SISTEMES D’EQUACIONS LINEALS (1

)

4 x x  2x y   5. : x  5  2 x 17.   R. 2 x  xy  x  y y 12. 2 4 xy 1. : x   x3 16. : x   x 7 13.  x 6. 2 x  4 y 2 x 7.  R. y  2 z x  3xy 15. SISTEMES D’EQUACIONS LINEALS (2) . 6 x  3 y 11 .. y 4. : x x  2 x x  2 y 14 . : x 3 5 y x  3 x   8 R. : x 5 x  3x 2 x  3 R . 2 x  2 y  R. : x  2  R. : . x  3x  R. x  3 z x  y2  x  R. 3 x  4R y .   R.. : x  R 3  3 x  4 y x  2. y 8. 5 x x  y3x  9. 2 x 3 x 10  .  R. 3x 6 x  5 y 6 x  R. 5 x  6 y 4 x  2 3 xy  R. 2 x  6yx x  y    R. 3 x  4 y 3. 2 x  2 yx 4 x   y R. 3 x  y  y  4 x  x   R.

: x  1. 2 x  y  1  3 x  y  3 x  y  z  3   3. x  y  z  3   ( R.  x  y  z  0 6. y  2. 2 x  y  3  R. 2 x  y  z  5 x  3 y  2 z  t  5 3x  2 y  2 z  k    5. x  3 y  2 z  2 x  y  1 5 x  2 y  3z  0   9. 2 x  2 y  z  5 1.  35x  15 y  65z  40 x  y  z  4  2 x  3 y  z  2t  3 11. 3x  9 y  3z  1 2 x  y  z  2    R. 2 x  3 y  4 z  12 4 x  3 y  2 z  8   2 x  y  z  3 4 x  6 y  8z  24 7. t  4 3x  2 y  k  x  3 y  z  1 2 x  3 y  kz  1   2 z  6 y  2 z  1 13.   x  y  z  t  4 21x  9 y  39 z  24  x  y  z  t  2 4.  x  3 y  (k  3) z  0 2 x  ky  6 z  6  . : incompatible  x  2 y  3z  1  14. : compatible in det er min at ) 14 x  10 y  8z  6 8. 3x  y  2 z  1 x  y  z  t  0 x  y  z  5 x  y  z  t  4   10.  4 x  3 y  2 z  3 21x  15 y  12 z  0  2. 3x  2 y  3z  2t  10  x  3 y  2 2 x  3 y  z  t  1  12. z  3.

t  1  x  ty  z  t  2 21. y  1. 2 x  5 y  4 z  2  x  3 y  k 2 z  k   x  3 y  2 z  1 3x  y  5 z  7  2 x  y  az  0 16. Discuteix. z  0  4 x  2 y  az  1 20. Estudia i resol el sistema: 17. 19. z  2. y  0. : x  2. : incompatible . resol i interpreta geomètricament 3x  y  z  t  0 2 x  y  z  2t  2 segons els valors del paràmetre b: 3x  2 y  z  1    4 x  by  2 z  2 3x  y  z  4t  3  x  5 y  bz  1 5 x  y  z  t  6  18. Estudia i resol el sistema :  x  2 y  3 z  1  2 x  y  z  3 15.   R. Resol i discuteix geomètricament segons els valors del paràmertre t :  R. Estudia i resol el sistema:  x  2 y  z  4  x  y  tz  2(t  1) tx  y  z  t   2 x  3 y  4 z  6 3x  y  5z  1   R. : x  1.

