7
†1974. †Budapest Filiette Lujza
? ? Meinhardt Gabriella
Sebestyén II. *1930.nov.24. *Budapest Sebestyén (I.) 1 8
†1998.márc.26. †Budapest Meinhardt Gabriella
1: ? 2: ? 1: N.N.(elv.), 2: N.N.
Stephan Calvin *1956.okt.15. *Pittsbourgh Jenő (III.) 5 9
[De Bor] (PA, U.S.A.) Young, Sally Maria
(István XIV.) 1978.ápr.8. Andrews Airforce Feeley, Diana
Base (MD, U.S.A.)
Terézia I. *1838.jún.3. *Szikszó János (VIII.) 8 5
†1849.szept.2. †Szikszó Hatvani Zsuzsánna
Teréz II. *1840.jún.4. *Körösnagyharsány Péter (III.) 7 5
†1842.jan.24. †Körösnagyharsány Lengyel Mária
Tibor *1959. *Körösnagyharsány Ernő (I.) 6/b 9
Bittó Erna
1989.szept.3. Szűcs Magdolna
Veronka *1896. * ? Lajos (II.) 7 7
†1974. † ? Semsey Veronka
? ? Muia Mihály
Vilma *kb.1879 * ? Károly (III.) 2 6
†kb.1910/20 † ? Gartner Lujza
? ? Pap N.
Zsigmond *1731.máj.6. *Szikszó István (I.) 10 2
†1747.ápr.14. †Szikszó ?
Zsuzsánna I. *1728.márc.8. *Szikszó István (I.) 10 2
†1783.márc.26. †Szikszó ?
1747.jan.11. Szikszó Nagy István
Zsuzsánna II. *1746.szept.22. *Szikszó György (I.) 12 2
†1749.jan.14(?) †Szikszó Miskolczi Judit

31.19.júl.17.jan.27. †Szikszó Kováts Anna Zsuzsánna IV.) Zsuzsánna X. *1780.) 5 4 †1844.k.3.márc.6.2. házasság házassági hely házastársa Zsuzsánna III.25. *Szikszó Mihály (V.) Zsuzsánna XVI. †Szikszó Kováts Erzsébet 12/c 1822. *1820.5.1.9.) Zsuzsánna XII.máj. †Szikszó Mészáros Anna 1802.8.5. †Szikszó Bodnár Sára Zsuzsánna XVII.márc.20.23.8 Szikszó Jakab András (r. *1753. *Szikszó György (III.szept. *Szikszó János (VII.6.jan.jan. *1759. *1821.aug. *Szikszó Péter (I. *1829. *1823. †Szikszó Göntzi Zsuzsánna Zsuzsánna IX.) 1 3 †1831.8. *1794.9. *Szikszó Mihály (II.) 1 4 †1801. *1822.1.febr.febr.) 12 4 †1826.aug.okt. Szikszó Árvai István Zsuzsánna XIV. †Szikszó Szabó alias Fileki Tsúts Sára 1785. halálozás halálozási hely anyja Tábl.) 8 5 † ? † ? Kalas Mária Zsuzsánna XIII.nov.21. †Szikszó Mészáros Anna Zsuzsánna VII.márc.) 12 és 3 †1843. *Szikszó János (VIII.) 8 5 †1904.máj. *1798.febr. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.25. †Szikszó Aranyasi Mária 1818.) 12 4 †1822.) 5 3 †1753.jan. *Szikszó János (VII.27. (Az 1. . Szikszó Vadászi János Zsuzsánna V. *1794.szept.) 12 4 †1833. Gen.22.1. *Szikszó István (II.máj.máj.jan.júl.szept.máj. *Szikszó Mihály (I.febr.okt. †Szikszó Hajdú Erzsébet 1838. Szikszó Vadászi Sámuel Zsuzsánna XI. *Szikszó István (III. *Szikszó [házasságon kívül] 12/c 4 †1820.22. *1778.5.) 8 4 †1827.16. †Szikszó Tsoma Erzsébet 1778.19.10. *Szikszó János (VII.) 5 4 †1779. †Szikszó Bodnár Sára 8 E házasságkötést megelőzően mint leányanyának három leánya született. *Szikszó István (III.jan.febr. *Szikszó? [házasságon kívül] 12/c 4 ? Zsuzsánna (IX. Nagy János Zsuzsánna VI.1.szept. Szikszó A. *1822. †Szikszó Bodnár Sára Zsuzsánna XV.jún.) 10 3 †1821. *1818.márc.márc. Szikszó Kónya András Zsuzsánna VIII.okt. *Szikszó István (VI. †Szikszó Zsuzsánna (IX. *1765.24.17.23.

halálozás halálozási hely anyja Tábl.19. *Szikszó János (XI.jan.7. a másik két gyermekük születésekor és a halálakor (†1861.okt.szept.okt.Nagy Zsuzsánna 1911. †Szikszó Balog Erzsébet 9 Zsuzsánna10 XIX. *Budapest Ádám 1 9 Borsos Emőke 9E születésnél az anya keresztnevét tévesen Zsuzsánnának írták be.4. *Szikszó István (XII.6. Gen.) 12 4 †1854.11. †Szikszó K. anyakönyvi táblázat vége) * születés születési hely apja Név sorsz. Bor családnevűnek született személy családunk századokig Szikszón élt ágából. házasság házassági hely házastársa Zsuzsánna XVIII. 10 Utolsó Szikszón meghalt. *2001. Szikszó Ruszkay Lajos A nyomtatott könyv és az CD-re írt változat megjelenése közötti időben történt anyakönyvi változások Petra II. a házasságnál. *1893.jún.) 9 7 †1956.jan. . *1850.) azonban Balog Erzsébetként szerepel a neve. (Az 1.4.

Dezső (2.jún.jún. Géza †1931 † ? Borsos Emőke *1966. Péter †1976 †Körösnagyharsány Bertalan Ágnes Barabás Róza *1873.31.dec. anyakönyvi táblázat «házastársa» rovatából azokat a feleségeket vettük fel. Ernő Rózsa Zsuzs. *Budapest Pál Ádám Megyeri Veronika Brown. táblázatban láthatók.máj. vagy későbbi házasságait helytakarékosság miatt nem tüntettük fel. †Szikszó Petrányi Zsuzsanna Balogh Ágnes *1875. Péter †1947 †Körösnagyharsány Tóth Erzsébet Baumgartner Ilona *1935. vagy későbbi házasságból született gyermekeiket a táblázatot követően külön soroltuk fel. *Körösnagyharsány Mihály 7 III.30.okt.11.3.2.5.2001 2. kinek a felesége halálozás halálozási hely anyja száma Aranyosi Mária *1769. †Szikszó Bondár Zsuzsa *1878/84 körül * ? 2 I.és generáció-számára.nov.3. János †1840. Lajos †1941. Dezső (2. †Szikszó Benke Kis Mária Balog Erzsébet *1820. Anastasia Csiha Erzsébet *1874 körül * ? 5 III.18. Anyakönyvi adatok: 1724 .7. *Washington DC George 1 [De Bor Edward] (USA) Pisula. A házasságok dátumát itt nem tüntettük fel újra.márc.márc. †Budapest Müller Mária Bitto Erna *1935. Mihály (1. Imre † ? † ? Juhász Juliánna Balogh Róza *1906 *Körösnagyharsány Péter 3 IX. Ugyanez vonatkozik a családfák lap. *Szikszó András 3 XI. «BOR» családnevű rokonaink feleségei Ebbe a táblázatba az 1. *Körösnagyharsány Mihály 5 VIII. †Szikszó Dáné Mária *1929.aug.aug.31. †Sarkad Csoma/Tsoma Erzsébet *1720 körül *Aszaló 7 II.9. A Bor-feleségek esetleges előző.okt. *Budapest – III.okt. *Budapest Mihály 1 I.19. *Szikszó György 4 II.) †1799.márc. fel. A gyermekek száma rovatban csak a Bor-házasságból született gyermekek számát tüntettük fel.márc. Az esetleges előző.feleség) †1982. *Körösnagyharsány Ernő 2 I. *Petrosani (R) 2 Iuliu Carol .feleség) Bertók Fanni *1897.feb.20. vagy/és egy szülőjének a nevét ismerjük.6. Név * születés születési hely apja Gyerm. István †1792.jan. akiknek (az ott szereplő házassági dátumon kívül) legalább egy anyakönyvi dátumát. Ezek az 1.19. Rosemary *1949.5. Lujza Bodnár Sára *1787 körül *Aszaló 8 VII. János †1861.

1 VIII. *Kupuszina 5 IX.jan. kinek a felesége halálozás halálozási hely anyja száma 11 Farkas Zsuzsanna *1812.fel.27.Dodge. †Szikszó András mostohalánya) Kováts Erzsébet *1757 körül *F.Nagy Zsuzsánna *1869. – VI.A. *Szikszó István 5 V. feltehetően a nevelőapja családneve után. Attila Sándor Erzsébet (A 2.9. István †1805.-Kázsmárk Gergely 9 III.24. *Bártfa 2 XIV. György †1888.márc.máj. m. István †1948 †Szikszó Jóczik Klára Kalas Mária *1795. Ns. †Szikszó Hegyi Erzsébet Hatvani Zsuzsánna *1798. György †1803.Iowa Leo 2 Stephan Calvin (U.dec.S.jan.2. István † ? † ? K.aug.) (Bács-B.szep.júl.8.dec.júl. Farkas Pál: Farkas Miklós és Bor I.4. Éva fia. Hatta Rózsa Kovács Mária * ? * ? – VI. György (1. Mihály †1787. †Nyomár Kováts Anna/Judit12 *1729. †Szikszó Fazekas Katalin Hajdú Erzsébet *1793.ápr.7. *Szikszó Sámuel.ápr.márc. Ns.1. †Budapest Gartner Lujza *1858.) †1887. István †1960.fel. Károly (2.Kováts Mária Feeley.25.ápr. Kurucz Tünde *1968. anyakönyvi táblázat folytatása) Név * születés születési hely apja Gyerm.szep.jan.28. István (2. *Szikszó Mihály. János (2.szep. . †Szikszó Sovány Mária Horog Rebeka *1765/72 körül *Sarkad(?) János 5 V. Ns.25. 6.fel. *Szikszó Károly.8.9.25. kinek a felesége halálozás halálozási hely anyja száma 11 Ns. Péter Filiette Lujza *1876.21.jún. *Szikszó István.fel.9.) †1878. †Szikszó Ns.7. *Szikszó Mihály. tehát a leányát.5. †Szikszó Fejér Erzsébet I.) †1921.) 2 II. Zsuzsannát (mint 50 éves özvegy- asszonyt) feleségül vevő Bor XI.17. János (2. Ns. 3 XII.) †1873. (A 2. Diana *1958.26.márc.máj. Ns. Mihály †1850.18. Ns.máj.) †1837.febr. *Szikszó Pál. Dezső †1985 †Budapest Klein Krisztina *1967 János 1 László II.) Terwilliger.ápr.12. – XI.4.jan. *Szikszó Mátyás ( Szabó 6 I.?) †1831.febr. Az Anna/Judit keresztnév kettősségre nincs magyarázatunk. †Stájerlak Flek Aloisia Göntzi Zsuzsánna *1762.fel. 12 Halálozásakor Szabó Juditként jegyezték be.ápr. †Szikszó Kováts Erzsébet *1822. *Ft. †Szikszó Kunsch Sára.fel. 8 VIII. Ns.febr. *Stájerlak Gartner Josef 7 III. Glory Fileki Tsúts alias *1741. *Szikszó Szabó (Füleki) Gáspár 3 Szabó Sára †1810. *Budapest Miklós 3 I. †Budapest Fontányi Róza *1842.6. János (1. anyakönyvi táblázat folytatása) Név * születés születési hely apja Gyerm. †Szikszó Dobrik Mária Kis Klára *1933 *Mérk (Szatmár m. 4 VI.15. Jánosnak 3-fokú unokatestvére.

) †1886.21.fel. Sámuel (2. Ernő Máté Piroska 13 A házasságnál ez a bejegyzés szövege: «Stephanus Bor copulatus est cum filia Johannis Méßáros Mályiensis. fáji Rózsa Zsuzsanna *1836. Conjunx Stephani Bor. .3.3.18. Károly (1.) †1878 körül † ? Lengyel Mária *1796.fel.) Knisz Jolán Schustler Zsuzsanna *1928. *Szeged József --b) III.fel.3. Jenő †1994.okt.) †1767.júl.feb. *Szikszó István. *Tótkomlós István 3 VII. *Kötegyán Imre 10 I. János †1940.) Csikvándi Irén Szabó Mária *1935. Halálozásakor viszont a szöveg: «Anna Mező. † Hajdúszoboszló Tőkés Krisztina Révész Klára *1900. esetleg «alias» ?) névhasználatnak a magyarázatára nem tudtunk további kutatást végezni.) †1907.) †1972. *Szikszó János 9b) III.nov.fel.23.feb.aug.júl. †Resica Balás Judit Mészáros/Mező13)Anna *1757 körül *Mályi János 2 III. hogy e 7 év alatt Bor III. †Szikszó Pap Borbála Nagy Sára *1835 körül*****Körösnagyharsány? – II.feb. Ns.aug. †Szikszó ? Mille Zsuzsánna *1805 3 I. *Szikszó István 5 II.6. György (2.fel.27. Sámuel (1. *Budapest István --b) XI.fel.Langhardt Mária *1850 körül * ? 1 III. Anna». István újra házasodott volna.dec.feb.okt.15. *? *? 7 I. 10 III.N. †Brunswick (USA) Fáy Klára. Nincs jel arra. István (1.20. †Körösnagyharsány Balog Mária Schneider Jolán (dr) *1939. s az azonos keresztnév is azt valószínűsíti. István (2.3.júl.29.) †1827. Péter †1860.17.7. Károly †1873.24.fel.29.11.10.19.jan. Mihály (2. †Szikszó ? Muhi Éva *1764. Dezső (1. †Szikszó Benke Kis Katalin Rácz Ilona (sarudi) *1873.fel. István (2.10. †Biharnagybajom Miskolczi Judit *1717 előtt *Aszaló (Aszalói nótárius) 4 I. Áron †1887(?) † ? Fónyad Erzsébet Palotás Katalin *1777. *Kassa Kálmán 1 II.24.márc.28.fel. †Szikszó Osváth Lujza *1837.) †1830. hogy ez ugyanaz a feleség.máj. *Budapest István 2 III.okt. István †1746. *Biharugra Sándor 9 II. György (2.nov.) †1783.feb.feb.fel.aug.) †1854. †Körösnagyharsány N. Mivel Mályiban az anyakönyvek csak 1778-tól vannak meg. Annorum 26».aug. †Budapest Éliás Ilona Szabó Mária *1947 *Körösnagyharsány Gyula 2 II.4.feb.júl. †Körösnagyharsány Szabó Sára Mészáros Julianna *1814. *Hajdúszoboszló Gábor 4 XIV.24. ennek az eltérő (kettős. Dezső (3.fel.

. Jenő Frick.24. †1805.3. (Erdélyi Ákos) Schustler Zsuzsanna előző férjétől Faller Andrástól: Faller Zsuzsanna *1951. †Szikszó Lovász Kata Vogel. Sara Joyce *1956.ápr.máj.5.fel.júl. *Budapest József 2 XI.15. Imre Nyíri Julianna Szűcs Magdolna *1959.fel. *Norfolk VA (USA) Frank 1 Emeric (X.márc. *Körösnagyharsány Imre 2 VIII.22. János †1792. vagy későbbi házasságból Csoma/Tsoma Erzsébet előző férjétől Szarka Jánostól: Szarka Erzsébet *1744.) Belu Olga Vécsei Borbála *1836. Gábor Ficz Emma Tima-Horváth Margit *1898. (A 2. *Alsóvadász György 3 X.jan.jún. Marie (Kiegészítés a 2.jún.25 Körösszegapáti 1 Tibor Tar Katalin *1957.máj.8.14.) Puskár Eszter Vita Mária *1808. *Körösszakál János 3 VI.22.16. György (2. *Budapest István 1 I.15. Imre †1975 † ? Balogh Eszter Vasziszta Emma *1923.28. (Miklovich Tamás) Faller Krisztina *1958.márc.feb.júl.nov. Dezső (1. anyakönyvi táblázathoz) Bor-feleségek gyermekei az előző. 2. †Budapest Csapánda Mária Vass Mária *1902. Imre) Baker.23.márc. †Nagyvárad Varga Ágnes *1850. Ann Young. anyakönyvi táblázat vége) Név * születés születési hely apja Gyerm.20. Imre †1972.dec.fel.máj.26. Schneider Jolán előző férjétől Kedves Miklóstól: Kedves Ágota *1971.júl. Áron (2. István †1904.13.nov. †Szikszó Petrák Zsuzsanna Szűcs Ilona *1929.fel. *Biharugra Ernő 2 I. István †1855.szep.jan.aug.8.19. György (1. Sally Marie *1930.19.28.febr. kinek a felesége halálozás halálozási hely anyja száma Szaniszló Ilona *1731. †1753.16. *Aszaló János 3 VIII.) †1922.) †1931.15.nov. *Szikszó János 5 II. †Szikszó Pap Juliánna Vígh Jolán *1920 *Berekböszörmény László 2 V.márc.10.17. †Budapest Zip Etelka Tirschel Julianna *1892 * ? 1 V.18. Muhi Éva. férjétől Kónya Andrástól: Kónya István *1804. *Roselle NJ (USA) Edward 3 IV.ápr.szep. *Zombor István 1 IX.

