ΚΥΒΟΣ

Στη γεωμετρία, ένας κύβος είναι ένα τρισδιάστατο στερεό αντικείμενο που
οριοθετείται από έξι τετράγωνα πρόσωπα, όψεις ή πλευρές, με τρεις
επαφές σε κάθε κορυφή. Ένα από τα αναπτύγματα του κύβου είναι έξι
τετράγωνα σε σχήμα σταυρού. Έχει έξι έδρες, οι οποίες είναι ίσες, οκτώ
κορυφές και δώδεκα ακμές.