Sijil Penghargaan

Sukacita dianugerahkan sijil penghargaan ini kepada

diatas komitmen yang telah diberikan sebagai

JURULATIH
dalam program

KEM KEPIMPINAN BARISAN PEMIMPIN
PELAJAR SMK POKOK SENA 2
pada

21 - 23 JANUARI 2016
bertempat di

KEM SINGKIR
PUSAT KOKURIKULUM NEGERI KEDAH

…………………..
FARIHAH BINTI HUSSEIN
PENGETUA

SMK POKOK SENA 2 .