S.C. STEFANINI ROMANIA S.R.L.

PL SIBIU

INSTRUCTIUNI PROPRII
PRIVIND ACTIVITATEA DE SECURITATEA MUNCII și SITUATIILOR DE URGENTA
IN CADRUL SOCIETATII

I SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA SEM I 2017

1. ELEMENTE DE REFERINTA
Continutul si domeniul de aplicare al instructiunilor

1. RISCURI POTENTIALE DE ACCIDENTARE IN DERULAREA ACTIVITATILOR SOCIETATII

2. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE SI DE LUCRU

3. MASURI DE DISCIPLINA MUNCII

4. PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATII SOCIETATII
Reguli privind organizarea locului de munca si a activitatilor
Reguli de protectie impotriva electrocutarii
Reguli de protectie la utilizarea calculatorului
Reguli privind accidentele de munca
Reguli privind evacuarea personalului in caz de situatii de urgenta

5. REGULI PRIVIND TRANSPORTURILE RUTIERE SI PUBLICE
Transportul cu mijloace publice
Utilizarea mijloacelor auto de catre salariati ( soferi profesionisti si / sau amatori)

II. SITUATII DE URGENTA TRIM I 2017

OBLIGAŢII GENERALE PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Legea 307/2006 art 6-9, art 19,21,22
Obligaţii generale pentru toţi salariaţii
Obligaţiile directorilor de locaţii şi a şefilor de schimb
Obligaţiile personalului din locaţii

NORME GENERALE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
Dispoziţii generale OMAI 163/2007 art 1-4,17-20
Riscul de incendiu OMAI 163/2007 art. 37-41
Rezistenta, comportarea şi stabilitatea la foc a clădirilor OMAI 163/2007 art. 48,50,51

I SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA

1. ELEMENTE DE REFERINTA

Continutul si domeniul de aplicare al instructiunilor
Art. 1. Prezentele instructiuni cuprind un set de prevederi minimale si obligatorii privind securitatea muncii
salariatilor in raport cu sarcina de munca pe durata programului de lucru

cioburile de sticla trebuie învelite si depuse astfel încât sa poată fi uşor identificate de acest personal. efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor si nu cu cei ai spatelui. Pentru ridicarea obiectelor. Orice deplasare dintr-o încăpere in alta se va face lent. deoarece ele pot aluneca si produce accidente. 13. -comiterea de acte ce ar putea pune in pericol siguranta personalului salariat si a patrimoniului societatii. 2. după care se potriveşte in poziţie stabila. cutii. Prezentarea salariatilor la programul de lucru in deplina capacitate de munca. Înainte de folosirea unui scaun. atingere indirecta sau tensiune de pas) .4. 8. Art. Pentru evitarea împiedicărilor. Deschiderea uşii se va face lent pentru a nu accidenta persoana aflata in încăperea alăturata. 5. de preferat fiind sa se aşeze pe birou. la vedere. cu fata înainte. PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATII SOCIETATII 5. 3. fişetelor sau a dulapurilor trebuie închise. odihnit si cu tinuta corespunzatoare. Pentru protecţia personalului care face curăţenie. MASURI DE DISCIPLINA A MUNCII Art. Prezentele instructiuni se aplica tuturor salariatilor ce desfasoara activitati specifice societatii 1. in imediata apropiere a uşii. sertare. trebuie controlata starea lui. 5. 10. Când trebuie luat un obiect aflat la inaltime. 11. un podium sau o scara corespunzătoare. 2 . Art. evitându-se aşezarea pe marginea lui. obligatoriu se va folosi o scara sigura. -parasirea locului de munca inaintea terminarii programului de lucru fara anuntarea in prealabil a conducatorului locului de munca -folosirea surselor de foc deschis si fumatul in locurile unde acestea sunt interzise.1 Reguli privind organizarea locului de munca si a activitatilor 1. trebuie sa se asigure ca nu exista pericol de a se răsturna sau a se lovi de alta persoana. aşezate unele peste altele.Art. -Expunere la riscuri biologice (colegi bolnavi) . ele se pot răsturna. Prin aplicarea si respectarea prevederilor din continut se urmareste formarea unor deprinderi si a unui comportament adecvat realizarii in siguranta a sarcinilor de munca . 3. sertarele birourilor. 6. Pentru a se evita prinderea degetelor. Pardoselile din încăperi trebuie sa fie întreţinute iar urmele de ulei si apa trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările. 4. ESTE INTERZISA mişcarea de legănare pe doua picioare ale scaunului sau de răsturnare pe spate. 2. ESTE INTERZIS sa se improvizeze podeţe formate din scaune. 14. Înainte de îndepărtarea unui scaun. ESTE INTERZIS sa se deschidă in acelaşi timp mai multe sertare din partea de sus a unui dulap. 9.5. Se interzice salariatilor: -prezentarea la serviciu in stare de ebrietate. ESTE INTERZISA urcarea pe scaunul melc pentru a lua un obiect aflat la inaltime. 7. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor si întoarcerile bruşte. Pentru aceasta operaţiune se recomanda un taburet solid. 4. RISCURI POTENTIALE DE ACCIDENTARE IN DERULAREA ACTIVITATILOR SOCIETATII -Riscuri electrice ( contact cu curentul electric prin atingere directa. -Expunere la radiatii neionizante ( lucru la calculator). trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele birourilor sau casele de bani. trebuie ţinute degetele cat mai departe posibil de tăişul acestora. 12. Atunci când se foloseşte un cuţit de mana sau o lama pentru tăierea hârtiei. deoarece nefiind stabile.

