DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU

DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA
GUAMAN SIBIL NO : ___23 NCvC – 32 - 10___/2014

ANTARA

MUS ELECTRONICS TECHNOLOGY (M) SDN BHD
(NO. SYARIKAT : 720774-X) ....PLAINTIF

DAN

BROTHER INDUSTRIES TECHNOLOGY (M) SDN BHD
(NO. SYARIKAT :179229-V) ..DEFENDAN

AFIDAVIT PENYAMPAIAN

Saya, EZADAURA FAREENA ELYAS MAJEED (No K/P : 700813-71-5036) yang
beralamat di No. 1, Jalan Waspada, 82000 Johor Bahru dengan sessungguhnya berikrar dan
menyatakan seperti berikut:-

1. Saya adalah Pengurus Pejabat bagi Tetuan Elyas Majeed & Co., Peguambela & Peguamcara
yang beralamat di No. 8A (Tingkat 1), Jalan Tan Hiok Nee, 80000 Johor Bahru, Johor, sebuah
syarikat guaman.

Tetuan Elyas Majeed & Co untuk menghantar satu salinan bermeterai Writ dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 14/10/2014 berserta salinan bermeterai Pindaan Pernyataan Tuntutan bertarikh 4/11/2014 kepada Peguamcara bagi pihak Defendan. 12. Saya sesungguhnya percaya bahawa Defendan dan Peguamcara Defendan mempunyai pengetahuan mengenai tujuan untuk menyerahkan Writ dan Pernyataan Tuntutan bermeterai tersebut. menulis. 6. 80000 Johor Bahru secara serahan tangan satu salinan bermeterai Writ dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 14/10/2014 berserta salinan bermeterai Pindaan Pernyataan Tuntutan bertarikh 4/11/2014. Saya dengan sesungguhnya menyatakan bahawa saya berkeupayaan memikir. 4. . Jalan Ngee Heng.00 petang. Saya telah diarahkan oleh Peguamcara Plaintif. Menara Landmark. membaca dan bertutur dalam Bahasa Malaysia dan saya memahami keseluruhan kandungan Afidavit yang dinyatakan di sini. Salinan surat bertarikh 6/11/2014 berserta salinan bermeterai Writ dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 14/10/2014 dan salinan bermeterai Pindaan Pernyataan Tuntutan bertarikh 4/11/2014 di lampirkan disini secara kolektif dan ditandakan sebagai eksibit “EFEM-1”. Tetuan Lee & Tengku Azrina. 3. menyerahkan ke pejabat Peguamcara Defendan yang beralamat di Unit 13-01. Bahawa saya telah pada 6/11/2014 pada pukul 4. Level 13.2. No.

. Dihadapan saya. ………………………………. SYARIKAT : 720774-X) . 8A (Tingkat 1).. yang beralamat di No. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU GUAMAN SIBIL NO : __23 NcvC . Saya telah dinasihati dan sesungguhnya percaya bahawa serahan dokumen-dokumen tersebut adalah sempurna dari sisi undang-undang.7. SYARIKAT :179229-V) .10__/ 2014 ANTARA MUS ELECTRONICS TECHNOLOGY (M) SDN BHD (NO. Pesuruhjaya Sumpah AFIDAVIT PENYAMPAIAN ini telah difailkan oleh Tetuan Elyas Majeed & Co...32..DEFENDAN Diikrarkan oleh ) Ezadaura Fareena Elyas Majeed ) Pada hb 2014 ) Di Johor Bahru ) …………………………………….. 80000 Johor Bahru..PLAINTIF DAN BROTHER INDUSTRIES TECHNOLOGY (M) SDN BHD (NO. Jalan Tan Hiok Nee. (Ruj kami : EM/P/lin/2110/14) .

…………………………….PLAINTIF DAN BROTHER INDUSTRIES TECHNOLOGY (M) SDN BHD (NO...DEFENDAN PERAKUAN MENGENAL PASTI EKSIBIT Saya dengan ini mengaku bahawa Eksibit berikut adalah eksibit yang ditandakan sebagai ‘EFEM-1” yang dirujuk di dalam Afidavit Penyampaian yang diikrarkan di hadapan saya pada DI HADAPAN SAYA.. SYARIKAT :179229-V) . PESURUHJAYA SUMPAH .. 10___/2014 ANTARA MUS ELECTRONICS TECHNOLOGY (M) SDN BHD (NO. SYARIKAT : 720774-X) . MALAYSIA GUAMAN SIBIL NO : ___23 NCvC – 32 . DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM.

8A (TINGKAT 1) JALAN TAN HIOK NEE 80000 JOHOR BAHRU TEL NO : 07-224 2318/226 2318 FAX NO :07-222 2318 COURT BOX NO: 31 . 10___/2014 ANTARA MUS ELECTRONICS TECHNOLOGY (M) SDN BHD (NO. SYARIKAT :179229-V) ..PLAINTIF DAN BROTHER INDUSTRIES TECHNOLOGY (M) SDN BHD (NO....DEFENDAN @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ AFIDAVIT PENYAMPAIAN @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ DIFAILKAN :- TETUAN ELYAS MAJEED & CO PEGUAMBELA & PEGUAMCARA NO. SYARIKAT : 720774-X) . MALAYSIA GUAMAN SIBIL NO : ___23 NCvC – 32 . DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM.