Corpul Expertilor Contabili si Contabililor

Autorizati din Romania - Filiala Timis

SUBIECTUL NR 44 STAGIARI ANUL - II

Stagiar :Marin Marilena-Victoria
Anul II,Semestrul I, Grupa I

Timisoara
2016

iar valoarea reziduala este reestimata la 15.m. pe o durata estimata de 7 ani. La inchiderea exercitiului N. Conform IAS 16 si OMPF 1802/2014 cheltuielile cu dezafectarea si refacerea amplasamentului sunt incluse in costul initial al echipamentului tehnologic.000 lei. Contabilizarea achizitiei echipamentului tehnlogic: 2131 = % 210.12.810 lei.000 lei (40.000 = 168. Managerii estimeaza ca durata de utilitate va fi de 5 ani si ca . la expirarea acestei perioade.000 lei / 7 ani = 40. La inceputul exercitiului N.000 lei/an Contabilizare amortizare N-2 si N1 : 6811 = 2813 80.000 u.000 Contabilizare amortizarii in exercitiul N : 6811 = 2813 42.000/5) VNC = 210.m si o valoare reziduala estimata de 10. imcepand cu 1 ianuarie N-2.m.000 lei . La 31. sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu normele internationale. prezentati formula contabila.000) lei / 3 ani = 65. societatea Alfa a achizionat un echipament tehnologic la costul de achizitie de 200. N-1 si N. la sfarsitul exercitiului N. vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic si refacerea amplasamentului in valoare nominala de 10.000 lei/an * 2ani) b. Amortizare anuala = (290.000 u.N valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi ocazionate de dezafecatrea acestuia si de refacerea amplasamentului este de 4. In exercitiile N-2 si N-1 se inregistreaza amortiarea anuala a utilajului.000 lei Contabilizare amortiare N: 6811 = 2813 65.000 lei (210.000 lei 2. Amortiare anuala = (290.000-15.000 – 42.000 u. Sa se verifice daca.000-10.000 1513 10.m. In caz afirmativ. Amortizarea aferenta exercitiului N se determinat tinand cont de noile estimari. managerii au reestimat durata de utilitate totala la 5 ani.000 404 200. conform IAS 16. a. Fie un utilaj cu un cost de achiziite de 290.000) lei / 7ani = 280. Acesta se amortieaza linear. a se calculeze si sa se contabilizeze amortizarea in exercitiile N-2.1.000-80.000 u.

Valoare recuperabila = max (valoare justa – cheltuiala vanzare .810 lei Diminuare provizion = 10.000 lei Valoare actualizata provizion = 4. 520) = 520 lei -Valoare deprecierii = Valoare cotabila – Valoarea recuperabila = 600 -520 = 80 lei Contabilizare depreciere utilaj : 6813 = 2913 80 lei . La inceputul exercitiului N-3 s-a dat in functiune un utilaj cu valoarea contabila e 1. Amortizare anuala = 1. se estimeaza valoarea justa la 504 u.190 lei Contabilizare diminuare provizion deafectare : 1513 = 213 5.190 lei 3.12. cheltuieli cu vanzarea 4 u. Valoare initiala provizion = 10.810 = 5. valoare de utilitate ) = max ( 504-4. La aceasta data.000-400 = 600 lei . Sa se efectueze testul de depreciere a uilajului la 31. Durata de amortizare este de 10 ani.000 /10 = 100 lei/an Contabilizare amortizare N-3.N exista indicii ca utilajul a pierdut din valoare. N-2.N si sa se contabilizeze eventuala depreciere constatata conform IAS 36.Valoare contabila neta = 1.La sfarsiul exercitiului N se ajusteaza provizionul constituit pentru cheltuielile cu dezafectarea echipamentului tehnologic prin reducerea valorii echipamentului. N-1 si N (4 ani ): 6811 = 2813 400 lei La sfarsitul exercitiului N se efectueaza testul de depreciere : .000 – 4.000 u. metoda de amotizarea lineara.m.m . La 31.12.m.m si o valoare de utilitate de 520 u.