25. si se vor arunca pe jos materiale care sa elimine riscul de accidentare prin alunecare (nisip. Amplasarea birourilor de lucru. consumul bauturilor alcoolice se va face cu aprobarea conducatorului cu cel mai inalt grad. obiectul respectiv va fi retras la magazie (incuiat) astfel incit sa nu se mai permita folosirea sa in stare defecta si a se elimina posibilitatea producerii unui accident.) precum si cablurile telefonice vor fi astfel amplasate incit sa elimine posibilitatea accidentarii (impiedicarea persoanelor). Vor fi indepartate imediat eventualele coji sau resturi ce pot conduce la cadere prin alunecare. etc. Este interzisa repararea cu mijloace improvizate. a unor astfel de evenimente. La folosirea lamelor de ras pentru lucrări de birou. Repararea biroticii se va executa numai cu personal calificat de la unitati de profil ( specializate) pe baza de comanda. in prealabil. radiatoare electrice improvizate si altele asemenea. conducatorul unitatii va parasi ultimul locul de munca si numai dupa ce se va verifica. 26. mese. Se interzice utilizarea oricaror echipamente electrice prezentind defectiuni precum: prize sparte sau avariate ca urmare a unor scurtcircuite. SE INTERZICE cu desăvârşire folosirea in birouri a aparaturii electrice cu efectuarea de cablaje de alimentare improvizate. pe baza de comanda. dulapuri. Este interzisa depozitarea sau amplasarea provizorie la inaltime (pe dulapuri. cuiere. alte lichide. SE INTERZICE cu desăvârşire folosirea in birou a mijloacelor de încălzit improvizate care pot provoca scurt-circuite sau suprasolicitari a instalaţiei electrice. astfel incit in nici o situatie sa nu se ajunga la accidente de munca. covoare. etc. case de bani. radiatoare. iluminat. incalzire si altele asemenea se vor executa prin firme specializate. ştechere defecte etc. Orice obiect de birotica depistat ca defect. Trebuie semnalate si remediate urgent orice defectiuni in pardoseli (sparturi sau rupturi de linoleum. sa poata provoca accidente. 27. 31. 29. 21. fara pericol de accidentare. de gaze. Se interzice accesul la sediile societatii a persoanelor in stare de ebrietate sau consumul bauturilor alcoolice in incinta. grupuri sanitare .). etc. apa. se va face astfel incit sa se asigure o circulatie lejera. polei (iarna). In astfel de cazuri. prin cadere. in conditii care sa conduca la accidente. fisete. sanitare. accidente. va fi reparat imediat. La sediul societatii se vor pastra numai piese de mobilier (birouri. dulapurilor. calculatoare. In situatii de inghet.conductori neizolati sau avind izolatia deteriorata. fara incidente. 23. Orice fel de reparatii la instalatiile electrice (tablouri de siguranta. zona de circulatie aferenta sediului firmei va fi curatata de zapada sau gheata dupa caz.15. 28. cuiere. astfel incit sa nu existe pericol de alunecare.) 32. Pardoselile din incaperi trebuie sa fie intretinute. meselor. Este interzis a se balansa scaunul de lucru sau de a se sta pe acesta in conditii prezentind risc de accidente ( inclinat. La producerea unei tăieturi sau răniri. In sertarele birourilor trebuie aşezate obiectele tăioase sau ascuţite in compartimente separate. 24. Cablurile electrice de alimentare a aparatelor electrice (lampi de birou. limitat cantitativ. acestea trebuie introduse in dispozitive de protecţie. iar urmele de ulei. etc. se va folosi trusa de prim ajutor sau se va cere ajutor de specialitate 17. Pozitia de lucru la birou si amplasarea scaunului fata de masa de lucru se vor alege astfel incit sa asigure conditii de munca optime. cu siguranta deplina. 20.). Periodic se va proceda la verificarea integritatii acestora si eliminarea oricarui pericol de electrocutare. scaune.) a unor piese care. sare si altele asemenea). 22. daca acest lucru nu este posibil.. ca nu exista nici un fel de risc de producere a unor evenimente deosebite (incendiu. cu personal neinstruit. In situatiile in care are loc sarbatorirea unui eveniment deosebit. in incaperile de lucru si pe culoare. pe jos. 19. SE INTERZICE cu desăvârşire intervenţia neautorizată la prize sau la aparatura electrica cuplata la alimentarea cu energie electrica. care are obligatia de a supraveghea buna desfasurare. etc. arcuri electrice. scaunelor. Raspunderea in astfel de situatii revine in totalitate conducatorului unitatii.) in perfecta stare de functionare si astfel amplasate (pozitionate) incit sa nu provoace accidente. 3 . prize. La sediul societatii se va asigura un grad de curatenie. 18.). 16. 30. trebuie inlaturate pentru a se evita alunecarile. etc. holuri. etc. etc.

in sir simplu.. de preferat fiind sa se lase la vedere. sertare. nu se va citi in timp ce se urca sau coboara pe scari. 36. tabla magnetica. 43. Cind trebuie luat un obiect aflat la inaltime. Deschiderea usii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in incaperea alaturata. b) numai cu miinile uscate. deoarece. se pot rasturna. atunci cind situatia impune. Pentru protectia personalului care face curatenie. incalzirea. servirea hranei se vor dota numai cu utilaje si instalatii omologate. 49. Usile cu geamuri si ferestre trebuie manevrate atent. b) se va merge incet. vor fi instruiti asupra instructiunilor de securitatea muncii pe timpul deplasarii. cutii. Toti angajatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte instructiunile pentru utilizarea instalatiilor electrice din biroul in care lucreaza ca si din alte zone la care au acces pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu INSTRUCTIUNI DE SECURITATE LA OFICIILE PENTRU SERVIT CAFEA/ CEAI/ SI PREGATIREA/ INCALZIREA/ SERVIREA HRANEI 47. nu se vor numara bani sau citi ziare sau documente. Punerea si scoaterea de sub tensiune a aparetelor electrice de incalzit cafea/ ceai se va face numai de catre persoana desemnata a raspunde de activitatea la oficiu. Oficiile ( bufetul. La iesirea din cladire. etc. d) vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea ( creioane. 46. unul dupa altul. obligatoriu se va folosi o scara sigura. Se interzice introducerea la locurile de munca a unor substante periculoase. etc. 41. 42. c) cu acordarea atentiei necesare pentru a nu se rasturna apa fierbinte provocind autoaccidentare sau accidentarea altor persoane prezente in zona. cotoare sau coji de fructe. 45. precum si in alte zone in care are acces pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu sau pe timpul pauzelor de masa. retroproiectoare) se va face cu deosebita atentie. sarind cite doua sau trei trepte deodata. folosindu-se manusi speciale de protectie. pe jos sau cu autovehiculele societatii. Este interzis sa se improvizeze podete formate din scaune. 48. c) se va sprijini de mina curenta (balustrada). pentru evitarea pericolelor de lovire. Este interzisa desfasurarea oricaror activitati care nu au legatura cu serviciul si care pot conduce la accidentarea altor persoane (utilizarea ustensilelor din trusa de machiaj. pe teren. 39. pe birou. In cazul folosirii gazului metan la oficiu se vor respecta urmatoarele rguli: 4 . smart- board. Manipularea vaselor continind lichide ( apa ) sau hrana fierbinte se va face cu deosebita grija. Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent. benzina. toxice. nocive (solventi. orice persoana se va asigura in toate directiile pentru a nu fi surprinsa de vreun mijloc de transport sau de masini care ies din garaj. cioburile de sticla trebuie depuse astfel incit sa poata fi usor identificate de acest personal. Pentru ridicarea obiectelor.). nu se va aprinde tigara. 40. nu se va merge distrat. Circulatia pe scari se va efectua respectindu-se urmatoarele norme: a) deplasarea se face numai pe partea dreapta. 34.zdrobire a degetelor sau ce pot apare prin caderea acestora de la inaltime. in imediata apropiere a ei. cu fata inainte.33. lipsite de risc de accidentare a utilizatorilor. pe linga activitatea de birou sunt trimisi in delegatie.). asezate unele peste altele. 44. cu sau fara delegatie scrisa. Este interzis a se sprijini sau a se impinge de partea de sticla a usilor sau ferestrelor. acizi. efortul trebuie facut cu muschii picioarelor si nu cu muschii spatelui. 50. 37. Trebuie evitate intinderile rapide ale bratelor si intoarcerile bruste. 38. astfel: a) folosindu-se ambele miini. In timpul programului. etc) amenajate pentru servirea ceaiului/ cafelei si pregatirea. 35. ecrane.). etc. nefiind stabile. trebuie folosita o incaltaminte corespunzatoare pentru a se evita orice sursa de accident. cu mina stinga fiind tinuta priza iar cu mina dreapta fiind tinut stecherul. Fiecare angajat trebuie sa cunoasca si sa aplice normele de protectia muncii si paza contra incendiilor in birou sau in incaperea in care isi desfasoara activitatea. etc. Salariatii care. fiind interzis a se actiona cu miinile ude. Transportarea si montarea accesoriilor pentru pregatirea personalului (flip-chart.

