Serviciile de transport în comun sunt furnizate, la nivelul județului Dolj, doar în

municipiul Craiova, de către doi operatori – unul public (Regia Autonomă de
Transport Craiova) și una privată (Frații Bacriz S.R.L.), care a concesionat anumite
trasee de la municipalitate.
Regia Autonomă de Transport Craiova operează 20 de trasee, dintre care 3 pentru
tramvai, puse în funcțiune în 1987, și lungi de 18,7 km, care fac legătura între cele
două mari platforme industriale ale orașului, de la est la vest.
Restul de 14 trasee interne, distribuite uniform pe suprafața orașului și care fac
legătura între zonele principale ale acestuia, sunt operate cu autobuze, grupate în
două autobaze. La acestea, se adaugă 3 trasee rapide, efectuate cu autobuze de
mare capacitate. Cele 173 de autobuze din dotare sunt de tip BMC, IVECO și Prestij
(Mitsubishi) cu capacități de transport cuprinse între 30 și 70 locuri și autobuze de tip
MAN (Lyon City, NL202, SL222), UDM 112, MERCEDES și BREDABUS cu
capacități de transport de peste 100 locuri. O bună parte din autobuze au durata
normală de funcționare depășită și generează costuri exorbitante cu întreținerea,
circa 18% din parcul auto al regiei fiind inactiv din cauza vechimii și defectării
vehiculelor. Cel mai vechi autobuz care încă se află în circulație datează din anul
1991.
De asemenea, societatea dispune de un parc de 34 de tramvaie de capacitate
medie, cu consumuri reduse, 16 dintre acestea fiind achiziționate în anul 2005. La
nivel local se dorește, de asemenea, implementarea unui sistem electronic de
urmărire prin sateliți artificiali a tuturor traseelor deservite de RAT. În anul 2010 s-a
demarat montarea pe 80 autobuze și 27 tramvaie a sistemului de monitorizare GPS
și de e-ticketing. Numărul de stații de transport în comun din municipiu este de 269
pentru autobuz și 57 pentru tramvai. În fiecare stație de autobuz au fost montați
stâlpi cu afișaj care arată traseele și frecvența cu care acestea trec prin zona
respectivă, însă unii dintre aceștia sunt vandalizați periodic. O parte din stații au fost
dotate cu afișaj electronic în cadrul proiectului MODERN, sistem care se dorește
extins pe viitor.
Prețul unui bilet pentru o călătorie în interiorul orașului este de 2 lei, iar pentru
deplasarea în exterior (Ișalnița) de 3 lei. Se oferă reduceri de 50% la abonamentele
pentru elevi, studenți și pensionari cu pensia de peste 1.000 de lei, și gratuități
pentru persoanele cu handicap, pentru cele de peste 70 de ani și cele cu pensia sub
1.000 lei/lună.

În total, compania a transportat în anul 2014, circa 13,5 mil. de pasageri, inclusiv cei
care beneficiază de gratuități și reduceri, ceea ce corespunde unei medii de 37.000
de pasageri/zi (14% din populația stabilă a orașului). Numărul total de bilete și
abonamente a ajuns în 2014, conform datelor INS, la 57,9 mil., în scădere cu 21,5%
față de anul 2007, printre cauze numărându-se scăderea populației, a puterii de
cumpărare a acesteia, creșterea parcului auto privat, a numărului de taximetre,
calitatea precară a serviciilor de transport în comun, dar și sistarea transportului cu
tramvaiul, pe durata lucrărilor de reabilitare a liniilor.
Operatorul privat se ocupă de 4 trasee, pe care pune la dispoziție microbuze,
respectiv. Acestea sunt Pasaj Electro-Cernele, Craiovița Nouă-Aeroport/Metro,
Craiovița Nouă-Parc Romanescu-Spitalul Județean-Craiovița Nouă.

În ceea ce privește activitatea de taximetrie, la nivelul municipiului Craiova au fost
eliberate, inițial, peste 2.000 de autorizații, însă după modificarea legislației în
domeniu, numărul acestora s-a redus treptat (prin expirare și stoparea emiterii de noi
autorizații sau de prelungire a celor expirate), pentru a atinge pragul de 4 autorizații
de taxi/1.000 de locuitori, ceea ce corespunde unui număr maxim de 1.000 – 1.100,
la populația stabilă a orașului. Peste 70% dintre autorizații sunt deținute de companii
de profil, restul revenind persoanelor fizice autorizate și asociațiilor familiale. Prețul
mediu de călătorie cu taxiul este de 1,4 lei/km.