†Szikszó Jets János *1770. *Körönagyharsány Mihály 2 IX. Katalin † ? † ? Kós Mária (?)15 Für Mihály *1832.23.29. Ns. akiknek (az ott szereplő házassági dátumon kívül) legalább egy anyakönyvi dátumát. Zsuzsanna †1890. 14 Az 1750-70 közötti években két Filep/Fülep Péter apának születtek gyermekei Szikszón. 15 Szikszón csak az egyik Filep Péter esküvője található az anya-könyvekben: 1748.7. *Ruffano Donato 3 Györgyi (Puglia. Ugyanez vonatkozik a családfák lap. Ns. Ezek az 1. Azt.24.szep.k.és generáció-számára.12. Ns.szep. A házasságok dátumát itt nem tüntettük fel újra.4. férje) †1808.8. Olaszorsz. *Szikszó Péter (szabó)14 3 IV. Zsuzsanna †1849. Ns.2001 3. Jolán †1946 †Nagyvárad? Jakab András (r. vagy/és egy szülőjének a nevét ismerjük. Név * születés születési hely apja Gyerm. *1748. hogy ez nemes család volt. csak Filep István (Bor Katalin halála utáni) második házasságának anyakönyvi bejegyzéséből tudjuk (lásd a 11 leszármazási táblázatban a d) megjegyzést a 209.jan. anyakönyvi táblázat «házastársa» rovatából azokat a férjeket vettük fel. *Szikszó János 2 VI. bizonytalan.30. Megkülönböztetésükre a gyermekek születésénél többnyire beírták a foglalkozásukat: "sartor" (szabó).máj.29.) *1792 körül *Forró 2 IX.4. †Szikszó Hartmann Ferenc/Franz *1892 *Nagyvárad? 2 III. Éva (2. Mária †1895 után † ? Balogh Erzsébet Geszti István. †Szikszó Élesréti Éva. férje) †1792. Anyakönyvi adatok: 1724 . Ns.márc. oldalon). kinek a férje halálozás halálozási hely anyja száma Árvai István *1813 körül *Csenyéte? 5 XIII. †Szikszó Cselényi Judit. †Szikszó Vadászi Mária Farkas Miklós. *Steierlak 1 I.20. *1699 körül *Szikszó? István? 7 I.máj. Ilonka †1969 † ? Filep István. *Szikszó István 1 I. Erzsébet †1831.márc. *1749 körül ? 3 I.) Bellucci Martina Farkas József *1817.márc.szep.feb.júl. hogy melyikük felesége volt Kós Mária.okt.25.25. Ilonka †1962. Julianna †1867. †Szikszó Csillik Ferdinand *1880. †Steierlak/Steierdor f (R) Falcone Luigi (Gino) *1952. *Szikszó József 2 I.16. *1750. .jún. Mivel ott nem szerepel az 1) pontban említett foglalkozás megjelölés. táblázatban láthatók. Jótzik István. «BOR» családnevű nőrokonaink férjei Ebbe a táblázatba az 1.szept. Éva (1.dec.aug.10. †Szikszó Fehér János lelkész *1905 * ? – II. illetve "pellio" (szűcs). Erzsébet †1776. Ns.

Mária †1959 †Resicabánya Martin Vazul *1873. *Körösnagyharsány János 3 Rebeka †1865.okt.11.feb.nov. *Szikszó András 5 VII.aug.18.jún.máj.júl. Mária †1847.jan. László 2 Katalin Kurucz Otilia Paskó György *1716 körül *Szikszó 4 I. *Allios (Temes m. †Szikszó Benke Kis Zsuzsanna Molnár István *1953. *Kiskunfélegyháza István 2 Ágnes †2000. †Budapest Máté Lajos *1821.22.aug. kinek a férje halálozás halálozási hely anyja száma K(ulin) Nagy István Ns.12. Julianna †1895 után †Szikszó Borza Zsuzsanna Kónya András *1778.dec. Zsuzsanna †1831. *1790.nov.19. anyakönyvi táblázat folytatása) Név * születés születési hely apja Gyerm. Róza †1922.14. Erzsébet †1871. *Szikszó Pál 10 IV.febr. †Bécs/Wien Nagy Ilona Mühlbauer Franz * ? * ? – II. Julianna †1949 †Szikszó Lakatos András *1777. †Budapest Csorba Ida Ruszkai Lajos *1890.szep.1.30 *Szikszó András 5 III.3.Pál 2.20. férj) †1817.20. *Budapest Lajos 3 III. (A 3.31.12.nov. *Sajóvámos István 3 IV.jan.18. †Szikszó Romák Dezső *1885.márc.) 7 Matild †1921. Éva (L. felesége †1842.26 †Szikszó Csontos Katalin Kecskeméti István *1855.2. Róza †1920 †Linz (Ausztria) Muia Mihály *1894 *Nagyvárad? – Veronka †1968 †Nagyvárad? Novák Ágoston *1875 * ? 7 Lujza †1948 † ? Parádi László *1960.2. Mária †1785. †Körösnagyharsány Bálint Mária Mészáros György *1815.szep. *Szikszó Károly 3 XIX.17.22.11.nov.máj.nov. *Szikszó Sámuel 3 IX.szept. *Szikszó András 3 III. †Sajóvámos Puskás Judit Mádai Zsolt *1966 Lajos 1 Marianna Nagy Erzsébet Mäntele Hermann * ? * ? 1 XI.jan. †Szikszó Nagy Katalin Kovács Lajos *1885 *Szikszó 2 VI. †Szikszó Csató Erzsébet Lakatos Pál *1790.8. Mária (1. Zsuzsanna †1981 †Szikszó Tóth Julianna .

17. akiket a Bor Ida fiaival fennállt jó féltestvéri kapcsolatra való tekintettel felvettünk ebbe a jegyzetbe: Seyfried Johann.aug.aug.ápr. Seyfried Theodor másodszor is megnősült: felesége Wachlinger Theresia volt (*1879. .23 (felesége Nagy Helene).jan. Jolán †1976 † ? Struhács Gyula *1893.18. †Szikszó Kún Zsuzsanna Vereb Péter *1797.aug. Sára ? † ? Szoboszlai N.ápr.9. Mária (2.márc. *1908. †Szikszó Tanda Katalin Zabari Sámuel. (A 3.márc.jan. *Szikszó István 3 VII.júl.dec.29. dr. *Szikszó Pál 3 X.6. Bor Ida. †1947: Resicán). †Budapest Seiler Antónia Szepesi Mihály *1787.23. *1896 * ? – IV.24. kinek a férje halálozás halálozási hely anyja száma Seyfried Theodor16 *1867. †Resica von Luxetich Klara Simon Árpád.márc. férj) † ? † ? Benke Kis Mária Vadászi János *1758.1. Ns. †Szikszó Jesenszki Éva Vadászi Sámuel *1794.dec. † *Szikszó Sámuel 2 II. – Mindketten: *Resicán. E házasságból még két fiú született. *Szikszó István 5 IV.1. *Szikszó Mihály 1 III. Erzsébet 1831.3.16.5. *Nagyszeben Michael 3 Ida †1930. oldalt). akit Gyula mint "második anyánk"-at emleget (lásd a 128. Zsuzsanna †1808. Zsuzsanna †1854.12. röviddel Gyula fiuk születése után.feb. Zágonyi Gábor *1862 * ? 5 XIV. mindössze 24 évesen meghalt.7. és Seyfried Adalbert. Erzsébet †1938 †Mezőbaj (Boiu) 16 Seyfried Theodor felesége. *Budapest János 3 Márta †1968. *1761.okt. *1912. anyakönyvi táblázat vége) Név * születés születési hely apja Gyerm.

túl nagy terjedelmű az itt történő közléshez. Ebbe a táblázatba elsősorban olyan személyek adatait vettük fel.28. *Nagyszalonta Dohy Árpád 10 8 (ref. Daubner Etelka *1898. *Schlieren (Svájc) Falcone Luigi 1 9 Bor Györgyi Falcone Ramona *1983.máj. Zsila Marianna Csillik Eugen *1921. Válogatás a BOR-leányok gyermekeinek és unokáinak adataiból Ez a táblázat azért csak «Válogatás».ápr.7.30. halálozás halálozási hely anyja Tábl. *Orosháza Daubner Gyula 3 7 †1956. †Arad Bor Etelka Daubner Margit *1900.9.júl. anyakönyvi táblázatban szereplő Bor-leányok egyike. Természetszerűen ezeknek az édesanyja is szerepel ebben a táblázatban.12.1.6. *Zofingen (Svájc) Falcone Luigi 1 9 Bor Györgyi Fodor Ákos Balázs *1977. Bor Etelka Dohy Árpád *1929. s a szerzőkhöz. *Steierdorf(R) Csillik Ferdinand 2 7 Bor Ilonka I.szep. s az ő nevénél találjuk meg a csatlakozást a Bor- családhoz.14.9 †Biharia Bor Klára 1: 1955 1:Juhász Ilona 2: 1960 2:Alby Margit Dohy Lajos *1927. *Orosháza Daubner Gyula 3 7 †1958. lelkész) Bor Klára Petri Piroska Falcone Fabiana *1987. Bor Etelka Osztás Jenő Daubner Gyula ifj *1904.szept. Bató Flórián 5 8 Bor Ilona III. akinek a nagyanyja ill. Anyakönyvi adatok: 1724 .máj. házasság házassági hely házastársa Bató Flórián *1943.jan. Ezeken kívül szerepel néhány olyan személy is. valamint a velünk együttműködött rokonainkkal közvetlenebb a kapcsolata. * születés születési hely apja Név sorsz.jún.szep.jún.2001 4. *Orosháza Daubner Gyula 3 7 Bor Etelka Péterffy Andor v.13. akiknek az édesanyja egy az 1. Gen. *Orosháza Daubner Gyula 3 7 †1932. dédanyja volt egy Bor-leány. mert a nyilvántartásunkban szereplő valamennyi adat. *Debrecen Fodor Tamás 6 10 Bor Ildikó Gyöngyi . Daubner Teréz *1902. *Schlieren (Svájc) Falcone Luigi 1 9 Bor Györgyi Falcone Simone *1990. Dohy Árpád 10 8 (ref.szep. amely a személyeknek erre a csoportjára vonatkozik. lelkész) †1999.

szep.24. halálozás halálozási hely anyja Tábl. *Szikszó Kovács Lajos 9 8 †1958.26.29.dec.2. házasság házassági hely házastársa Fodor Réka Orsolya *1976. *Szikszó Kecskeméti István 9 7 † ?? Bor Julianna III. *Budapest Horváth Tibor 2 8 Romák Rózsa 1982 Budapest Gaál László Iliszi Roland *1985.ápr. Debrecen Iliszi József 6/b 10 Bor Marianna Kecskeméti Borbála *1886.okt. †Budapest Bor Jolán III. Kecskeméti Julianna *1885. Kovács Pál *1913. *Budapest Makk István 1/d 8 Martin Irma Hajek Ferenc Makk Ilona *1944. *Szikszó Kecskeméti István 9 7 † ?? Bor Julianna III.okt. *Szeged Mádai Zsolt 6/b 10 Bor Marianna Makk Ágota *1947.feb. *Budapest Gaál László 2 9 Horváth Andrea Gaál Zita *1986. Hartmann Ferenc 7 8 Bor Jolán III.szep. Kecskeméti Mária *1888. *Budapest Makk István 1/d 8 Martin Irma Kispál Zsuzsa Makk Györgyi *1948. *Budapest Makk István 1/d 8 Martin Irma Pajer Attila Makk György *1941.10.27. *Budapest Makk István 1/d 8 Martin Irma Makk Éva *1943. (A 4. Virágh Ferenc Horváth Andrea *1960. ?? Mádai Zsolt *1993. *Szikszó Kecskeméti István 9 7 † ?? Bor Julianna III.márc.1. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.20. Hartmann Ferenc 7 8 †1989.aug. Gen.4.14.18. *Budapest Gaál László 2 9 Horváth Andrea Hartmann Jolán *1922. *Debrecen Fodor Tamás 6 10 Bor Ildikó Gyöngyi Gaál Bence *2000.feb.ápr.dec. †Szikszó Bor Julianna VI.21.16.feb.jan. *Budapest Makk István 1/d 8 Martin Irma Rózsa Csaba . Lévárdi József Hartmann Ibolya *1923.

anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz. 1: ? 2: . halálozás halálozási hely anyja Tábl. Parádi Melinda *1984.jún.5. házasság házassági hely házastársa Makk István *1937. Budapest Parádi László 6/b 10 Bor Katalin VII. Dudás János Novák Ilona *1906. *Budapest Makk István 1/d 8 Martin Irma 1:Tolnai Lajos 2:Virág István Makk Zsuzsanna *1940. Budapest Parádi László 6/b 10 Bor Katalin VII.28.. *München (D) Molnár István 1 9 Bor Ágnes II.28..nov.6. Budapest Makk István Molnár Laura *1985.júl.. Novák Ágoston 2 7 Bor Lujza Osztás Margit *Nagyvárad? Osztás Jenő 3 8 Daubner Etelka 1944. Ildikó Nagy Irma *1951. Nagy Ervin *1959. Parádi László *1981.28. Elena Martin Irma *1912. 1925/27. *Budapest Martin Vazul 1 7 Bor Matild 1936.7.jún.dec.ápr.ápr.9. *Sarkad Pákh Károly 5 8 1996.márc.máj.. *Budapest Makk István 1/d 8 Martin Irma 1:Nagy Hajna 2:Balogh Erika Makk Piroska *1938.3. Gen. Bor Erzsébet XVI.ápr. Pusztai János 7 8 Zágonyi Rozália Kádár Erzsébet . *Biharugra Nagy Sándor 6 9 Bor Irma III. . *München (D) Molnár István 1 9 Bor Ágnes II. (A 4. Molnár Linda *1987.20. Nagyvárad Jándi Károly Pákh Károly *1936.26. *Karánsebes Mäntele Hermann 2 7 Bor Mária XI.. Pusztai János *kb. *Budapest Makk István 1/d 8 Martin Irma Pajor Kornél Mäntele Ármin *1915.. *Biharugra Nagy Sándor 6 9 Bor Irma III.

máj. házasság házassági hely házastársa Pusztai Magda *1956.szep.21. †Szikszó Bor Zsuzsánna XIX.28.szep.aug.ápr.aug. *1945.2.5.31.8. Budapest 2:Erdélyi Edit (†1991) Struhács Gyula ifj. (A 4. *Resica Seyfried Theodor 2 7 Bor Ida Schugovitz Helene Struhács György *1929. *Szikszó Ruszkai Lajos 9 8 Bor Zsuzsánna XIX.dec.9. Ruszkai Sándor *1913. 1942 Temesvár Macsek József (†1979) Romák Rózsa *1922. *Szikszó Ruszkai Lajos 9 8 †1990.13.29.aug.dec.márc. Szedlacsek József . Budapest Sisa Gabriella Struhács Margit *1934.nov.9. halálozás halálozási hely anyja Tábl. 1953 Budapest Kürtösi Nándor (†1971) Romák Ida (Duci) *1917.4. Ivanics Ilona Ruszkai Zoltán *1929.29. *Körösnagyharsán Szűcs Imre 6 9 y Bor Jolán VI. Gen. *Mezőbaj(Boiu) Pusztai János 7 8 Zágonyi Rozália Bodó Sándor Romák Etelka *1919. anyakönyvi táblázat folytatása) * születés születési hely apja Név sorsz.ápr. *Budapest Romák Dezső 2 7 Bor Róza III. *Budapest Romák Dezső 2 7 Bor Róza III. *Steierlak Romák Dezső 2 7 Bor Róza III. *Mezőbaj (Boiu) Pusztai János 7 8 Zágonyi Rozália Marsi Magda Pusztai Rozália *1923. *Budapest Struhács Gyula 1 8 Bor Márta 1953 Budapest 1:Székely Ágnes (†1971) 1975. Budapest Horváth Tibor (†1998) Ruszkai (Louis) *1911. *Mezőbaj (Boiu) Pusztai Mihály 7 8 Marsi Magda Fábián László Pusztai Mihály *1930.jan. *Budapest Struhács Gyula 1 8 Bor Márta 1971. *Szikszó Ruszkai Lajos 9 8 László Bor Zsuzsánna XIX. Susányi Juliánna Seyfried Gyula *1905. *Budapest Struhács Gyula 1 8 Bor Márta Szűcs István (†1997) Szűcs Klára *1951. 1944.