grupuri stabilizatoare. Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul autorizat în acest scop.Dupa terminarea lucrului echipamentele tehnice de birou vor fi scoase de sub tensiune. reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai de catre electricieni autorizati. folosirea uneltelor ce ar putea genera scantei. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la tablouri electrice. d) Inchiderrea si deschiderea gazului se va face intotdeauna numai de la robinetul dinspre arzator. se va verifica daca nu sunt pierderi de gaze si daca toate robinetele sunt inchise ( in cazul in care exista pierderi de gaze. se vor stinge toate focurile. e) se interzice aprinderea focului atunci cand se constata o defectiune. deoarece pot stinge flacara producand astfel emanarea de gaze care pot duce la explozie. 51. c) pozitia persoanei care executa aprinderea va fi laterala fata de arzator. cordoane de alimentare. 8. 9. . Se interzice verificarea cu flacara deschisa.Se interzice lucrul la echipamentele tehnice de birou actionate electric cu mainile umede. se va ventila intreaga incapere cel putin 30 min si se va anunta furnizorul de gaz metan ). g) cand se simte mirosul specific al gazului sau cand arderea se face in mod neobisnuit se vor lua urmaoarele masuri: . -sa asigure accesul usor pentru operatiile de intretinere -sa nu traverseze caile de acces pentru a fi protejati impotriva deteriorarilor mecanice.Este interzisa cuplarea consumatorilor la sursa de curent cu fire direct introduse in priza (fara stecher). Orice defectiune a instalatiilor electrice va fi adusa la cunostinta conducatorului locului de munca pentru remediere.Conductorii electrici de la echipamentele tehnice de birou trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: -sa nu prezinte risc de electrocutare la nivelul planului de lucru sau al pavimentului( fara inadiri sau crapaturi la izolatia de protectie). Toate reparatiile. 5. In astfel de situatii se va anunta unitatea de service pentru remedierea situatiei. .Se interzice lucrul la echipamentele tehnice de birou actionate electric cand acestea au capacele demontate. 5 . 2.In situatii de necesitate se intrerupe alimentarea consumatorilor de la butonul de comanda si se scoate consumatorul din priza. prize. 7.Cuplarea mai multor consumatori la aceeasi priza se poate face numai in conditiile evitarii supraincarcarii si supraincalzirii prizei si a cablurilor de alimentare. 2. instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice. Este interzisă introducerea obiectelor metalice în cuptorul cu microunde 5. 4. 3. comutatoarelor electrice) aprinderea tigarilor. a lampilor electrice (actionarea intrerupatoarelor.2 Reguli de protectie impotriva electrocutarii 1.in timp ce arde resoul se va urmari permanent ca lichidele care fierb sa nu curga din vas. 5.3 Reguli de protectie la utilizarea calculatorului 1. Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru care nu au instruirea necesară.se vor deschide imediat usile si ferestrele pentru aerisire. -sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale utilizatorului. 6. . ştechere. b) robinetul de admisie a gazului se va deschide numai dupa ce se va aprinde chibritul. f) periodic se va face verificarea cu apa si sapun (spuma de sapun) a pierderii de gaze pe la robinete sau mufele de legatura. . indiferent de natura acesteia.se va chema unitatea de service. a) inainte ca instalatia sa fie pusa in functiune. prize defecte sau fara legaturi la pamant sau direct in tabloul electric.se interzice aprinderea brichetelor.se vor inchide robinetele de admisie.

