BORDEROU DE NOTARE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE

Proba scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - 23.02.2015

Subiectul I
A. B.

LUCRARE NR.
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.
6p. 6p. 6p. 6p. 6p. 4p. 4p. 2p. 2p.
TOTAL TOTAL

secvențeisemnificația
comparaţie, epitet

adecvatconținut
cratima

de cuvinte150-250
t trăsăturilor 2- ilustrarea
măsurarima,

ale doinei4 trăsături
A=30 p. TOTAL

3 antonime
B=12 p. S1=42 p.

3x2p 6p 2x3p 2x3p 6/3/1 p 1x4p 1/2x2p 2p/ 1p 2p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

valori morfologice 4x1p s sintactice funcţii A. 2. 12. 6. + fel 4p. 18. 5. 4p. lizibilitate 1p 1p. 24 p 4/2p spaţio-temp. 2p/ 1p 3 sau 4/ 50/1 sau 2/ortografie 3p. 2/1/0 Redactare = 12 p. prop. 4p.2 elem. 4. 20. 5. 10. 15. 2p/1p 2p 80-150 cuv. 9. TOTAL B S IITOTAL 12 p 36p compozițieiunitatea 1p 1p. adecvatconținut 2p. 11. LUCRARENR. 4. 1. Subiectul al II-lea textcoerență 2p 2p. 3/2/1/0 0/ 1sau2/3punctuatie 2p. paginăașezare în 1p 1p. vocab. 16. 6. constr. stil. frazei 2x2p 2x1+2p 1+3p TOTAL A relatare întâmlare 4p. 4p. 2x2p B. 3. 4p. transcrierea 4p. 17. 2x2p 2x2p 3.comunicare. 8. 7. 2. 2 enunțuri 1. 13. 14. 2p. 4p. redactareTotal 12 p Oficiu 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Nota finală . titluautor. 2p. 19.

PROFESOR EVALUATOR: Numele şi prenumele: _________________________________________ Semnătura: ______________________ .