SECTOR 1

01. Biserica Albă, ridicată în 1602, hram Sfântul Nicolae, Calea Victoriei nr. 110
02. Biserica Amzei, hram: Sfântul Nicolae, Str. Biserica Amzei nr. 12
03. Biserica Băneasa, Hram Sfântul Nicolae, Str. Neagoe Voda nr. 20
04. Biserica Boteanu, Hram Sfântul Gheorghe, Sfânta Muceniță Varvara, Str. Boteanu nr. 8
05. Biserica Costească, Str. Navigației nr. 54
06. Biserica Cuibul cu Barză, Str. Știrbei Vodă nr. 99bis
07. Biserica Dămăroaia, Str. Victor Daimaca nr. 1
08. Biserica Galilea - Străulești, Str. Nazarcea nr. 3
09. Biserica Herăstrău, Ridicată la 1886, hram Sfintii Apostoli Petru si Pavel, Str. Nicolae Caramfil nr. 26
10. Biserica Kretzulescu, Calea Victoriei nr. 47
11. Biserica Mănăstirea Cașin, Bd. Mărăști nr. 16
12. Biserica Mavrogheni, Str. Monetăriei nr. 4
13. Biserica Podeanu, Str. Dornei nr. 70
14. Biserica Popa Tatu, Str. General Berthelot nr. 51
15. Biserica Sfânta Maria, Str. Trifești nr. 2
16. Biserica Sfânta Sofia - Floreasca, Calea Floreasca nr. 216
17. Biserica Sfânta Vineri - Pajura, Str. Băiculești nr. 27
18. Biserica Sfânta Vineri Nouă, Sos. Nicolae Titulescu nr. 157
19. Biserica Sfântul Andrei, Șos. Chitilei nr. 138
20. Biserica Sfântul Gheorghe - Grivița, hram Sfântul Gheorghe, Calea Grivitei nr. 218
21. Biserica Sfântul Visarion, str. Visarion nr. 14
22. Biserica Sfinții Chiril și Metodiu, bulevardul Mărăști, nr. 59
23. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, Str. Sf. Constantin nr. 33

SECTOR 2
01. Biserica Andronache, Hram Sfântul Gheorghe, Str. Periș nr. 10
02. Biserica Batiștei, Str. Batiștei nr. 19
03. Biserica Colentina - Sfânta Vineri, Str. Gherghiței nr. 2
04. Biserica Delea Veche, Str. Delea Veche nr. 29A
05. Biserica Dichiu, Construită în 1775, hram Adormirea Maicii Domnului și Sf. Nicolae, Str. Icoanei nr. 73
06. Biserica Hagiu, Str. Traian nr. 142
07. Biserica Iancu Nou, Șos. Mihai Bravu nr. 117-119
08. Biserica Iancu Vechi, Str. Mătăsari nr. 39
09. Biserica Icoanei, Str. Icoanei nr. 12
10. Biserica Mântuleasa, Str. Mântuleasa nr. 20
11. Biserica Mărcuța, Str. Biserica Mărcuța nr. 8
12. Mănăstirea Christiana, Șos. Pipera, nr. 49
13. Mănăstirea Plumbuita, Str. Plumbuita nr. 58
14. Biserica Oborul Nou, hram Sfinții Împărați Constantin și Elena, Adormirea Maicii Domnului, Str. Avrig nr. 21
15. Biserica Oborul Vechi, Str. Traian nr. 204
16. Biserica Oțetari, Str. Oțetari nr. 4
17. Biserica Pitar Moș, Str. Dionisie Lupu nr. 45
18. Biserica Popa Chițu, Hram: Sf. Grigore Teologul, Str. Logofăt Luca Stroici nr. 33
19. Biserica Popa Rusu, Str. Arcului nr. 15
20. Biserica Popa Soare, Str. Dr. Burghele nr. 7
21. Biserica Precupeții Vechi - Biserica Tuturor Sfinților, Ridicată la 1773, hram Toți Sfinții, Str. Toamnei nr. 92
22. Schitul Darvari, hramul Învierea Sfântului Lazăr, Sfinții Voievozi Mihail si Gavril, Str. Schitul Darvari nr. 3
23. Biserica Sfântul Antonie - Colentina, Str. Trei Scaune nr. 20
24. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul - Pantelimon, Șos. Pantelimon nr. 256
25. Biserica Sfântul Nicolae - Balta Albă, Bd. Basarabia nr. 222
26. Biserica Sfântul Pantelimon, Str. Iancu Căpitanu nr. 24
27. Biserica Sfântul Silvestru, Str. Silvestru nr. 36
28. Biserica Teiul Doamnei - Ghica, hram Înălțarea Domnului, Contact: Str. Petricani nr. 3

SECTOR 3
01. Biserica 23 August, Hram Sfântul Nicolae, Str. Tufănica nr. 5
02. Biserica Titan, Hramuri: Sfinții făr' de arginți Cosma și Damian, Str. Prisaca Dornei nr.1-3
03. Biserica Apostol Tabaci, Hramuri: Sfânta Filofteia, Sfântul Nicolae, Calea Vacaresti nr. 143
04. Biserica Bălăneanu - Iancu Nou, hram Sfântul Nicolae și Sfântul Haralambie. Șos. Mihai Bravu nr. 117-119
05. Biserica Delea Nouă - Calist, Str. Delea Nouă nr. 1
06. Biserica Doamnei, Calea Victoriei nr. 28
07. Biserica Dobroteasa, Construita in 1887, Bd. Mircea Voda nr. 35A
08. Biserica Dudești-Cioplea, Hram Adormirea Maicii Domnului, Bd. Camil Ressu nr. 38A
09. Biserica Foișor, hram Nașterea Maicii Domnului, Str.Foișorului nr. 119
10. Biserica Izvorul Nou, Ctitorită la 1825, hram IzvorulTămăduirii, Șos. Mihai Bravu nr. 311

Turnu Măgurele nr. Șos.14 . Tel. 2 14. Radu Voda nr. Șos. 39 21.C. 6-8 12. Str. sector 4 Biserica Sfântul Ilie . Piața Națiunile Unite nr. sector 4[ Biserica Sfântul Spiridon Nou. Biserica Sfântul Gheorghe Vechi. ctitorită la 1706 de Safta Brâncoveanu. Str. Hram Schimbarea la Față. sector 4 [ Biserica Sfântul Nicolae . sector 4 Mănăstirea Antim. Calea Șerban Vodă nr. 4. hram Sfântul Atanasie și Sfântul Chiril. Str. Bratianu nr. Ambrozie. Biserica Sfântul Mina . Biserica Sfântul Nicolae Șelari Strada Blănari nr. hram Sfinta Treime. Calea Piscului nr. Constantin Brâncuși nr. 5-7. Academiei nr. 29. sector 4 Biserica Sfinții Atanasie și Chiril. 33. Sfinții Martiri Constantin Brâncoveanu și cei 4 fii ai săi. Str. Str. sector 4 . Petre Tutea nr. 29. Str. construită în 1492. 142 28. Ctitorită la 1398 de Mircea cel Bătrân. Construită de Constantin Brâncoveanu. Sector 4 Biserica Sfântul Gheorghe .11. 22 24. Panselelor nr. Biserica Tarca-Vitan. sector 4 Biserica Sfântul Spiridon Vechi. Str. hram Sfântul Gheorghe. 1.57. Str. Adormirea Maicii Domnului și Sf. Biserica Scaune. 33A. Str. hram Sf. hram Sfântul Anton și Buna Vestire. Calea Rahovei nr. sector 4. Biserica Schitul Maicilor. Radu Voda nr. 31. Str.54 . hram Sfântul Gheorghe. sector 4 Biserica Cuviooasa Parascheva.Sfântul Stelian. Str. Ioan Botezătorul. Hramul Sfinții Trei Ierarhi.Rahova. Calea Călărași nr. Calea Șerban Vodă. 1. sector 4 Biserica Eroilor Martiri. 31. sector 4 Biserica Sfântul Ilie . sector 4 Biserica Manu Cavafu. Giurgiului nr. Str. hram Sfântul Nicolae. Cuțitul de Argint nr. 253. sector 4 Biserica Bărbătescu Nou. Stelian Mihale nr. Construită în 1947. sector 4 Biserica Sfânta Ecaterina Str. 14.Belu. Campia Libertatii nr. Lunca Bârzești nr. Construită în 1949. 