(/rss.xml) (https://www.facebook.

com/pages/revija-reportersi/249147191559)
(https://twitter.com/RevijaReporter)
Odjava (/user/logout) Nastavitve (/user/1003/edit)
Išči

(/)

Bernard Brščič: Črna knjiga o pokojninah
30. april 2016, ob 08:28 (posodobljeno: 30. april 2016, ob 08:28)

Tweet Share 11

Pred kratkim je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavilo belo knjigo o
pokojninah. Od zadnje pokojninske reforme sta minili komaj dve leti, pa se že napoveduje nova reforma, četrta
v samostojni Sloveniji (1992, 1999, 2013). Proaktivnost sedanje vlade na pokojninskem področju je
hvalevredna. Kljub pozitivnim učinkom reforme iz 2013 glede dviga efektivne upokojitvene starosti in
posledičnim dobrohotnim javnofinančnim posledicam si ne gre zatiskati oči pred demografskim somrakom in
ekonomskimi posledicami staranja prebivalstva.

Vse dosedanje pokojninske reforme so bile po svoji naravi parametrične, ko se je s podaljševanjem
upokojitvene starosti, daljšanjem obračunskih obdobij, zmanjševanjem nadomestitvenega razmerja in podobnim
skušalo doseči vzdržnost pokojninskega sistema. T. i. velika pokojninska reforma (1999) se je sicer
spogledovala s paradigmatskimi spremembami, tj. uvedbo tristebrnega sistema s pomembnim elementom
naložbenega sistema, a žalibog drugi (poklicni) in tretji (prostovoljni) steber nista zaživela, vsaj ne v obsegu, ki
bi pomembno razbremenil obstoječi dokladni sistem. Če kot kriterij reformne uspešnosti vzamem delež
pokojninskih izdatkov v BDP, moram dosedanja reformna prizadevanja v celoti oceniti kot uspešna. Uvid v
statistiko je poveden.

Čeprav je število upokojencev s 418.927 v letu 1991 naraslo na 614.066 v letu 2015, temu ni sledilo
sorazmerno zvišanje deleža pokojninskih izdatkov v BDP. Nasprotno, vse od pokojninske reforme leta 1999
imamo stabilen delež pokojninskih izdatkov v BDP. Še več, zaznaven je celo rahel padec, z 11,4 % BDP leta
2000 na 10,9 % BDP v letu 2015. Stabilnost deleža pokojninskih izdatkov ob kar 46-odstotnem povečanju
števila upokojencev v zadnjih 25 letih je dokaz, da pokojninske reforme lahko učinkujejo in nevtralizirajo učinke
staranja prebivalstva. Žal v življenju ni zastonjskih kosil in tudi pokojninski sistem ni izjema. Breme
javnofinančne stabilizacije pokojninskega sistema nosijo z izjemnim poslabšanjem socialnega položaja
upokojenci. Ta se je v zadnjem desetletju poslabšal tako absolutno kot relativno glede na druge kategorije
prebivalstva. Naši upokojenci živijo v povprečju slabo. Zelo slabo. Zgovoren je podatek o zgolj 612 evrov visoki
povprečni starostni pokojnini. V obdobju 2008–2015 se je povprečna pokojnina znižala nominalno za 2,7 %,
realno pa kar za 7,3 %. Še leta 1992 razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo znašalo
77,8 %, se je v letu 2015 znižalo na samo 59,7 %. Tudi podatki o porazdelitvi pokojnin so podobno skrb
vzbujajoči; 38,7 % upokojencev prejema pokojnino manjšo od 500 evrov, 59,4 % nižjo od povprečne, 90,5 %
ima pokojnino nižjo od 1000 evrov in samo 2,4 % ima pokojnino višjo od 1500 evrov. No, vsaj nekdo s skoraj
3000 evri iz te upokojenske bede izstopa. Milan Kučan.

Predstavljena bela knjiga o pokojninah upokojencem ne obeta izboljšanja položaja. V idejnem dometu ostaja v
gabaritih že videnega. Pohvalil bi izenačitev upokojitvene starosti za moške in ženske. Gre za nevzdržno
anomalijo, ko se v letu 2015 ženske upokojujejo v povprečju z 59 leti, moški z 61, pri čemer si slednji lahko v

