TUGAS AGAMA

Anggota : 1. Sultan Rozad Nurzain (32)
2. Mahar Sukma P. (20)
3. Felix Wahyu S. (12)
4. Raihan Khoerul Z. (28)

SIKAP TELITI

1. PENGERTIAN

a. Pengertian teliti secara bahasa : cemat, seksama, dan hati-hati.

b. Pengertian teliti secara istilah : cermat dan seksama teliti dalam mengerjakan
sesuatu.

2. DASAR HUKUM DARI TELITI

a. Alqur’an surat Al-Hujarat ayat 6 :

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” ( Q.S. al-Hujarat : 6)

b. Hadist Nabi :
Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Al-Miqdam r.a
diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tiadalah seseorang yang

Konsentrasi ketika bekerja. Meningkatkan kesempurnaan setiap pekerjaan. CONTOH TELITI a. . maka janganlah tidur (dan enggan) mencari rezeki. Bukhari dan An-Nasai) Dalam hadits lain. d. d. Bekerja dengan penuh keyakinan b. e. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Apabila kamu selesai shalat shubuh. b. Teliti dalam berbicara b. Menyelesaikan segala urusan dengan tuntas. Pintu keberhasilan menanti kita Fungsi Teliti : a. Terhindar dari penyesalan akibat kegagalan yang disebabkan ketergesa-gesaan. makan makanan sekali-kali. b. d. Terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan sesuatu. c. berkata malam dengar-dengar” artinya Seseorang itu perlu berhati-hati apabila berbicara tentang sesuatu perkara. Tidak menuruti hawa nafsu ketika berbicara. Hikmah Teliti : a. lebih baik dari pada makan dari hasil tangannya sendiri. Tidak berlebihan dalam berbicara. Memiliki rencana matang dan prinsip yang baik dalam bekerja."(HR. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud A. CERITA TENTANG TELITI Aisyah pergi ke sebuah toko buku untuk membeli alat-alat tulis dan beberapa buku pelajaran digunakannya di sekolah.S memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Teliti dalam berbuat sesuatu 4. Ahmad) 3."(HR. sebelum kau menyesal karena segalanya tak dapat diubah lagi. c. Memperoleh hasil yang memuaskan c.” 5. MACAM-MACAM TELITI a. Terhindar dari sifat suuzan atau buruk sangka terhadap orang lain. Tidak berbicara yang dapat menyinggung orang lain. b. Manfaat Teliti : a. KATA PEPATAH TENTANG TELITI “Berkata siang lihat-lihat. Hasil usaha dapat dipertanggungjawabkan secara profesional d. Istiqamah dan tidak munafik. Mendahulukan pekerjaan yang lebih penting daripada yang tidak perlu. c. Berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. KATA-KATA BIJAK TENTANG TELITI “Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan teliti. 6. e. Ia mencatat yang akan di belinya untuk memastikan tidak ada barang yang terlewat. Menyampaikan informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi. 7.