Mesajul Sfântului Părinte Francisc

pentru Ziua Mondială a Misiunilor
Misiunea în inima credinței creștine
Iubiți frați și surori,

Și în acest an, Ziua Mondială a Misiunilor ne convoacă în jurul persoanei lui
Isus, „primul și cel mai mare evanghelizator” (Paul al VI-lea, Exortația
apostolică Evangelii nuntiandi, 7), care încontinuu ne invită să vestim
Evanghelia iubirii lui Dumnezeu Tatăl în puterea Duhului Sfânt. Această zi ne
invită să reflectăm din nou asupra misiunii în inima credinței creștine. De
fapt, Biserica este misionară prin natură; dacă n-ar fi așa, n-ar mai fi Biserica
lui Cristos, ci o asociație între multe altele, care foarte repede s-ar termina cu
epuizarea propriului scop și cu dispariția. De aceea, suntem invitați să ne
punem câteva întrebări care ating însăși identitatea noastră creștină și
responsabilitățile noastre de credincioși, într-o lume învălmășită de atâtea
iluzii, rănită de mari frustrări și sfâșiată de numeroase războaie fratricide care
pe nedrept îi lovesc în special pe nevinovați. Care este fundamentul misiunii?
Care este inima misiunii? Care sunt atitudinile vitale ale misiunii?

devine Cale. Evanghelia este o Veste Bună care poartă în sine o bucurie contagioasă deoarece conține și oferă o viață nouă: aceea a lui Cristos înviat.23-24). Adevăr și Viață pentru noi (cf. destinată tuturor oamenilor de bunăvoință. îi experimentăm Adevărul și primim Viața sa. Dumnezeu Tatăl vrea această transformare existențială a fiilor săi și a fiicelor sale.6). Misiunea Bisericii. Cale. Urmându-l pe Isus drept Cale a noastră. 2. Adevăr și Viață 1. care. In 4. Este Cale care ne invită să-l urmăm cu încredere și curaj.Misiunea și puterea transformatoare a Evangheliei lui Cristos. care este comuniune deplină cu Dumnezeu Tatăl în puterea Duhului Sfânt. ne face liberi de orice formă de egoism și este izvor de creativitate în iubire. transformare care se exprimă ca un cult în duh și adevăr (cf. In 14. comunicându-l pe Duhul său dătător de viață. într-o viață însuflețită de Duhul Sfânt imitându-l pe Fiul Isus spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. este întemeiată pe puterea transformatoare a Evangheliei. „Gloria lui Dumnezeu este omul viu” .

și prin Euharistie devine hrană a omului nou. misiunea Bisericii nu este răspândirea unei ideologii religioase și nici propunerea unei etici sublime. Epistula ad Ephesios. 1). Evanghelia este o Persoană. Prin misiunea Bisericii. care încontinuu se oferă și încontinuu invită pe cel care o primește cu credință umilă și activă să împărtășească viața sa printr-o participare efectivă la misterul său pascal de moarte și înviere. Scrisoarea enciclică Deus caritas est. 276). Deci. vestirea Evangheliei devine cuvânt viu și eficace care realizează ceea ce proclamă (cf. Is 55. . liberă de dominația păcatului. Misiunea și kairos-ul lui Cristos 3. pentru ca acela care-l primește cu credință și iubire să experimenteze forța transformatoare a Duhului său de Înviat care fecundează umanul și creația așa cum face ploaia cu pământul. grație aceluiași Duh. Prin proclamarea Evangheliei. Multe mișcări din lume știu să producă idealuri înalte sau exprimări etice însemnate. conține o forță de viață care a pătruns lumea. 20. indică drumuri și strategii noi de mărturie și de apropiere. și de aceea ea reprezintă kairos-ul. Isus Cristos este cel care continuă să evanghelizeze și să acționeze. Să ne amintim mereu că „la începutul existenței creștine nu este o decizie etică sau o mare idee.10-11).(Irineu. cu o Persoană. Isus devine mereu din nou contemporanul nostru. „Învierea sa nu este un lucru din trecut. „medicament al nemuririi” (Ignațiu din Antiohia. Acolo unde pare că totul este mort. timpul propice al mântuirii în istorie. 4. Adversus haereses IV. adică Isus Cristos. Este o forță fără egal” (Exortația apostolică Evangelii gaudium.14). din orice parte apar din nou vlăstarele învierii. 20. care dă vieții un nou orizont și cu asta îi dă direcția decisivă” (Benedict al XVI-lea. ci întâlnirea cu un eveniment. care încontinuu se face trup în orice situație umană (cf. luminată și transformată de Duhul Sfânt. prin Botez. În acest mod. devine ungere fortificantă care. izvor de viață nouă. prin Mir. Evanghelia devine astfel. 7). In 1. 2).