To. lahko ugotovimo. Hkrati je eden izmed pomembnih razlogov.povprečju obeta 17 let. Podobno pozitivno ocenjujem predlog podaljšanja obračunskega obdobja na 34 let. ki niso osnovane na plačanih prispevkih. i. Ustvarja razmere za znotrajgeneracijski kot tudi medgeneracijski konflikt. 18 . dimnikarske itd. za vrnitev k izvorni vlogi ZPIZ-a. pokojninskimi zastonjkarji.267.com/? lnl_codeid=8b75593a-4988-4f53-adc3- fbcc96294837&lnl_tcodeid=8b75593a-4988-4f53-adc3- fbcc96294837&lnl_jid=81a388be0ba9b4da2098d53a95164852d82b32c3_9f0b36860e0f o-skrajno-zavr%25C5%25BEeni-odpovedi-krkovi%25C4%258Devega- predavanja-o%25C4%258Ditno-smo-%25C5%25A1e-vedno-v-dobi) Po petindvajsetih letih samostojne države smo namesto navdušenja in ponosa priča hlapčevski drži tistih. Tweet Share 11 storitev omogoča (http://LIVENETLIFE.. izjemne. ki jih je bilo v letu 2015 še vedno 13. ki se izplačujejo po zloglasnem 161.. administrativne.. ZPIZ ob 5.si) VSEBINE. zakaj so pokojnine nižje.com?utm_source=reporter. od tega kar 8380 vdovskih/družinskih. državne. ta po prehodnem obdobju ne bi bila več v razmerju 60 (rast povprečne plače) : 40 (rast cen življenjskih potrebščin). deli vdovske pokojnine. tako z makroekonomskega vidika kot z vidika pravičnosti. saj ukrep krepi povezavo med plačanimi prispevki in višino pokojnine. členu ZPIZ-2 in med drugim vključuje vojaške. Če dodamo še izdatke za zagotavljanje socialne varnosti. ko se za zaprtimi vrati sestanejo nacionalni voditelji držav Evropske unije? Na to vprašanje je pred dnevi na uglednem portalu Politico skušal odgovoriti dobro obveščeni bru. da je slovenski pokojninski sistem onesnažen z izdatki. Gre za kukavičja jajca.. okuženosti sistema s t.870 ali petini vseh upokojencev izplačujejo pokojnine. Posledično je obstoječi dokladni sistem v povprečju za 22 % bolj donosen za ženske kot moške. preživnine ipd. Lep primer so borčevske pokojnine. podtaknjena v pokojninski sistem. ampak bi se pokojnine usklajevale samo še z rastjo cen življenjskih potrebščin. ki niso imele osnove v vplačanih prispevkih. ki v svoji vsebini niso pokojninske narave. ki bi jim kot zadnjim lahko to pripisali. da petina upokojencev prejema nezaslužene pokojnine. so v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitv. Že obstoječi način usklajevanja pokojnin je hudo prikrajšal upokojence. pokojnine. Prihodnja pokojninska reforma bi po mojem primarno morala temeljiti na očiščenju sistema vseh nepokojninskih izdatkov in šele sekundarno na nadaljnjem zaostrovanju upokojitvenih pogojev. 36 VSO o "skrajno zavrženi" odpovedi Krkovičevega predavanja: Očitno smo še vedno v dobi totalitarizma (http://forward.livenetlife.. ženska pa kar 23.5 leta uživanja pokojnine.7 milijona evrov.1 milijarde izdatkih izplačuje okoli 10 % pokojnin in drugih prejemkov. Natančneje. in ne institucija za kanaliziranje rent »zaslužnim« parazitom. odgovorna za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. kot so varstveni dodatki. znašli smo se pač tam.com/?lnl_codeid=8b75593a-4988- 4f53-adc3-fbcc96294837&lnl_tcodeid=8b75593a-4988-4f53-adc3- fbcc96294837&lnl_jid=81a388be0ba9b4da2098d53a95164852d82b32c3_9f0b36860e0f med-najmanj-vplivnimi-%25C4%258Dlanicami-eu-zna%25C5%25A1li-smo- se-pa%25C4%258D-tam-kjer-si-zaslu%25C5%25BEimo%2F60879) Kdo ima resnični vpliv. Čas je za prevrednotenje pokojninskega sistema.livenetlife. ki naj bi bil institucija. dodatki za pomoč in postrežbo. saj se kar 119. gre za 46 kategorij pokojnin. Borčevske pokojnine so le vrh ledene gore. ampak ignoriranje enega temeljnih problemov. Izjemno zloben pa je predlog spremembe formule usklajevanja pokojnin. je nevzdržno. KI SO ZDAJ NAJBOLJ ZANIMIVE Slovenija med najmanj vplivnimi članicami EU. Problem predstavljene bele knjige niso primarno spremembe parametrov pokojninskega sistema. Partizanski privilegiji se v rdečem fevdalizmu seveda dedujejo in nas letno še vedno stanejo 20. kot bi lahko bile. predlog iz bele knjige pa bi postopoma večino upokojencev spravil pod prag revščine. kjer si zaslužimo (http://forward. borčevske.

