Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak.

Az öröklött magatartás

Óraterv
A pedagógus neve: Nagyné Németh Ildikó Andrea
Műveltségi terület: Ember és természet
Tantárgy: biológia
Osztály: 10.C, 10.E
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás.
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
1. Oktatási cél:
 az etológia fogalma,
 az öröklött magatartás,
 feltétlen reflex,
 taxis,
 formaállandóság,
 motiváció,
 kulcsinger,
 öröklött mozgásmintázat,
 szupernormális inger.
2. Nevelési és fejlesztési cél:
 szociális kompetencia – tanulócsoportban történő tanulás, feladatmegoldás és az együttműködés fejlesztése, a másik munkájának
megismerése, tiszteletben tartása,

1
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

 a team munka hatékonyságának növelése a részfeladatok egymás közötti felosztásával,
 természettudományos kompetencia,
 szövegértés és szövegalkotás fejlesztése – verbális készségek.
3. Tudásszint: ismeret, megértés.
Az óra didaktikai feladatai: új ismeretek megszerzése, régi ismeretek alkalmazása.
Tantárgyi kapcsolatok: történelem (őskor - halászat, vadászat, újkőkor - állattenyésztés).
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):
 Kropog Erzsébet: Biológia 10. OFI (NTK), Budapest, 2013. (Tankönyv)
 Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia, Ennyit kellene tudnod, Panem-Akkord, Budapest, 2000.
 Dr. Lénárd Gábor: Biológia I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
 Gömöry András - dr. Müllner Erzsébet -dr. Szerémi Gábor: Biológia I. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2011.
 Kropog - Mándics - Molnár: Biológia 10. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2002-2004.
 Szalkay Csilla: Biológia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2008.
 mozaweb.hu
 tankonyvtar.hu
 slideshare.net
 users.atw.hu
 iszolnok.hu
 mimicsoda.hu
 bio.elte.hu
 tudasbazis.sulinet.hu
 varosimadarak.hu.
Dátum: 2016.03.16. és 2016.03.21.

2
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret Az óra menete Tanulói Megjegyzések
(perc) Módszerek Eszközök
munkaformák
1-3 Csoportok kialakítása. Véletlenszerű Egyéni munka. Cédulák, amelyeken a A diákoknak az előző
csoportalakítás. csoportba kerüléshez órákon tanultakat kell
szükséges információ felhasználniuk ahhoz,
van, lapok a csoportba hogy a megfelelő
tartozás eldöntéséhez (1. csoportba kerüljenek.
melléklet).
4-5 A feladat ismertetése. Tanári közlés. Frontális munka.
6-25 Jegyzetkészítés. Kooperatív Differenciált Tankönyv, szakkönyvek, Nyolc csoport, részben
tanulásszervezés. csoportmunka. feladatlapok (2. azonos (1-5.), részben
melléklet), az Internetről különböző (6.) feladatot
letöltött képek (3. végez, részben azonos,
melléklet), részben különböző
+molycsapda, ágon lévő forrásokat felhasználva.
madárfészekben A válaszható feladatok
különböző méretű, elvégzésével a tanulók
kartonpapírból kivágott önmagukat időben
piros rombuszok, differenciálják.
tyúktojás méretű
márványtojás, emutojás,
füzet.
26-30 Az 1-5. feladat megbeszélése. Tanulói előadás. Frontális munka. Füzet.
31-43 A csoportok beszámolói. Tanulói előadás. Egyéni, csoport-, Füzet. A csoportok beszámolói
Véleményalkotás. és frontális közben a többi tanuló a
Szerepjáték. munka. tudnivalókat a füzetébe
rögzíti.
44-45 A óra értékelése, házi feladat Megbeszélés, tanári Frontális munka. Füzet.
ismertetése (A 152. oldal közlés.
alapján valamelyik viselkedési

3
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

elem kigyűjtése).

