Anexa 1 -Cerere pentru luare în evidenţă

Informaţii asupra solicitanţilor
Solicitant (soţul) Co-solicitant (soţia)
Numele şi prenumele solicitantului Numele şi prenumele co-solicitantului

Buletin de identitate Telefon Data naşterii Buletin de
Telefon Data naşterii
identitate

Seria……nr………... ……………..
…………. Seria……nr…………………..….. ………….

Căsătorit Separat Necăsătorit Căsătorit Separat Necăsătorit
(divorţat) (divorţat)
     

Persoane dependente (copiii şi alte persoane care locuiesc cu dvs. şi se află în
întreţinerea dvs., ex. persoane dependente social, persoane cu handicap)
Nume Data Masculin Feminin Nume Data Masculin Feminin
naşterii naşterii
   
1. 5.
   
2. 6.
   
3. 7.
   
4. 8.
Domiciliul actual (strada, oraş, judet, cod) Domiciliul precedent - se va completa numai
dacă locuiţi la adresa actuală de mai puţin de
doi ani)
Str…………………………………………………Str…………………………………………………….
Nr.………………………..Bl.……… Nr.…………………………….…Bl.………
sc…………et………ap……… sc…………et………ap………
Cartier …………………………. Cartier ………………………….
Localitatea ……………………… Localitatea ………………………
Cod poştal………..
Cod postal………..
 Proprietate  Proprietate
 Închiriat  Închiriat
 La părinţi, prieteni, rude  La părinţi, prieteni, rude

La adresa de mai sus locuiesc de …ani La adresa de mai sus am locuit ………ani

Habitat for Humanity Romania
Str. Naum Ramniceanu nr.45, Sector 2, Bucuresti - 020325 Telefon: 031 8177363, info@habitat.ro; www.habitat.ro

.Locul de muncă Locul de muncă actual Locul de muncă actual ……………………………… ……………………………… Funcţia ……………….…………………………………. Funcţia ………………….………………………………….. ……………………………... Naum Ramniceanu nr.020325 Telefon: 031 8177363.ro . ani De unde aţi aflat de Habitat for Humanity România?  presă (ziare. Adresa locului de muncă Adresa locului de muncă ……………………………. TV.. Adresa locului de muncă ………………………Adresa locului de muncă …………………… …………………………………………………………………………………………………………… Telefon la serviciu Telefon la serviciu . radio)  de la o familie care beneficiază de o casă Habitat for Humanity România  Facebook  Altele (vă rugăm menționați) Semnătura: Doar pentru uzul biroului ..45. Am lucrat la această unitate de ………. ………………………………………………… ……………………………………………………… Telefon la serviciu Telefon la serviciu . Lucrez la această unitate de ………. ani Am lucrat la această unitate de ………. www... ani Lucrez la această unitate de ………..... Bucuresti .habitat.Nu completaţi în acest spaţiu Data primirii cererii: Habitat for Humanity Romania Str. ……………………………….…………………………………. reviste. Funcţia ………………. Sector 2.ro. info@habitat. . ani Ultimul loc de muncă Ultimul loc de muncă ……………………………… ………………………………… Funcţia ………………..

).) pe ultima lună. info@habitat.  adeverinţe din care să reiasă salariul (venitul) net pe ultimele 3 luni.ro.  copie după actul care atestă gradul de handicap (pentru persoanele cu dizabilităţi).habitat. Naum Ramniceanu nr. spaţiul folosit de familie.  copie după certificatul de căsătorie (nu e cazul pentru familii monoparentale). care să cuprindă dimensiunile camerelor.  copie după cartea de identitate. Bucuresti . curent. www. asigurări etc.  povestea familiei.  copii după certificatele de naştere ale copiilor.(Verso Anexa 1) Continutul dosarului fiecarei familii beneficiar:  formularul tip “Cerere pentru casă” .45.  declaratie pe propria raspundere că familia nu deţine alte proprietăţi  declarație remitere și renunțare drept imagine Habitat for Humanity Romania Str.020325 Telefon: 031 8177363.ro .. dependinţelor. Sector 2.  schiţa locuinţei actuale (originală sau întocmită de mână de către dvs.  copii după plata cheltuielilor (întreţinere.  actul de proprietate al locuinţei (extras de carte funciară) în cazul în care locuinţa este proprietate.

020325 Telefon: 031 8177363. info@habitat.Habitat for Humanity Romania Str.ro .ro. www.45. Sector 2.habitat. Naum Ramniceanu nr. Bucuresti .

Related Interests