DOKUMEN PEMETAAN BAHAN SUMBER HEBAT SAINS

KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH 2016
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH

SAINS KBSM
TINGKATAN 1
TINGKATAN 2
TINGKATAN 3
TINGKATAN 4
TINGKATAN 5

SAINS TULEN KBSM
FIZIK TINGKATAN 4
FIZIK TINGKATAN 5
KIMIA TINGKATAN 4
KIMIA TINGKATAN 5
BIOLOGI TINGKATAN 4
BIOLOGI TINGKATAN 5

SAINS KSSM
TINGKATAN 1

Senarai Modul
*disediakan pada 8 Ogos 2016

PEMETAAN SAINS KSSM TINGKATAN 1 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK KAEDAH SAINTIFIK 1) PENGENALAN KEPADA PENYIASATAN SAINTIFIK PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1) SEL SEBAGAI UNIT ASAS HIDUPAN 2) KOORDINASI DAN GERAK BALAS 3) PEMBIAKAN PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM 1) JIRIM 2) JADUAL BERKALA 3) UDARA TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP 1) CAHAYA DAN OPTIK PENEROKAAN BUMI DAN ANGKASA LEPAS 1) BUMI 8/8/2016 MENU UTAMA .

METAAN SAINS KSSM TINGKATAN 1 N SUMBER HEBAT SAINS BAHAN SUMBER HEBAT SAINS MODUL 21: KEMAHIRAN SAINTIFIK MODUL 10: PENGELASAN MODUL 23: SEL MODUL 18: PERUBAHAN JIRIM MODUL 22: TENAGA MODUL 14: STRUKTUR BUMI 8/8/2016 MENU UTAMA .

PEMETAAN SAINS KBSM TINGKATAN 1 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK BAHAN SUMBER HEBAT SAINS MEMPERKENALKAN SAINS MODUL 21: KEMAHIRAN SAINTIFIK 1) PENGENALAN KEPADA SAINS MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN MODUL 10: PENGELASAN MODUL 23: SEL 1) SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN JIRIM DALAM ALAM 1) JIRIM MODUL 18: PERUBAHAN JIRIM 2) KEPELBAGAIAN SUMBER BUMI 3) UDARA DI SEKELILING KITA TENAGA MODUL 7: HABA 1) SUMBER TENAGA MODUL 22: TENAGA 2) HABA 8/8/2016 MENU UTAMA .

PEMETAAN SAINS KBSM TINGKATAN 2 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP a) Dunia melalui deria kita b) Nutrisi MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP a) Biodiversiti b) Saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran JIRIM DALAM ALAM a) Air dan larutan b) Tekanan dan udara DAYA DAN GERAKAN a) Dinamik b) Sokongan dan gerakan PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT a) Stabiliti b) Mesin ringkas 8/8/2016 MENU UTAMA .

SAINS KBSM KATAN 2 ER HEBAT SAINS BAHAN SUMBER HEBAT SAINS MODUL 11: PROSES HIDUP MODUL 10: PENGELASAN MODUL 28: BIODIVERSITI MODUL 18: PERUBAHAN JIRIM MODUL 26: JIRIM MODUL 12: DAYA 2016 UTAMA .

PEMETAAN SAINS KBSM TINGKATAN 3 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK BAHAN SUMBER HEBAT SAINS PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1) RESPIRASI MODUL 11: PROSES HIDUP 2) PEREDARAN DARAH DAN MODUL 24: FOTOSINTESIS DAN PENGANGKUTAN RESPIRASI 3) PERKUMUHAN 4) PEMBIAKAN 5) PERTUMBUHAN JIRIM DALAM ALAM MODUL 19: SUMBER BUMI 1) TANAH DAN SUMBERNYA TENAGA DALAM KEHIDUPAN 1) KEELEKTRIKAN MODUL 4: KEELEKTRIKAN 2) PENJANAAN ELEKTRIK ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPAS MODUL 17: SISTEM SURIA 1) BINTANG DAN GALAKSI 2) PENEROKAAN ANGKASA LEPAS 8/8/2016 MENU UTAMA .

PEMETAAN SAINS KBSM TINGKATAN 4 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK BAHAN SUMBER HEBAT SAINS PENGENALAN DALAM SAINS MODUL 2: INKUIRI 1) PENYIASATAN SAINTIFIK PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP MODUL 9: KITAR HIDUP 1) KOORDINASI BADAN 2) KETURUNAN DAN VARIASI JIRIM DALAM ALAM MODUL 18: PERUBAHAN JIRIM 1) JIRIM DAN BAHAN TENAGA DALAM KEHIDUPAN 1) TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA MODUL 6: PERUBAHAN KIMIA 2) TENAGA NUKLEAR MODUL 22: TENAGA MODUL 25: CAHAYA 3) CAHAYA. WARNA DAN PENGLIHATAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM MASYARAKAT 1) BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN 8/8/2016 MENU UTAMA .