i que els beneficis de les empreses van ser del 5% a l’empresa A. i en paga 4500 euros. Quants gr. B i C. 18/47 hores ≈ 22 min. que anomenarem A. el model B. de blat de la primera classe i 6500 de la segona. Quin és el preu de cadascuna de les classes de blat? (R: 0’616 €/Kg la primera classe i 0’360 €/Kg la segona) 8. el preu mitjà del barril de crú és de 17 €. tres. El dia següent va produir 8 unitats del model A i 15 unitats del model B. La setmana següent compra 3500 Kg. i s’han gastat 9’5 litres de gasolina. 2 del B i 5 del C) 7. Els animals d’un laboratori han d’observar una dieta estricta. Un determinat dia un treballador va produir 10 unitats del model A i 7 unitats del model B. Es disposa de dos tipus d’aliments: el tipus A. Comprant 500 barrils al país A i 1500 al país B. tres hores. En total s’han produït 14 aparells de televisor. treballant 10 hores en total. Una empresa elèctrica fabrica electricitat per mitjans hidràulics. Una empresa fabrica tres models de televisors. i 55 seg. el model B. Calculeu la població de dos estats sabent que entre tots dos tenen 17 milions d’habitants. Dues proves de consum d’un cotxe han donat els resultats següents: en la primera s’han recorregut 120 Km. La producció total de l’any passat va ser de 110 milions de Kwh i el cost total. 10 i 7 cèntims d’euro respectivament. pel gerro A. de 3750 €. PROBLEMES DE PLANTEIG (1) 1. i el C. (R: 40 000 € a la A. de proteïnes i 3 gr. Quins són els consums del cotxe (en litres cada 100 Km) circulant per carretera i per ciutat? (R: 5’43 i 9’95 litres/100 Km) 2. del 10% a la B i del 20% a la C.: 6 770 833 i 10 229 167 habitants) 4. i quan tu tinguis l’edat que tinc jo ara. Una empresa de refinaria compra petroli a dos països que anomenem A i B. El model A ha de passar una hora a la unitat d’acabat. mentre que en la segona s’han recorregut 65 Km per carretera i 55 per ciutat. i 59 seg. i que la suma dels seus Productes Interiors Bruts (PIB) és de 67. En una fàbrica de ceràmica es fan dos tipus de gerros que anomenarem A i B. Quina va ser la producció per cadascun dels tres mitjans si l’energia produïda hidràulicament només representa el 8% del total? (R: 8 800 000 Kwh. Un amic diu a un altre: “Jo tinc el doble de l’edat que tu tenies quan jo tenia l’edat que tu tens. dues. que conté un 5% de proteïnes i un 3% de greixos. i el tipus B. que conté un 10% de proteïnes i un 1% de greixos. de greixos. Un comerciant compra blat de dues classes diferents. Comprant 1000 barrils al país A i 1000 barrils al país B el preu mig del barril de cru és de 18 €. Quant de temps cal invertir per produir un gerro del model A i quant de temps per un gerro del model B? (R: 25/47 hores ≈ 31 min. una. pel gerro B) 6. Cada animal rep 10 gr. Una persona va invertir 60 000 euros repartits en tres empreses i va obtenir 4500 euros de beneficis. i el consum ha estat de 9 litres. 41 333 333 ’ 33 Kwh i 59 866 666’ 67 Kwh respectivament) 3. que la renda per càpita d’un és de 4230 € i la de l’altre. de 8’5 milions d’euros. la unitat de muntatge ha treballat 25 hores i la unitat d’acabat ha treballat 26 hores. treballant 8 hores en total. Una setmana compra tres tones de blat de la primera classe i 2500 Kg. (R. de la segona. de cada aliment es poden utilitzar a fi d’obtenir la dieta correcta d’un únic animal? (R: 80 gr d’A i 60 gr de B) 10. 15 000 a la B i 5000 a la C) 9. i el model C. la suma de les nostres edats serà 36” Quina edat té cada amic? (R: 16 i 12 anys) . El model A necessita passar dues hores a la unitat de muntatge. (La renda per càpita és el quocient entre el PIB i la població d’un estat). El Kwh produït per aquests mitjans costa 2. tèrmics i nuclears. Calcula el preu del barril del país A i el del barril del país B. Quants televisors de cada tipus s’han produït? (R: 7 del model A.000 milions d’euros. (R: 20 €/barril al país A i 16 €/barril al B) 5. per carretera i 30 per ciutat. Calcula la inversió que va efectuar a cada empresa si sabem que va fer el doble d’inversió a l’empresa A que a la B i la C juntes. i paga 2750 euros en total.