Verjamem. da je tudi obratno. da ga je ta izsiljeval. Tudi to je razbrcavanje pokojninskega denarja. 8 Mitja Iršič: Kapitalizem je edini sistem. ki trenutno menda znaša manj kot sto evrov. da sta bila med ovaduhi Udbe. Na ta način sta vdovec/vdova.com/?lnl_codeid=8b75593a-4988-4f53-adc3- fbcc96294837&lnl_tcodeid=8b75593a-4988-4f53-adc3- fbcc96294837&lnl_jid=81a388be0ba9b4da2098d53a95164852d82b32c3_9f0b36860e0f dneva%2Fmitja-ir%25C5%25A1i%25C4%258D-kapitalizem-je-edini-sistem- ki-zares-%25C4%258Dasti-delo%2F60880) 5 Mož.com/?lnl_codeid=8b75593a- 4988-4f53-adc3-fbcc96294837&lnl_tcodeid=8b75593a-4988-4f53-adc3- fbcc96294837&lnl_jid=81a388be0ba9b4da2098d53a95164852d82b32c3_9f0b36860e0f ki-naj-bi-izdal-janeza-jan%25C5%25A1o-kdo-je-bil-sodelavec-udbe-s- kodnim-imenom-%25C2%25BBjani%25C4%258Dar%25C2%25AB%2F60722) Knjiga JBTZ: Čas poprej in dnevi pozneje Igorja Omerze bo očitno dobila epilog na sodišču..livenetlife. da v Sloveniji prejema vdovsko izven meja Slovenije pa prejema osebno pokojnino. Drobnič je Leljaka celo obtožil. 4 Komentarji pupa 1.livenetlife. odgovori (/comment/reply/60859/307953) . da gre za nesramno laž (http://forward. katerega je Omerz. Vdovec ali vdova. ki zares časti delo (http://forward.com/?lnl_codeid=8b75593a- 4988-4f53-adc3-fbcc96294837&lnl_tcodeid=8b75593a-4988-4f53-adc3- fbcc96294837&lnl_jid=81a388be0ba9b4da2098d53a95164852d82b32c3_9f0b36860e0f anton-drobni%25C4%258D-je-leljaka-obto%25C5%25BEil-izsiljevanja-leljak- odgovarja-da-gre-za-nesramno) Justin Stanovnik in Anton Drobnič sta v oddaji Vroči stol na Top TV zavrnila očitke Romana Leljaka. Leljak odgovarja.. kljub višji izobrazbeni strukturi ni potrebno nič misliti. ki naj bi izdal Janeza Janšo: Kdo je bil sodelavec Udbe s kodnim imenom »janičar«? (http://forward. Tik pred iztekom triletnega roka je zoper avtorja vložil odškodninsko tožbo Janez Juvan. ki sta bila z zakoncem oba zaposlena v Sloveniji pa sta upravičena samo del vdovske pokojnine. ob 09:49 +1 (/komentar/bernard-br%C5%A1%C4%8Di%C4%8D-%C4%8Drna-knjiga-o-pokojninah/60859? rate=xTw2lAr1uGRoY01ZfIEhrOZ_FaNqBwSS0--CLYasrAQ) 0 -1 (/komentar/bernard-br%C5%A1%C4%8Di%C4%8D-%C4%8Drna-knjiga-o-pokojninah/60859? rate=d88w7sbDJ6WzUf1IbHpOITTolQwmzdT54aqFGPkftTo) Uslužbencem na pokojninskem zavodu.livenetlife. ki sta imela zakoncazaposlenega v Sloveniji diskriminirana s tistim. maj 2016.. ki je bil zakonec zaposlen izven Slovenije. da proti p.. Nekaj primerov poznam. ko slovenska državljanka prejema vdovsko pokojnino izven meja Slovenije zraven pa prejema v Sloveniji svojo redno pokojnino. VIDEO: Anton Drobnič je Leljaka obtožil izsiljevanja.

Bernard Brščič (/avtorji-besedil/bernard-br%C5%A1%C4%8Di%C4%8D). Dodaj komentar Vaše ime Leiito Comment * Shrani S komentiranjem soglašate s splošnimi pravili komentiranja (/vsebina/pravno-obvestilo) na portalu Reporter. publicist Ogledov: 1426 Komentarjev: 1 .

.

dozens wounded in attacks near Turkey's southeast border Two police officers were killed and 23 people wounded in a car bomb attack on police headquarters in the… reuters.lst1 A Twitter list by ​@RevijaReporter Reuters Top News ​@Reuters Police officers killed.com 2m lucija usaj Embed View on Twitter . dozens wounded in attacks near Turkey's southeast border reut.rs/1Tn5nBO Police officers killed.

revija-reporter.356 likes Like Page Blabber t' yer mates be the first matey to be likein this Anketa Kdo bo naslednji minister ali ministrica. d. Vse pravice pridržane Novice Slovenija (/vsebine/slovenija) Svet (/vsebine/svet) Magazin (/vsebine/magazin) . ki bo letel(a)? Dušan Mramor Anja Kopač Mrak Goran Klemenčič Milojka Kolar Celarc Karl Erjavec Vesna Györkös Žnidar Nekdo drug.o.2014. 2008 . prej bo odšel sam.o. Glasuj Starejše ankete (/poll) Rezultati (/node/60757/results) Prava smer. Cerar ne bo več menjal ministrov.si 6.

Komentarji (/vsebine/komentarji) Reporter Uredništvo (/vsebina/uredni%C5%A1tvo) Oglaševanje (/vsebina/ogla%C5%A1evanje-advertising) Programska zasnova (/vsebina/programska-zasnova) Pravno obvestilo (/vsebina/pravno-obvestilo) Izjava o zasebnosti (/vsebina/izjava-o-zasebnosti) Piškotki (/vsebina/pi%C5%A1kotki) .