25. prin acţionarea butonului corespunzător de pe panoul unităţii centrale. Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente. 21. La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta. zilnic. 24.Dupa terminarea lucrului. Se vor regla în principal : luminozitatea ecranului. iar pentru intervenţie. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătura la pământ. Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul. Reluarea lucrului în zonele de acţiune a dioxidului de carbon se va face numai după ventilarea spaţiilor respective .La blocarea maşinilor de birou. 12. 5. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest scop. în succesiunea indicată în documentaţia tehnică a calculatorului.La maşinile de casă. 4. 8. potrivit instructiunilor furnizorului. maşinile de birou vor fi scoase de sub tensiune. Reglările se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de muncă. 15. 11. contrastul între caractere şi fond. cu mâinile umede sau murdare de grăsime. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constata o defecţiune a acestuia. Accesul la aparatura pentru efectuarea de copii pe hirtie de scris (copiatoare. fax. permisă în documentaţia tehnică. punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea butoanelor corespunzătoare de pe panourile de comandă. se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid de carbon. orientare.Se interzice lucrul la maşinile de birou când acestea au capacele demontate. 7. 22. 19. va fi verificată legătura la conductorul de nul.Se interzice lucrul la maşinile de birou acţionate electric. 6. 20. înclinarea şi înălţimea spătarului scaunului. în ordine următoarele prevederi : A. condiţiile de mediu şi cu caracteristicile antropo-funcţionale şi psihofiziologice individuale. La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părţilor fierbinţi. Dacă în timpul funcţionarii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite. În timpul lucrului la video-terminale. se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune. prin 6 . 16. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de întreţinere autorizat. 3. masina de scris. imprimanta. poziţia ecranului (înălţime. fax) al personalului angajat se va face potrivit regulilor stabilite de conducatorul unitatii. imprimante. Utilizatorii echipamentelor de calcul prevăzute cu ecran de vizualizare trebuie să cunoască necesitatea şi posibilităţile de reglare a echipamentului şi mobilierului de lucru. acesta va fi oprit şi se va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi remediere. 10. punerea sub tensiune a unităţii centrale. înainte de începerea programului de lucru. 9. 23. Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheată pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defecţiune. 18. Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirma că echipamentul respectiv este în bună stare de funcţionare. 14. vor fi instruite de catre seful direct cu privire la modul de lucru cu echipamentul respectiv. smart board si alte asemenea. va fi solicitat personalul de întreţinere. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la punerea sub tensiune. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul. Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor. B. În cazul unui început de incendiu. se va evita purtarea ochelarilor coloraţi. se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă. înclinare) / înălţimea şi înclinarea suportului pentru documente / înălţimea suprafeţei de şedere a scaunului. 13. 17. Persoanele care lucreaza pentru prima data la un copiator. Angajatilor le este permis numai accesul la butoanele si serviciile exterioare ale echipamentelor (de exemplu pentru alimentarea cu hirtie sau introducerea de date) fara sa aibe acces la partea interioara.

d) trebuie semnalata orice uzura sau defect care apare la cordonul electric. Intretinerea si reglarea lor ca si al oricarui aparat electric vor fi efectuate de personal special calificat. imprimantei. 27. pentru a se elimina tendinta de alunecare si cadere. 3. h) orice operatie de reglare. g) este interzis ca operatorii de la masinile de scris. deoarece acestea se elibereaza si masina aluneca jos. aceste improvizatii putind duce la accidente grave prin electrocutare. potrivit instructiunilor furnizorului b) este interzis a se scoate stecherul din priza. se pot rasturna de pe masa. creioane. El va putea fi reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit dupa caz. fara sa se foloseasca stecherul. Masinile. imprimanta sau de calcul. iar masinile sau aparatele respective legate la pamint. reparare. f) este interzis a se pune in functiune o masina sau un aparat inainte de a fi cunoscut sistemul de functionare al acesteia si masurile de securitate impuse de fabricanti. imprimantei. fax. intretinere si curatare la masini se va efectua atunci cind s-a intrerupt alimentarea cu energie electrica si dupa ce au fost deconectate. sirme. tragindu-se de cordon c) trebuie sa se evite bararea trecerilor (cailor de circulatie) cu cordoane electrice. In cazul aparitiei unui pericol iminent. in cazul in care datorita trepidatiilor in timpul lucrului. 2. In cazul producerii unui accident de munca. echipamentul respectiv va fi scos din functiune si de sub tensiune. etc. si nu sa ii inrautateasca situatia. i) este interzis sa se introduca conductoarele direct in priza electrica.) in timp ce cu cealalta mina se introduce stecherul in priza. 26. In cazul defectarii copiatorului. e) este interzis sa se atinga sau sa se tina cu mina un obiect metalic (teava sau radiatorul caloriferului. sa-si repare singuri masinile. etc. Se interzice orice tentativa de reparare sau interventie de catre personalul neinstruit. angajatii sunt obligati sa instiinteze seful locului de munca despre accidentul petrecut. sau incercarea de deblocare prin introducerea de surubelnite. l) masina de scris trebuie asezata pe un postament de plasa sau de cauciuc. j) masinile trebuiesc fixate pe masa de lucru. putind provoca accidente la picioare. inchis. 28. faxului sau a altor echipamente electrice si electronice se vor respecta urmatoarele reguli: a) instalatiile electrice sa fie bine izolate. La utilizarea copiatorului. Daca accidentul se soldeaza cu raniri de persoane trebuie ca deindata sa fie acordat primul ajutor persoanei sau persoanelor accidentate. k) nu se va pune niciodata in functiune un echipament sau o masina careia i s-a scos carcasa. neautorizat. m) nu se permite transportul masinilor de scris apucate de car. 5. angajatii au urmatoarele obligatii: o oprirea instalatiilor si/sau activitatii o evacuarea personalului din zonele periculoase o anuntarea conducatorilor ierarhici o eliminarea starii care a condus la oprirea instalatiilor si/sau activitati 5. In situatiile in care echipamentele si aparatura societatii sunt utilizate pentru realizarea sarcinilor de serviciu in alte spatii decit in cele uzuale ( de exemplu in locatii inchiriate pentru pregatirea profesionala a salariatilor si reprezentantilor societatii ) se va solicita ca orice lucrare sau interventie pentru alimentarea cu energie electrica sa fie realizata de reprezentantii (angajatii) locatiei respective. aparatele sau echipamentele respective trebuie asezate cit mai aproape de prizele electrice. Primul ajutor trebuie acordat in asa fel incat sa ajute persoana accidentata.4 Reguli privind accidentele de munca 1. indepartarea capacelor de protectie. prin scoaterea stecherului de alimentare din priza si se va anunta unitatea de service.5 Reguli privind evacuarea personalului in caz de situatii de urgenta 7 . etc.

