Univerzitet u Nišu Student:________________________

Građevinsko arhitektonski fakultet broj indeksa:____________________
Katedra za konstrukcije odsek:_________________________
Betonske konstrukcije
11.12.2015.

PISANI DEO ISPITA

Za armiranobetonsku monolitnu konstrukciju livenu na licu mesta čiji je proračunski model prikazan u prilogu
potrebno je uraditi :

1. Dimenzionisati gredni nosač u karakterističnim presecima.
2. Dimenzionisati stub u karakterističnim presecima.(a-zanemariti vitkost, b-ne zanemariti vitkost)
3. Sračunati otvor prsline na mestu maksimalnog momenta.
4. Sračunati ugib u sredini raspona uz pretpostavku da je gredni nosač obostrano uklješten.
5. Nacrtati planove armiranja za dimenzionisane delove AB konstrukcije.

Proračun sprovesti samo za uticaje od M, N, T.
Ramovi se nalaze na osovinskom rastojanju od _____________metara.
Krovna ploča je armiranobetonska čiju debljinu treba pretpostaviti.
U prilogu teksta prikazani su uticaji od jedinicnog opterećenja prikazanog na skici.
Kvalitet materijala usvojiti.

Opt. 1: jedinicn opterecenje 8.00 Opt. 1: jedinicn opterecenje 8.00
-3.99

-3.99
p=1.00

2 4
3.99 -3.99
4.01
4.00

4.00

4.00

4.00
1 3

8.00 8.00

Dispozicija greda Uticaji u gredi: max M3= 4.01 / min M3= -3.99 kNm
Opt. 1: jedinicn opterecenje 8.00 Opt. 1: jedinicn opterecenje 8.00
4.00

-1.00
-4.00
4.00

4.00

4.00

4.00

1.00 -1.00 -4.00 -4.00

8.00 8.00

Uticaji u gredi: max T2= 4.00 / min T2= -4.00 kN Uticaji u gredi: max N1= -1.00 / min N1= -4.00 kN

A1-1,2a,5 ; A2-1,2b,3,5; A-1,2a,3,5
G1-1,2a,3,4,5; G3-1,2a,3,4; G-1,2b,3,5

Napomena: Sve dodatne informacije studenti će dobiti u toku ispita.
Dozvoljeno korišćenje literature bez ograničenja. Nisu dozvoljeni mobilni telefoni. Pisani deo ispita traje 4 sata, bez
napuštanja u toku prva dva sata.

Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to ass mr Predrag Blagojevic,d.i.g. Radimpex - www.radimpex.co.yu