Universitatea Tehnică ”Gh.

Asachi” Iași

Facultatea de Mecanică

Proiect

Organe de mașini 2

Student

Condurache Cosmin Iulian

Grupa 8301

Îndrumător

conf.univ.dr.ing. Flavian Farcaș