Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia

Mata Pelajaran dan Bahasa Malaysia Minggu:
kelas Tahun 3
Hari/ Tarikh Selasa (23 MEI 2017) Masa:0910-1010 PAGI ( 60 MINIT)
Tema/ Tajuk SOALAN PEMAHAMAN ( Pembetulan kertas soalan)
Standard Kandungan Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
Standard Pembelajaran
Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang
berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Aktiviti 1. Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada
masa yang sama dibimbing oleh guru.

Pengisian Kurikulum EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Tumpuan, tanggungjawab
Ilmu: Pendidikan Muzik
KBT: menjana idea,Konstruktivisme: Menerangkan dan mejelaskan
Sistem Bahasa Tatabahasa
Bahan Bantu Mengajar Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Akhir Tahun
Penilaian Pdp Latihan buku tulis
Refleksi