Bor Erzsébet XIV. Bor Erzsébet XIV. házasság házassági hely házastársa Zágonyi Erzsébet *1890 körül *Mezőbaj Zágonyi Gábor 7 7 †1976.aug. †Mezőbaj(Boiu) Bor Erzsébet XIV. (A 4.jún.szep. Gen.28. Pusztai János Zágonyi Vilma *1906. *Mezőbaj Zágonyi Gábor 7 7 †1990. Zágonyi Rozália *1899.21. †Mezőbaj(Boiu) Bor Erzsébet XIV.4.ápr. halálozás halálozási hely anyja Tábl.23. Hanyi Antal . †orosz front Bor Erzsébet XIV. *Mezőbaj Zágonyi Gábor 7 7 †1992. Fábián István Zágonyi Mihály *kb. anyakönyvi táblázat vége) * születés születési hely apja Név sorsz. 1888 *Mezőbaj Zágonyi Gábor 7 7 †1916. 1:Tóth Ferenc 2:Pocsai István Zágonyi Zsuzsánna *1895 körül *Mezőbaj Zágonyi Gábor 7 7 †1982.

58. Köztársaság útja 7. Emeric C. Schweiz. 14.7. 1011 Budapest. Apt. Hunyadi János út 1. Parádi Lászlóné. (bei Neidinger) Kimacher Str. Box 5212.S. 4135 Körösszegapáti Bor László. Nagy Sándor és Irma.A. Jándi Károlyné. 1046 Budapest Galopp u. Eugene De Bor. Dimbovi(a). Republicii 105/14. Str. Arany János utca 9. Bradului 22. Bloc 212. RO-0269 Doiceti (Jud. 1035 Budapest.. Lenin út 15/c Margareta Bor.V. Struhács Gyula. Des Moines. Stephan C.A. Patak sétány 61. Dohi Tamás és Ildikó.hu> Bor Ernő (I. Victoriei Nr. 5700 Gyula. Portland. Str. Brunswick. 208 Baden Street. ap. Ap. 2094 Nagykovácsi. Kórház utca 25. I. Pap István u. Debrecen. Str.S. ME 04011. Str. 75. P. 63. Transilvanie 8. 2.333.. I. Primverii 6. Bor Tibor. 5600 Békéscsaba. Somogyi Béla u. Vöröskő utca 2. U. Seyfried Gyula. 4. 2040 Budaörs. Ap. valamint: 8248 Nemesvámos. Bor György dr. Gheorghe Lazr 10-12. 6.). IO 50310. Bor Attila. Dózsa György út 28. Macsek Ida. Helen Brutz. Bor Gábor. József Attila u. ME 04101.IX.A. U. 2085 Pilisvörösvár.O.S. Bihor). De Bor. Szendrő utca 8. Ráday u. Eden. 5539 Körösnagyharsány. U. Pusztai Mihály. Str. RO-2675 Petrosani. Fót. Mrs. RO-3400 Cluj-Napoca. Bor nevű rokonok Bor Armand. Bethlen u. VT 05652. 12. Mr.). Zsíros Sándor és Jolán. Box 2. Kürtösi Nándomé. 140 Sheridan Ave. Steinacherstrasse 15. Bldg. Asszony-nevükön szereplő és leányági rokonok Bató Flórián. De Bor. Etj. CH-8804 Au/Wdenswil. Niles. 22. Ágnes Molnár.Cara. Ohio 44446. Christian E. 21. Mäntele Armin. . 1068 Budapest. Bihor). <d.A. Ív utca 20/3.S. Havanna u. Deutschland. Mr. 29. RO-3700 Oradea. Ma élő rokonaink címjegyzéke 1. D-7730 VS-Villingen. Str. RO-3681 Boiu (Jud.3. Mr. 10. Bloc S2. 7443 Somogyjád. Struhács György. RO-1900 Timioara. No. #9.S. XVIII. Vésztő. Eugen Csillik. Mr. 1097 Budapest. #D-7. Pocsai Istvánné. 2527 Máriahalom. 41 River Rd. 48. RO-1700 Reia (Jud. I-73049 Ruffano (Italfa). 253. Bor Ernő (II.A. Németh László u. U. Budapest. Makk Istvánné. Et. RO-3681 Boiu (Jud. De Bor.l l. MD 20901. U. Luigi & Györgyi Falcone. 1126 Budapest. Rippl-Rónay utca 15.A.S. No.. 5539 Körösnagyharsány. 5700 Gyula. 1097 Budapest. Bor Géza és Ádám. Vágóhíd u. Str. Bor Dezső dr. Kossuth u. Sc. Horváth Tibomé. Fodor Tamás és Ildikó-Gyöngyi. Severin). Edward De Bor. 454. Mr.bor@freemail. U. Bor Iuliu. Török Ignác utca 28/c. Silver Spring. Bor Imre. 5427 Aurora. Station A. 5. Via Provinciale Taurisano.

[Publ.. old. Verlagsanstalt. 2 családfa rajzzal (Bp.) A-5 Anonymus: Vécsey Tamás élete és kora (Celldömölk.) A-21 Csoma József: A magyar heraldika korszakai (Budapest. 1926. L: Alph. Reprint-kiadás: Budapest.) A-11 Benda. Tasnády Nagy Gyula] I-VII. 1923. 1928. 1892. 1984. A-25 Csoma József: Zsigmond király czímerlevelei – Turul. du moyen ge (Paris. 3. 1894. 1580-1620 (European Studies Review. Bratislava. Akad. Bp. Tud. old.Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis [Szerk. 1983. 1913.. old. 1896. 281-304. 1901.) A-15 Bor István: A “Halmaji Bor nemzetség” emlékirata 1415-1937-ig (‘Kézirat’: Családi használatra készült sokszorosítás. etc. 1884. 1895. 1973.) Chassant.]: The Bor Family Heritage Book (Beatrice Bailey.. kötete] (Budapest. Budapest.) 26 old.: Nagy Imre. Adriano: Lexicon abbreviaturarum (Wörterbuch lateinischer und italienischer Abkürzungen.) A-19 Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában [Teleki: A Hunyadiak kora Magyarországon c. Szakirodalmi és forrás-hivatkozások A-1 Ádám István [Szerk.: tátny Archív v Koiciach Sprievodca po archívnych fondoch (I.]: Szikszó. A. Vármegyei szociográfia (1939. 1983. I. sorozat I. Kálmán: Hungary in Turmoil. 8 (1978). Beatrice. egy abaúji nagyközség története (1980..) A-18 Cappelli. A-24 Csoma József: Kőszegi László czímerlevele – Turul.. E. 71. 1896.) A-14 Boor. . Sterling.) (Leipzig. Eduard: Praktisches Handbuch der historischen Chronologie aller Zeiten und Völker besonders des Mittelalters (Akademische Druck.]: Abaúj-Torna vármegye. 72.) A-2 Áldásy Antal: A magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei (Bp.: Dictionaire des abréviations latines et franaises .. die seit dreihundert Jahren bis gegenwärtig in der königlich- ungarischen Freistadt Ödenburg lebt (Eine genealogisch-historische Studien-Skizze) (Ödenburg/Sopron.) A-12 Benke Imre: Abaúji lelkipásztorok 1685-1799 (Kassa.) A-4 Anjoukori Okmánytár . Budapest. . 1927.: Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungariae (Lipsiae. MTA. 1943. 1897. old.) A-16 Brinckmeyer. kötet (Budapest. 1878-1920.) A-10 Benda Kálmán [Főszerk.. Vol.u.) A-6 Balogh Gyula: Vas vármegye nemes családjai A-7 Bartal. Graz-Austria.) A-23 Csoma József: Bor Mihály czímerlevele 1415-ik évből – Turul.) A-8 Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve (Budapest. Julius August Carl: Von einer Familie mit uraltem ungarischen Geschlechtsnamen.) A-17 Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945 (Gondolat.) A-22 Csoma József: Abaúj-Torna vármegye nemes családjai (Kassa.Chalupeck.) A-20 Csíkvári Antal [Szerk. 1897. Inc. 1985.]: Magyarország történeti kronológiája (Akadémiai Kiadó. Magánpublikáció.) A-9 Bayley.) A-3 Áldásy Antal: Zsigmond király és Spanyolország (Magy.) A-13 Bidovsk. 1963. 1941. Pennsylvania 18493.

és Torna-vármegye nemeseinek összeírásai (In: TKA: 58. századi magyar arisztokrácia mobilitása (Budapest. old.: Beke László.. L. 562.) A-36 Erdélyi László: A magyar lovagkor nemzetségei (Budapest. Tanulmányok a magyar középkorról (Magvető. 231-246. 1996.. 114. 5/6. Ergänzungsband (Innsbruck. 1987..) A-40 Ferdinandy Mihály: Az ellenszegülők. 1387-1437. 137. Inst. 1867-1937 (Budapest. – Budapest.: Nagy Imre. 209. 1859-1919 (Hídfő. old. Franz: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter Mitteil.számából. 1845.) A-30 Eckhart. Marosi Ernő. Bor családot érdekelhető irományoknak.) 395-558. 1914. Budapest. Geschichtsforschung. Paur Iván. 107-130.] (Akadémiai Kiadó.) A-38 Fejér György: Codex diplomacicus Hungariae (Buda.. (Budapest.) Különlenyomat az Archeológiai Értesítő 97 (1970) 2. polgárok.) A-42 Fügedi Erik: A XV. 1938. Budapest. San Francisco.) A-48 Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. 1987. 1980. 1909.sz. old.) A-49 Győrffy György: A honfoglaló magyarok települési rendjéről (Budapest. A-50 Győrffy György: István király és műve (Gondolat. – Apám és nemzedéke. Österr. Boor féle “Studien-Skizze” végén. 12 lap. [A továbbiakban: MZsK].) A-45 Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Szépirodalmi Könyvkiadó. és in: Fügedi Erik: Kolduló barátok. Ráth Károly és Véghelyi Dezső] . Szerk. kötet: Abaújvár . A-32 Engel Pál: Kamarahaszna összeírások 1427-ből [Új Történelmi Tár – Fontes Minores. old. etc. Budapest. Jahrhunderts – (Mélanges offert Szabolcs de Vajay. conditum a Carolo Dufresne. old. old.) A-43 Fügedi Erik: “Verba volant…” – középkori nemességünk szóbelisége és az írás [In: Mályusz Elemér emlékkönyv. 1970. évrend szerint megkészítve (Kézzel írott latin nyelvű függelék a J. C.]: Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából [A továbbiakban: TKA]. 191-242.) A-27 Czobor Alfréd és Kemény Lajos [szerk. 1971.) A-41 Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai (Kolozsvár. 1989. Halmaj.A-26 Csorba Csaba és Tóváry Judit: Halmaj históriája (Községi Közös Tanács. A-31 Engel Pál: Az utazó király: Zsigmond itineráriuma (In: Művészet Zsigmond király korában. MTA.) A-47 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái (Budapest. 3. Braga.o1d. 1917. f. 1910-1918.) A-51 Hazai Okmánytár [Szerk. old.). Budapest. (Kassa. 1901. 1984. ad historiam Hungariae spectantes.) A-33 Engel Pál: Zsigmond bárói (In: MZsK. belügyminiszter által Igazolt Nemesek. 1984. 71. Fügedi Erik és Maksay Ferenc.) [Szerk. old. kir.) A-46 Gerő József: A m. nemesek.)] A-44 Fügedi. 1981. Henschel (Paris. A. IX. 1983. 282. 1970.) A-34 Engel Pál: Luxemburgi Zsigmond (Históra 1987.) A-34a Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457 (Budapest.) A-29 Du Cange: Glossarium Mediae et infimae latinitatis. 2. d.) A-35 Erdélyi László: Az Aranybulla társadalma In: “Fejérpataki Emlékkönyv” (Budapest. lásd fentebb..) A-28 Czobor Alfréd: Abaúj. Wehli Tünde].: Balázs Éva. Erik: Die Verflechtung des Bürgertums und Adels in Ungarn am Ende des 14. 1915.) A-39 Fejérpataky László: Magyar czímeres emlékek Monumenta Hungariae Heraldica (Budapest. A. 1932. 1967. Domino Du Cange.) A-37 Fedák Pál: Kivonata a Jászói országos Levéltárban található. – Digessit: G. Budapest. 1829. Csongrád megye (Akadémiai Kiadó.

) A-71 Kemény Lajos: Abaúj története 1527-1648 (Abaúj-Torna vm. – Maps from marriages: an application of non-metric multi-dimensional scaling to parish register data (In: Mathematics in the Areheological and Historical Sciences. Kiadta Heckenast Gusztáv.) A-65 Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia (Pest.: Parish register studies.) A-68 Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. 1973.) A-56 Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyarországi vonatkozásai (M. kötet.). Mamaia 1970. München. 1911-1932. 1916. Tud. I.) A-70 Kemény Lajos: Abaúj. Magy. 1964. város levéltára (1319-1526) (MTA.) A-54 Herpay Gábor: Nemes családok Hajdú vármegyében (Debrecen. 1915.]: A történelem segédtudományai (ELTE. 1902. Budapest. Budapest.) A-55 Hiorns. 1895. Budapest. Mamaia 1970. Hasonmás kiadás.) A-64 Illéssy János és Pettkó Béla: A Királyi könyvek 1527-1867 (Budapest.) A-75 Korponay János: Abaúj vármegye monographiája. 1926. kiegészítő kötettel (Magyar Helikon.) A-60 Horvát Árpád: Oklevéltani jegyzetek. – Proc. kiadása. város levéltára (1245-1526) (Szeged. old. 481.) A-69 Kemény Lajos: Abaúj-Torna vármegye az Árpádok alatt (Kassa... old. 1884. Seresné Szegőfi Anna és Tóth Péter [Összeáll. Anglo-Romanian Conf. (Győr-Budapest. 1986. 1866-1870. 1982.és Tornavármegye története a honfoglalástól az 1526-ik évig (Kassa.) A-52 Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1538-1848 (Budapest. kir.) A-66 Iványi Béla: (a) Bártfa szab. (b) Eperjes szab. század közepéig (Budapest.) A-53 Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig (Aurora Könyvek. Budapest. Miskolc. Anglo-Romanian Conf.) A-62 Hőgye István.) A-58 Horvát Árpád: A diplomatikai kortan alapjai (Budapest. . sz.) A-59 Horvát Árpád: Bevezetés a magyar oklevéltanba (Budapest. 1888. TKA 2/2. kir. II/2. 1910. – Proc.) A-74 Képes Krónika.) A-67 Kállay István [Szerk.) A-73 Kendalt.-18.: Parish register studies. 68-69. Budapest.) . Egyetemi Nyomda. 16.A diplomatikai írástan elemei (Budapest. . 1883. 1880. 1983.. 1865-1891. 1854. Robert W. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek. 1900..Statistical studies in migration (In: Mathematics in the Archeological and Historical Sciences.) A-72 Kempelen Béla: Magyar nemesi családok (Budapest.]: Borsod-Abaúj- Zemplén megye történeti helységnévtára 1870-1983. in: Czobor. 1941/43. kötet (Sárospatak-Pest..) A-63 Illéssy János: Az 1754-55 évi országos nemesi összeírás (Budapest. Akad.) A-61 Horváth István: Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről (1820. 1931.) A-57 Hóman Bálint és Szekfű Gyula: Magyar Történet (Kir. David G. Történelmi monográfiája.

) A-82 Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944 [Baán Kálmán gyűjtését javította és kiegészítette: Kóczy T. köt. a Magyar Országos Levéltár címereslevelein (Corvina. Budapest. Budapest.) Ebben: “Abaúj-Toma vármegye bibliográfiája” [Összeállította: Kertész János.) A-96 Nagy Sándor: Nekrológ és még valami (Prot. 1885. II.-255.) A-79 Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent oklevéladó működése 1569-ig Turul. Budapest.) A-97 Nehring. Liber armorum Hungariae (Bevezette: Andrássy Gyula gróf) (1913. Band 7: Die historischen Ortsnamen von Ungam.]: Szikszó (Az “Abaúj-Torna vármegye” c.]: Gibárt (Az “Abaúj-Torna vármegye” c.old.) A-99 Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai (Eger.] A-86 Magyarország Története (tíz kötetben) – I.) A-83 Magyar Nemzetségi Zsebkönyv (Budapest. 1935. László és Gazda István] (Könyvértékesítő Váll.: A leleszi konvent országos levéltárának története (Különlenyomat a “Levéltári Közlemények 1932. 7-8.) A-98 Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad címerei. 1987.: Császár Ferenc. Budapest. 1984. egyházi és iskolai lap. (b) A Zsigmond-kor kutatásának problémái. 1878.) (Serie A. 1935. 1977.sz..)) A-95 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal (Pest.) A-85 Magyarország tiszti cím.) A-94 Nagy Aladár: A pristaldusok (Századok.) A-89 Mályusz Elemér: (a) Zsigmond király uralma Magyarországon (Gondolat. 168.. 1-9.) A-93 Molnár Endre [Szerk. A-90 Mályusz Elemér: Zsigmondkori Okmánytár (Akad. old. 5/6. Szerk.: M. könyvből. Budapest.) A-100 Ölyvedi Vad Imre: Nemességi könyv (Szeged.ő.) .. Kir.. 32 1. publikációból. 1906. München. I. 3-20.) A-80 Kunsch József: Szikszó évlapjai (A “Szikszói Enyhlapok c.) A-81 Levárdy Ferenc: Gyöngyöspata – plébániatemplom (Tájak korok múzeumok kiskönyvtára – 156. évfolyamából. Kiadó. Statisztikai Hivatal. 190-191.) A-84 Magyarország címeres könyve. Budapest. old. 1853. IV. 1984. 1932. Budapest.. Univ. kötet (Kassa. Közp.) (Szikszó. 1951.1984). u. Akad.) A-78 Kumorovitz Bernát: A leleszi konvent országos levéltárának története (Budapest. Budapest.old. 159. 1935. 337 (1876. könyvből.. 1907. old. 252.) A-77 Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. old. História 1987. 33. old.A-76 Korponay János: Abaúj vármegye monográphiája.]: Abaúj-Toma vármegye (Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája. Kiadó. Budapest. III. 1905. 1857-1868. Budapest.) A-91 Molnár Endre [Szerk..old.és névtára [Szerk.] A-92 Molnár Endre [Szerk. Karl: Comitatus Abaujvariensis (Veröffentlichungen des Finnisch- Ugrischen Seminars. 10. 1970. 1928. MTA Történettudományi Intézete (Tankönyvkiadó.