 Se recomanda ca. din cladirea cu mai multe etaje se va face pe scari. 6. Evacuarea personalului in caz de incendiu. pietonul (lucratorul) trebuie sa circule pepotec ile laterale sau acostamentele drumurilor publice. In cazul evacuarii personalului in caz de incendiu. 3. iar in localitati.  In afara localitatilor.1 Transportul cu mijloace publice A c c i d e n t u l d e t r a s e u e s t e i n c a d r a t c a a c c i d e n t d e m u n c a d a c a deplasarea lucratorului s-a facut in timpul si pe traseul normal de la d o m i c i l i u l l u c r a t o r u l u i l a l o c u l d e m u n c a o rg a n i z a t d e a n g a j a t o r s i invers (art. în conditiile în care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector  Dispozitiile referitoare la pietoni (lucratori) se aplica si p e r s o a n e l o r c a r e i m p i n g s a u t r a g u n v e h i c u l p e n t r u c o p i i . si sa nu intrati in panica. celor care se deplaseaza pe langa o bicicletasau ciclomotor si persoanelor cu handicap locomotor care sed e p l a s e a z a i n t r. aplicate pe imbracaminte. precum si celor care folosesc patine saualte dispozitive cu rotile. nu fugiti. langa un perete de rezistenta. deoarece afluxul rapid de aer provoaca cresterea rapida a flacarilor.e t c ) s e f a c e c u r e s p e c t a r e a d e c a t r e a c e s t i a a r e g u l a m e n t e l o r regiilor de transport sau societatilor respective. culcati-va pe pamant si rostogoliti-va. nu utilizati scarile sau liftul. iar inlipsa acestora. nu parasiti imediat locul unde va aflati. toc de usa. deschideti cu prudenta usile. Se interzice pietonilor (lucratorilor):  sa circule pe autostrazi. a) T r a n s p o r t u l l u c r a t o r i l o r c u m i j l o a c e d e t r a n s p o r t i n c o m u n (autobuze. b) Deplasarea pietonala se face cu respectarea reglementarilor legale privind circulatia pe drumurile publice si anume:  Pietonii (lucratorii) trebuie sa circule numai pe trotuare sau pe pistele special amenajate. microbuze. d u p a c e s .1. pe timp de noapte. evacuarea se va face in deplina ordine. in lipsa acestora. marcate si semnalizate corespunzator. 30 li. taxi. ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor  Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise. accesorii reflectorizante sau sa poarte o sursa delumina vizibila din ambele sensuri. nu sariti pe geam. REGULI PRIVIND TRANSPORTURILE RUTIERE SI PUBLICE 6. prin incaperile cu fum dens deplasati-va taras sau aplecati. bolnavi ori infirmi.  Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci când sunt angajati în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate.a a s i g u r a t c a o p o a t e f a c e i n siguranta pentru el si ceilalti participanti la trafic. numai prin locurile marcate ori/si semnalizate cu indicatoare. Este interzisa folosirea lifturilor in cazuri de situatii de urgenta. Tot personalul societatii are obligatia sa cunoasca si sa isi insuseasca regulile de evacuare a personalului in caz de situatii de urgenta si planul de evacuare. cat mai aproape de marginea din stanga partiicarosabile. nu folositi focul deschis. acordati primul ajutor celor afectati. 8 . “g” din Legea nr. adapostiti-va sub o grinda. 5. sub birou sau o masa solida . 2. pietonul (lucratorul) carecircula pe partea carosabila a drumului sa poarte. In cazul in care este necesara evacuarea personalului in caz de situatii de urgenta. Dupa incetarea cutremurului.  Traversarea drumului public de catre pieton (lucrator) se face perpendicular pe axul acestuia. la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta întreaga raspundere a accidentarii lor. fara ca angajatii sa intre in panica. nu fugiti pe usa. in ordine si fara a starni panica. In cazul producerii unui cutremur de pamant este indicat sa va pastrati calmul.u n s c a u n r u l a n t a c t i o n a t d e e i i n s i s i o r i c a r e circula cu viteza redusa. daca vi se aprinde imbracamintea. in sensul lui de mers. 4. tren. 319/ 2006).p e l a c o l t u l s t r a z i i . 6.

 sa circule pe partea carosabila a drumului public daca exista amenajari rutiere destinate circulatiei acestora.  functionarea instalatiei de semnalizare si iluminare.Pentru utilizarea mijloacelor de transport salariatii vor respecta urmatoarele a) sa se prezinte la program in deplina capacitate de a conduce autovehicolul. presiunea si.  sa se angajeze in traversarea drumului public atunci candse apropie un autovehicul. incalzire si climatizare.talonul mijlocului auto.  sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public.  s a o c u p e p a r t e a c a r o s a b i l a i n s c o p u l i m p i e d i c a r i i circulatiei.  functionarea stergatoarelor de parbriz. pozitiilor. fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante. dupa caz. trusa de scule si stingatorul portabil pentru interventie in caz de necesitate. stopurilor si avariei. b) la plecare se vor verifica si realiza in principal urmatoarele operatii:  starea pneurilor.actul de identitate a conducatorului auto . 9 . in fuga si/ sau fara sa se asigure.  stergerea si mentinerea curata a farurilor.  SA NU SE ABATA DE LA TRASEUL DE DEPLASARE DE LA D O M I C I L I U L A S E R V I C I U S I R E T U R D E C L A R A T I N F I S E L E D E SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 6.respectarea prevederilor legislatiei privind circulatia pe drumurile publice in deplina siguranta.  functionarea instalatiei de dezaburizare.permis conducere . sa intarzie ori sa se opreasca fara motiv.  sa traverseze drumul public prin alte locuri decat celepermise ori prin locurile permise.2 Utilizarea mijloacelor auto de catre salariati (soferi profesionisti si / sau amatori ) Art. strangerea acestora pe tambur.39.  trusa medicala. -foaia de parcurs semnata si stampilata (in cazul deplasarilor in interesul serviciului) d) comportamentul pe traseu: . c) documente insotitoare pe traseu: .respectarea semnificatiei indicatoarelor de circulatie amplasate in traseu. semnalizatoarelor.  functionarea instalatiilor de franare. .

