KRITERIA Penilai Pertama

(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen sokongan Penilai Kedua (PK) Ketua Penilai (KP)
(PP)
sebagai bukti)

1. Penglibatan dalam Kelab / Persatuan / Badan /10 /10 /10
Beruniform / Sukan dan Permainan

x 10 = x 10 = x 10 =
Jumlah markah mengikut wajaran
10 10 10

BAHAGIAN B - LAPORAN KOKURIKULUM (10%)

KRITERIA Penilai Pertama Penilai Kedua
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen sokongan Ketua Penilai (KP)
(PP) (PK)
sebagai bukti)

/10 /10 /10
1. Penglibatan dalam tugas khas / sumbangan profesional

x 10 = x 10 = x 10 =
Jumlah markah mengikut wajaran
10 10 10