nu lipsesc experiențe semnificative care mărturisesc forța transformatoare a Evangheliei. 20). cu prețul propriei vieți. nenumărate mărturii ale modului în care Evanghelia ajută să se depășească închiderile. ci este instrument umil și mediere a Împărăției. Dumnezeul meu. conflictele. nu este Biserica lui Cristos. O Biserică autoreferențială. în nordul Ugandei. rasismul. Misiunea inspiră o spiritualitate de continuu exod. ca expresie a strigătului disperat al fraților și surorilor Domnului răstignit. pe atunci însângerat de ferocitatea unui grup de rebeli. Și putem să ne gândim la atâtea. Misiunea Bisericii este însuflețită de o spiritualitate de exod continuu. 7. Misiunea spune Bisericii că ea nu este scop pentru sine însăși. Prin Biserică. care se complace de succesele pământești. pentru a-l face pe omul însetat de infinit să simtă condiția sa de pribeag în drum spre patria finală. tribalismul. Misiunea Bisericii inspiră o experiență de exil continuu. Mă gândesc la gestul acelui student Dinka. căutând fără încetare pe cel care s- a rătăcit pe cărări întortocheate și fără țintă. Misiunea Bisericii stimulează o atitudine de pelerinaj continuu prin diferitele deșerturi ale vieții. trupul său . prin diferitele experiențe de foame și sete de adevăr și de dreptate. Lumea în mod esențial are nevoie de Evanghelia lui Isus Cristos. când un misionar i-a pus pe oameni să repete cuvintele lui Isus pe cruce: „Dumnezeul meu. Mă gândesc la acea celebrare euharistică de la Kitgum. protejează un student din tribul Nuer destinat să fie ucis. promovând pretutindeni și între toți reconcilierea. Acea celebrare a fost pentru oameni izvor de mare mângâiere și de atâta curaj.5. pentru ce m-ai părăsit?”. și de bun păstor. tânăr care. El continuă misiunea sa de bun samaritean. fraternitatea și împărtășirea. pelerinaj și exil 6. îndreptat între acel „deja” și acel „încă nu” al Împărăției cerurilor. îngrijind rănile însângerate ale omenirii. Și mulțumire fie lui Dumnezeu. Este vorba de „a ieși din propria comoditate și a avea curajul de a ajunge la toate periferiile care au nevoie de lumina Evangheliei” (Exortația apostolică Evangelii gaudium.

A face misiune cu Maria. speranța misiunii 8. este ocazia propice pentru ca inima misionară a comunităților creștine să participe cu rugăciunea. Iată deci pentru ce trebuie să preferăm mai degrabă „o Biserică accidentată. care se va celebra în 2018 cu tema „Tinerii. decât o Biserică bolnavă datorită închiderii și comodității de a se agăța de propriile siguranțe” (ibid. Ziua Mondială a Misiunilor. o angajare constantă de formare și animare misionară. preoți. „Sunt mulți tinerii care își oferă ajutorul lor solidar în fața relelor din lume și întreprind diferite forme de militare și de voluntariat […]. adolescenți.. călugări și călugărițe. fericiți să-l ducă pe Isus pe orice stradă. Tinerii. adulți. tineri. Mama evanghelizării . cu mărturia vieții și cu comuniunea bunurilor pentru a răspunde la gravele și vastele necesități ale evanghelizării. promovată de Opera de Răspândire a Credinței. 106). credința și discernământul vocațional”. 49). sunt implicați pentru ca să crească în fiecare o inimă misionară. Ei caută parcursuri în care să realizeze curajul și elanurile inimii în slujba omenirii. familii. episcopi. Tinerii sunt speranța misiunii. în orice colț al pământului!” (ibid. rănită și murdară pentru că a ieșit pe străzi.răstignit și glorios. Slujirea Operelor Misionare Pontificale 9. Operele Misionare Pontificale sunt instrument prețios pentru a trezi în fiecare comunitate creștină dorința de a ieși din propriile granițe și din propriile siguranțe și să înainteze în larg pentru a vesti tuturor Evanghelia. Următoarea Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor. Printr-o profundă spiritualitate misionară care trebuie trăită zilnic.Ce frumos e ca tinerii să fie «călători ai credinței». în orice piață.. se prezintă ca ocazie providențială pentru a-i implica pe tineri în responsabilitatea misionară comună care are nevoie de bogata lor imaginație și creativitate. Persoana lui Isus și Vestea Bună proclamată de El continuă să-i fascineze pe mulți tineri.

mișcată de Duhul Sfânt. să facem misiune inspirându-ne de la Maria. Să ne ajute Fecioara să spunem „da”-ul nostru în urgența de a face să răsune Vestea Bună a lui Isus în timpul nostru. să mijlocească pentru noi pentru ca să putem dobândi sfânta îndrăzneală de a căuta noi drumuri pentru ca să ajungă la toți darul mântuirii.10. Iubiți frați și surori. Mama evanghelizării. . Ea. a primit Cuvântul vieții în profunzimea credinței sale umile. să ne dobândească o nouă ardoare de înviați pentru a duce la toți Evanghelia vieții care învinge moartea.