Cabinet Individual de Insolvenţă PRECUPEANU OLIVIA-CRISTINA

Sediul social în Iaşi, str.T.Vladimirescu nr.3, cod 700347
Adresa de lucru şi corespondenţă – Bld.T.Vladimirescu nr.24,
bloc 331, sc.B, parter, ap.4, Iaşi, cod 700305
CUI 32065849
e-mail: cristinaprecupeanu@gmail.com

Legea 31/1990 – Procedura de lichidare
Dosar nr. 8291/04.02.2016
Debitor: SC LATIN DEVELOPMENT SRL

BILANŢ GENERAL DE LICHIDARE LA DATA DE 12.07.2016

al societăţii comerciale “ LATIN DEVELOPMENT SRL” SRL, cu sediul social declarat în Sat Ţuţora, comuna
Ţuţora – FERMA ŢUŢORA, Nr.corp C2, jud.Iaşi, identificată prin CUI 21677591, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J22/1352/2007.

Explicaţii Sold la 23.06.2016 Sold la 12.07.2016
-lei- -lei-

ACTIV
I. Active imobilizate 0 0
II. Active circulante 0 0
TOTAL ACTIV(I+II) 0 0

PASIV
I. Capitaluri 200 0
II. Rezultate financiare - 3.414 0
III. Datorii(creanţa AJFP Iaşi) 3.214 0
TOTAL PASIV(I+III-II) 0 0
Întocmit în conformitate cu prevederile OMF nr.1078/2003 şi OMF nr.1376/2004.

Lichidator,
C.I.I. Precupeanu Olivia-Cristina