B ha guanyat el 20 % del que portava i C n’ha perdut el 50 %. Una persona ha comprat dos productes en unes rebaixes. surten de casa amb una certa quantitat de diners cadascuna (la mateixa cada dia) i aposten al canòdrom. les dues coalicions hauríen obtingut els mateixos vots. 30 hores. Calculeu els grans d’all que es posaven a la vianda fregida en Janic. Pot ser cert el que diuen? Raoneu per què. 290 hores. només us costa 186 €. En el cas d’assistir només una vegada a cada un dels espectacles. és comp. El 3r dia diuen que A ni ha guanyat ni ha perdut. un 6 % i un 8 % respectivament. B i C. un 7 % i un 6 % sobre el preu inicial.. B i C. (R: 30 i 20 €) 2. Trobeu els vots de cada coalició. En un determinat poble es representen 3 espectacles. Si ha pagat 43 euros per tots dos. 3 persones. Expliqueu què vol dir que un sistema d’equacions lineals sigui incompatible. es rebaixen un 2 %. Compreu dos productes i us costen 220 €. Durant 3 dies seguits.per a m=1)  x  z  0  7. respectivament. ens costaria 46’5 €. 30 hores. (R: 5 milions l’esquerra. en canvi. El model A ha de passar 20 hores a la unitat de muntatge. en Joan i la Núria han fet un treball en comú. 12’5 €. una vegada a B i una vegada a C. A. quants d’aquests punts corresponen a cadascun amb relació a les hores que cada un d’ells hagi esmerçat? (R: Pere 4’31 punts. El dimarts. sabent que aquests tres nombres són proporcionals als petits de vi vell que es posaven al païdor en la festa de . en relació amb els preus de la segona setmana? (R: 157’80 €) 10. A. B i C. Joan 1’23 i Núria 2’46) 4. i el model C. El model B. En total hi han dedicat 13 hores. 20 hores. Finalment. Al primer li han aplicat una rebaixa del 10 % i al segon una rebaixa del 20 %. gratis) 9. ens costaria 21’5 €. Si anéssim tres vegades a A i una a B. Una empresa fabrica 3 models de cotxe: A. Digueu si existeix algun valor de m per al qual el sistema sigui incompatible i si existeix mx  y  0  algun valor de m per al qual sigui indeterminat: y  z  0  (R: mai no és inc. El dilluns d’una certa setmana els articles A. en Treseta i en Dop. com que el primer article està rebaixat en un 10 % i el segon un 20 % respecte a la setmana anterior. B n’ha guanyat un 40 %. el model B. El 2n dia afirmen que A ha guanyat un 20 % del que portava. En Pere. Però si un milió de votants de la dreta haguessin votat l’esquerra. Si se sap que un client que compra una unitat de cada un d’aquests articles cada un d’aquests dies s’estalvia 21 € el dilluns. El model A ha de passar 10 hores a la unitat d’acabats. espectacle B. i que la suma de guanys i pèrdues ha estat de 60 €. B i C d’uns grans magatzems es rebaixen un 5 %. i C n’ha guanyat un 60 %. La suma algebraica de pèrdues i guanys (pèrdues amb signe – i guanys amb signe +) diuen que ha estat de 20 €. Quants cotxes de cada tipus s’han produït? (R: 1 del model A. i en Pere una hora més que els altres dos plegats. PROBLEMES DE PLANTEIG (2) 1. El 1r dia afirmen que A ha perdut el 10 % del que portava. 21 € el dimarts i 21 € el divendres. i què vol dir que sigui indeterminat. 10 hores. La suma dels preus dels dos productes abans de rebaixar era de 50 euros. La setmana següent feu la mateixa compra i. Si un milió de votants de l’esquerra haguessin votat la dreta. 11 del B i 2 del C) 8. 9 €. La unitat de muntatge ha treballat 370 hores i la d’acabats. ind. ens costaria 34 €. (R: no és possible) 5. que B ha guanyat el 60 % del que portava . En total s’han produit 14 cotxes. i que la suma algebraica de guanys i pèrdues ha estat de 80 €. el divendres es rebaixen un 4 %. quin és el preu per unitat d’aquests articles? (R: 100. Quant us costarà la mateixa compra si en una altra ocasió els preus estan rebaixats un 10 % i un 20 %. 200 i 50 € respectivament) 6. Calculeu el preu de cada un d’ells sabent que: si assístissim dues vegades a A. espectacle C. digueu quant valia cada un dels dos productes abans de les rebaixes. i el model C. Si entre tots han obtingut 8 punts. 3 milions la dreta) 3. aquesta coalició n’hagués tret el triple que aquella. La Núria ha treballat el doble d’hores que en Joan. C n’ha perdut el 30 %. un 8 % i un 6 % sobre el preu inicial (no sobre el preu rebaixat del dilluns). (R: espectacle A.