să le actualizeze ori de câte ori apar modificări si să le aducă la cunoştinţa salariaţilor. 10 . cu forţe şi mijloace proprii. pentru limitarea şi stingerea incendiului. neutralizare sau decontaminare. bunurile şi mediul. 19 Administratorul are următoarele obligaţii principale : a) Să stabilească. d) Să permită în condiţiile legii. (2) În cazul incendiilor produse la păduri. substanţe pentru stingere. persoanele fizice şi juridice care deţin. potrivit legii. SITUATII DE URGENTA TRIM I 2015 OBLIGAŢII GENERALE PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR Extras din Legea 307/2006 Art. mirişti. terenuri. de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane. (2) Persoana care observa un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă. precum şi a contractelor de antrepriză. Să accepte măsurile stabilite de conducătorul intervenţiei pentru degajarea terenurilor. semenilor aflaţi in pericol sau în dificultate. mijloacele de protecţie recomandate. tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport. Obligaţiile administratorului Art. clasificate astfel potrivit legii. părţile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor. demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie. să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective. utilizatorilor şi oricărei persoane interesate b) Să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor. 9 La încheierea oricăror acte de transmitere temporara a dreptului de folosinţa asupra bunurilor imobile. şi suportă cheltuielile ocazionale de deplasarea forţelor de intervenţie. si să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora. pentru realizarea acestor măsuri Art. prevăzute de lege. c) Să solicite si să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu. să actualizeze permanent şi să transmită lista cu substanţe periculoase. primarul sau poliţia şi să ia măsuri. codurile de identificare. 6 (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască. materialelor şi mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare. Art. f) Să întocmească. executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor. să prezinte documentele şi informaţiile solicitate să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în nici un fel efectuarea acestora.II. autorul răspunde contravenţional sau penal. responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa. oprirea temporara a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin. 2. prin deciziile şi faptele lor. cu orice titlu. pentru limitarea şi stingerea acestora. e) Să permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă. după posibilităţile sale. riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu. culturi agricole. orice persoana trebuie să acorde ajutor. instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii: 1. cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice. 3. în cazul anulării avizelor ori autorizaţilor. Să permită necondiţionat utilizarea apei. când şi cât este raţional posibil. 7 (1) În caz de incendiu. (3) În cazul în care anunţul s-a făcut cu rea-credinţă. Să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acorda ajutor. metodele de intervenţie şi prim ajutor. plantaţii. viaţa. păşuni şi fâneţe. construcţii. utilizate în activitatea sa sub orice formă. precum şi a reprezentanţilor serviciilor de urgenta. Art. a autorităţilor administraţiei publice. 8 În cazurile de forţa majoră determinate de incendii. fără motiv întemeiat. din proprie iniţiativa ori la solicitarea victimei. prin dispoziţii scrise. persoanele aflate în apropiere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele de care dispun.

g) Să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă. aparatura şi echipamentele. instalaţiile. iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să transmită acestuia raportul de intervenţie q) Să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. maşinile. sub orice forma. proprietar. verificarea. după caz. după caz. următoarele obligaţii principale: 5 Să respecte regulile şi masurile de apărare împotriva incendiilor. conducătorul instituţiei. utilajele. corelate cu riscurile la utilizarea. e) să aducă la cunoştinţa administratorului. după caz. Obligaţiile salariaţilor Art. aduse la cunoştinţa. a serviciului de urgenţă privat. instalaţiei. manipularea. conducătorului instituţiei sau proprietarului. potrivit instrucţiunilor tehnice. în scopul pentru care au fost realizate. specifice acestora. n) Să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existentţa şi funcţionarea unităţii sale. certificate conform legii. echipamentului. la locul de muncă. instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta. transportul şi depozitarea produselor respective p) Să informeze de îndată. c) Să respecte normele de apărare împotriva incendiilor. specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară. precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei. inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu. b) Să întreţină si să folosească. întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat. precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat. de administrator sau de conducătorul instituţiei. accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere. d) Să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului. 21 Utilizatorul are următoarele obligaţii principale: a) Să cunoască si să respecte masurile de apărare împotriva incendiilor. conducătorul instituţiei. după caz. puse la dispoziţie de administrator. la solicitare. 6 Să utilizeze substanţele periculoase. 12 alin. conform instrucţiunilor furnizate de proiectant. 1) Să asigure utilizarea. o) Să stabilească si să transmită către transportatorii. dotările pentru apărarea împotriva incendiilor. h) Să verifice dacă salariaţii cunosc şi respecta instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor si să verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces in unitatea sa. orice defecţiune tehnica ori alta situaţie care constituie pericol de incendiu. k) Să permită. 22 Fiecare salariat are. m) Să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie. precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor. proprietar sau importator. 11 . (2). distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor. cu avizul inspectoratului. i) Să asigure constituirea. producător sau importator. stabilite de administrator. conform art. al proiectantului iniţial al construcţiei. r) Să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor Obligaţiile utilizatorilor Art. j) Să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment. dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei in vigoare. prin orice mijloc. capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor.

stabilite în conformitate cu art. 2. 7. a regulilor stabilite privind fumatul şi introducerea de ţigări. Cooperarea cu angajaţii desemnaţi cu atribuţii pe linie de PSI atât cat îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale. 4. g) Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă. atât cât este raţional posibil. precum şi la înlăturarea incendiilor. 8. respectiv cu cadrul tehnic specializat. Respectarea în cadrul societăţii. 22 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi prezentelor instrucţiuni. Obligaţiile directorilor de locaţii şi a şefilor de schimb 12 . în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă. 9. referitoare la producerea incendiilor Obligaţii generale pentru toţi salariaţii Toţi salariaţii răspund de respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi de îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. cât şi controlul periodic al funcţionarii acestora. calamităţilor naturale şi a catastrofelor. pentru societate şi specifice. următoarele obligaţii generale: 1. la stingerea incendiilor şi la evacuarea persoanelor şi bunurilor. 5. 6 Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor. 19 lit. f) Să acţioneze. 10. g din actul normativ menţionat anterior. precum şi a regulilor referitoare la executarea unor operaţiuni sau lucrări. 6. în vederea realizării masurilor de apărare împotriva incendiilor. în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendiu. Întreţinerea în bună stare de utilizare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de la locul de muncă şi neutilizarea acestora în alte scopuri. brichete etc în locurile în care acestea sunt interzise. Cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (generale. 3. în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu. chibrituri. Verificarea obligatorie a locurilor de muncă la începerea şi la terminarea programului de lucru. în vederea realizării de apărare împotriva incendiilor. imediat după constatare. precum şi de evacuare a persoanelor şi a bunurilor.educative organizate în vederea prevenirii incendiilor şi la exerciţiile şi aplicaţiile de stingere a incendiilor. precum şi îndeplinirea măsurilor şi sarcinilor ce le-au fost încredinţate. dispozitivelor şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locurilor de muncă. participarea potrivit organizării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă. Anunţarea imediata a şefilor ierarhici şi a pompierilor asupra incendiilor izbucnite. conducătorului locului de munca orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu. Acordarea ajutorului. Anunţarea imediată a şefilor ierarhici despre existenţa unor împrejurări de natură să provoace incendii. atât în ceea ce priveşte supravegherea permanentă a locului de muncă unde funcţionează instalaţii care pot produce incendii. Respectarea regulilor de ordine interioară şi de disciplină a muncii. sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii (sudură. menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii la locurile de muncă. foc deschis. având în acest scop. scule necorespunzătoare etc. 7 Să comunice. aparatelor. Îndeplinirea sarcinilor stabilite. Participa la instructajele şi acţiunile instructiv . precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. explozii. modificări neautorizate sau improvizaţii la instalaţiile şi aparatele electrice şi de încălzire. 11. pentru locul de muncă) şi a regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în atribuţiile de serviciu şi în instrucţiunile de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor. 8 Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator. oricărui angajat aflat într-o situaţie de pericol. avarii ori alte accidente tehnice. potrivit art. după caz.