4
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

1. melléklet
Cédulák, amelyeken a csoportba kerüléshez szükséges információ van.
(+,+)-os kapcsolat
(-,0)-ás kapcsolat
(+,-)-os kapcsolat – az egyik fél elpusztul
(+,-)-os kapcsolat – mindkét fél él
(+,0)-ás kapcsolat
(-,-)-os kapcsolat
Szervetlen anyagból szervest készít
Növényevő állat
Lapok feliratai a csoportba tartozás eldöntéséhez.
1.A. Szimbiózis
1.B. Predáció
2.A. Parazitizmus
2.B. Kommenzalizmus
3.A. Antibiózis
3.B. Kompetíció
4.A Autotróf termelő (fotoszintetizáló)
4.B. Heterotróf elsődleges fogyasztó

5
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

2. melléklet
A csoportok feladatlapjai
1. A és B csoport
1. Mivel foglalkozik az etológia?
Szalkay Csilla: Biológia 193.o. 1. sor
Tk.: 151.o. 1. mondat
2. Mit nevezünk öröklött magatartásnak?
Tankönyv: 153.o. Első hat és fél sor.
3. Mi a kulcsinger?
Tk. 154.o. 1. oszlop, 8. sor
4. Mi a szupernormális inger?
Tk. 154.o. 2. oszlop, 2. bek
Szalkay Csilla: Biológia 194.o. utolsó bek.
5. Mi a motiváció?
Tk. 154.o. 1. oszlop, 3.,4.,5. sor
Szalkay Csilla: Biológia 193.o. utolsó bek.
6. a. Az emberiség története során mikor és mely okokból figyelte meg az ember az állatok
viselkedését?
b. Mikor és kik foglalkoztak tudományosan az állatok viselkedésével?
c. Milyen vizsgálati módszert tartottak eredményesnek a pszichológusok és a
viselkedéskutató orvosok?
d. Milyen vizsgálati módszert tartottak eredményesnek az etológusok?
e. Kik és miért kaptak orvosi-élettani Nobel-díjat 1973-ban?
f. Ki a legismertebb magyar etológus?
Tk. 151.o.
Szalkay Csilla: Biológia 193.o. 2.,3. bek.

Ha marad időd, válaszolj a következő kérdésekre:
Mi a feltétlen reflex?
Mi a taxis?
Mi az öröklött mozgáskombináció/mozgásmintázat?

6
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

2. A és B csoport
1. Mivel foglalkozik az etológia?
Tk.: 151.o. 1. mondat
2. Mit nevezünk öröklött magatartásnak?
Tankönyv: 153.o. Első hat és fél sor.
Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 131.o. 1 oszlop 2. bek.
3. Mi a kulcsinger?
Tk. 154.o. 1. oszlop, 8. sor
Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 132.o. 3. bek., 133.o. 1. oszlop
4. Mi a szupernormális inger?
Tk. 154.o. 2. oszlop 2. bek.
Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 133.o. 1. oszlop utolsó bek. és 2. oszlop

5. Mi a motiváció? Írj rá példát!
Tk. 154.o. 1. oszlop, 3.,4.,5. sor
Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 134.o. 1. oszlop és 2. oszlop 1. bek.
6. Mi a feltétlen reflex?
Tk. 153.o. 1. oszlop, 2. bek és 2. oszlop 1. bek.
Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 131.o. 1. oszlop utolsó bek. és 2. oszlop, 1. bek.

Ha marad időd, válaszolj a következő kérdésekre:
Mi a taxis?
Mi az öröklött mozgáskombináció/mozgásmintázat?
Kik és miért kaptak orvosi-élettani Nobel-díjat 1973-ban?
Ki a legismertebb magyar etológus?

7
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

3. A csoport
1. Mivel foglalkozik az etológia?
Tk.: 151.o. 1. mondat
Kropog-Mándics-Molnár: Biológia 10. 162.o. 1. bek.
2. Mit nevezünk öröklött magatartásnak?
Tankönyv: 153.o. Első hat és fél sor.
Kropog-Mándics-Molnár: Biológia 10. 162.o. „Az öröklött magatartásformák” 1.
bek.
3. Mi a kulcsinger?
Tk. 154.o. 1. oszlop, 8. sor
Kropog-Mándics-Molnár: Biológia 10. 162.o. „Az öröklött magatartásformák” 1.
bek.
4. Mi a szupernormális inger?
Tk. 154.o. 2. oszlop 2. bek.
Kropog-Mándics-Molnár: Biológia 10. 163.o. utolsó bek. és a 163.o. 1. ábra
5. Mi a motiváció?
Tk. 154.o. 1. oszlop, 3.,4.,5. sor
Kropog-Mándics-Molnár: Biológia 10. 163.o. 2. bek.
6. Mi a taxis?
Tk. 153.o. 2. oszlop 2. bek.
Kropog-Mándics-Molnár: Biológia 10. 162.o. „Az öröklött magatartásformák” 3.
bek.