) A-114 Szentpétery Emericus [Ed.. szám. köt. Budapest. Konstanz.]: Családnévmutató a Magyar Országos Levéltárban őrzött családi levéltárak és gyűjtemények irataihoz (1526-1945) (MOL. 28. évszám nélkül. Budapest. – 352-355. 1923. sorozatából: III. Összeállította a Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik igazgató-választmányi tagja (Budapest.) A-102 Pataki Lajosné [Összeáll.) A-108 Siebmacher’s Grosses und Allgemeines Wappenbuch.) A-104 Puskás J.) A-117 Szikszói Bor György és Szikszói Bor István: Elgázolás elleni mentőkészülék közúti járművek számára Szabadalmi leírás. old. 1872. 25. Budapest. 113 (Akad.. és 16. 1895. l.]: Scriptores Rerum Hungaricarum (Bp. A baklovagok c. Ungarischer Adel (Csergheö Géza és Csoma József feldolgozása: (a) I.) A-113 Székely György: Luxemburgi Zsigmond.A-101 Papp László: A hiteles helyek története és működése az újkorban (Budapest. 1900. 1943.) A-111 Szabó Ferenc: Társadalom. 1899. XIII. 1891-1914. Sci. Bildbeschreibung und Textübertragung in unsere heutige Sprache von Michael Müller.) A-112 Századunk névváltoztatásai (1800-1893).) A-109 Soós Imre: Ősi sopronmegyei nemzetségek (Sopron. Jánosról czímzett prémontréi Kanonokrendi Prépostság (A “Magyarország helyrajzi története c..) A-106 Richental. 271-294. Ulrich: Chronik des Konstanzer Konzils 1414-1418 [Mit Geleitwort.) A-107 Rupp Jakab: Jászó. kézirat. 531. 1912. 1927. 1984. műben. old. kötet. No. tábla. old. 73-80. old. tábla.) A-121 Tarnóczy Béla: Gibárt története (Czobor Alfréd: “Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából” c. M. egy közép-európai uralkodó (In: MZsK. 1944. 1936. M. régi emberek (Budapest. 129. Hiv. Kiadó. old. l. 1981. (b) V. kötet. szám. old. könyvéről. 17603. 1937.: Emigration from Hungary to the United States before 1914 Studia Historica Acad. old. művelődés Zsigmond törvényeiben Kolozsvár-Szegedi Értekezések.] (Friedrich Bahn Verl. 30.) A-119 Sztáray Zoltán: Ferdinandy Mihály külön világa (Ismertetés F. A-118 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (Budapest.) (Új Látóhatár (München) 1983. – Kassa. és 93. Szabad. 9§.) A-110 Spilka Lőrinc: Jászó története 1243-tól 1552-ig (Különlenyomat a Jászóvári Premontrei Kanonokrend Gödöllői Szent-Norbert Gimnáziuma 1942-1943-i évkönyvéből. Gödöllő. 1896. 1984.: Szikszó (Budapest.) A-115 Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke (Budapest. (Békéscsaba. XVIII/b osztály. (1957.) A-103 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádháza királyok alatt (Athenaeum. 407-451. Kir.. 1975.) A-116 Sziklai János és Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai I. sz. old. – Ker.. kötet: Abaúj-Toma vármegye és Kassa.) .): REPRINT kiadás (Budapest. Hung.) A-105 Radocsai Dénes: Gótikus magyar címereslevelek Művészettörténeti Értesítő. 130-141..) A-120 Takáts Sándor: Régi idők. és 134-142.

tekercsek. A-139 “Index Alphabeticus Genealogicus Actorum Judicialium Comitatus Abaujvariensis ab Anno 1479 usq annum 1700 in Fasciculis Repertorum” (C 1367 sz. 89. – Genealógiák. X 4792. – 96 sz. tekercsen (Országos Levéltár) . old. Budapest.) A-134 Zachar József: Ráttky György kuruc ezereskapitány.. old. Szerkesztők: Engel Pál. Levéltár) A-136 Kassai Levéltár.) A-124 Thallóczy Lajos: A kamara haszna története (Budapest.Turboly: Levéltárak – Kincstárak. filmtekercs. A-143 Vas megyei levéltári füzetek 8. Fol. francia generális (? .) A-131 Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. 43-59. 1994. 1903. Szeged 1998. 1931 134-167 és 259-272.B 1534 . 5. filmtekercsek (Országos Levéltár). 1909-1912. 355-390. Genealogical Notes” (kb. 28000 felvétel) .) A-132 Wurzbach. 1982/2. Ebből Bor vonatkozás: a B 1538 sz. 12650-12652. 12680-12689 sz.. 406. – 3131 . old.) A-127 Tóth-Szabó Pál: A Jászói Konvent mint hiteles hely a középkorban (Turul.. 45. kötet (1884).) A-128 Vajay Szabolcs: Ordinis Sancti Iohannis in Hungaria Thesaurus ac Corpus (1987. (Orsz.“Zápisnice o preverovani l’achtického pvodu” (= nemesi származást igazoló iratok). Függelék: Abaúj vármegye portális adó lajstroma 1427-ből (DL 24819) A-125 Thury Etele: Iskolatörténeti adattár (Pápa. jún.) A-130 Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár (Pest. További hasonló tárgyú filmtekercsek: C 1345. iratcsomó.) A-126 Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája (Budapest. (Szombathely 1997.) A-142 Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század közepéig (Temesvár. Levéltár). doboz. Makk Ferenc. A-138 1720 évi összeírás. sz. 1908. 1856-1891: 50.) A-144 Peláthy-féle gyűjtemény. Országos Levéltár. Szaszkó István és Theodorné Gorjánác Rádojka [Összeáll.1742) (Hadtörténelmi Közlemények. Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (Wien. 1212-1526 Összeállította Kóta Péter. .]: Magyar Országos Levéltár. 1984. 1879). Források Magyarország Levéltáraiból (1000-1686) (Budapest. század) Főszerkesztő: Kristó Gyula.) A-123 Tezla. 1860-1874.) A-135 Kassai Levéltár. 3138 sz.) A-140 Anjoukori oklevéltár Szerk. Csehszlovákiai levéltári anyagból készült mikrofilmek repertóriuma (1989. A-137 Bárczay család levéltára. jelzete: 1352. Szikszó. 1984. C 1347 szám (Magyar Orsz. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről. old.: Kristó Gyula (Budapest – Szeged) A-141 Blazovich .) A-129 Waldapfel Eszter: Nemesi birtokjogunk kialakulása a középkorban (Századok. Hungarian National Archives. filmtekercs. cím. 1891. – Doklady jedlnotlivych zemianskych rodin o dokazovant slachtického povudu (Családnevek szerinti dossziék) Ebből: Bor család. 47.Érszegi .) A-133 Zachar József: Idegen hadakban (Magvető. old. “Collection of the Genealogical Bureau Peláthy. 1. Albert: A magyarországi kivándorlás okai – 1914 előtt (Valóság. 1563 tekercs. Bp.. Akadémiai Kiadó.A-122 Tarsoly István. 110-119.

1943. Budapest. – Bor családra vonatkozó rész: a 40602 sz.A-145 Daróczi-gyűjtemény. 1938. 1999.) A-148 Szilágyi László: A nagy-bányai Horthy nemzetség (Budapest. tekercsen. (Országos Levéltár) A-146 Zsoldos Attila: A szent király szabadjai.) A-147 Endes Miklós: A bizáki Puky-család nemzedékrendje (Vác. 1998.: a Fáy Társaság tagjai. Fejezetek a várjobbágyság történtéből (Budapest.) .) A-148 A Fáy család emlékkönyve (Szerk.

az oklevél dátumát és kibocsátóját az érdeklődő az Országos Levéltár számítógépes rendszerében könnyen kikeresheti. tanúként említődik). DL 198 DL 24819 DL 90875 DF 250668 DF 254418 DL 3833 DL 26019 DL 90890 DF 250715 DF 254419 DL 9118 DL 32262 DL 92899 DF 250759 DF 254481 DL 9768 DL 32709 DL 93062 DF 250769 DF 254504 DL 9812 DL 38847 DL 98463 DF 250778 DF 254511 DL 9965 DL 46356 DL 100147 DF 251159 DF 254530 DL 12150 DL 47143 DL 107312 DF 251210 DF 254558 DL 13236 DL 48165 DL 107319 DF 251248 DF 257345 DL 15011 DL 61073 DF 211421 DF 251276 DF 259284 DL 15863 DL 62330 DF 211941 DF 251350 DF 262424 DL 16049 DL 71578 DF 212982 DF 251367 DF 265402 DL 16282 DL 73603 DF 220490 DF 251376 DF 269485 DL 16286 DL 75929 DF 228630 DF 251475 DF 270250 DL 16719 DL 83784 DF 233019 DF 251480 DF 270719 DL 16808 DL 84107 DF 233075 DF 251608 DF 272868 DL 17585 DL 84179 DF 250636 DF 253826 DF 275602 DL 18844 DL 84184 DF 250646 DF 253827 DF 275603 DL 23191 DL 84582 DF 250648 DF 254401 DF 275767 A Trócsányi családdal kapcsolatos DL és DF oklevelek: DL 1939 DL 16754 DL 64193 DF 212684 DL 8690 DL 38933 DL 70491 DF 220572 DL 9251 DL 42775 DL 75288 DF 254401 DL 12718 DL 43941 DL 90875 DF 254419 DL 14809 DL 52904 DL 95925-96035 A Pozsony megyei Borokkal kapcsolatos DL és DF oklevelek: DL 13990 DL 81727 DL 90585 DL 91001 DF 275230 DL 14998 DL 90558 DL 90971 DL 91006 DF 275742 DL 44337 DL 90569 DL 90979 DL 91008 DF 275744 DL 44347 DL 90570 DL 90987 DL 91009 DF 275775 DL 49820 DL 90571 DL 90994 DL 91019 DL 71375 DL 90579 DL 90997 DL 102963 . de családtörténeti szempontból nem jelentős az ügy (pl. Az alábbi oklevelek közül néhány nem szerepel a leíró részben. DL és DF oklevelek listája Azoknak a DL és DF jelzésű. Mohács előtti okleveleknek a listája. mert bár előfordul benne valamelyik tagja a Bor családnak. Itt csak az oklevelek számát adjuk meg. melyekben előfordul a Bor család valamelyik tagja.

következő című genealógiai összeállításának függeléke: Von einer Familie mit uraltem ungarischen Geschlechtsnamen. A kézírásos eredetit nyomtatott formába gépelte Dr.A. . die seit dreihundert Jahren bis gegenwärtig in der königlich-ungarischen Freistadt Odenburg lebt».Sopron.K. 1896 [A-14]. Kivonata a Jászói országos Levéltárban található Bor családot érdekelhető irományoknak évrend szerint megkészítve. . Összeállította 1841-ben: Fedák Pál a Jászai Convent Országos Levéltár hites jegyzője Boor J. Bor György (1986/1990).

contra Valentinum de dictae Keech. et Lucae filiis condam Sebastiani de Zend.1. In fasc. Stephano. intuito ablatorum Literalium Instrumentorum. nec non violentae abinde ablationis Literalium Instrumentor(ium) praefati Georgii. fasc. in possessione Keech. Catharinam item consortem. Sub KKKK. Statutor. factum ejusdem possessionis tangentium dedentores. . contra Ladislaum Patak de Vámos Ujfalu. cruentationis item. No. contra Ladislaum Pataky de Vámos Ujfalu. Stephani. Pro Georgio Fulo de Keech. FFF No. évrend szerint megkészítve. factum totalis portionis possessoniariae in possessione Zombor. ac interemptionis. Petrum et Paulum. Paulum.) concernentium. alio nomine Puszta=Baxa apellatum. et Lucae.. totale prodium Al=Baxa. et Gregorium Bor. et Michaelem filium ejus. No. ac Laurentium filium Joannis de Zombor et consortem ejus Elisabetham. * ** A következőkben a "Cottus" formát. nec non Georgio Bor de Halmaj. et Pelbartum de eadem. filios ejus. nec non Georgium. Co(mita)tu * Zempleniensi. 1 B No. quae per mortem Dominae Luciae relictae Dominici de Zombor in eosdem jure successio condescenda et devoluta fuisset. 36. perpetuo jure statutum. per Georgium de Keech Patrem annotati Georgii illic repositorum. Ladislaum item. No. et violentae adportationis Literarum praedictae Dominae Marthae. intuito nivationis Curiae praefati condam Sebastiani. ac Nobili Dominae Martha vocata. Damianum item Csontos de Zombor et consortem ipsius Sophiam. Inquisitoriae DDDD. ac Cristophoro. ratione actium potentiar(ium). Gregorium aeque et Georgium Bor de Halmaj. nem egészítjük ki. factum possessionum dictae Keech. Pro Ladislao de Dob. De anno (1) 1461. Cottu** Zempléniensi ingremiatae habitae tangentium Jur(?) Inquisitor(is) evocator(is). contra Andream de Báthor. et Gybárth. in Cottu Abaujvar(iensi) existentem tangentium Inquisitoris Evocatoris Relatoriae. Gregorio et Stephano Bor de Halmaj. (DF 250646) * Az ilyen módon zárójelben szereplő szó-részek az eredetiben előforduló röviditett formák kiegészítései. 51. in Cottu Abauj existens. Ladislaum item filium Emericii. in Cottu Abauj existen(.(DF 251248) (3) 1471. nec non Stephano Bor de Halmaj. Co(mita)tus * Zempléniensis Inquisitoriae praeattactam violentiam affirmantes. et Gregorium Bor de Halmaj. Kivonata a Jászói országos Levéltárban található Bor családot érdekelhetö irományoknak. Relicta condam Sebastiani de eadem Zend. velut memoratae possessionis Zombor ristentes occupatores. 20. 12. 18. hanem ebben a röviditett alakban irjuk. praetextu portionis possessionnariae in possessione Zombor. (DF 251367) (2) 1464. alterum Andream de Kazmér. Pro Antonio filio Joannis de Keöszegh. (DF 251210) (4) 1476. ipsos ex Inscriptione Ladislai filii Georgii de Dob. possessionem filiorum suor(um) praefator(um) Christophori. Pro Nicolao filio Ladislai filio Joannis de Keöszegh. ac Joannum Magnum de Zombor. Sub KKKK. perpetuae emptionis jure concernens erga Mandatum Regium cum clausula “Dicitur Nobis” emanatum. (DF 251350) (5) 1477. Cottu Abaujvariensi existente habito. prout et Literalium Instrumentorum. amely következetesen a "Comitatus" (=vármegye) röviditéseként szerepel. Geche vocatam.

