Ver 1.

1
ASPEK 3.2.4 : PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN BOLA JARING ( taipkan nama sukan/permainan )

ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN
Laporan Aktiviti, Senarai Nama Ahli, Senarai
3.2.4 Mengurus kelab/persatuan dengan: TT TK TT TK TT TK Tindakan dilaksanakan: Kehadiran Ahli, Buku Program
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, i. dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum/arahan yang
kemahiran dan kreativiti/ inovasi 1 4 berkuat kuasa/ kurikulum sukan/permainan

ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang 1 3 ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
4
iii. merekod data dan maklumat 1 3 iii. secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan betul

iv. menganalisis data dan maklumat 1 3 iv. secara berterusan/berkala.
3.2.4.1
v. mengambil tindakan susulan. 1 3

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 5 16 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 3.20 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 80.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 85.00 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV

3.2.4 Pengurusan Sukan/Permainan 3.2.4.1 85.00