1) Director ii de locaţii şi şefii de schimb răspund de respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor în sectoarele de activitate pe care le conduc. Obligaţiile personalului din locaţii 1) Personalul încadrat în munca are următoarele obligaţii pentru prevenirea si stingerea incendiilor: a) Să cunoască si să respecte prevederile normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă. îndruma şi controlează. b) Dispun masuri pentru înlăturarea imediata a cauzelor care pot genera incendii. Să nu folosească in alte scopuri mijloacele de stins incendiu. precum şi îndeplinirea la termen a masurilor si sarcinilor stabilite pentru apărarea împotriva incendiilor. aparate şi dispozitive de securitate împotriva incendiilor. pentru înlăturarea cauzelor care ar putea provoca incendii. precum şi la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale. g) Să respecte restricţiile stabilite cu privire la fumat si folosirea focului deschis. sau pompierii. despre existenţa unor posibilităţi de incendiu. 2. 7 Organizării echipelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. j) Să nu folosească pentru iluminare foc deschis (chibrituri. c) Să anunţe de îndată conducătorul sectorului de activitate. măsurilor şi sarcinilor specifice locurilor de muncă. potrivit normelor în vigoare. 3. d) Să participe la stingerea şi la înlăturarea consecinţelor acestora. controlul locurilor de munca. i) Organizează evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu. îmbrăcăminte sau alte materiale inflamabile. c) Organizează şi instruiesc echipele de intervenţie pentru stingerea incendiilor la locurile de muncă. 13 . activitatea de apărare împotriva incendiilor în sectoarele pe care le conduc. 2) Conducătorilor sectoarelor de activitate le revin următoarele obligaţii principale: a) Organizează. la terminarea programului. completarea şi reactualizarea: 6 Normelor. h) Să nu pună pe calorifere sau pe tablouri electrice hârtii. Să cunoască folosirea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor existente. precum şi cel nou încadrat în muncă. lumânări. b) Să îndeplinească în termen măsurile şi sarcinile ce îi sunt stabilite privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 8 Dotării locurilor de munca cu mijloace materiale. f) Dispun măsuri pentru prelucrarea şi păstrarea materialelor şi mijloacelor de propagandă pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.) în spatiile de vânzare. h) Fac propuneri comisiei tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor privind stabilirea. instalaţii. ţesături. d) Asigura existenţa şi întreţinerea în bună stare de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de apărare împotriva incendiilor. g) Urmăresc respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la transportul şi depozitarea produselor care prezintă pericol de incendiu sau explozie. hârtii aprinse etc. sau în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu. j) Asigura. e) Urmăresc cunoaşterea şi respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor de către personalul din subordine. executând periodic exerciţii practice. i) Să nu blocheze culoarele şi scările de acces cu materiale ce ar împiedica intervenţia promptă la stingerea incendiului şi evacuarea bunurilor. de consumaţie şi de depozitare.

criteriile de performanta si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pentru constructii. b) fisa obiectivului. pentru protectia utilizatorilor. copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea. schimbare a destinatiei celor existente. c) trebuie sa cuprinda cel putin: a) planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale. denumite in continuare norme generale. Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autoritatile administratiei publice centrale si locale. manipularea. Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt: a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor. verificarea. Scopul prezentelor norme generale este prevenirea si reducerea riscurilor de incendii si asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor. e) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu. 18. ART. intretinerea. prin masuri tehnice si organizatorice. insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta. 1. c) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului. 5 la Regulamentul de planificare. ART. 4. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate. Prezentele norme generale se aplica la proiectarea. identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc. instalatii si amenajari. montarea. f) certificate EC. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. a bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii. precum si la organizarea si desfasurarea activitatilor de aparare impotriva incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor. h) conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza. conform legii. ART. Normele generale de aparare impotriva incendiilor. g) registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor. b) instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca. precum si pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul Romaniei. Documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor ale operatorilor economici/institutiilor mentionate la art. repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu. stabilesc principiile. d) documentatia tehnica specifica. 885 din 31 octombrie 2006.474/2006. la lucrarile de modernizare. in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu. j) masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta. c) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor. a fortelor care actioneaza la interventie. aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. Partea I. i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor. 2.. transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale. 17. 1. 5 lit. g) reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea. certificate de conformitate. 3. in partea ce revine operatorului economic/institutiei. pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta. nr. f) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor. conform legii: scenarii de securitate la incendiu. 14 . executarea si exploatarea constructiilor. ART. d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului. ART. organizare. instalatiilor si a amenajarilor. extindere.NORME GENERALE DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR EXTRAS DIN OMAI 163/2007 Dispozitii generale ART. precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere a incendiilor. conform modelului prezentat in anexa nr. pentru toate celelalte persoane juridice.