et Vécse. sylva et eadem impulsionis. (DF 253826 fol 33) (10) 1484. A. No. ac Nicolaum de eadem Bolchárd. PPP. Sub B. Leonardi. desicari(?). (DF 253826 fol 62r) (12) 1500. Stephano filio Pelbarti. et Nobili Dno Consorti Suo. Pro Egregiis Joanne de Perén. (DF 253826 fol 46v) (11) 1486. folio 37. filii Kuth de Balajth et Simoni Bor de Halmaj 5 sessiones colonicales. ac etiam Omlas vocatam. Prot. ac Dominam Juliannam et Stephanum filium eiusdem celebratae. penes Ecclesiam omnium sanctorum a parte orientali fundatam. et Molendino inter metas possessionis Alsó Halmaj. et Sebastianum Fuló de Vatha. &c. in dicta Balajth. fasc. in possessione Alsó Halmaj tangen(tium?) et concernen(tium?). folio 62. Blasium. inter certas tres puellas. A. Clementis. ac alterius Georgii Fuló. in Abauj existen(tes).1. pro 50 flo. et Gibarth. et Rebus paraphernalibus Nobilis condam Dominae Apoloniae olim Consortis eiusdem Alberti. filii Nicolai. in possessione eiusdem Szohtha vocata. et Stephani de Keech. auri dato. velut mariti sui instigatorem. Georgii Bor de Suhtha. Prot. extunc pro tali ipsarum ejectione Stephanus Sós cum Literis privilegialibus. ac prodii Ujvár Telke. Inquibus circa finem sequentia habent. assumptis oneribus Leonardi. Nicolao de Buzló quodam portiones possessionariae Christophori. (DF 253826 fol 30v) (9) 1482. Joannem. nec non propriam sylvam eiusdem Petri de Kasuh. Defectuosae Divisionales. ad portionem suam in eadem possessione habitam transductorem. Prot. et in personis prohibuit Lucam de Zend. cum clausulo “Dicitur Nobis” emanatum. onera et gravamina Osvaldi. filio Dominae Elisabeth Consortis Pauli de Tornaháza filiae Dominae filiae Konch. Statui comissit titulo pignoris. intra metas prorepetito possessionis Suktha adjacentem. folio 86. per praefatum quond(am) Gregorium Bor redemptas. ac alios quoslibet ab occupatione possession(ibus) Keech. ac intra metas possessionis Nagy Ida. Stat. Michaeli Pelbárth de SzentMihályfalva. aut Literis obligatoriis. ac succidi curantam. Cottu Abaujvár(iensi) adjacente habitis.1. ex sylva eiusdem Joannis Perényi Nagy Ida harasztja dicta. (DF 251276) (7) 1480. et Lucae de Zend. A. intuitu invagiationis per eosdem certi currus Discreti Andreae Plebani praefati Joannis de Perén. Albertum Thokos de Zakachy. folio 40. No. portiones condam Michaelis de Bessenyew. & inpignoratitiis. 16. filii Colomanni. Stephanus de Kech suo. Inquisitoris Relatoriae. et Clementis filior(um) suorum super portionibus possessionariis in possessione Kéch. Consors Georgii Bor de Halmaj. et Stephanus antelatas puellas de praeditis portionibus possessionariis ejicere vel excludere niteretur. Cottu Abaujvariensi existente habitae.*** Prot. Georgium Bor de Sujtha. et Petro de Kasuti. . et Stephani filior(um) suor(um) ni se assumendo. prout et aliorum Jobbagionum ipsius Joannis. penes ipsos pro tutela stare &c. Petrum Modrár ac Dominam Margaretham Consortem eius. intuitu universarum utilitatum vinearum in Monte. Pignoratitia Georgii Bor de Gibárth. sive Figed. in Cottu Abauj habitan(tibus). Item contra Dominam Elenam praefati Georgii Bor de Halmay Consortem.(6) 1478. erga Mandatum Regium. Item Georgium Bor de Halmaj. sive Literis super effusione sanguinis. Nobilis Domina Elena Relicta condam Andreae de Suhtha. quod si ipsa Domina Julianna. aut cum Literis emptitiis super Puszta Baxa. 53. fasc. ipsos vigore literarum Capituli Ecclesiae Agriensis Divisionalium Iure *** * E rövidítés jelentése: et cetera (satöbbi). et Leonardi fratrum suor(um) carnali(um) nominibus. quae nunc prae mani(bus) eiusdem Stephani Soos essent. velut jobbagyonam praefati Petri de Kasuh. de Bonis eiusdem Alberti provenien(tibus) quietat. contra Nobiles: Dominam Elisabetham Relictam et Stephanum filium condam Ladislai de Bolcsárd. filiae scilicet suae. (DF 250648) (8) 1481. A. in possessione iam dictae Nagy Ida commorantium. in Cottu Abaujvar(iensi) existente commorantium. ac Blasii. Nagy Simon Szigethe.

ac tenetur. alias de Tóth-Próna. D. 4. super exolutione totalis medietatis possessionis Ond ac trium vinearum in promontorio ejusdem possessionis et Cottu Zempleniensi habit(. (DF 254401) (20) 1557. Margaretha Georgii Beken. Andreae de Devin Consortibus. 20. et in praedicto Abauj per notam infidelitatis eorundem. No. Stat. 1. in dicta possessione Szöled. Pro Blasio Nagy de Veche contra Simonem Bor de Halmaj. et expedive- runt. et Martinus Bor de Sarno. ratione non deperditoriis quarundam Literarum. fasc. D.) praedictae Dominae per priorem maritum praefatum Nicolaum Gerczeli testamentaliter legatarum. 50. Trss et Beje. causa est condescensa. contra Nob. Pro Nobili Domina Elisabeth Consorte Simonis Bor de Halmaj. cum relatione. Pignoratitia fassio Joannis Bor de Gibárth. et Sigismundo Balajty.. Grosis Dominabus Juliannae Farkas. 11) (19) 1554. 150 facta. (17) 1544. in quem ex eo. C. super totalibus possessionibus suis Hozzuzo. Joannis Kornis Egregior(is) Relictis.. Egregii Francisci de Tornallya. super totali portione sua in possessione Vecse et Cottu Abaujvar(iensi) existente. (NRA fasc. octo sessiones jobbagionales in possessione Gibarth cum . (DF 250668) (13) 1511. Prot. alias per eandem Elisabetham Georgio Literato Castellano Castri Tokaj. nec non Dorotheae filiae praefatae Annae filiae. ipsiusque haeredibus. omne praeterea Ius Ambrosii Nagy de Ongha. 4. celebrata. in eadem Onga. et super directa quartalitate possessionis Ond. folio 3. Nobiles Dominae Sophia Sarna.. 143. No. In fasc. Stat. Gregorius de Baxa. necnon Anna. et Cottu Abaujvar(iensi). Magistrum Benedictum de Zenth Maria quietatunt. emanatum Evocatorium Dni Ludovici Regis. Adjudicatoriae Sententionales. si Testator absque haeredum solatio decederet. pro nobilibus Dominabus Catharina. folio 59. Nobilis Simon Bor de Halmaj et Domina Elisabeth consors eiusdem alias Relicta condam nobilis Nicolai Gerczely de Ond. In fasc. folio 72. quodbona litigiosa apud se haberent. 17.Comiti pro flo. Bartholomei Preden. in possessione Vécse. mox dictae Juliannae pro hung. Prot. No. filii praefatae Dominae Sophiae Sarna naturales. (DF 254530) (15) 1520. (DF 251159) (14) 1519. 1023. Testamentaria Dispositio Andreae de Beje. et Literalium Instrumentorum. totum et omne Ius quartalitii Casparis Golop.. in eliberationem portionis suae in possessione Vécse. in Cottu Gömöriensi existen(tibus). haereditario concern(…). folio 108. Dionisium Nagy. Nobilis Joannes Bor de Gibarth. qui familiares. folio 82. C. alias Davoth. Simonis Bor de Halmaj. et Elisabethae de Buthko consorti ejusdem impignorata. et posteritatibus universis totalis portio Stephani Vécsey et Joannis Bor. No. filia olim Michaelis Sarna. Pro parte Nobilis Simonis Bor de Halmaj emanatum Mandatum. in casum illum.) Sub. ad mandatum Iudicis Curiae regiae cum clausula “Dicitur nobis” emanatum perpetuo jure statutae sub B. una cum vinea in promontoris Szöled. et Annae. No. in Abauj. Sub BBB. relicta quond(am) Pauli Bor de Gybarth. (DF 253827 fol 51) (16) 1543. et respective Restatutoriae in executae. et admonitoriis denotatos statuere debet. C. integram portionem in possessione Közép Bolcsárd. et jobagiones quoque suos in aliis literis exhibitoriis.) Emerico Mindszenty Cottus Abaujvariensis V.. fasc. Nicolao Czikoház. contra Cherubin de Ond. 2. de. Cottu Abaúj adjacen(. 22. Prot. No. flor. Prot. Regia Donatione mediante perpetuo Statutor(. fol 100) (18) 1553. jure perenali fatetur. in Cottu Zempliniensi existentis habita. cum Telonis ibidem habito. sororibus suis. (DF 253827. 57. (21) 1559a. ac Sophia.

2. et Nádudvar. Prot. Ladislaum et Joannem Del. ezért 1563-hoz soroltuk be. totales portiones possessionarias in possessionibus Vécse. Protestatio Laurentii Szend contra Joannem Bor de Gibarth. Stephanum Bárcza. pro Petro condam Figedy celebratam. Egregio Petro Panka pro 250 flor. (24) 1560. (27)*1563a. (26) 1561b. certae item terrae arabiles ibidem. et Curia Nobilitatis Egregii Joannis Bor de Gybarth. a Nobilibus Andrea Dévény et Paulo Tornal titulo mutui levatis. Prot. folio 210. E. alteram Georgio Csibi et tertiam circumspecto Ladislao Zabó Civi Civitatis Orssoviensis vendentem factae. Balajth. 2. contra Joannem Bor de Gibarth. siquidem idem Petrus Figedy conditionibus in eadem fassione contentis neutiquam satisfecerit. Halmi. Borsodiensi. E. revocat et annihilat. Sub. Prot. oppignorat. Ipsiusque haeredibus. E. ac Dominam Euphrosinam Relictam quondam Casparis Mondola. facta. Protestatio Alexandri de Vécse. Pignoratitia Staphani Aboni medietatae unius portionis Raffarész vocatae in possessione Hegyalja Baxa. erga mandatum Palatinale jure pignoris statutae. et Cottu Abaujvariensi. in eadem Gybarth. No. et AlsóKinis Cottui Abaujvar(iensi) adjacent(. contra Nobiles Stephanum Bor. curia nobilitari. folio 61. et posteritatibus universis. Nobilis Domina Christina Bor. (22) 1559b. Simoni Bor de Halmay pro 100 flor. (25) 1561a. totales portiones possessionarias dicti filii sui. folio 34. 3 possessiones jobbagionales. (23) 1559c. folio 41. in possessionibus Halmaj. Protestatio Laurentii de Zend. * Ennek az okmánykivonatnak az évszáma az eredeti kézírásos összeállításban 1663. . (28) 1563b. Tartalmából azonban arra következtethetünk.. Abaujvariensi. 49. consors nobilis Demetrii Farkas. hogy ez valószínűleg elírás. portionem suam possessionariam in possessione Gibarth et Cottu Abaujvar(iensi) habitam Egregio Petro Panka vendentem facta. Prot. P. et terris arabilibus 150 cubulor(um) capacibus. Stat. Cottu Abaujvariensi habit. unam Blasio Zakay.) habitas occupantes promissae. E. Nobilis Simon Bor de Halmaj pro 300 Talleris in eliberationem filii sui Nicolai Bor in captivitate Turcico detenti. Petro Panka. E. Szabolcsensi Cottibus habitas. Prot. Prot. sessiones desertae. Prot. folio 39. eiusdem creditoribus usq(ue) ad tempus deponendi debiti praemissi usuandas fatetur. quaedam 8. folio 112. fassionem quondam super Bonis suis. fasc. folio 352. E.

flor. sine dato et sui integritate. intuitu possessionum Hegyallya Baxa. Prot. olim per Michaelem Hosa possessam. ex Elisabetha Zobonya de Buzafalva. consortem Francisci Balay. praeceptorium Novi Iudicii cum Inhibitionis. suiq(ue) integritate Certa Transactio inter Michaelem filium condam Simonis Bor de Halmay. Absq(ue) Anno. celebrato. inde Zabolcs Cottibus adjacen(t. et uno prato ad 20. Cottui Abauj adjacen(ti) habitorum. et Catharinam Bor. signanter autem in possessionibus Büd. ab una. Pignoratitia Nobilis Joannis Bor de Gybarth super certae terrae arabili 10. Pro Nobilibus Joanne Varathka. pro flor. cum omnibus utilitatibus. alias Száraz. et Nádudvar. Nobilis Joannes Bor de Gibarth nominibus. Georgio Sáffár. et portionem in possessione Keehgy Francisco Kap vendentem protestatur. et Francisci Bor filiorum suorum. et Georgio filiis eius. Prot.(29) 1564a. Stephano. Nobilis Stephanus Abon. bobus 24. totalem unam vineam in promontorio possessionis Böd. quadam causa inter ipsos vertente. Cottui Abaujvarien(si) adjacen(ti). (32) 1571b.versis. (37) 1574d. nec non Domina Dorothea Relicta. folio 35. ut A A contra Nobilem Thomam Füzy. Cottui Abaujvar(iensi) ingremiata habitam.G. Pro Joanne Bor de Gibarth super celebratione Statutionis in possessione Gibarth in Cottu Abauj(variensi) Relatio. 5. ratione universor(um) Bonor(um). florenis in parato persolutis. Sub S. (30) 1564b. .G. Abaujvariensi. Prot. Jacobi Farkas de Prügy. Prot. per antefatum Stephanum Abon ab eodem Petro Panka acquisitam. filius Francisci Uza. et Tractatus inter Stephanum filium condam Petri. nec non Joanni Varathka.1. Nobilis Joannes Uza. dato. fasc. folio 155. et Cottu Abaujvar(iensi) existen(ti) habita. Sub B. ac expost per eandem in egregium Petrum Panka titulo cambialis permutationis pro portione Szendiensi. 161. et Evocationis Relatione. sine Statutorio. folio 6. 200 jure perennali vendidit & obligavit. valentes. vigore novae Donationis Locumtenentis Regii. (35) 1574b. Stat. totalem portionem suam in possessione Hegyallya Baxa. de az 1574 évi okmányok közé sorolva.. contra Stephanum Figed. Emerici Bór de Kajall Relictae Viduae. ac tandem in Dominam Catharinam filiam eiusdem Michaelis devolutam.et Felsö-Figed. et Catharina Zobonya de Buzafalva procreatis. et juriu(m) possessionar(ium) eiusdem Benedicti. totalis Curia ipsor(um) nobilitaris. No. filii olim Benedecti de Közepsi Füged. * ** Az eredeti kéziratos okmánykivonat-gyűjteményben évszám nélkül. et Joanne filio condam Emerici Boor. ac Michaeli. et 7. filiae Pauli Zobonya de Buzafalva. Emerici Fancsal. Amicabilis Compositio. (33) 1571c. folies ordinarias in praedio Kelechén. et in personis Joannis Fuló. ut I. Egregium Simonem Bor de Halmaj super restitutis universis rebus nobilibus post obitum dicti Genitoris sui remansis quietavit assecuravit. et posteritatibus utriusque sexus uni. Joannem item filium condam Pauli Bor de Gibarth. pro 4. Petro Sujta de Eadem facta. et Kelecsen. cubulor(um). ex Dorothea Figed filio dicti Benedicti susceptum. aliter Záraz. (36)**1574c. Stephani Figedy Relictae. consortem alterius Francisci Bala. in possessione Buzafalva. in quo etiam mentio est Barbarae Sebess.) celebrata. Dorotheae.G. F. inter possessiones Forró. Georgii. fasc. Stat. folio 34. (31) 1571a. et appertinentiis perpetuo statuto. Egregio Simoni Bor de Halmaj. folio 169. folio 121. F. (34) 1574a. Nro 21. ipsorumque haeredibus. Prot. ab una: partibus vera et altera Dorotheam Bor.G. Prot.

super portionem in possessione Gibarth. I.G. intuitu Bonor(um). cs. dolem olim Dominae Barbarae Sebess consortis condam Stephani filii Petri. Prot. folio 69. praeterea totalem portionem possessionariam in Papi possessionibus. et Franciscum Farkas de Prügy. et Joannes filii Demetrii condam Farkas. Cottu Abaujvar(iensi) existen(tem) Excentorio Adjudicatorior(um) Relatoriae.1. nec non Jacobum. et Cottu Abaujvar(iensi) habitam. nec non Dominae Evae consortis Joannis Fuló. folio 74. (44) 1580. quae post obitum Dominae olim Barbarae Sebes.G. Amicabilis Compositio inter Nobiles: Joannem Bor de Gibarth. pro Domina Eva consorte sua. portiones in possessionibus Gibarth. Georgii. Relictae Stephani Figed. et juribus possessionariis eiusdem olim Stephani Figed levare et percipere. filios Demetrii quondam Farkas. Prot. . H. (P 317. ex Domina Anna Bor. filia Thomae Fanchal. contra Petrum Panka. Nobilis Joannes Fuló. et Papi. quae vineae olim Benedicti Figed avi eiusdem protestantis praefuisset. folio193. folio 69. bonaq(ue) praeattacta eidem Joanni Bor remittere velit.) (39) 1575. de universis Bonis. folio 203. in et pro 165 flnis Joanni Járay de Keer impignoratae. ex Domina Christina filia Pauli condam Bor procreatos. ad manus fati Joannis Bor devenerunt. H. VVV No. Nicolao Kap inscribere velit. Egregius Franciscus Balay. contra Stephanum Figed facto ex eo: quod idem una vineam in promontorio possessionis Böd. (43) 1578b. filia Pauli Bor progenitae. et Curiam Nobilitarem in possessione Gibarth. Prot. et Jurium Stephani condam Figed. Sub BB fasc.1. Prot. Relictae praefati Stephani Figed. rerumq(ue) paraphernalium Nobilis Dominae Barbarae Sebes. filium Pauli Bor ab una: parte vero et altera. ex Domina Christina filia Pauli condam Bor progeniti. facta. Prot.1 No. (40) 1577a. Pro Nobilibus Francisco. Joannem filium condam Emerici Fuló. item unam sessionem colonialem praedialem in Beöd. et in personis. Relictae Stephani Figedy. (42) 1578a. folio 105. H. (41) 1577b. Beüd. Nobilis Joannes Bor de Gibarth. in exolutionem dotis. suo ac Francisci. filio Pauli ex Dorothea filia Benedicti Figedy. Nobilis pueri Georgii filii sui ex Generosa Domina Catharina filia Simonis Bor progeniti curat aetatem revideri. Joanni Jára de Kér pro 165 flnis oppignorat. totalem Bonum. Per Egregium Joannem Bor de Gibarth. ex Domina Anna Bor. ac Jacobus. et Leonardi filior(um) suor(um) nominibus. admonent Christophorum Bertolt cum parata pecunia super eo: ut Idem non saltem a Joanne Bor de Gibarth. et Georgio Bor de Gibarth. eidem Dominae Barbarae consorti praefati Christophori Bertot. et Franciscum Farkas. Prot. filiae Thomae Fancsal. Jacobum. Cottui Abaujvariensi ingremiatis habitas. filii dicti olim Benedicti. Protestatio Joannis Bor de Gibarth. 1. filia dicti Pauli Bor. personaliter. (38) 1574e. Cottu Abaujvariensi existentibus habitae pro exolutione Dotis Barbarae Sebessy.