Ha marad időd, válaszolj a következő kérdésekre:
Mi a feltétlen reflex?
Mi az öröklött mozgáskombináció/mozgásmintázat?
Kik és miért kaptak orvosi-élettani Nobel-díjat 1973-ban?
Ki a legismertebb magyar etológus?

8
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

3. B csoport
1. Mivel foglalkozik az etológia?
Tk.: 151.o. 1. mondat
Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia, Ennyit kellene tudnod, 243.o. 1-3. sor
2. Mit nevezünk öröklött magatartásnak?
Tankönyv: 153.o. Első hat és fél sor.
Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia, Ennyit kellene tudnod, 243.o. „Öröklött
magatartásformák” 1. bek.
3. Mi a kulcsinger?
Tk. 154.o. 1. oszlop, 8. sor
Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia, Ennyit kellene tudnod, 243.o. „Öröklött
magatartásformák” 1. bek.
4. Mi a szupernormális inger?
Tk. 154.o. 2. oszlop 2. bek.
5. Mi a motiváció?
Tk. 154.o. 1. oszlop, 3.,4.,5. sor
Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia, Ennyit kellene tudnod, 243.o. „Öröklött
magatartásformák” 4. bek. és 244.o. 1. sor
6. Mi a taxis?
Tk. 153.o. 2. oszlop 2. bek.
Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia, Ennyit kellene tudnod, 243.o. „Öröklött
magatartásformák” 3. bek.

Ha marad időd, válaszolj a következő kérdésekre:
Mi a feltétlen reflex?
Mi az öröklött mozgáskombináció/mozgásmintázat?
Kik és miért kaptak orvosi-élettani Nobel-díjat 1973-ban?
Ki a legismertebb magyar etológus?

9
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

4. A és B csoport
1. Mivel foglalkozik az etológia?
Tk.: 151.o. 1. mondat
Gömöry-dr. Müllner-dr Szerényi: Biológia I. 68.o. 1-5. sor
2. Mit nevezünk öröklött magatartásnak?
Tankönyv: 153.o. Első hat és fél sor.
Gömöry-dr. Müllner-dr Szerényi: Biológia I. 68.o. „Öröklött magatartási
elemek” 1-2. sor
3. Mi a kulcsinger?
Tk. 154.o. 1. oszlop, 8. sor
Gömöry-dr. Müllner-dr Szerényi: Biológia I. 68.o. „Öröklött magatartási
elemek” 5. bek.
4. Mi a szupernormális inger?
Gömöry-dr. Müllner-dr Szerényi: Biológia I. 68.o. „Öröklött magatartási
elemek” utolsó bek.
5. Mi a motiváció?
Tk. 154.o. 1. oszlop 3.,4.,5. sor
6. Mi az öröklött mozgáskombináció/mozgásmintázat?
Tk. 154.o. 1. oszlop 2., 3. bek. 2. oszlop 1. bek.
Gömöry-dr. Müllner-dr Szerényi: Biológia I. 68.o. „Öröklött magatartási
elemek” 4. bek.

Ha marad időd, válaszolj a következő kérdésekre:
Mi a feltétlen reflex?
Mi a taxis?
Kik és miért kaptak orvosi-élettani Nobel-díjat 1973-ban?
Ki a legismertebb magyar etológus?

10
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

3. melléklet
Az Internetről letöltött képek.

11
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

12
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

13
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

14
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

15
Az óra témája: Etológia bevezetés, fogalmak. Az öröklött magatartás

16

Related Interests