el pinso duraria 1 dia menys. (R: import total: 150 viatgers. quants n’han pagat el 20 % i quants el 50 %. Un llibreter vol comprar una quantitat determinada d’exemplars d’un llibre per 252 €. quina quantitat s’ha comprat a cada subministrador? (R: 162 000. 20 %. La factura total puja a 16 milions de dòlars. Quants exemplars havia pensat adquirir i a quin preu? (R: 60 exemplars a 4’20 € cada un). Si la llei d’un aliatge és de 900 mil·lèsimes. o sigui. Quants bous té el pagès? Quants dies els pot alimentar? (R. 4 i 12 litres respectivament) 8. busca els grams d’or i plata de la corona reial. Cada 8 hores un treballador produeix 10 taules de tipus A i 9 taules de tipus B. (R: es va aplicar un 30 % de descompte a 120 còpies) 11. Aquestes definicions són vàlides si se substitueix 1 g per 1 Kg o per qualsevol altra unitat. Un vi té un 9 % d’alcohol i un altre en té un 12 %. 50 %. Santa Quitèria Beneïda (el vi anava a ral i mig la mitja a can Met Xacó) (R: e  7'852  ln 320000 ) PROBLEMES DE PLANTEIG (3) 1.: 36 bous. el pinso duraria 2 dies més. 10 dies) 7. Si en vengués 6. i les dues primeres l’omplen fins a la meitat. Quina capacitat té cada mesura? (R: 8. Es disposa d’un recipient de 24 litres de capacitat i de tres mesures. i. Si sabem que la quantitat de còpies venudes va ser la meitat del nombre d’originals. El volum de A és el doble que el de B. Calcula quants viatgers han pagat l’import total del bitllet. Busca un número de 3 xifres. El llibreter aleshores calcula que per invertir la mateixa quantitat. Si sabem que l’or perd 52 mil·lèsimes del seu pes dins de l’aigua i que la plata en perd 95. sense fer malbé la corona. i el segon conté 400 g d’or i 100 g de coure. vol dir que en 1 g hi ha 0’900 g d’or. Un tren transporta 500 viatgers i la recaptació de l’import dels seus bitllets és de 3525 €. (R: 432) 9. respectivament. Si el primer subministrador facilita el 30 % del total del petroli comprat. Un estat compra 540 000 barrils de petroli a 3 subministradors diferents que el venen a 27. Quan fa la comanda a l’editorial. (R: 5631’9767 gr d’or i 1833’0233 gr de plata) 6. doble del primer que del 2n) 3. 4. sabent que les 3 xifres sumen 9. 30 667 i 347 333 barrils respectivament) 10. si se li resta el resultat d’invertir l’ordre de les seves xifres. la diferència és 198. 50 viatgers) 12. ha de comprar 4 exemplars menys dels que va pensar inicialment. En 10 hores produeix 8 taules de tipus A i 18 taules de tipus B. Per conèixer si l’orfebre havia substituït or per plata li va demanar a Arquímedes que ho esbrinés. i si en comprés 4. si sabem que el nombre de viatgers que n’han pagat el 20 % és el doble que el nombre de viatgers que ha pagat el bitllet sencer. però també n’ha venut còpies. defectuoses. li diuen que el preu de cada exemplar ha pujat 0’30 €. vol dir que en 1 g hi ha 0’825g d’or. L’original costava 12 €. Calcula el temps que triga a produir cada tipus de taula. Hieró. Un orfebre té dos lingots: el primer conté 550 g d’or i 60 g de coure. 300 viatgers. Així. que val 15 €. amb descomptes del 30 % i 40 %. (R: 0’5 hores per la taula A i 20 minuts per la B) 2. la xifra de les desenes és la mitjana aritmètica de les altres dues. . En quina proporció s’han de barrejar perquè la mescla tingui un 10 % d’alcohol? (R: proporció 2 a 1. calcula a quantes còpies es va aplicar el descompte del 30 %. Arquímedes la va posar dins de l’aigua i la corona va perdre 467 g de pes. A. Un pagès té uns quants bous que mengen la mateixa quantitat de pinso cada dia. Quina quantitat ha d’agafar de cada lingot per formar-ne un altre que pesi 640 g i que tingui una llei de 0’825? (R: 157’42 gr del 1r i 482’58 del 2n) Nota: la llei d’un aliatge és la quantitat d’or o de metall preciós que té per unitat. les tres mesures omplen el dipòsit. Es vol obtenir un lingot d’or d’1 Kg de pes i llei de 900 mil·lèsimes fonent or de 975 mil·lèsimes i or de 875 mil·lèsimes. rei de Siracusa. va donar 7465 g d’or a un joier perquè li fes una corona que volia oferir a Júpiter. Quina quantitat de cada classe cal fondre? (R: 250 gr i 750 gr respectivament) 5. Una botiga ha venut 600 exemplars d’un videojoc per un total de 6384 €. 28 i 31 dòlars el barril. a més. si la llei és 0’825. B i C.