et curia nobilitari. Generosa Domina Dorothea. ac Georgium. et Sigismundi filior(um) suor(um) in se assumpserat. K. Nobili Joanni. et Annae Bor filiar(um) ipsius Joannis Bor. et bonorum suorum Defensorem constituit. a Laurentio Fancsal perennaliter acquisita. in possessione Halmaj. praeterea portione in possessione Fancsal eidem Cottui adjacen(te). et Catharinam Bor. Franciscum. fratrem carnalem super portionibus possessionariis in possessione Hegyallya-Baxa. pro totali domo. No.. Abaujvariensi et Nádudvar Szabolcsiensi Cottibus existentibus celebratam revocat. factam interposita. cum horto. I. . Pro Georgio Szalka Tutore legitimo nobili pueri Stephani Bor. Pauli Began Nobilium consortum. ex quibus comperit. nobilem Georgium Zalka Tutorem. Prot. ac filios eiusdem Georgium. non versat(?) . Prot.. Perennalis fassio Egregii Stephani Bor de Kajal..)ibutos Georgium Szalkay et Stephanum Bor. Egregios Franciscum Zoltán. respectu bonorum. 2. Egregius Sandrinus Vécse. ab una: ac Michaelem filium condam Simonis Bor. filia condam Pauli Zobonya progenito pro 150 flor. consors egregii Joannis LuDomina. ex Domina Elisabetha. Michaelis Czeke. K. Georgium Zalka. Cottu Abaujvár(iensi) habita. folio 39. fratris sui uterini. ac puellarum Catharinae. I. Egregio Petro Panka de Rugyas.. K. assumptis oneribus nobilium Dominarum: Sarae Bor. cum Petro Panka de eadem Gibarth.(45) 1581a. in Egregium Petrum Panka de Rugyas.. ac sessione deserta in eadem Gibarth. Prot. sit quartalitium Matris ipsorum. . et Dorotheae similiter Bor. folio 169. ac Georgium. ac cum omne eo jure. portionem in possessione Gibarth. et Leonardum filios eiusdem. (49) 1582c. Protestatio Nobilis Georgii filii condam Laurentii Zend. Franciscum. titulo Cambii transferentes facta. consortem Francisci Bala. Per Nobiles Joannem Bor. (48) 1582b. folio 1. Cottu Abaujvariensi existente habitorum collectae Testium fassiones. et Cottu Abaujveriensi existentis. ac Catharinam Bor. Protestatoria contradictio Nobilis Georgii filii condam Laurentii Zendy adversus Cambialem permutationem super portione in possessione Gibarth. filii condam Joannis Sáfár. Franciscum. Prot. jure perennali cambiata. una cum molendino inter metas eiusdem possessionis existente. Sub SSSS. et portione Braxae.lictum Franciscum Soltán. consortem dicti Francisci Zoltan. K. folio 186. et Stephanum Bor. quod in horto seminario. ab alienatione. ac praefatum Sandrinum Vécse jure haereditario concernentis. et Braxa ibidem haberet. et Leonardum filios eiusdem Joannis Bor. contra Franciscum Zolthán. folio 130. olim per Franciscum Del possessae. filiae. 24. matrem eorundem. ac Stephani.. Nobilis Stephanus filius condam Michaelis Bor de Halmaj. totalis portio in possessione Gibarth. et Leonardum. quod bona in possessione attactu existentia pertineant ad prae(. filia condam Simonis Bor de Halmay. folio 141. Prot. contra Nobilem Joannem Bor. I. divisionem inter se. (52) 1584. et moneratione curiae nobilitor(um) in possessione Halmaj. qui pariter onera Catherinae Panka consortis Pauli Dancs. filio condam Georgii Zobonya. folio 45. filii condam Emerici Bor ex nobili Domina Dorothea filia condam Pauli Zobonya de Kér super portione sua possessionaria in possessione Buzafalva et Cottu Abaujvariensi habita. (46) 1581b. Prot. et molendino ibidem. Prot. (51) 1583b. facta. fasc. (50) 1583a. (47) 1582a. per Joannem Bor.

Pignoratitia Nobilis Dominae Helenae Bor. alias de Figed. L. consorte sua suscepta ac ipsa quoq(ue) in Bonis Büdensibus ex nexu hoc possessorium habeat. et praetextu Contradictionis Statutionis totalium portionum. Evocatorium. Büd. Item quod consors praedicti Gregorii Bax fuerit filia dicti Nicolai Csobád. et posteritatibus universis. et Mathaeo filiis. impetratorium. et jurium possessionarior(um). folio 23. et Fanchal vocatis. Lucae Znye. super totali portione sua in possessione Csobád. ex qua prognata est Relicta praedicti Pauli Czécze. et Francisco Jordanházy. . per notam infidelitatis Georgii. suo. flor. et Magdalena filiabus. No. coram Tabula Regia mota. per non comparitionem convictis praeceptorium Novi Judicii cum Inhibitione. Item quod consors Pauli Bor filia Nobilis Benedicti Figed fuerit. (54) 1588. 49. Lucae Fen Tricesimatori.. (55) 1589a. Pro Francisco. in possessione Figed. Cottu Abaujvar(iensi) habitorum. folio 60. ratione Bonorum in possessione Büd existentium peracta Inquisitio. fasc. Prot.(53) 1587. perpetuo jure statuta. interposito. Fasc. Stat. No. in possessionibus Gibarth. item Annae. et praetextu Divisionis. (56) 1589b.). aliorumque Bonorum in Cottu Abaujvar(iensi) existen(tibus) habi(tis?). Brod. ex quo cognoscere licet sequentia: quod Relictae Nobilis condam Pauli Czécze sit filia nobilis Gregorii Bax. 2. consorti Nobilis Joannis Fuló de Fulókécs. 60. Locumtenentiali Donatione mediante. ex qua idem Bor progeneravit filium Joannem. BBB. in Cottu Abaujvar(iensi) existentibus habitorum. contra Egregium Lucam Fen. 11. Protestatio per Nobilem Franciscum Bor de Gibarth. Ipsiusq(ue) haeredibus. qui prout et eius filii possederint portionem in Büd. M. in Cottu Abaujvar(iensi). consorte Nobilis Pauli Barna. Nobili Dominae Evae Fancsal. et pro hung. Prot. seu Curiae Nobilitaris. fratrum carnalium. ac puella Annae filiae Joannis quondam Bor de Gibarth. 1. contra Nobiles Dominas Saram. alias de Figed. ratione Bonorum. 3. et Annae Bor. (57) 1590a. sororis suorum carnalium nominibus. 11. et Sequestrationis cuiusdam Domus lapideae. et Georgio filiis. fasc. Pro Nobilibus Francisco.. ac portionis in possessione Keözép=Fged. quae Bona Nicolai Csobády in praedicta Büd habita possideat. 40 celebrata. fasc. filiae condam Martini Bor de Sarnó. (=incattis?) in possessionibus Gibarth. et Fanchal. filiae vero dicti quondam Joannis Bor de Gibarth. Inhibitor(ium). ex eiusdem Nicolai Csobad filia. per praefatum Actorem titulo Notae Infidelitatis eorundem I I. quin imo et alii foeminei sexus sint in iisdem Bonis. Sub MMMM. ratione. et Cottu Abaujvariensi situata. nec non nobilibus Jacobo. in quadam causa inter ipsos. quondam praejudiciosam coram hocce Conventu celebravit Fassionem. et Francisci Bor de Gibarth. in. et verten(. et Francisco Farkas. No. nec non quod consors etiam Stephani Chib sit filia eiusdem Gregorii Bax. qualiter Egregius quondam Joannes Bor. nec non Paulo. 2. (58) 1590b. in causae ratione. ut Actorem. ex mutuis sibi inflictis cruentis vulneribus contractam. et Certificator(ium) cum Relatione. No. consortis Georgii Balajt. ac Curiarum Nobilitarium praefatorum I I. et Georgio Bor. Incattis. ac Dorotheam. veluti Actrices. Pro Domina Catherina Monay. Nobilibus Georgio Jordanházy et Dominae Annae Bor eius consorti. totales portiones cum Curiis nobilitaribus. velut in causam attractis. Sub. parens protestantium. ac Nobilium Georgii fratris. Sub F. Pauli Sárköz de Nagy Beghán Nobilium consortes.

et posteritatibus universis. Cottu Abaujvar(iensi). ratione. (68) 1595d. Prot.1. 3. Sub BBB fasc. Prot. Stat. Sigismundo Kap. (63) 1593. prout et Alsó Füged. una cum Curia Nobilitari. Sub K. et Cottu Abaujvariensi habita. Michaeli. totales portiones suas in possessionibus Papi. 75 celebrata. data. Dominae Sarae Bor. fratrum carnalium. Felsö Büd. Pap. nec non Francisci et Georgi Bor. Stat. Egregio Stephano Fá. 100 perennaliter vendit. Cottu Abaujvar(iensi) habita. No. folio 11. Gibarth. in Fancsal. M. flor. et curatorio assignatae. Prot. et Evae Fancsal Consortis suae. N. similiter Bor. Gibarth. No. Sub V. ac Gregorio Baxa velut incattis contra Stephanum Lasztócz. Egregio Francisco Zoltán pro hung. et seminis defectum Nobilio(rum) Francisci. Pignoratitia Nobilis Dominae Dorotheae Boor. et posteritatibus universis. contra Dorotheam Bor consortem Egregii Pauli Began. in possessione Pap. in Cottu Abaujvar(iensi) habitas impignorantem interposita. in Abaujvariensi nec non Legyes Bénye possessionibus. Contradictio Joannis Fuló de Fulókércs. et defectum seminis eorundem Locumtenentis Regii Donatione mediante perpetuo jure statui commissae. Cottu Abaujvar(iensi). N. super totali portione sua in possessione Baxa. 9. et ad duas colonicales. 59. N. flor. Fuló Kécs. ac octo ad summum inquilinares sessiones se se extendens. in Zempliniensi. (64) 1594. (65) 1595a. et posteritatibus universis.2. (66) 1595b. consors Egr. alias per Dominam Annam Vécse Relictam Francisci Del. folio 241. totalem portionem suam in possessione Papi. fasc. Cottu Abaujvar(iensi) existente habita. No. Sub. in Abaujvariensi. Ipsiusque haeredibus. Cottu Abaujvar(iensi). in Közép Füged una cum Curia nobilitari. Relictae Nobilis condam Lucae Znir. ipsorumq(ue) haeredibus. No. oldal) (61) 1592b. 200 datae. contra Sandrinum filium Georgii condam Vécse.(59) 1590c. (DF 254401. per mortem. Pignoratitia Nobilis Stephani Bor. et Vecse. Stat. et Francisco filio Pauli Serjén de Kis Serjén. Pro Stephano Bor. totalis portio Joannis Bor in possessione Vécse. ac praedio Puszta Kelecsen. ut Actorem praetextu quorundam actuum potentiorior(um) Evocatorium Novi Iudicii cum Inhibitione. folio 40. (67) 1595c. totales portiones in possessionibus Középsö Füged. et Kércs. Perennalis fassio Nob. ut Incattis. et praetextu acquisitionis totalis eiusdem portionis in possessione Halmaj. fasc. et molendino ibidem habito. et Paulo Komornyik. folio 25. Simoni condam Bor avo paterno ipsorum Incattor(ium). Keth. N. 7. 78. sororem carnalem praefati Georgii Vécse patris ipsius actoris. Prot. et Fulókércs. et posteritatibus universis totales portiones possessionariae Nobilium Stephani filii condam Petri Figed de Eadem. filia vero Michaelis condam Bor. veluti Actorem. Stephano Fá pro hflor. per mortem. nec non Alsó Füged. Consortis Egregii Pauli Begán. et Testamentaliter legatae. (60) 1592a. mediante Donatione Locumtenentis Regii perpetuo jure statuto. et molendino ibidem habito. Egr. 2. (62) 1592c. Prot. pro 75 h. 12. per mortem. folio 39. 35. No. Inhibitor(ium) Evocator(ium) Relatoriae. et defectum seminis praefati Joannis Bor Locumtenentiali Donatione mediante perpetuo jure Statuta. et Georgii Bor. ipsiusq(ue) haeredibus. Sandrino Vecsey.S. eorumque haeredibus. Egregio Stephano Fá. . pro hungflor. Pro Stephano Bor. super totali portione sua in possessione Gibarth. Nobilis Domina Dorothea Boor. fasc. Sub EEE. et Domina Catharina. consorte Francisci Soltan. super portione sua possessionaria. nomine tutorio. Pauli Bégán. fratrum carnalium.

(70) 1597b. N. et Iurium suor(um) in possessione Halmaj. Dominae Annae Mera consortis suae. an una: ac Dominam Catharinam Bor. relictam condam Francisci Zoltán. et dimidietate Telonii ibidem existentis. hungar. N. Prot. in possessione PaDomina. et Cottu Abaujvariensi habitas. et Cottu Abaujvar(iensi). in possessione Baxa. portiones possessionariae. consors Nobilis Michaelis Török. No. (75) 1597g. consors Pauli Figed. una cum Curia Nobilitari ibidem. 1. No. fasc. folio 189. Generosa Domina Catharina Bor. folio 179. Margarethae Fanchal. et Georgio Zalka marito olim suo procreatis. N. (72) 1597d. N. nunc vero consors Nobilis Gregorii Bax. in. Prot. Amicabilis Compositio inter Stephanum Bor. Prot. Mathiae Fuló. folio 176. Prot. eiusdemq(ue) consorti Susannae Mondola. N. in Cottu Abaujvar(iensi).(69) 1597a. et contulit. certas sessiones jobbagionales Lantoshelye. Alsó. N. Zempliniensi. partibus ab altera. 3. Bárdos István házhelye nuncupatas. et Közép. Prot. (78) 1600. et seminis defectum Stephani filii Michaelis Bór de Halmaj. Nobili Fabiano Vas. nec non Susanna Czeke aeque filia ipsius. Protestatoria Contradictio per Nobilem Benedictum Lantos. folio 140. contra Dominam Catharinam Bor. totalem portionem in Czekeháza. per mortem. alteram in Csobád. alias Relicta Egregii condam Francisci Zoltan. in quarum una providi Paulus Ferencz. Gasparo Szék. et in persona Nob. Locumtenentiali Donatione mediante perpetuo jure statuto. ex priori marito suo susceptorum oneribus in se assumptis. totalem unam sessionem colonicalem desertam. . tertiam Sennyei rész. (73) 1597e. Per Nobilem Dominam Dorotheam Bor Relictam Pauli Begányi. alias Haza. folio 203. Nobilis Domina Anna Bor. Sub BB fasc. Cottu Abaujvar(iensi). praedicto marito suo conferentem facta. (77) 1599b. primam Lantos házahelye. Cottus Abaujvar(iensis). Nobilis Domina Catharina Bor. et sextam Molnár Mihályné háza nuncupatas. N. et tertiam in Balajth Boza Tamás helye. et pro flor. et Fulókércs. Nobili Petro Vendég pro hung. (79) 1603a. in possessione Halmaj. condam Francisci Zoltán. expost Lucae Zinir Nobiliu(m) Relicta = Stephani filii et puellae Clarae filiae suor(um). relictam condam Francisci Zoltán. Sub P. filiisq(ue) eiusdem. simul cum molendino super fluvio Borrsonyos ibidem decurrente extructo. et Sophiae Czeke consorti eius pro 200 flnis perennaliter vendunt. in Abaujvariensi Cottibus habitas. flnis 65 oppignorat. Fanchal. Cottu Abaujvar(iensi) habitorum celebrata. 200 impignorata. totales portiones suas in possessionibus Legyes Bénye. Egregii Stephani Bor Relictam jure perpetuo collata. Kadar Miklós házahelye nominatam in possessione Halmaj. No. Egregius Stephanus Bor duas sessiones suas jobbagionales populosas. item unam in Kis Kinis. alteram Posga házhely. in altera Joannes Cserepes residerent. quintam in vicinitate Stephani Bárdos. item alia dimidietas Telonii in Nagy Kinis. 41. ratione Bonor(um). Cottu Abaujvariensi existens. nunc vero consortem Georgii Baxa. primum Melchioris Czeke. totalis colonicalis sessio in possessione Halmaj. eidem marito suo donavit. Senyei rész. folio 156. Pozgaiházahelye. Nobiles Dominae: Sara Bor. Cottu Abaujvariensi existentibus habitae. et Molendinaris in Figed. Prot. (76) 1599a. folio 409. N. Prot. Stat. et Stephano Fá totalis portio possessionaria in Halmaj. totales sessiones suas. ac Figed. 58. Relicta Egr. Prot. Sub FF. Nobilis Stephanus Bor.16. (74) 1597f. pro fidelibus servitiis perpetuo contulet. per Sophiam Cheh. nunc vero consortem Gregorii Bax. Nobilis pueri Wolfgangi filii condam Michaelis Zoltán curat aetatem revideri. Ladislao Pethe de Hethes. quartam Gárdos István háza. eidem marito suo perennaliter donavit. (71) 1597c. nomine. folio 157.