PEMETAAN SAINS KBSM TINGKATAN 5 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1) MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS BENDA HIDUP PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1) NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN KESEIMBANGAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR 1) PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR JIRIM DALAM ALAM 1) SEBATIAN KARBON DAYA DAN GERAKAN 1) GERAKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM MASYARAKAT 1) PENGELUARAN DAN TEKNOLOGI MAKANAN 2) BAHAN SINTETIK DALAM PERINDUSTRIAN 3) ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 8/8/2016 MENU UTAMA .

S KBSM 5 BAT SAINS BAHAN SUMBER HEBAT SAINS MODUL 3: KESAN ALAM SEKITAR MODUL 13: GERAKAN .

MODUL 13: GERAKAN HABA MODUL 7: HABA CAHAYA MODUL 25: CAHAYA 8/8/2016 MENU UTAMA . PEMETAAN FIZIK KBSM TINGKATAN 4 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK BAHAN SUMBER HEBAT SAINS PENGENALAN KEPADA FIZIK MODUL 2: INKUIRI DAYA DAN GERAKAN MODUL 12: DAYA .

PEMETAAN FIZIK KBSM TINGKATAN 5 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK BAHAN SUMBER HEBAT SAINS GELOMBANG ELEKTRIK MODUL 4: KEELEKTRIKAN KEELEKTROMAGNETAN MODUL 5: KEMAGNETAN KEELEKTRIKAN MODUL 4: KEELEKTRIKAN KERADIOAKTIFAN 8/8/2016 MENU UTAMA .

PEMETAAN KIMIA KBSM TINGKATAN 4 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK BAHAN SUMBER HEBAT SAINS MEMPERKENALKAN KIMIA MODUL 2: INKUIRI 1) PENGENALAN KEPADA KIMIA JIRIM DI SEKELILING KITA 1) STRUKTUR ATOM 2) FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA MODUL 26: JIRIM 3) JADUAL BERKALA UNSUR 4) IKATAN KIMIA 5) ELEKTROKIMIA INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 1) ASID DAN BES 2) GARAM PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 1) BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 8/8/2016 MENU UTAMA .

PEMETAAN KIMIA KBSM TINGKATAN 5 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK BAHAN SUMBER HEBAT SAINS INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 1) KADAR TINDAK BALAS 2) SEBATIAN KARBON modul 6: perubahan kimia 3) PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN 4) TERMOKIMIA PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 1) BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA 8/8/2016 MENU UTAMA .

MODUL 9: KITAR HIDUP MEMBRAN PLASMA 3) KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL 4) PEMBAHAGIAN SEL MENYIASAT FISIOLOGI HIDUPAN 1) NUTRISI MODUL 24:FOTOSINTESIS DAN RESPIRASI 2) RESPIRASI MENYIASAT PERHUBUNGAN HIDUPAN DENGAN PERSEKITARAN MODUL 1: EKOSISTEM. MODUL 28:BIODIVERSITI 1) EKOSISTEM DINAMIK 2) EKOSISTEM TERANCAM 8/8/2016 MENU UTAMA . PEMETAAN BIOLOGI KBSM TINGKATAN 4 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK BAHAN SUMBER HEBAT SAINS PENGENALAN KEPADA BIOLOGI MODUL 2: INKUIRI 1) PENGENALAN KEPADA BIOLOGI MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN 1) STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL 2) PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MODUL 23: SEL.

.

PEMETAAN BIOLOGI KBSM TINGKATAN 5 BAHAN SUMBER HEBAT SAINS TAJUK BAHAN SUMBER HEBAT SAINS FISIOLOGI KEHIDUPAN 1) SISTEM PENGANGKUTAN 2) PERGERAKAN DAN SOKONGAN MODUL 11: PROSES HIDUP 3) KOORDINASI DAN GERAKBALAS 4) PEMBIAKAN DAN PERTUMBUHAN VARIASI DAN PEWARISAN 1) PEWARISAN MODUL 9: KITAR HIDUP 2) VARIASI 8/8/2016 MENU UTAMA .

Gerakan Modul 28 – Biodiversity Modul 14 – Struktur Bumi Modul 29 – Sound Modul 15 – Bumi 1 (Kitar Batuan) Modul 30 – Matter MENU UTAMA .TAJUK MODUL Modul 1.Cahaya (BM) Modul 11.Ekosistem Modul 16 – Bumi 2 (Atmosfera) Modul 2 – Inkuiri Modul 17 – Sistem Suria Modul 3 – Kesan Alam Sekitar Modul 18.Daya Modul 27 – Kesihatan Manusia Modul 13 .Proses Hidup Modul 26 – Jirim (BM) Modul 12 .Tenaga Modul 8 – Kemahiran Berfikir Modul 23 – Sel Modul 9 – Kitar Hidup Modul 24 – Fotosintesis dan Respirasi Modul 10 – Pengelasan Modul 25 .Perubahan Jirim Modul 4 – Keelektrikan Modul 19 – Sumber Bumi Modul 5 – Kemagnetan Modul 20 – Kemahiran Belajar Modul 6 – Perubahan Kimia Modul 21 – Kemahiran Saintifik Modul 7 – Haba Modul 22 .

n Respirasi .