330. Ridicată la 1940. București Biserica Înălțarea Domnului. sector 4 Biserica Sfântul Daniil Sihastrul. hram Sfinții Împărați Constantin și Elena. Str. Soldat Minca Dumitru nr. 23-25. Ctitorie din 1763 a boierilor Văcărești.Vergu. Str. 1. Panselelor nr. Sfinții Apostoli nr. Construită în 1935. 33 15. Sfinții Apostoli nr. sector 4 Biserica Cărămidarii de jos. Hram Sfântul Nicolae. Blv. 12. 31.Progresul. 3 Scaune nr. sector 4[ Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Cuvioasa Parascheva de la Iași. Sector 4 Biserica Sfântul Gheorghe . 5. Str.Băneasa. Poștei nr. Str. hram Sfântul Atanasie și Sfântul Chiril. sector 4 [ Biserica Sfântul Nicolae Șelari Vlădica hram Sfântul Nicolae. 16 25. Str. Biserica Lucaci . Ridicată la 1724. Hram Sfântul Nicolae. Str. ridicată de către Manu Cavafu la 1815. Bd. Biserica Stavropoleos. sector 4 Mânastirea Radu Vodă. 34. 29A. Biserica Sfântul Ioan Nou. Str. I. 237. Str. Sfinții Apostoli nr. 5 13. Ctitorie din 1763 a boierilor Văcărești. sector 4 Biserica Șerban Vodă. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 27. Biserica Sfântul Anton. 1. Str. 6 27. Gheorghe Șincai nr. ctitorită la 1706 de Safta Brâncoveanu. Str. 33.20 20. Calea Mosilor nr. Str. 1.Rahova. 1 18. sector 4 Biserica Buna Vestire . Str. 11 22. Sfânta Ecaterina nr. Str. Jean Steriadi nr. Calea Vitan nr. Giurgiului nr. 1. Logofatul Udriște nr. 19A 16. sector 4 Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Teodor Ștefănescu nr. Str. nr. Justitiei nr. hram Înălțarea Domnului. Biserica Sfântul Calinic Str. 83 26. F. Constantin Brâncoveanu nr. hram Sfântului Nicolae. Str. 36 19. 7. hram Sfântul Ierarh Nicolae și Adormirea Maicii Domnului. Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Biserica Sfântul Ilie . sector 4 Biserica Căldăraru. sector 4[ Biserica Constantin Brâncoveanu. Franceză nr. I. Biserica Sfântul Ștefan. hram Sfântul Ierarh Nicolae. 253. hram Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. 62 17. hram Sfântul Prooroc Ilie. Radu Voda nr. 18A 23. Covasna nr. Iuliu Barasch nr. Str. Str. Panselelor nr. Str. Robescu nr. Str. Sold. Ridicată în 1743. Giurgiului nr. hram Sfântul Prooroc Ilie. 11 SECTOR 4 Biserica Apărătorii Patriei I.Băneasa. hram Sfântul Gheorghe. sector 4 . sector 4 [ Biserica Sfinții Atanasie și Chiril.Titan. ridicată de Mircea cel Bătrân în 1416. Bd. Str. Șos. hram Sfântului Nicolae. Biserica Udricani. Hram Buna Vestire. Biserica Negustori. Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi. sector 4[ Biserica Sfântul Nicolae . Biserica Sfântul Antonie cel Mare. 3. ridicată de Mircea cel Bătrân în 1416. Bratianu nr. Tineretului nr. C.Progresul. 23-25. Biserica Sfântul Mare Mucenic Mercurie. Covasna nr. refăcută în 1558 de către Mircea Ciobanu și în 1715 de Ștefan Cantacuzino. sector 4[ Biserica Sfântul Daniil Sihastrul. Mitropolit Antim Ivireanul nr. sector 4 Biserica Apărătorii Patriei II. hram Buna Vestire. 29. 24A.