folio 78.60 impignorat. P. flor. Prot. ac Georgius filius eiusdem Dominae ex praefato marito suo susceptus Egregio quondam Joani Gyula certo iuris titulo inscripserat Andreae Horváth et Elisabethae Kinis. contra Nobilem Dominam Annam Bor consortem Nobilis Nicolai Török. folio 95. quod nobilis Domina olim Catharina Boor. Egregii Baltasaris Sziny relicta. nunc consors Francisci Cziko. et Domina Sophia Bor consors eius. (84) 1614a. folio 420. fl. Cottu Abaujvar(iensi) existen(tem) certam portionem suam Telonialem. ex eo. Zempliniensi. Bona item et (ju)ra possessionaria in possessionibus Halmaj. in dictum maritum suum transferentem interposita. alias Relicta Egregii quondam Stephani Bor. item Balthasaris. 2. Nobilis Franciscus Zek. (82) 1612. No.(80) 1603b. totales portiones suas in possessionibus Legyes Bénye. N. Prot. pro 1000 hung. aut Franciscus Zek. folio 486. naturalis. nec non Figed. (81) 1604. et Puszta Baxa conservaverint pro flnis 400 conditionaliter titulo pignoris inscribit. perennaliter vendidit. (85) 1614b. Abaujvariensi Cottibus adjacen(tibus). Nobilis puella Anna filiae(?) Egregii quondam Stephani Bor de Halmaj. quod eandem a tenera statim aetate sua bene educaverint. et Nagy Kinis habitis provenientem. illico remittat. titulo mutui levant. folio 26. Stephanus Ujfaluss duas sessiones in possessione Leökesháza.40. ex Generosa Domina Sophia Cheh de Pán. folio 92. Joanni Gecse pro h. folio 251. Egregius Stephanus Meszessy totalem portionem suam. Fanchal. una cum sessione Coloniali in eadem Halmaj existen(tem). Casparo Zuha pro flor. pro redemptione Curiae ipsorum Nobilitaris in possessione Zent András. N. Prot. Prot. vel Sophia Bor consors ipsius easdem redimere voluerint. ac Susannae Czeke consortis. et Fulókércs. primum eiusdem Stephani Bor. P. Prot. et Sophiae Cheh. sub hac conditione fatet: quod dum et quandocunq(ue) idem Fatens. Pignoratitia Francisci Szék. pro nunc autem Francisci Czikó. P. una cum curia nobilitaria. Generosa Domina Sophia Cheh de Pán. Prot. Cottu Borsodiensi existentem. et Generosae Dominae Sophiae Bor consortis eius. et Stephani fratrum suor(um) carnalium nominibus. a Nobili Stephano Ujfalus 200 flor. ex Teloniis in eadem Halmaj. seu reparationem certi molendini in possessione Halmaj. nec non Joannis et Michaelis filior(um). super portione in possessione Alsó Keresztúr. Cottu Neogradiensi habita. (86) 1627. Cottu Gömöriensi Georgio Literato Lörinczfalva pro 250 flor. Protestatio Pauli Figed. Cottu Szepesiensi habitae. et legitima Tutrix puellae Annae Bor Filiae suae in redemptionem. Prot. (NRA fasc 1046. . in possessione Csáth. O. 43) (83) 1613. Gibarth.

Dobocne(?) et Szini. portio ex una sessione constans. Nobilitaris Curia. (89) 1727. (88) 1631. Kiadatott Jászón. pro 925 flor. titulo pignoris possessas. 200 venditae. Andreae Papis et Sophiae Balog. 925 hung. Domino Terrestri. in Cottu Hevessiensi. 17.2. Prot. 3. in Szallona Cottu Borsodiensi habita in successoribus Michaelis Vata. ipsius Consorti in flor. Consorti ipsius. No. pro hung. Mindszent Hava 15ik napján 1841. Egregius Franciscus Szék et Paulus filius eiusdem natus maximus. filium Stephani Lovász. folio 373. consorte Stephani Bor relicta.(87) 1630. utpote Joanne Jetts et Helena Vatay. Egregio Michaeli Kadas. Fedák Pál mJk a Ns~ Jászai Convent országos Levéltár hites föjegyzöje által . et Elena Bagh. et Annam Balogh. Per Franciscum Széky et Sophiam Bor. ac Elisabetham Lovász sororem eiusdem. ex Generosa Domina Sophia Bor conthorali sua progenitus. Sub SS. velut in Bonis familiarum Chetnek. ad annos 10 impignoratae. folio 166.hun. uxorem ejus. et portiones possessionariae in Szék et Chehi. fasc. totalem medietatem possessionis Szék et portiones in possessione Cheh. anthea per Andream Papis. 1. Jetts Janka. flnis. Prot. consortem Stephani Végh. Per Sigismundum.

folio 132. 1604. folio 73. E. folio 106. 1577. Prot. Comitatu Abaijvariensi existen(…) per dictum Joannem Bor eidem pro 200 flis oppignoratae. 1561. ex eo: quod idem Portionem possessionariam in Possessione FuloKércs et Comitatu Abaujvarinesi habitam Egregio Joanni Kéry vendere velit in praejudicium Protestantis velut sangvinis manifestum interposita. 487. aliter Alpáry Stephano filio ejusdem pro 40 fl oppignorat. Prot. Prot. E. in Poone Siliste Cottu Gömörien(…) Egregii Joanni Gecsey pro 160 Hfnis impignorant. 1560. prohibuit. in qua Providus Gregorius Halál resideret. H. Protestatio Nobilis Matthiae Fuló de Felső-Szend ac Michaelis similiter Fulo de Korláthfalva adversis Nobilem Joannem Bor de Gibárth. N. A Fedák-féle összeállításban nem szereplő jászói konvent iratkivonatok. Georgij filiorum eiusdem. . Comitatui Abaujvariensi ingremiata habitam Paulo Literato Sárvégy. Contradictoria inhibitio Nobilis Dominae Magdalenae Consortis Joannis Bor de Gibárth ac Francisci. ex praefato Domino. Marito suo susceptoru: vigore cujus Petrum Panka ab ulteriori detentione Portionis Possessionariae in Possessione Gibárth. Nobilis Joannes Bor de Gibárth unam sessionem suam Jobbagyionalem Praedialem in Possessione Gibárth. Egregius Francisci Széky Generosa Domina Sophia Bor ejus consors unam sessionem jobbagionalem Desertam. Prot. No.

János és György. Visnyai János és Kovács Péter Szöllőjök Szomszédcságokban. Hogy a’ melly kevés Szabad Ház és Házhelly és Szöllő örökség maradott Néhai jó emlékezetü Bor István uramról. négy részre egyenlöképen. Zemplén Vmgyében. magunk részét engedtük Bor György . mellyben ha rövidcség lenne. jutott Bor István és Jánosnak. Harmadik a’ Szikszai határban. Testimonio Praesentium recognoscallyuk. vagy acceptaltatik. oldal]>.. Bogárdi nevü Szabad Szöllő. Atyánkfiának a Bene Szöllő mellé bonificalván eö Kglme minékünk Super egy atalag(?) Borral. ugymindazonáltal: ha az elmult 1721dik Esztendöbeli Bor tiz s tiz forintyával vagy elkél. Szikszó Mező Várossában. jure perpetuo et irrevocabili. a’ megnevezett adósságban némelly consideratiokra nézve Kulin Nagy András tartozik Nyoltz Magyar Forintokat és 25 pénzeket deponálni. úgymint Kulin Nagy András és János. melly Parlagból Mi Kulin Nagy András. úgy Szintén Kulin Nagy Mihályné Bor Kata Nénénk Aszszony Legitimus Successori. Kassai Levéltár (Nemesi ügyek.. amint következik. Kovács János úr Parlagja és néhai Kulin Nagy Mihály Szöllöjök szomszédcságokba. ugyan mi köztünk. Ns. és adjuk tudtára mindeneknek.. a mellette való Parlag is jutott Bor Györgynek és Kulin Nagy Andrásnak. doboz. Nztes Vzlö Pécsi János és Csillom István uraimék ö Kglmek Szöllöjöknek Szomszédcságokban. 3tio A’ Vámosi útban való Altzer jutott a fellyebb megnevezett Testvér Atyafiaknak. Negyedikis ugyan itt Szikszai Bene nevü Promonthoriumon Nztes Bóldisár Imre uram és Simon Albert Szöllőjöknek szomszédcságokban. ugy mint Bor István és Kulin Nagy András között egyenlöképen oszlott el.. ugy mint Bor István. 4to A Bene nevü Szabad Szöllő jutott Bor Jánosnak és Györgynek in directa mediatate. .Vadászi Senye oldal nevü Promonthoriumon. 406. Alsó Vámosi út nevü Promonthoriumon. egyik részröl fele közepi. eggyik. de én Bor István ezen Szöllőben való Portiomat tóldalékúl attam Bor János öcsém uramnak. azon adósságot tartozunk exolvalni.) Mi rész szerint T. 1mo A’ melly darab Szöllő vagyon az A.Ns. melly megnevezett Szöllők éránt egyenlö akaratból. másik az Alsó Vadászi Senye oldal nevü Promonthoriumon. ex communi tartozunk proportionate Supplealni a defectust. 5to A’ melly adóssága Ns Szabad Királyi Debreczen Városában Lakozó Nztes Vzlö Váczi János uramnak a’ Tettes Nztes Deputatus Uraknak végezésébül Mireánk sokszor megnevezett Testvér Atyafiakra repartiatatott. cum accessors. [2. és értésekre a’ kiknek illik és kívántatik: ezen mi levelünknek rendiben. Bogárdi nevü Szöllő Szabadcságával. Abauj Vmgyében mostan Mezö Szikszó Várossában lakozó osztályos Testvér Atyafiak. Csanáloson rész szerint T. családnevek szerinti dossziék) (Bor család: jelzet 1352. mint édes Atyánkról eö Kglméről itt Ns Abaúj Vrgyében. 2do A középsö Vámosi út. és atyafiságos indulatból egymásközt mentünk illyen atyafiságos compositiora. sz.

6to A’ melly Szabad Exemptus két ház helyünk megnevezett Néhai Édes Atyánkról. Actum in Oppido Szikszó. vetettünk Száz ezüst Tallér vinculumot. Melly megegyezést akár mellyikünk az Atyafiak közül violallyon Primum et ante Omnia a’ Száz Tallérokat tartozik letenni. az alább coramizált Becsületes Ns Személlyek elött. Azt ex communi Consensu adtuk Bor Kata Testvér nénénk Legitimus Successorinak Kulin Nagy Andrásnak és Jánosnak. Édes Anyánkról álló pedig vagyon Szathmár utzában. Melly dolognak nagyobb bizonyságára és erösségére attuk és egymásnak letettük ezen kezünk irásával confirmált Osztály levelünket. Die 6 ta Mart 1722 Coram me Michaële Fodor Bor István Coram me Gregorio Nagy Kulin Bor György Praesente me Joanne Diviky. János és György testvér atyafiak között egyaránt oszlott három részre. annak utána via Juris faciat facienda. Sz. pedig ex communi consensu.Miklós utzában a’ Napkelet felöl való Soron. és Filep Szőcs Susánna édes Anyánkról maradott az édes Atyánkról álló vagyon. a’ melly Bor István. Jurato Bor János praeattacti Oppidi Notario. . Ezen amicabilis accordának.

aki Szikszón mint nőtelen Szabó Legény lakik. fons.Mihálynak pedig az 1 sö feleségétül való … (két) [1. . folyt. öregségére már jól nem látott. onnan kiment Praeceptornak. . – B-1064 tekercs. esztendős Szikszai lakos letett hite után vallya. a 2. hogy 1766 ik Eszten.] . az 1 ik Kérdésben. vagy Sz. 2. Iratok (1783-1848). ezen Tekintetes Ns.A 2 ik kérdésre maga életebeli tapasztalásábúl. Nemességeket együtt legitimálták. Fatens Uram mint Szikszai születésü és kevés esztendőket. Péter. és annak két Testvérjét Bor György és János uraimékat jól esmérte. Szikszón tartatott Nemesek Investigatioja idején. kik vóltak férfi ágon lévő gyermekei. a kérdésben tett néhai öregebb Bor István uramat. ugy mint István.) Igaz é az. . és hova származtak. ennek vagyon egy fia. mellyekben Notariális hivatalt viselt kivévén. hogy mind az első kérdésbeli öregebb Bor István. oldalon.Kásmárk Helységében Nemes Bor István. – A 2 ik Testvérnek Mihálynak vóltak két fiai. Bor György. és élnek most is. ezenkívül Bor György SzöllöSzomszédjais volt. mint Szikszai lakos jól tudja. – arrólis esmeretesek ezen megnevezett testvérek Fatens Uram előtt. hogy a meg nevezett 3 testvérek közzül Istvánnak Szikszón mostanis élő obsitos katona István fia vagyon. Nemességekrül való Testimonialisokat megis nyerték. úgy annak testvérjeit Bor Györgyöt és Jánost? Ha esmérte. ottan megis haltak. és Bor János. maradtak é férjfi gyermekei? 3. - úgy azon gyermekek(nek) ismét kik lettek férjfi gyermekei. 59. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Alább írottak. névszerint rendre valya meg a Tanú. hol laktak. az úgy nevezett Keletsényi. István nevü. ‘s igaz Nemes embereknek lenni tartatnak? Első Tanú Nemes Román János 69. István és Mihály. következendő Tanú vallásokat vettünk ki. mert szomszédtságában. és mester forma tanúlt ember. Kérdés 1. hogy a bé vallott néhai öregebb Bor Istvánnak 3 fiú gyermeki voltanak. Tekintetes Ns.Nevezze meg azután az első kérdésbeli Bor Györgynek kik vóltak férjfi ágon lévő gyermekei. oda való állandó lakos. kik Szikszón házasodván. kik mind a hárman érésére Szikszón megházasodván hóttok napjokig ott laktak.Anna úttzában. s ottis haltak meg. aki a Debreczenyi oskolákban tanúlván. úgy szintén az 1sö kérdésbeli Jánosnak. és Péter. hite alatt vallja meg. 1767 ikben a Nemes Vármegyétül.) Nevezze meg leg elsőbben azon öregebb Bor Istvánnak. okirat-oldal vége. Abaújvármegye FSzBírája. Mihály. helyheztetett Szikszó Várossában lakozott néhai öregebb Bor Istvánt. unokái.) Esmerte é a Tanú. és János Uraimék részekre az előnkbe adott ‘s ide ír’tt Kérdő pontok szerint. lakván. unokái.Országos Levéltár DEPARTAMENTUM NOBILITARE A nemesség igazolásának felülvizsgálatára létrehozott osztály iratai. hogy mi 1818ik Esztendő Július holnap 16ik napján F. Istvántul egy fiú maradt Péter. a magok exempta fundusokon három hajlékban együtt laktak. 1848-as év. nem külömben kik. – vallja továbbá. Abaújvárm. és Or(?) Esküttye ezen Levelünk rendivel bizonyítyuk. kinek felesége meg halván özvegységben él. úgy azok maradékai igazi Nemesi szabadságban éltek.