Constructiile. pentru intreprinderile mici. insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. conform criteriilor de performanta. pe toata durata de viata a acestora. clasificate potrivit legii. h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul. ART. institutiile si alte persoane juridice ce desfasoara activitati in domeniu reglementat de o autoritate. 17 si 18 se aplica la operatorii economici si la institutiile care au un numar de salariati cel putin egal cu cel stabilit. d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul. c) certificate CE. e) reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea. 19. conform instructiunilor producatorului/furnizorului. b) limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei. n) rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta. daca: a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora. avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora. 37. m) evidenta exercitiilor de interventie efectuate. c) s-au produs modificari referitoare la constructii. dupa caz. s) programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu. (2) asigura urmatoarele documente si evidente specifice apararii impotriva incendiilor: a) documentatia tehnica specifica. e) organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca. 20. instalatii sau la specificul activitatii. d) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor. r) rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente. p) lista cu substantele periculoase. (1). l) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei. b) avize/autorizatii de securitate la incendiu. pentru diferite categorii de utilaje. instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu. identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc. (2) Pentru operatorii economici. instalatiile si amenajarile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat. (3) Operatorii economici. g) lista cu substantele periculoase.. Documentele si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor se actualizeaza de catre cei care le-au intocmit si aprobat. institutiile si celelalte persoane juridice prevazute la alin. o) fisele de instruire. b) reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului. q) grafice de intretinere si verificare. Riscul de incendiu ART. in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu. transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale. administratorul. k) planurile de protectie impotriva incendiilor. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate. conform legii. conform legii: scenarii de securitate la incendiu. b) s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora. h) rapoartele intocmite in urma controalelor autoritatii de stat si masurile si actiunile proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu. conducatorul sau persoana cu functii de conducere. in cazul initierii unui incendiu. asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor prin emiterea urmatoarelor documente: a) instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca. manipularea. c) organizarea instruirii personalului. clasificate potrivit legii. ART. care nu se incadreaza in prevederile alin. conform reglementarilor specifice. 15 . cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului. f) fisele de instruire. i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta. certificate de conformitate. (1) Prevederile art. sa se asigure: a) estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de timp. conform reglementarilor specifice. j) lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inchiriere/conventii.

pe perioada de timp normata. (2) Identificarea. ART. c) indeplinirea functiilor specifice ale produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei esentiale "securitatea la incendiu". (4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc in functie de riscul de incendiu existent. instalatiilor si amenajarilor cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor. 38. executia si exploatarea constructiilor. instalatiei si a amenajarii se asigura. 39. structura portanta principala a unei constructii trebuie sa-si mentina stabilitatea la foc. (2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de constructii care intra in alcatuirea structurii portante principale a cladirii se precizeaza in reglementarile tehnice specifice. d) mentinerea performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc ale produselor pentru constructii pe timpul utilizarii acestora. Rezistenta. Limitarea izbucnirii. pentru a asigura: a) securitatea utilizatorilor pentru o perioada normata de timp. d) asigurarea interventiei pompierilor in cazul producerii unor incendii la constructii. e) detectarea incendiilor in faza initiala prin sisteme si instalatii automate de detectare. ART. instalatiilor si amenajarilor. de destinatia. in limite normate. c) limitarea propagarii incendiului la vecinatati. prin masuri interdependente. c) asigurarea stabilitatii constructiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioada de timp normata. conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. privind: a) conformarea la foc a constructiilor. instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la incendiu. ART. conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice. propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor incendiului in interiorul si in afara incintei focarului poate fi obtinuta. compartimente. b) evitarea prabusirii cladirii. de alcatuirea si de rezistenta la foc a elementelor de constructii. cladiri si instalatii. (6) Depasirea nivelului riscului de incendiu. precum si a altor forte de salvare a persoanelor si bunurilor. c) organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor. d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua in conditii de siguranta sau de a fi salvati prin alte mijloace. precum si privind performantele si nivelurile de performanta in conditii de incendiu ale structurilor de constructii. (1) Riscul de incendiu se defineste prin produsul dintre probabilitatea initierii unui incendiu intr-o situatie tehnica data si importanta estimata a pagubelor produse de incendiu. ART. incaperi. evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode si proceduri specifice. Satisfacerea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pe intreaga durata de viata a constructiei. e) securitatea fortelor de interventie. ART. 48. (3) Riscul de incendiu se stabileste si se precizeaza prin niveluri de risc. este interzisa. si a masurilor de limitare a propagarii incendiului in cadrul constructiilor/compartimentelor de incendiu. in cadrul constructiilor. 40. aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor. stabilit prin reglementarile tehnice specifice. "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin: a) asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor in fazele de proiectare si executare a constructiilor. 41. instalatii si amenajari. f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalatii adecvate si eficiente. Cerinta esentiala "securitate la incendiu" trebuie asigurata prin masuri si reguli specifice privind amplasarea. precum si securitatea fortelor de interventie. instalatiilor si amenajarilor si mentinerea lor la parametrii proiectati in exploatarea acestora. semnalizare si alarmare. (5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementari tehnice specifice. b) asigurarea unor compartimente de incendiu. pe zone. proiectarea. prin una din urmatoarele masuri: 16 . in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice. in principal. b) echiparea si dotarea constructiilor. (1) In cazul producerii unui incendiu. comportarea şi stabilitatea la foc a clădirilor ART. in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice. cat se presupune ca acestia raman in cladire. produselor pentru constructii. 50.

se prevad masuri de protectie conform reglementarilor tehnice specifice. e) instalarea de bariere contra fumului. ÎNTOCMIT SC DMB PREST SRL 17 . (2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului si a fumului la trecerea unei instalatii de la un compartiment de incendiu la altul. f) in cazul unui incendiu. d) sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau pentru obiectele din incaperi ori adiacente acestora. cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc. electrice. adica la actiunea termica estimata in constructie. precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate conform reglementarilor tehnice specifice. cum sunt usile etanse la fum. i) prevederea masurilor de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare. b) sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului. d) proiectarea corespunzatoare a fatadelor pentru impiedicarea propagarii focului catre partile adiacente ale aceleiasi cladiri. clapetele antifoc si altele asemenea. c) sa asigure limitarea propagarii incendiului. sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuia si sa fie posibila salvarea persoanelor. climatizare. (3) Instalatiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL). incalzire. stingere a incendiului. f) prevederea sistemelor si a instalatiilor de detectare. semnalizare. precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate astfel incat: a) sa nu initieze incendiu. plansee etc. c) protejarea corespunzatoare a golurilor din elementele de separare a focului. cum sunt: sanitare. e) suprafetele componente mari si suprafetele expuse ale subansamblurilor sa nu se poata incalzi intr-o masura inacceptabila. electrice si altele asemenea. aferente constructiilor si amenajarilor.). 51 (1) Instalatiile de incalzire. j) prevederea masurilor de protectie la foc pentru canalele si ghenele instalatiilor aferente constructiilor. automatizare si altele asemenea. adaptate la utilizarea constructiei. ART. g) evacuarea fumului si a gazelor fierbinti prin sisteme adecvate. ventilare. b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereti. h) crearea de diferente de presiune intre zonele de constructie. a) asigurarea nivelurilor corespunzatoare ale performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc prevazute de reglementarile tehnice specifice pentru produsele pentru constructii.