Judecatoria Chișinău sediul Centru

str.Bulgara 43

RECLAMANT:Întreprinderea de Stat,,Magna”
Sediul: mun. Chişinău, str.V.Alecsandri , nr.30,
tel.022345790,
c/f 100 760 200 5520, IDNO 100456789
c/b 0867373, deschis în “Agroindbank”

PÎRÎT: S.R.L ,,Maxtodiol”
Sediul: mun. Chişinău, str.I.Creangă, nr.20,

tel.022856701
c/f 200 740 100 4410, IDNO 100545782
c/b 034761, deschis în “Victoriabank”

Referință

La cererea de chemare în judecată depusă de Î.S.”Magna” împotriva S.R.L Maxtodiol
privind rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare

Onorată instanță,
Considerăm cererea neîntemeiată din următoarele considerente:

În fapt, evaluând circumstanțele de fapt și de drept expuse în cererea de chemare în
judecată depusă de Întreprinderea de Stat “Magna” privind rezolutiunea contractului de
vanzare-cumparare putem elucida următoarele : la data de 15.05.2010, între Întreprinderea de
Stat ,,Magna”, având calitatea de „vânzător” şi SRL „Maxtodiol” având calitatea de
„cumpărător” a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr.1230, având ca obiect de
reglementare vânzarea-cumpărarea depozitului frigorific.

Totodată. .L . aceste vicii n- au fost inlaturate.L „Maxtodiol a depistat vicii ale depozitului frigorific.. la o anumita temperatura necesara pentru pastrarea fructelor. deoarece citeva din aceste regulatoare ale temperaturii din depozitul frigorific nu functioneaza la temperatura corespunzatoare de pastrare.000 lei. S. părțile au convenit că cumpărătorul v-a achita suma de 1. La data de 15.768 alin. conform promisiunii asumate de catre vanzator. este stipulat ca „exista viciu material si in cazul in care vanzatorul preda numai o parte a bunului sau cind este viciat numai o parte a bunului”.2011. „in cazul in care bunul prezinta vicii. La aceasta solicitare.S„Magna” s-a obligat să predea depozitul frigorific în proprietatea lui SRL „Maxtodiol”. la rândul său. s-a constat ca costul reparatiei acestora este estimat la suma de 500. Insa. in urma evaluarii defectelor regulatoarelor temperaturii din depozitului frigorific. care este si suma datorata pentru depozitul frigorific.05. s-a obligat să preia depozitul frigorific şi să plătească preţul în mărime de 1. solicitind inlaturarea viciului bunului”.000 lei în doua tranșe în perioada de un an de la semnarea contractului. In baza acestui temei.735 alin.05.2010.000 lei. si anume citeva regulatoare ale temperaturii care nu functionau corespunzator. în momentul semnării contractului.care a achitat prima tranșă în sumă de 500. potrivit aceluiasi articol. vanzatorul a raspuns afirmativ.000 lei. aceste vicii n-au fost inlaturate În acest caz putem enunța prevederile Codului Civil și anume a art. i-a solicitat .R. iar cealaltă tranșă urma sa fie achitată pînă la data de 15. ca aceste vicii vor fi inlaturate.de mai multe ori. dat fiind faptul ca bunul a fost predat cu vicii despre care nu s-a comunicat initial.C RM. dupa primirea depozitului frigorific. De asemenea. Î.(1).000 lei. cumparatorul poate cere remedierea.Maxtodiol” .000.(1) C. Respectiv. Intreprinderii de Stat ”Magna” sa fie reparate aceste vicii ale depozitului frigorific. ca rezultat. prin care se expune promt că ” vânzătorul este obligat sa predea bunul fara vicii materiale”. De asemenea.000. invocam prevederile art. iar acesta. depozitul a fost predat catre S. Respectiv.R. cumparatorului iar dupa solicitarea repararrii regulatoarelor temperaturii. Tinem sa retinem ca. in alin.(4). consideram inompurtuna achitarea transei de 500. De aceea.

186 Cod de procedură civilă.07. având opţiunea de a solicita înlăturarea viciului. care prevede obligaţia vânzătorului de a preda bunul fără vicii materiale. cumpărătorul este în drept să ceară remedierea. viciul n-a fost inlaturat . Așadar . care se echivaleaza cu suma restanta care urmeaza a fi achitata vanzatorului. dupa mai multe solicitari. În acest sens. Dacă bunul predat prezintă vicii. Ținând cont de cele menționate mai sus și în concordanță cu prevederile art.iar costul repararii regulatoarelor temperaturii.763 (1). reiteram faptul că vânzătorul a încălcat prevederile art. solicităm: 1.000 lei. Data 13.2011 Semnătura . Respingerea integrală a acțiunii.dupa cum am mentionat anterior este de 500.