] . mivel még nevendékek. mastan pedig Bihar Vármegyének Zsadány nevü helységében Praedikátori hivatalt visel. hanem 30 esztendőknek el forgása alatt tsak kétszer látván Szikszón. György testvérjével jól ismérte. kik minnyájan Fatens uram értésére(?) Szikszón laktak. a fent bévallott öreg Bor Istvánnak 3. ennek ismét vagyon egy István nevü fia. aki már régetske Szikszón meg halt. onnan Praeceptoriára ment. – Végtére tudja és vallja.Anna utzán laktak. – A 2 ik Kérdésre. – négy élő fiai maradtak. oldalon. néhai Szikszón lakott öreg Bor Istvánt. aki az Édes Attya Szikszai házánál lakott. Péternek pedig egy pap fia vagyon Inquiráltató István. esztendős Szikszai lakos letett hite után vallja az 1 sö kérdésre. aki kissebb oskoláit Szikszón végezvén. hogy Szikszón a Szt. annak fiait. ezen Jánosnak vagyon egy János fiatskája. ‘s mastis úgy élnek. hányan legyenek. folyt.. és unokái mindenkoron háborítás nélkül való Nemesi Szabadságban éltek Szikszón. de azok közül csak Jánost tudja meg nevezni. abban megis haltak. aki Debreczenben tanúlván. István.. (uram) [2. – Istvánnak vagyon egy István nevü fia. tapasztalására Fatens uramnak. aki még mostan gyermek. hogy a Nemesi Investigatiokoris nemesi ususként legitimáltattak. arra jól emlékezvén. – Az 1sö kérdésbeli néhai Bor Györgynek. nem külömben annak mostan Szikszón lakos. István az öregebb. és Inquiráltató János fiát is esméri. aki mostan Bihar Vármegyében Zsadány helységében Praedikátor. hagyván maga után Péter nevü fiút. és Mihály aki ez előtt 3. kiket Fatens uram azomban nevezni nem tudja. vagy hogy hivatatnak nem esmérvén bé vallani nem tudja. Fatens uram mindég Szikszón lakván. és ottis halt meg. onnan a Debreczenyi Collegiumba ment. Második Tanú Nemes Szarka György 66. egy György nevü fiát. tudja. hogy az 1sö Kérdésbeli Bor Jánosnak.(folyt. ugyan a Bor István testvérének. – A harmadik testvérnek pedig Péternek egy István fia vagyon. és János uraimék úgy azoknak bevallott fiai. magától hallotta Fatens . hogy 3ik testvérjükis volt János nevü. -. – Mihálynak két fiai vóltak. fiai vóltanak. kit Fatens uram tanuló korában jól esmért. hallotta. lévén nemesi Armálisukis. a 3. György. aki obsittal mostis Szikszón lakik. ennek három. jól ismérte. mellyet Fatens uram nállokis látott. az öreg Bor István és György testvérjének semmi férfi gyermekei nem maradtak. a többi gyermekeik hányan legyenek és hogy hívják nem tudja. aki még nőtelen Szikszón mint szabó legény lakik. okirat-oldal vége.) -2- két gyermekeit ismérte Fatens uram. Mihály és Péter. valamint az 1 sö Kérdésbeli néhai Bor István.A 3ik Kérdés(nek) érésére. ‘s ott is haltakmeg. héttel hóltmeg Szikszón. aki 1768ikban Egyházfi lévén mag nélkül halt meg.

kik Szikszón a Sz. György. letévén a Törvényes hitet. Szikszón mint Szabó Legény lakik. Györgyöt. mindenkoron megháborítás nélkül Nemesi Szabadságban éltek. ‘s ottan megis haltak.Esküttye Csöke Ignácz . úgy mint Jánost. onnan kiment Praeceptoriára. kik Szikszón laktak. Ferentzet. Mihályt. aki már jó idővel ennek előtte Szikszón meghalt. Inquiráltató István.) -3- Uram. July 818. kik Szikszón laktak és laknak. vallja az 1sö kérdésre. – és Mihály. hagyván maga után egy Péter nevü fiút. – A Tanu mint állandó Szikszai lakos kérdésbeli néhai öreg Bor Istvánt. Abaújvár. amint a Tanú Szikszón léttekor magátul hallotta.Kásmárk. Onnan a 2 ik Kérdésre vallya. és ott megis halt. héttel ezelőtt Szikszón meghalván öt élő férfi gyermekeket hagyot maga után. hanem azoknak bévallott fiai. kiket felyebb bévallott. jól esmérte. ennekis vannak fiai. de azokat nem esméri. és vallya.Anna utzán a magok exempta fundusokon három hajlékba laktak.Bor Istvánnak 3. Vármegyének Or. aki 3. és Istvánt. – Péternek pedig vagyon egy Pap fia. ezen Jánosnak vagyon egy János fiatskája. hogy az első kérdésbeli Bor Jánosnak. – Istvánnak vagyon egy István nevü fia.(folyt. Nemtelen Pasko Mihály 65 esztends Szikszai lakos. és György Uramék. aki még nőtelen. – Végtére tudja. és János Uraimék. aki Katona lévén. – A 3 ik Kérdésre hite alatt igaznak vallya. aki Istvánnal testvér vólt. tapasztalására nemtsak az 1 sö kérdésbeli néhai öreg Bor István. 19. Mihály és Péter. ‘s unokái. ennek mostan Szikszón lakos. ‘s mai napig élnek Szikszón. aki Szikszón halt meg. és György testvérének semmi férjfi maradéki nintsenek. aki mastan Bihar Vármegyében Zsadány helységben Praedikátori hivatalt visel. aki Szikszón az Édes attya házánál lakot. aki még gyermek. és már bevallott néhai Bor Györgynek György nevü fiát. és unokáiis. s ennek ismét vagyon egy István nevü fia. Harmadik Tanú. Melly általunk a fentírott módon véghez vitt Tanúk vallatásairúl ki adtuk ezen Bizonyság Levelünket. mindenkoron háborítás nélkül Nemesi Szabadságban éltek. s inquiráltató János. György és János testvéreivel. – Mihálynak két fiai maradtak. obsittal mastis Szikszón lakik. – A 3 ik Kérdésre tapasztalásábúl igaznak vallya Fatens Uram. hogy valamint az első kérdésben meg nevezett öreg Bor István. ‘s a mai napigis élnek. kiket a Tanú igen jól esmér. István. aki Debreczenyben tanúlván. Tektes Ns. s ottis haltak meg. – Továbbá a kérdésbeli néhai öreg Bor Györgynek. a Bor István. és Inquiráltató János fiátis esméri. úgy azoknak fiai. fiai vóltak. – F. István. ennek pedig fia a mast élő. de azokat nem esméri. hogy érésére. a Tanú jól esmérte. hogy a kérdésbeli ör. hogy fiai legyenek. FőSz. egy György nevü fia maradt. – A kérdésbeli.Bírája Fancsaly Joób Mihály Azon Ns.

exhibuit nobis quandam cartam. pro eo et eius nomine ac in personis nobilium virorum Jacobi. ut predicta arma seu nobilitatis insignia sibi et eius fratribus carnalibus seu uterinis. Croatie etc. Supplicavitque ob hoc celsitudini nostre maiestatis predictus Michael dictus Bor. dum supplicantium votis gratiose condesceremus. . . cum predictis suis fratribus et consanguineis. . que tanto potius mentes fidelium in fidei soliditate corroborat. . proximis et amicis universis ex plenitudine potestatis nostre regie maiestatis atque liberalitate regia dare et concedere dignaremur. . I. dum in regno Bosne contra Bosnenses ac in Hystria. pendentibus. Nicolai. clarius continentem. . . magnifice ac gloriose castra metati per regalia tentoria fuissemus. qui regibus dat regnare et victoriose triumphare. . . Est enim inter alia. animos subiectorum incalescentes devotius animamus . vicemagister agazonum regalium nostrorum. in qua quidem charta forma [scuti cum] campo coloris celestini seu lazurini et eius medio griffonis forma anteriori . seu subducture cooperte . . . per modum . pro crista formam griffonis superius clarius de . . . tam presentium quam futurorum. . . . . . Nos itaque. Thome. Foroiulii et in aliis terris contra Venetos. Proinde ad universorum. . . . noster utique fidelis. vicemagister agazonum regalium nostrorum. quibus ipse nobilis Michael Bor dictus. omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris. ZSIGMOND KIRÁLY HALMAI BOR MIHÁLY KIRÁLYI ALLOVÁSZMESTERNEK ÉS ROKONAINAK CZÍMERT ÁD. . ore aperto et lingua extensa aparebat . propositisque per eundem nobilem Michaelem filium Michaelis de predicta Halma vicemagistrum agazonum regalium nostrorum fidelibus suis servitiis et servitiorum gratuitis meritis. . . . JÚLIUS 2. patruelium fratrum suorum. 71. Dalmatie. . . Ladislai. humiliter atque devote. qui ex gratiarum plenitudine ac [regie] munificentie largitate regale fastigium augemus. .) Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie. . . hinc inde dispersus videbatur . . . . Benedicti. notitiam harum serie volumus pervenire. (XXVI) 1415. . . . . . attendentes et in animo nostro regio reminiscendo revolventes ac ad mentem reducentes multiplicia servitia et probitatis merita ac fidelitatis opera. . necnon Stephani filii quondam Thome. . . . . . . . . arma seu nobilitatis insignia . filio quondam Michaelis de Halma. . quasi divisis seu separatis. . pennis pavonis in forma arcularii tenere . . . vicemagistro regalium agazonum nostrorum. . . . Regalis excellentie dignitas eo laudum titulis sublimatur inmensis. . . grate sincereque dilectus. . . . . . ipsorumque heredibus. quo fidelium suorum merita dignis premiorum prosequitur incrementis. rex. dumque per . . . quanto liberalius regia gratis premiis eorum merita recompensat maiestas. Sigismundi et Petri carnalium seu uterinorum. . acceptior. nominibus et in personis quibus supra. . ipsorumque proximorum et amicorum. . . . . que per regiam munificentiam impenduntur gratia retributionis. et . . sincerisque et laudandis nostre maiestati complacentiis a sue [iuventutis temporibus] usque in presentem diem in prosperis nostris agendis [et adversis] indefesse ac intrepide exhibitis et impensis. . . per modum venti seu motus fortis impressi. . presentium notitiam habituris. . . . . quod coram celsitudine nostre maiestatis personaliter constituto nobili famoso ac egregio Michaele dicto Bor. . . sumitate quantum ad unam aciem forma cassidis seu galee tectura etiam coloris celestini ab infra . . Stephani filii quondam Jacobi et Petri filii eiusdem de predicta Halma. . . . . KONSTANCZ. . . filius quondam Michaelis de Halma. (Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában – Turul 1895. . . . in coloribus. . . . salutem in eo. . Oswaldi filii Sigismundi. Johannis. . tunc nostros notorios emulos et inimicos. figuris atque picturis continebat. Andree.

Oswaldo Sigismundi ac Stephano Jacobi. . . . filio quondam Michaelis de predicta Halma. Petro. Romanorum vero electionis quinto et coronationis primo. totaque eorum posteritas nata et nascitura universa. et per eum similiter fidelibus nostris nobilibus Jacobo. Ladislao. [Andree]. predicta] arma seu nobilitatis insignia. . volentes et ex animo nostro regio desiderantes eidem fideli nostro nobili Michaeli dicto Bor. ipsisque armis seu nobilitatis insigniis in preliis. Benedicto. . quo utimur ut Hungarie rex. . Thome. hastiludiis et generaliter omni exercitio militari uti poterint perpetuo et gaudere. Joanni. sed periculis se continuo et sponte submittendo. . torneamentis. prout presentibus circa principium inserta [litteris appropriatis coloribus pictura denotat et declarat. Nicolao. proximis et consanguineis. . anno vicesimo nono. unacum aliis fidelibus nostris in armorum virtutibus studuit complacere. Sigismundo. appensione munitas et roboratas. nostre regie maiestatis et sic pre ceteris suis coetaneis. ac Stephano. eiusdem Michaelis fratribus uterinis. Sicque. quod idem fidelis noster nobilis Michael Bor et per eum eius fratres uterini et consanguinei supradicti. vicemagistro agazonum regalium nostrorum. Datum Constantie. gratum se reddidit et acceptum. velut aurum puritatis suo splendore ceterorum metallorum precellens nitorem. [Thome]. patruelibus suis et [amicis. presentiumque damus et concedimus vigore. dare duximus et concedere] . In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras damus et concedimus secreti nostri sigilli minoris. . anno domini millesimo quadringentesimo quinto decimo. . et Petro filio eiusdem de predicta Halma. a modo et in antea ubique locorum et bellorum ac pacis tempore ipsa arma habere ac licite et secure portare valeant atque deferre. regnorum nostrorum Hungarie etc. . [in festo] visitationis gloriosissime Marie virginis. pro premissis et aliis fidelium servitiorum suorum meritis de potestatis plenitudine nostre regie maiestatis et ex nostra liberalitate.Lumbardiam et Almaniam pro Romane regie maiestatis ac imperialas dignitatis coronis recipiendis ac aliis nostris ymmo sacro sancte Romane et universalis ecclesie orthodoxe unione facienda dudum sperata inter amicos et inimicos feliciter proficiscentes [gressus] nostros direxissemus. personis et rebus non parcendo.

always augustus and king of Hungary. from the aforesaid Halma. Andreas. with the names and [on behalf of] the persons mentioned above. his nearest relatives and all his friends. For among the various things which are weighed for recompense through royal munificence there is one which is more welcome and which more surely strengthens the minds of the faithful with a solid loyalty the more liberally the royal majesty recompenses their merits with pleasing rewards. indefatigably and fearlessly exhibited and expended in our present prosperity [and in adversity] and he has shown us a certain document containing quite clearly … the arms or insignia of nobility. and in the persons of the noble men Jacobus. Wherefore we wish in a series of these things to take cognisance of everyone both present and future in that in the presence of our exalted majesty the noble. I salute all the faithful in Christ. who increase the royal dignity by the plenitude of favour and the distribution of [royal] munificence. Nicolaus. higher and more clearly. vice-master of our royal stables. and also Stephanus. Croatia. from the fullness of the power of our royal majesty and by royal liberality. son of Michael. from … in colours. Sigismundus and Petrus. marked by means of the wind or a strong movement. known as Bor. Benedictus. whether on his father's or his mother's side. it appeared with mouth open and tongue extended … with a peacock's feathers in the form of a casked to hold … at the top and to one edge the form of a helmet or headpiece with a covering also of sky-blue from below … by means … or of a covering brought down … with weights. it seemed dispersed here and there … for a crest the form of a griffin. famous and distinguished Michael. etc. and their nearest relatives and friends. known as Bor. Thomas. while we would graciously listen carefully to the prayers of suppliants. and these have been proposed on account of the same noble Michael. of the aforesaid Halma. … awaiting and turning over in our royal heart by recollecting and recalling to mind the multitudinous services and meritorious deeds of probity and works of loyalty with which the noble Michael himself. his father's brothers. Stephanus son of the late Jacobus. for his faithful services and the unpaid benefits of his services. Thus we. son of the late Thomas. it contained. Oswald son of Sigismundus. made supplication for this reason to our exalted majesty. our loyal . The royal dignity of excellency is the more exalted by the boundless titles of acclamations. vice-master of our royal stables. Dalmatia. for which he follows up the merits of his faithful [subjects] with worthy increases in rewards. Constantia Sigismundus. with figures and pictures. the son of the late Michael of Halma. And in this document indeed is the form of [a shield with] a field of sky-blue or azure and in the middle of it the form of a griffin with foremost … as it were divided or separated. And the aforesaid Michael known as Bor. and … live more piously warming the hearts of our subjects. by the grace of God king of the Romans. and Petrus son of the same. had in person been established as vice-master of our royal stables.. Ladislaus. 1415. humbly and devotedly: that we might think worthy and concede to give the aforesaid arms or insignia of nobility to him and the brothers of his father or his mother and to his heirs. Johannes. and his sincere goodwill which should be praised by our majesty from the [times of his youth] down to the present day. both present and future. who may take cognisance of the present document in [the name of] Him who grants [it] to kings to rule and to triumph victoriously. son of the late Michael of Halma. on behalf of him and his family. A címereslevél szövegének angol fordítása Készítette: Totth Jenő 2nd July. vice-master of our royal stables.

of our royal majesty and thus ahead of the rest of his contemporaries. Issued at Constantia. setting out happily among friends and enemies we had arranged our [journey]. Oswaldus son of Sigismundus and Stephanus son of Jacob and Peter son of the same. Ladislaus. son of the late Michael of Halma. with his aforesaid brothers and kindred. known as Bor.. [on the feast] of the Visitation of our most glorious Virgin Mary. together with our other loyal [subjects] he was zealous to show goodwill in the virtues of arms by not sparing persons and things but submitting himself to dangers continually and of his own will. We issue our present document for the record and perpetual confirmation of this matter and we grant it fortified and strengthened by the appending of the lesser seal of our office which we use as the king of Hungary. just as in the document inserted around the beginning [the picture denotes and declares with letters in appropriate colours] … and of the document we grant and concede with vigour. from the plenitude of the power of our royal majesty and from our liberality . from the aforesaid Halma. and while in Lombardia and Almania to receive the crown and other things of the royal majesty and imperial rank. Benedictus. in the 5th [year] indeed of the election of the Romans and the 1st of the coronation. and Stephanus. have thought to grant and concede to the same loyal Michael of ours. Joannes. When the long hoped for union of the holy Roman and universal orthodox was to be achieved with sacred hymn. and they will be able to use these arms or insignia of nobility in battles. tournaments. Thomas. vice-master of our royal stables. just as gold.. by the splendour of its purity. jousts and generally every military exercise. and through him likewise to our loyal nobles Jacobus.[subject] in all respects. Nicolaus. . then our notorious rivals and enemy. are to have the right to possess the arms themselves and to bear them lawfully and securely and to carry them now and in past times in any place both in times of war and peace. gratefully and sincerely loved. in the 29th year of our rule of Hungary etc. wishing and desiring [it] in our royal heart. we. Sigismundus.. Thus. he rendered himself pleasing and welcome. while in the territory of Bosnia.to grant and concede the aforesaid] arms or insignia of nobility. Petrus. our same loyal noble Michael Bor and through him his mother's brothers and relatives mentioned above. and to enjoy [the right] in perpetuity. in return for the benefits above and other benefits of his loyal services. in the 1415th year of the Lord. and [friends. the same Michael's mother's brothers. We had been accommodated in camp in regal tents magnificently and gloriously. relatives and kinsmen. his father's brothers. Forum Iulii and in other lands against the Venetians. excels the sheen of other metals. [Thomas]. against the Bosnians and in Istria. [Andreas]. and all their descendants who are born and all who will be born.

12 .

Related Interests