FIŞA POSTULUI – FREZOR UNIVERSAL

I. Identificarea postului:
Titlul postului – Frezor universal
Poziţia în COR – 722408
Obiectivul postului – instalează, operează, supraveghează şi întreţine maşinile de
frezat prin care sunt prelucrate, respectându-se normele de calitate, diverse materiale
şi semifabricate.

II. Integrare în structura organizaţiei:
Relaţii de subordonare – Director general
Relaţii de colaborare – cu personalul firmei

III. Responsabilităţi şi sarcini:
a. Responsabilitati generale:
• În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi,colaboratori) dar şi persoane externe:
1. Onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de angajaţii firmei, precum şi de clienţi şi
furnizori;
• În raport cu aparatura pe care o utilizează:
1. Utilizează cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din
dotare
• În raport cu produsele muncii:
1. Răspunde confrom legii pentru secretul şi securitatea datelor pe care le păstrează şi
manipulează;
2. Răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu
3. Conştiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit
• În raport cu securitatea şi sănătate în muncă, dar şi cu Regulamentul Intern
1. Respectă normele de protecţia muncii
2. Respectă normele stipulate in R.I.
3. Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile
specifice de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice;
• În relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţii
1.Mentine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii.
2.Menţine relaţii corecte cu instituţiile cu care colaborează.

b. Responsabilităţi şi sarcini specifice:
• Supraveghează periodic ciclul de lucru pentru fiecare utilaj (scule, dispozitive şi
verificatoare) pentru a se asigura de buna funcţionare a acestuia;

numerice. repararea sau înlocuirea aparatelor cu care lucrează – discuri şi pietre abrazive. menghină. verificarea lungimilor. temperatură. • Aplică cunoştinţe despre proprietăţile diverselor metale pentru a selecta viteza de tăiere. schiţele sau comenzile primite pentru a evalua specificaţiile pieselor şi pentru a determina instrucţiunile de prelucrare. patent şi cleşti. coordonarea membrelor. turaţie. suprafeţelor. • Verifică respectarea normelor de calitate ale produselor realizate şi remediază deficienţele apărute. rapiditate în reacţii. • Execută diverse piese şi lucrări de frezare prin copiere sau normal. matematice. uneori presupune deplasări medii în vederea asamblării sau remedierii unor probleme tehnice ale utilajelor clienţilor. • Reglează utilajele şi selectează parametrii regimului de prelucrare în funcţie de caracteristicile pieselor realizate. . freze. unghiurilor. • Efectuează întreţinerea. • Verifică şi menţine stocul de materiale. şabloane. uneltele şi materialele necesare. controlul instrumentelor. proprietăţilor stratului superficial. mijloace pentru măsurarea. dispozitive de fixare şi calibrare. V. IV. • Asigură menţinerea funcţionării corecte a aparatelor şi instrumentelor de măsură şi de control conform instrucţiunilor de lucru specificate. pilă. de percepţie a formei. activitatea implică multă acurateţe şi precizie. de producţie şi procesare. debit). pentru măsurarea parametrilor funcţionali ai maşinilor unelte (presiune. dexteritate manuală. rata de alimentare şi adâncimea tăieturilor. foarfecă pentru tablă. • Studiază planurile. aptitudini spaţiale. Condiţii ale postului: Contextul muncii – muncă individuală şi de echipă în atelierul amenajat în sediul SC UNIVERSAL PROIECT SRL. cu posibilitatea de prelungire in functie de necesităţile departamentale. ciocan. semifabricate. piese de schimb şi scule necesare desfăşurării activităţii sale. Resurse disponibile . capacitate decizională. • Pregăteşte pe baza diferitelor reţete lichidul de răcire-ungere necesar bunei funcţionări a utilajelor • Recuperează materialele rezultate în urma prelucrărilor şi le depozitează în locuri special amenajate. aparate specifice de măsură şi control.utilizează echipament individual de protecţie. preciziei formei şi poziţiei reciproce a suprafeţelor. acuitate auditivă şi vizuală apropiată. Programul de muncă – conform normelor interne impuse de organizatie. secvenţele de operare. unelte: freză. percepţie tridimensională. Specificaţiile postului Aptitudini şi cunoştinţe necesare postului: cunoştinţe mecanice. deprinderi tehnice şi de rezolvare a problemelor.

Studii: studii medii şi cursuri de formare profesională de specialitate. încrederea inspirată. preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. îndeplinirea volumului de lucru stabilit. echilibru emoţional. munca în echipă. întârzieri. Cerinţe psihologice: Responsbilitate. Spirit de iniţiativă – însuşirea de a efectua lucrări fără comandă sau sprijin din afară. Randament în muncă – ritmul de lucru. Cunoştinţe şi aptitudini – experienţa. Criterii de evaluare a performanţelor Evaluarea performanţelor se va realiza anual. cunoştinţe şi deprinderi profesionale necesare meseriei. Calitatea lucrărilor – executarea corectă a sarcinilor de serviciu conform fişei postului şi prevederilor legale în vigoare. atenţie concentrată. absenţe. Disciplină – respectarea sarcinilor trasate. ţinută. . VI. conştiinciozitate. Adaptare profesională – adaptare la condiţii noi de muncă şi lucrări/sarcini noi. Director General: Titularul postului: Am primit un exemplar. Comportamnet etic – tact. Integrare în colectiv – cooperarea cu ceilalţi colegi. seriozitate şi meticulozitate în realizarea sarcinilor cu o bună capacitate de a realiza acelaşi tip de sarcină timp îndelungat. simţ al măsurii în comportare.